Schriftelijke vragen van 6-1101 tot 6-1200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1101 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1102 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1103 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1104 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  LIMOSA-systeem - Meldingsplicht - Niet-naleving - Controles - Strafrechtelijke sancties (Buitenlandse werknemer)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1105 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD), programmatorische overheidsdiensten (POD) en autonome overheidsbedrijven - Vakorganisaties - Representativiteit - Vaststelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 7/12/2016
6-1106 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Federale administraties - Telewerk - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 7/12/2016
6-1107 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 31/1/2017
6-1108 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Nationale Loterij - Trekkingsspelen en krasbiljetten - Omzet - Winstkansen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 20/12/2016
6-1109 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1110 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 8/11/2016
  Antwoord 28/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1111
6-1111 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 8/11/2016
  Antwoord 9/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1110
6-1112 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 14/11/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1113
6-1113 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  SyriŽstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 14/11/2016
  Antwoord 1/8/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1112
6-1114 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Vrouwelijke genitale verminking - Statistieken - Registratie - Methode - Samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten - Projecten in ziekenhuizen - Verlenging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Antwoord 8/12/2016
6-1115 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 5/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1116
6-1116 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Antwoord 14/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1115
6-1117 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 11/1/2017
6-1118 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 29/3/2018
6-1119 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 13/12/2016
6-1120 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 15/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1121
6-1121 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 25/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1120
6-1122 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1123
6-1123 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 15/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1122
6-1124 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Gehandicapten - Uitkeringen - Zwendel in valse attesten - Gerechtelijke procedures - Stand van zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
  Antwoord 16/12/2016
6-1125 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Europees Octrooi Bureau (EOB) - Sociaal klimaat - Raad van bestuur - Houding van de Belgische vertegenwoordiger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 21/11/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 21/2/2017
6-1126 De Bue Valťrie (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rijscholen - Controle - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 12/12/2016
6-1127 De Bue Valťrie (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Opsporing - Test - Invoering - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 28/3/2017
6-1128 El Yousfi Nadia (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  ďBioĒ-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1129
6-1129 El Yousfi Nadia (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  ďBioĒ-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 21/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1128
6-1130 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1132
6-1131 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1132
6-1132 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1131
6-1133 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Persoonlijke medische gegevens - Aanwending voor commerciŽle doeleinden - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Onderzoek van de Privacycommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 22/12/2016
6-1134 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1135 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1136 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
6-1137 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1138 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 9/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1139 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
6-1140 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) - CoŲrdinatoren - Rol - Evolutie - Opleiding - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 31/7/2017
6-1141 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis - Radicalisering - Bestrijding - Informatievergaring - Gespecialiseerde penitentiaire beambten - Provincieposten en lokale directies van het gevangeniswezen - Informatie-uitwisseling Maandelijkse en jaarlijkse analyse - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 6/4/2017
6-1142 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de bestuursniveaus - Justitieassistenten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1143 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Penitentiair personeel - Opleiding - COPPRA - Specifieke e-learningmodule - Inzet - Vraag om bijkomende middelen - Europese Commissie - Internal Security Fund
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1144 Jamoulle Vťronique (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Interuniversitaire attractiepolen (IUA) - Toekomst - Overdracht naar de Gewesten - Organisatie - Overeenkomst tussen de ministers van wetenschappelijk onderzoek van de regering van de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse regering - Zevende fase van de IUA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 23/12/2016
6-1145 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door BelgiŽ - Europese Raad - Blokkering - Discussies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 17/10/2017
6-1146 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 25/8/2017
6-1147 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2246
6-1148 Morreale Christie (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 10/4/2018
6-1149 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstorende stoffen - Bisfenol A - Impact op de gezondheid - Verbod - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1150 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2153
6-1151 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1226
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1246
6-1152 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 16/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1153
6-1153 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1152
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2154
6-1154 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werknemersorganisaties - Werkloosheidsverzekering - Uitbetalingsinstellingen - Erkenning - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 16/2/2017
6-1155 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1156 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Systeem van de seniorvakantie - Gebruikers - Aantal - Uitkeringen - Jaarlijkse kostprijs - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1157 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkeersveiligheid - Begeleiding van de Koning - Schenden van de verkeerswetgeving - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1158 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Verkeersveiligheid - Gebruik van sirenes - Gedragsregels - Controle - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Antwoord 19/1/2017
6-1159 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 19/1/2017
6-1160 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingen met keizersnede - Praktijk - Risico's - Cijfers - Verschillen naargelang het ziekenhuis - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KGE)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1161 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 8/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1162
6-1162 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1161
6-1163 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1164
6-1164 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1163
6-1165 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1166
6-1166 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1165
6-1167 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 12/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1168
6-1168 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1167
6-1169 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1170 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleidingsinspanningen - Evolutie - Sectoren met onvoldoende inspanningen - Extra bijdrage - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 12/4/2017
6-1171 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-1172 Franssen Cindy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Meerjareninvesteringsbudget - Stationsomgeving Viane-Moerbeke - Toegankelijkheid en veiligheid - Perronverhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1173 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1255
6-1174 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 21/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1255
6-1175 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Visserij - Brexit - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 5/1/2017
6-1176 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1177 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1178 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 23/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1179 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1180 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2107
6-1181 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1182 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2108
6-1183 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1184 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2109
6-1185 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1186 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 20/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1187 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 19/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1188 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 20/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1189 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1190 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1191 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1192 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1193
6-1193 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1192
6-1194 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toekomstinstituut - Oprichting - Stand van zaken - Akkoord in de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 29/11/2017
6-1195 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen - Onvruchtbaarheid - Bescherming van de gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 13/1/2017
6-1196 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Opsporing - Snelle HIV/HCV/syphilis-test - Initiatieven in BelgiŽ - Opsporingstechniek van Franse VZW ę†HF Prťvention†Ľ - Opsporing in grensgebieden - Samenwerkingsakkoord met Frankrijk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 24/4/2017
6-1197 Destrebecq Olivier (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Kinderbedelarij - Bestrijding - Nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan - Schoolbezoek of studiehervatting - Samenwerking met de gemeenschappen en met de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1198 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 24/7/2017
6-1199 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Syndicalisatiegraad in BelgiŽ - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 18/1/2017
6-1200 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017