Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3393

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 21 april 2009

aan de minister van Justitie

Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken

vuurwapen
persoonlijk wapen
gegevensbank
handvuurwapens

Chronologie

21/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 )
20/5/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3394

Vraag nr. 4-3393 d.d. 21 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enige tijd geleden bezocht ik de diensten van het centraal wapenregister (CWR). Toen bleek dat een groot deel van de vertraging van het nieuwe CWR te wijten is aan de leverancier van de software, die de voorbije jaren nogal wat personeelsverloop kende. Doordat steeds nieuwe software-analisten en -ontwikkelaars moesten worden ingewerkt, werd veel kostbare tijd verloren.

Is in het contract met de leverancier een deadline voor de werken aan het CWR vastgelegd?

Zo ja, wat is deze deadline en is de geachte minister van plan om bij niet-naleving van de deadline schadevergoeding te eisen?

Zijn er de laatste maanden nog vertragingen opgetreden in de ontwikkeling van het nieuwe CWR?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2009 :

Ik verwijs naar het antwoord van mijn collega van Binnenlandse Zaken, die bevoegd is voor dit onderdeel van de matriële ondersteuning van de federale politie.