Schriftelijke vragen van 5-8001 tot 5-8100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8001 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Proefdieren - Overbodige voorraad - Stijging aantallen - Doding - Reductie van de aantallen
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
5-8002 Vogels Mieke (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Natuurgebied Wolvenberg - Antwerpen - Berchem - Verkoop - Stopzetting van de gesprekken
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8003 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8004
5-8004 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8003
5-8005 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Vrijwillige terugkeer - Toerbus - Opvolging
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 4/6/2013
5-8006 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Mensen in armoede - Nutsbedrijven - Aanmaningskosten - Regelgeving - Beschermde afnemer
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 5/3/2013
5-8007 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische chocolade - Label
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 4/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8008
5-8008 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Belgische chocolade - Label
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 28/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8007
5-8009 Pehlivan Fatma (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Taaltesten - Slaagcijfers
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-8010 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Veiligheid - Hervorming - Financiering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8011 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8012
5-8012 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8011
5-8013 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Revalidatieovereenkomsten - Overheveling naar de deelstaten
  Verzending vraag 4/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3773
5-8014 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8015
5-8015 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8014
5-8016 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitskaarten - Elektronische versie - Aantal oude identiteitskaarten nog in omloop - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-8017 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen
  Verzending vraag 4/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8018
5-8018 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 1/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8017
5-8019 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zeer vroeg geboren kinderen - Ondergrens van levensvatbaarheid - Reanimatie - Praktijken in de ziekenhuizen - Eventuele gedragslijn
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 27/6/2013
5-8020 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Arlon-Athus-Rodange - Stopplaats Messancy - Aankondiging van vertraging - Elektronische aankondigingen - Andere werkzaamheden
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8021 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Scheepvaart - Ongevallen - Stand van zaken - Westpitroute
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-8022 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieagenten - Verbalisaties voor verkeersovertredingen - Aantallen
  Verzending vraag 5/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8023 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Politieagenten - Veroordelingen voor verkeersovertredingen - Aantallen
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8024 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 5/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-8025 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gestolen voorwerpen - Aangiftes - Teruggave van gestolen eigendom aan eigenaars - Communicatie - Openbare verkoop - Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn
  Verzending vraag 5/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8026 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekenhof - Controlebevoegdheden - Toepassingsveld - Instellingen - Lijsten
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8027
5-8027 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Rekenhof - Controlebevoegdheden - Toepassingsveld - Instellingen - Lijsten
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 3/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8026
5-8028 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dienstencheques - Sociale fraude - Malafide dienstenchequebedrijven - Controle
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 12/7/2013
5-8029 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Stichting Reprorecht - KopieŽn van auteursrechtelijk beschermd materiaal - Digitale kopieŽn - Vergoeding
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8030 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Taalkader - Stand van zaken - Huidige taalverhoudingen
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8031 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Collectieve arbeidsovereenkomsten - Publieke toegankelijkheid
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8032 Deprez Gťrard (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 13/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2659
5-8033 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Haar uitspraak over de onwettigheid van het helpen van illegalen
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 8/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2828
5-8034 Claes Dirk (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2736
5-8035 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  De Afrikaanse troepenmacht
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2969
5-8036 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Personeel - Opleidingen
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8037 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Controles - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8038 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Personeel - Stand van zaken
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8039 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis van Brussel - Koepel - Onderbouw - Renovatiewerken
  Verzending vraag 7/2/2013
  Antwoord 1/3/2013
5-8040 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis van Brussel - Gevels - Renovatiewerken
  Verzending vraag 7/2/2013
  Antwoord 1/3/2013
5-8041 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis van Brussel - Daken - Renovatiewerken
  Verzending vraag 7/2/2013
  Antwoord 1/3/2013
5-8042 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis van Brussel - Gevels - Restauratie - Architectenbureau - Vertraging - Maatregelen
  Verzending vraag 7/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8043 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgocontrol - Geleverde diensten - Regionale luchthavens - Retributie
  Verzending vraag 8/2/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
5-8044 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-8045 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerken - Evaluatie 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8046 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Evolutie 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8047 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Cipierstakingen - Politie-interventies - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-8048 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Misdrijven op het openbaar vervoer en de metro - Processen-verbaal - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-8049 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-8050 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Brussel - Tweetaligheid
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8051 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  InterministeriŽle conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping
  Verzending vraag 8/2/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4580
5-8052 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dienst inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Inspecties - Gevolgen - Werking 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8053 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cel Addict - Verslavingen - Delicten - Evolutie 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 15/3/2013
5-8054 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Faillissementen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 25/2/2013
5-8055 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Gevangenispersoneel - AbsenteÔsme - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8056 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Hoven van Assisen - Werklastmeting - Procedures - Gerechtelijke achterstand - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8057 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Enkelbanden - Wachtlijst 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4581
5-8058 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Herroepingen en gevolgen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4582
5-8059 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brusselse gevangenissen - Herstellingswerken - Opvolging - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-8060 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8065
5-8061 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Inspecties van gevangenissen - Verslagen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 25/6/2013
5-8062 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Misdrijven op openbaar vervoer en metro - Gevolgen - Cijfers 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8063 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische inspectie - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-8064 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Europol - Terrorismedreiging - Aanslagen - Statistieken 2012
  Verzending vraag 8/2/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4583
5-8065 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013
  Verzending vraag 8/2/2013
  Antwoord 2/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8060
5-8066 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Opsporing - Controles - Wetgeving
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8067 Vogels Mieke (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Woonbonus - Woonraad - Kruissnelheid - Gebruik - Verdeling
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8068 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Verplichte aangifte van een lijst van mandaten en van de vermogensaangifte - Vervolgingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 11/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8069 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dove personen - Toegang tot de politie - Tolken gebarentaal
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8070 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Geweld tegen personen met een handicap - Klachten - Processen-verbaal - Opvolging
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-8071 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociaal statuut - Sociale voordelen - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3774
5-8072 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen - Overzicht 2008 tot 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3775
5-8073 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Antidepressiva - Cardiovasculaire medicijnen - Gebruik - Kostprijs
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3776
5-8074 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8487
5-8075 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 22/5/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8488
5-8076 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisartsen - Huisartsen in opleiding - Elektronisch medisch dossier
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3777
5-8077 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Aantallen - Oorzaken
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3778
5-8078 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  FinanciŽle tegemoetkomingen aan beroepsorganisaties - Overzicht 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 20/6/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3779
5-8079 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gastric bypass - Maagband - Gegevens 2009-2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3780
5-8080 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geconventioneerde artsen - Tarieven - Klachten - Gevolgen
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3781
5-8081 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geestelijke gezondheidszorg - Gegevens 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3782
5-8082 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Machtiging tot cumulatie - Cijfergegevens 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3783
5-8083 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Cumulatie ten onrechte
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 12/6/2013
5-8084 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Ethische comitťs - Werkingsbedragen
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-8085 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dagziekenhuizen - Recente gegevens
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3784
5-8086 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
5-8087 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Recente gegevens
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3785
5-8088 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 12/6/2013
5-8089 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  European Antimicrobial Resistance Surveillance System - Netwerk - AntimicrobiŽle resistentie - Deelnemende laboratoria - Stand van zaken 2010 tot 2012
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3786
5-8090 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  VZW e-care - Oprichting - Statuten - Leden
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3787
5-8091 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Aantallen per gewest - Evolutie - Rechtspersoonlijkheid
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Antwoord 9/7/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3788
5-8092 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Sluitingen - Evolutie
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3789
5-8093 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Uitgaven - Gezondheidszorg - Recente gegevens
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 13/5/2013
5-8094 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bevallingsgegevens - Evolutie
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3790
5-8095 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Aanvragen van verblijf op basis van medische redenen - Dienst Vreemdelingenzaken - Adviserende artsen - Gemachtigde ambtenaren - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 15/3/2013
5-8096 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Deelnemers - Kostprijs
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3791
5-8097 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Studenten geneeskunde - Contingentering - Lissage - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3792
5-8098 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Poolbasis "Prinses Elisabeth" - Rekenhof - Aanbevelingen - Gevolgen - Verdeling taalgroepen en taalstatuut
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-8099 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieagenten - Fysiek en verbaal geweld - Voorbereiding - Weerbaarheid - Bevraging - Beleid
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8100 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgische marine - Uitlenen van een oude helikopter aan Nederland - Kosten
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 15/3/2013