Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2010-2011

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

52 resultaten

5-5 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2010
  het strafrechtelijk luik inzake handhaving van de woningkwaliteit
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-60 Fabienne Winckel (PS) 4/11/2010
  de ouderschapsverloven
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-64 Olga Zrihen (PS) 10/11/2010
  de sociale situatie en het herstructureringsplan bij het Belgische filiaal van Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-99 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-106 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  het blokkeren van Maestro-functie buiten Europa
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-209 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de treinproblemen tussen Aarschot en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-224 Nele Lijnen (Open Vld) 15/12/2010
  Smals en de taalwet inzake bestuurszaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-253 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal coloscopieŽn en gastroscopieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-205
5-363 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  bijstand van advocaten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-368 Fabienne Winckel (PS) 26/1/2011
  de aanbevelingen van het Belgisch nationaal contactpunt van de FOD Economie aan Brink's
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-391 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  de financiŽle reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-459 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2011
  de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-536 Jacques Brotchi (MR) 16/2/2011
  de risico's voor babys die zwemmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-629 FranÁois Bellot (MR) 2/3/2011
  de fiscale voordelen toegekend voor de installatie van systemen tegen diefstal en tegen brand en de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-669 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het ontwikkelen van een speerpuntbeleid voor een gespecialiseerde industrie in energiezuinige woningen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-680 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de controle op de bloedtransfusiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-546
5-681 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de internering en het aantal behandelde dossiers van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-544
5-682 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het verzamelen van gegevens door het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-543
5-683 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het aantal hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-409
5-684 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van artsen en tandartsen en het hoog aantal nieuwe studenten aan Franstalige universiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-264
5-685 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-209
5-693 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-715 Lieve Maes (N-VA) 23/3/2011
  het uitrusten van de stopplaatsen en stations langs lijn 36
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-563
5-716 Dominique Tilmans (MR) 24/3/2011
  de opeenstapeling van vertragingen bij de NMBS en het vergoedingssysteem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-719 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de nucleaire stresstests
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
5-723 Claudia Niessen (Ecolo) 29/3/2011
  het nieuwe netwerk voor de Duitse hogesnelheidstrein "ICE" in BelgiŽ, en mogelijke haltes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-743 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uittesten en installeren van lichaamsscanners op de Belgische luchthavens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-827 Ludo Sannen (sp.a) 26/4/2011
  de organisatie van spreekuren om de bevolking bij te staan bij het invullen van belastingaangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1665
5-834 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2257
5-871 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de rellen in het domein van Hofstade
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-883 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het ontbreken van een nationale mensenrechteninstelling in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-891 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het rapport inzake mensenrechten voorgelegd aan de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-893 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  het toegangsverbod tot zwembaden van recreatiedomeinen voor herrieschoppers
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-908 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  incidenten op het spoorwegnetwerk
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-936 Alain Courtois (MR) 12/5/2011
  Beliris en de lanen in het centrum van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-985 Inge Faes (N-VA) 24/5/2011
  het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1029
5-1004 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de inplanting van filmcomplexen met meerdere zalen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-1052 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-1067 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  de steun van BelgiŽ aan Nederland inzake de wet 2000 betreffende de studiefinanciering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-1080 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen in het Europact op het vlak van de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  vraag ingetrokken
5-1132 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  hervormingen bij de Raad van State
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-1154 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal inschrijvingen bij het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-561
5-1155 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal sociale inspecties in de zorgsector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-560
5-1156 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-623
5-1157 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal globale medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1534
5-1158 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  de deconventionering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1676
5-1159 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1675
5-1194 Ahmed Laaouej (PS) 7/7/2011
  de boekhouding van mede-eigendommen waarmee de syndicus is belast
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1198 Marie Arena (PS) 7/7/2011
  de impact van de aanhouding van Ratko Mladic, voormalig aanvoerder van het Bosnisch-Servische leger en gezocht door het internationale gerecht, op de vraag van ServiŽ om toe te treden tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-1203 Inge Faes (N-VA) 12/7/2011
  de censuur
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-2191
5-1251 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/7/2011
  de oprichting van een werkgroep belast met het uitwerken van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bouwactoren
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
5-1308 Piet De Bruyn (N-VA) 23/8/2011
  de Belgische en de Europese steun met betrekking tot de reconstructie van LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken