Schriftelijke vragen van 6-1201 tot 6-1300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1201 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1202
6-1202 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1201
6-1203 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1204
6-1204 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1203
6-1205 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige burgerdienst - Statuut - Vergoeding - Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - Aanpassing - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017
6-1206 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 24/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1207
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1208
6-1207 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1208
6-1208 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1206
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1207
6-1209 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
6-1210 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1211
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1212
6-1211 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1212
6-1212 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1210
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1211
6-1213 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1215
6-1214 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 20/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1215
6-1215 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1214
6-1216 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1218
6-1217 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1218
6-1218 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1217
6-1219 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 29/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1221
6-1220 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1221
6-1221 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1220
6-1222 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Cijfers - Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 12/2/2018
6-1223 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte van Lyme - Preventie - Opsporing - Betrouwbare test - Nationaal actieplan - Uitwerking - Samenwerking met de deelstaten - Beroepszieke - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
6-1224 Jamoulle Vťronique (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antibiotica - Gebruik bij dieren - Consumptie - Impact op de volksgezondheid - Evaluatie - Samenwerking met de deelstaten - Europese maatregelen en onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 15/2/2017
6-1225 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Ontvoering van kinderen door hun ouders - Cijfers - Regionale opsplitsing - Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen - Aantal oproepen - Re-integratie in de school - Synergie met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 7/3/2017
6-1226 Anciaux Bert (sp.a) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 24/12/2016
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1227 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat en tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Interpretatie en standpunt van BelgiŽ - EFSA - Onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat op de gezondheid en het milieu - Analyse van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1228 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1229
6-1229 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1228
6-1230 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1231
6-1231 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1230
6-1232 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1233 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1234 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1235 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kosovo - Vrijheid van meningsuiting en vereniging - Dood van een geŽngageerde burger - Onafhankelijk onderzoek - Burgermobilisatie - Relaties tussen BelgiŽ en Kosovo - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 20/3/2017
6-1236 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1237
6-1237 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1236
6-1238 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1239
6-1239 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1238
6-1240 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1241
6-1241 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1240
6-1242 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1243
6-1243 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1242
6-1244 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1245
6-1245 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1244
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2110
6-1246 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/2/2017 ) 11/1/2017
  Antwoord 7/2/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
6-1247 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel ę†Sweetie†Ľ - Opsporingsmethode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1248
6-1248 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel ę†Sweetie†Ľ - Opsporingsmethode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1247
6-1249 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 30/5/2017
6-1250 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2313
6-1251 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 12/4/2017
6-1252 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1253 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 12/4/2017
6-1254 Desquesnes FranÁois (cdH) eerste minister  
  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten - Toekenningscriteria - Aspecten betreffende de kwalitateit, het milieu of betreffende de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt - Toepassing voor de landbouweconomie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 14/2/2017
6-1255 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/2/2017 ) 23/1/2017
  Antwoord 22/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174
6-1256 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
6-1257 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi®den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1258 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies neonicotinoi®den - Gevolgen - Herbeoordeling van de actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1259 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Bijenplan - Acties - Voortzetting - Balans - Eventueel nieuw plan - CoŲrdinatie van de actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 27/2/2017
6-1260 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2155
6-1261 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 1/3/2017
6-1262 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1263 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 12/2/2018
6-1264 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Achterstand - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 24/4/2018
6-1265 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstenchequebedrijven - Contracten - Bescherming van de consument - Clausules - Afwezigheidsregeling - Verantwoordelijkheid bij diefstal of schade - Klachten - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1266 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden en fipronil - Gebruik - Beperking - Verkoopsverbod - Samenwerking met Europa en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 26/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1035
6-1267 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 6/3/2017
6-1268 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Rappel 14/3/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2269
6-1269 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vlees - Import uit niet-Europese landen - Hormonen en adjuvanten - Controle in het land van oorsprong - Eventuele verificatie - Controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)- Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1270 Verstreken Johan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1319
6-1271 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 7/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1272
6-1272 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1271
6-1273 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1275
6-1274 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 6/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1275
6-1275 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 25/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1274
6-1276 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 3/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Doorverwijzing vraag 14/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1387
6-1277 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1278
6-1278 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1277
6-1279 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 3/4/2017
6-1280 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
6-1281 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 16/3/2017
6-1282 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2314
6-1283 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2315
6-1284 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2270
6-1285 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandige werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1286 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vrouwelijk ondernemerschap - Plan ter ondersteuning - Maatregel ę†sensibilisering, vorming en opleiding†Ľ - Synergie met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1287 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Sensibilisering - Campagne - ę†Federal Truck†Ľ - Intiatief van de Waalse regering - Betrokkenheid van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1288 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1289 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sector van de onlineverkoop - Fraude - Jaarlijks bedrag voor 2015 en 2016 - Nieuwe trends - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1290 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1291
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2111
6-1291 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 7/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1290
6-1292 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2271
6-1293 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1294 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1295 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2272
6-1296 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2316
6-1297 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2317
6-1298 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2318
6-1299 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2319
6-1300 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2320