Schriftelijke vragen van 7-301 tot 7-400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-301 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-786
7-302 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 27/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-303 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 12/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-304 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 19/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
7-305 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenhuizen - Ereloonsupplementen - Niet terugbetaalbare erelonen - Praktijken van sommige ziekenhuisinstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 27/4/2020
7-306 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Geletterdheid inzake gezondheid bij de burgers - Maatregelen - Rol van de medische hulpverleners en van de zorginstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Rappel 12/3/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-307 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Begrotingsopmaak - Nieuwe manier van werken - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
7-308 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-787
7-309 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Winterbanden - Nut - Plaatsing door chauffeurs - Eventuele stimulering tot plaatsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Rappel 31/3/2020
  Antwoord 8/4/2020
7-310 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-311
7-311 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-310
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-739
7-312 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Tampons en maandverbanden - Aanwezigheid van schadelijke stoffen - Gezondheidsrisico's voor vrouwen - Maatregelen - Overleg met de deelstaten en de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-740
7-313 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van «bedreiging» of «aanval» - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 18/2/2020
7-314 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) - Schending door populaire apps - Onderzoek van de Noorse Consumentenraad - Gevallen in België - Bescherming van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 26/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-315
7-315 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) - Schending door populaire apps - Onderzoek van de Noorse Consumentenraad - Gevallen in België - Bescherming van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 26/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-314
7-316 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Hulpverlening - Begeleiding door het NMBS-personeel - Einde van de assistentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-317 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Illegale vuurwapens - Bezit - Wapenhandel - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-318
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-767
7-318 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Illegale vuurwapens - Bezit - Wapenhandel - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-317
7-319 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-700
7-320 Durenne Véronique (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Materniteiten - Sluiting - Situatie ter plaatse - Inachtneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Rappel 12/3/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-321 Daems Rik (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-323
7-322 Daems Rik (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Antwoord 24/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-323
7-323 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Dieselwagen - Uitstootnormen - Euronorm - AdBlue - Aanpassing van de wagen - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Antwoord 26/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-322
7-324 Miesen Alexander (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  KCE-Bericht- Entbindungsstation des Eupener Krankenhauses - Zukunft ____________________ KCE-rapport - Kraamafdeling van het Eupense ziekenhuis - Toekomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Rappel 12/3/2020
7-325 Miesen Alexander (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  KCE-Bericht - Entbindungsstation in Malmedy - Aufrechterhaltung - Entbindungsstation des St. Vither Krankenhauses - Zukunft ____________________ KCE-rapport - Kraamafdeling in Malmedy - Behoud - Kraamafdeling van het ziekenhuis van St. Vith - Toekomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Rappel 12/3/2020
  Antwoord 31/8/2020
7-326 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Strijd tegen sociale fraude - Kilometerheffing - Gebruik van de data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
7-327 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Schietclubs - Veiligheid leden - Verbod van het dragen van hoofddeksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
7-328 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Exotische huisdieren - Handel en welzijn - Samenwerking tussen de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Rappel 1/4/2020
  Antwoord 2/6/2020
7-329 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Samenwerking tussen de deelstaten onderling en met de federale Staat - Europees niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Antwoord 26/3/2020
7-330 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Economische missies - Coördinatie tussen de deelstaten en het federale niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
7-331 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-333
7-332 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-333
7-333 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-332
7-334 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veilige e-mailstandaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 18/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-336
7-335 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veilige e-mailstandaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-336
7-336 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veilige e-mailstandaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 4/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-335
7-337 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-339
7-338 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-339
7-339 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-338
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-803
7-340 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rode diesel - Gebruik - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 2/3/2020
7-341 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Homofobe agressie - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
7-342 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Homofobe agressie - Anonieme aangifte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 31/1/2020
  Antwoord 5/3/2020
7-343 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Immigratie - Fenomeen van transitmigratie - Mensensmokkel - Strijd - Provinciale centra voor transmigranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-344
7-344 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Immigratie - Fenomeen van transitmigratie - Mensensmokkel - Strijd - Provinciale centra voor transmigranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-343
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-957
7-345 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Transitmigratie - Mensensmokkel - Netwerken - Strijd - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Antwoord 5/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-346
7-346 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Transitmigratie - Mensensmokkel - Netwerken - Strijd - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-345
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-958
7-347 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Transitmigranten - Toename van het aantal aanhoudingen - Cijfers - Situatie na de aanhoudingen - Eritrese migranten - Aanvragen voor internationale bescherming - Aantal gevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-959
7-348 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Migratie - Mensensmokkel - Strijd - Operaties Medusa - Cijfers-Veiligheid van de snelwegparkings -Privébewakingsfirma's - Kosten - Mogelijke aanpassingen aan de parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Antwoord 5/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-349
7-349 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Migratie - Mensensmokkel - Strijd - Operaties Medusa - Cijfers-Veiligheid van de snelwegparkings -Privébewakingsfirma's - Kosten - Mogelijke aanpassingen aan de parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-348
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-960
7-350 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Humanitaire visa - Aantal - Criteria - Procedure - Instelling bevoegd voor de toekenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-961
7-351 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Migratie - Vluchtelingen - Hervestigingsbeleid - Toestand - Cijfers - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-962
7-352 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 3/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-963
7-353 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Studie over de eventuele sluiting van verschillende materniteiten - Toestand in Wallonië
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 4/2/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-354 Courard Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Nazi-insignes - Gebruik - Historische re-enactments - Moreel standpunt - Wet van 23 maart 1995 - Interpretatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 4/2/2020
  Antwoord 3/3/2020
7-355 Gahouchi Latifa (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Klimaatopwarming - Branden in natuurgebieden - Preventie - Beheer - Belgische brandweerlui - Opleiding voor de bestrijding van bosbranden - Samenwerking tussen de diensten van de Civiele Veiligheid en de regionale departementen van natuur en bos
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 4/2/2020
  Antwoord 5/3/2020
7-356 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  5G-infrastructuur - Europese aanbevelingen - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 4/2/2020
  Antwoord 6/2/2020
7-357 Dodrimont Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Aywaille - Gebouw van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 6/2/2020
  Antwoord 16/6/2020
7-358 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 7/2/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-361
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-768
7-359 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 7/2/2020
  Antwoord 16/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-361
7-360 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 7/2/2020
  Antwoord 12/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-361
7-361 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 7/2/2020
  Antwoord 10/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-360
7-362 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 11/2/2020
  Antwoord 12/3/2020
7-363 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele geaardheid (LHBT) - Informatiepunt - App - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 11/2/2020
  Antwoord 1/9/2020
7-364 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Personeelstekort - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 13/2/2020
  Antwoord 19/3/2020
7-365 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria - Precisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 13/2/2020
  Antwoord 19/3/2020
7-366 Durenne Véronique (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronavirus covid-19 - Gezondheids- en preventieve maatregelen - Overleg met de deelstaten - Informatie aan de burger - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 19/2/2020
  Intrekking vraag 25/3/2020
7-367 Durenne Véronique (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Tekort aan verpleegkundigen - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Studie - Maatregelen - Promotie voor het beroep - Herwaardering van de weddeschalen - Acties - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 19/2/2020
  Rappel 25/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-741
7-368 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Navelstrengbloed - Stalen bewaard door de firma Cryo-Save - Overdracht naar de firma Famicord (Polen) - Verlies van stalen - Aantal - Identiteit van de stalen - Bescherming - Naleving van de wettelijke bepalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 19/2/2020
  Rappel 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Antwoord 14/7/2020
7-369 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2020 ) 21/2/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-742
7-370 Courard Philippe (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Fietspaden - Verlichting - Veiligheid - Zonne-energie- Lichtgevende bekleding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2020 ) 21/2/2020
  Antwoord 8/4/2020
7-371 Courard Philippe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Fietspaden - Verlichting - Veiligheid - Zonne-energie- Lichtgevende bekleding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2020 ) 21/2/2020
  Antwoord 11/6/2020
7-372 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Safe To Be by Speak Out-project - Anti-LGBTI-haatmisdrijven - Holebi- en transfoob geweld - Politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 27/2/2020
  Antwoord 2/4/2020
7-373 Van Cauter Carina (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Basisscan cyberweerbaarheid bedrijven - Veilig e-mailproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 27/2/2020
  Antwoord 9/4/2020
7-374 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Jaarverslag multidisciplinaire hormonencel 2018 - Veeteelt - Illegale hormonen - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 27/2/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-788
7-375 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Jaarverslag multidisciplinaire hormonencel 2018 - Humane doping - Toename - Gedetailleerde cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 27/2/2020
  Antwoord 2/4/2020
7-376 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 4/5/2020
7-377 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 4/5/2020
7-378 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 28/4/2020
7-379 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 7-109
7-380 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verlof voor erkende mantelzorgers - Voorwaarden - Erkenning - Koninklijk besluit - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-381 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vervroegde verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Vooraf verzoek - Digitale procedure - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 2/4/2020
7-382 Durenne Véronique (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zeldzame ziekten - Aanbevelingen van RaDiOrg (Rare Disease Organisation) - Initiatieven - Belgisch Plan voor zeldzame ziekten - Projecten - Uitwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 16/6/2020
7-383 Courard Philippe (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Nitraten - Lozing in de grond - Vervuiling van waterlopen - Groene algen - Verspreiding - Toestand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
7-384 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-385
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-769
7-385 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-384
7-386 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Consumenten - Eerlijke handel - Voeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-387
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-743
7-387 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Consumenten - Eerlijke handel - Voeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 4/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-386
7-388 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-390
7-389 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 30/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-390
7-390 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-389
7-391 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 29/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-392
7-392 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-391
7-393 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Personen met een handicap - Zware handicap - Kinderen - Opvangkosten - Fiscale aftrekbaarheid - Toeslag - Evaluatie van de handicap door de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Kinderen met autismestoornissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Rappel 19/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-394 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ouderschapsverlof - Moederschapsrust - Lokale mandataris - Verhindering mandaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 27/8/2020
7-395 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Personen met een handicap - Gehandicaptenuitkering - Lokale mandataris - Einde van het mandaat - Lagere uitkering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-396 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-398
7-397 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-398
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-770
7-398 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-397
7-399 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-401
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-771
7-400 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-401