Schriftelijke vragen van 7-801 tot 7-900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-801 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-606
7-802 Gahouchi Latifa (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  SomaliŽ - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-675
7-803 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-339
7-804 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-657
7-805 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-73
7-806 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-56
7-807 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-57
7-808 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-58
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1128
7-809 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-59
7-810 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-60
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-974
7-811 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-62
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-975
7-812 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-110
7-813 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-117
7-814 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-120
7-815 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-122
7-816 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-132
7-817 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-297
7-818 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-979
7-819 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-434
7-820 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Immigratie naar BelgiŽ - Immigratiekanalen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-577
7-821 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-4
7-822 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-40
7-823 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Rode diesel - Gebruik - Controle - Boetes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
7-824 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Multinationale ondernemingen - Gestandaardiseerde documentatieverplichting - Country-by-Country (CbC) reporting - Landenrapport - Cijfers - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 21/12/2020
7-825 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Politiepersoneel - Cijfers - Structureel tekort aan personeel - Maatregelen - Overleg met de lokale besturen - Eventuele fusies van politiezones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
7-826 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Gewestelijk Expresnet (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Fietssnelweg naar het centrum van Brussel - Voorbereidende werken - Budget - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 16/4/2021
7-827 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vluchtelingen - Verzoek om internationale bescherming - Reden - Seksuele oriŽntatie of genderidentiteit (SOGI) - Geloofwaardigheidsonderzoek - Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Aanbevelingen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 24/2/2021
7-828 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Sociale media - Valse accounts - Bestrijding - Artikel 210bis van het Strafwetboek - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 26/1/2021
7-829 Gahouchi Latifa (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Biodiversiteit - Bescherming - NeonicotinoÔden - Verbod - Uitzondering toegestaan aan de Belgische bietentelers - Niet-verlenging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 24/7/2021
7-830 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Sterilisatie van katten - Verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Termijn - Overleg met de autoriteiten van de Europese Unie (EU) - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 24/11/2020
7-831 Frťdťric Andrť (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - CoŲrdinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 2/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-832
7-832 Frťdťric Andrť (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - CoŲrdinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-831
7-833 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Zorgpersoneel - Personeel met een positieve PCR-test - Asymptomatische zieken - Aan het werk houden - Stand van zaken (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-834 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Lockdown - Telewerk - Veralgemening - Toezicht op de werknemers op afstand - Gebruik van spyware - Overleg met de sociale partners (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 27/11/2020
7-835 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 11/2/2021
7-836 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Borstkanker - COVID-19 - Eerste golf - Opschorting van consultaties - Uitstel van diagnoses - Te vermijden situatie in de toekomst - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-837 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Proefbank voor vuurwapens te Luik -Organisatie en comunicatie - Lacunes - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 2/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-838
7-838 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Proefbank voor vuurwapens te Luik -Organisatie en comunicatie - Lacunes - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-837
7-839 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-840
7-840 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 19/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-839
7-841 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-842
7-842 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 19/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-841
7-843 Ahallouch Fatima (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Transitmigranten - Vluchtelingenkamp van Froyennes - Afbraak - Werk van de vrijwilligers - Verslagenheid - CoŲrdinatie van de acties - Betere afstemming tussen de bevoegdheidsniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-844
7-844 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Transitmigranten - Vluchtelingenkamp van Froyennes - Afbraak - Werk van de vrijwilligers - Verslagenheid - CoŲrdinatie van de acties - Betere afstemming tussen de bevoegdheidsniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-843
7-845 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 11/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-846
7-846 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Cijfers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-845
7-847 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-848
7-848 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 10/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-847
7-849 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Covid-19-crisis - Arbeidsmarkt - Maatregelen - Flexi-jobs - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 27/11/2020
7-850 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Covid-19-crisis - Tijdelijke werklozen - Aangeboden opleiding - Uitbreiding voor zelfstandigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 18/12/2020
7-851 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Defensie  
  Defensie - Ruimtevaartaspecten - Inachtneming - Mogelijke evolutie - Franse leger - Veranderingen en ontwikkelingen - Benaming ęLucht- en ruimtemachtĽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
7-852 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Hello Belgium Railpass - Eventuele verlenging - Gezondheidssituatie in oktober 2020 - Niet-uitgevoerde reizen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Rappel 26/1/2021
  Antwoord 9/7/2021
7-853 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Harde Brexit - Vrije verkeer van werknemers - Impact - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
7-854 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Harde Brexit - Impact op de douane en de grenswachten - Aanwerving van extra medewerkers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
7-855 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken - Covid-19 - Impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 21/12/2020
7-856 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Halle-Vilvoorde - Politie - Federaal interventiekorps - Afschaffing - Compensatie - Concrete plannen - Ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
7-857 Ampe Els (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Familiaal geweld - Aanranding van de eerbaarheid - Handhaving - Straftoemetingsrichtlijnen - Mogelijke wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 19/11/2020
  Antwoord 17/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-859
7-858 Ampe Els (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Familiaal geweld - Aanranding van de eerbaarheid - Handhaving - Straftoemetingsrichtlijnen - Mogelijke wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 19/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-859
7-859 Ampe Els (Open Vld) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Familiaal geweld - Aanranding van de eerbaarheid - Handhaving - Straftoemetingsrichtlijnen - Mogelijke wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 19/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-858
7-860 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 19/11/2020
  Rappel 29/4/2021
7-861 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Coronacrisis - Gevangenissen - Besmette Franstalige gevangenen - Overbrenging naar de gevangenis van Lantin - Gezondheidsmaatregelen - Naleving - Onmogelijkheid - Vrees van het gevangenispersoneel - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 19/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-862 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Winterbanden - Nut - Plaatsing door de automobilisten - Eventuele stimulering tot plaatsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 23/12/2020
7-863 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Studie van Zwitserse en Spaanse onderzoekers - Variant van Sars-CoV-2 - Voorkomen - Potentieel gevaar - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-864 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Covid-19 - Overheden - Technische werkloosheid - Gebruik - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 3/12/2020
7-865 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Horecasector - AB InBev - Huur verschuldigd door de uitbaters - Behoud - Overleg met de sector - Steunmaatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 18/12/2020
7-866 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Telewerk - Reglementering en wettelijk kader - Overleg met de vakbonden - Standpunt en aanbevelingen - Forfaitaire vergoeding voor telewerk - Harmonisering (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 6/1/2021
7-867 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Plan "vrouwenrechten" van de Franse Gemeenschap - Uitvoering - Overleg binnen de federale regering en met de andere bestuursniveaus - Vrouwenorganisaties - Structurele financiering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 1/2/2021
7-868 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Bevoegdheid voor vrouwenrechten -Verdeling - Institutionele structuur van BelgiŽ - Samenwerking tussen de ministers of staatssecretarissen van verschillende bestuursniveaus - Organisatie - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 20/11/2020
  Antwoord 1/2/2021
7-869 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Impact - Gezondheidszorg en zorg in ziekenhuizen - Stand van zaken - Uitstel van zorg - Te vrezen gevolgen voor de toekomst (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
7-870 Uyttendaele Julien (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Coronacrisis - Justitie - Elementaire sanitaire maatregelen - Richtlijnen - Niet-verlenging tijdens de tweede golf - Justscan-systeem - Toegang (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-871 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Elektrische en hybride wagens - Aandeel van het totaal aantal wagens - Cijfers - Evolutie - Mogelijke verhoging - Maatregelen - Rol van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 16/4/2021
7-872 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 17/2/2021
7-873 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-874 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Coronacrisis - Zelfstandige sector - Kredieten in mandaat - Verplichte omzetting naar hypotheek - Cijfers - Procedures - Steun van de overheid (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Rappel 28/1/2021
  Rappel 22/3/2021
  Antwoord 25/5/2021
7-875 Durenne Vťronique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hoogspanningslijn ęBoucle du HainautĽ - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 1/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-876
7-876 Durenne Vťronique (MR) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Hoogspanningslijn ęBoucle du HainautĽ - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 3/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-875
7-877 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Onderhoud met de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Bahrein - Overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken - Opvolging van de resolutie nr. 7-142 van de Senaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-878 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 21/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-879
7-879 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-878
7-880 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Impact - Faillissementen en jobs - Cijfers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 8/12/2020
7-881 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  European Long Term Investment Fund (ELTIF) - Label - Stimuleren in BelgiŽ - Doelstellingen - Initiatieven - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 20/1/2021
7-882 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Voordelige tarieven - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 23/12/2020
7-883 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 31/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-884
7-884 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 21/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-883
7-885 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-886 Ahallouch Fatima (PS) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Hernieuwbare energie - Productie - Europese doelstellingen - Realisatie - Bijkomende maatregelen - Overleg met de Gewesten - Productietekort - Kost - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-887
7-887 Ahallouch Fatima (PS) minister van Energie  
  Hernieuwbare energie - Productie - Europese doelstellingen - Realisatie - Bijkomende maatregelen - Overleg met de Gewesten - Productietekort - Kost - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Rappel 26/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-886
7-888 Gahouchi Latifa (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ontwikkelingslanden - Schoolbezoek door meisjes - Coronacrisis - Gevolgen - Petitie ęNooit meer school?Ľ van de ngo Plan International BelgiŽ - Maatregelen - Programma's ontwikkeld door BelgiŽ - Bedragen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 23/12/2020
7-889 Gahouchi Latifa (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioenen - Afkoop van studiejaren - Cijfers - Einde van de overgangsperiode voor het afkopen - Uitstel vanwege het coronavirus (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 18/12/2020
7-890 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Cijfers en tendenzen - Preventie en informatie - Middelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-891 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Rappel 26/1/2021
  Antwoord 26/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-894
7-892 Ahallouch Fatima (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 15/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-894
7-893 Ahallouch Fatima (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 23/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-894
7-894 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-893
7-895 Durenne Vťronique (MR) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Seksueel geweld - Strijd - Statistieken - Dark number - Verzamelen - Systematisering en betrouwbaarheid - Verbetering - Maatregelen - Studie in opdracht van de Europese Commissie - Bevestiging van de cijfers - Actieplan - Inwerkingtreding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 ) 24/11/2020
  Antwoord 22/12/2020
7-896 Durenne Vťronique (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Verenigingswerk - Cijfers - Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie - Vernietiging door het Grondwettelijk Hof - Maatregelen - Nieuwe wettelijke regeling - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/12/2020 ) 26/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
7-897 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Antidumping - Klachten - Cijfers - Europese Commissie - Onderzoek - Conclusies - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 18/12/2020
7-898 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 21/12/2020
7-899 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Partnergeweld - Aanbevelingen van de Senaat (doc. nr. 7-123/2) - Uitvoering - Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld - Goedkeuring - InterministeriŽle Conferentie ęVrouwenrechtenĽ - Tijdsschema
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 7/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-901
7-900 Gahouchi Latifa (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Partnergeweld - Aanbevelingen van de Senaat (doc. nr. 7-123/2) - Uitvoering - Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld - Goedkeuring - InterministeriŽle Conferentie ęVrouwenrechtenĽ - Tijdsschema
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 7/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-901