Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8002

van Mieke Vogels (Groen) d.d. 4 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Natuurgebied Wolvenberg - Antwerpen - Berchem - Verkoop - Stopzetting van de gesprekken

natuurreservaat

Chronologie

4/2/2013 Verzending vraag
29/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8002 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zomer van 2011 zette de dienst FinanciŽn het natuurgebied Wolvenberg te koop via een openbare verkoop. De stad heeft die transactie tegengehouden en voorgesteld om het natuurgebied over te nemen voor 80 000 euro. De dienst FinanciŽn vond dit onvoldoende en vroeg er 212 500 euro voor. Hierop werden eind 2011 gesprekken opgestart tussen beide partijen.

In een brief van november 2012 heeft de dienst FinanciŽn echter laten weten de gesprekken op te schorten, naar verluidt omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de infrastructuurwerken van de overkapping van de Ring.

In de Antwerpse gemeenteraad verklaarde schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde namens de nieuwe meerderheid dat hij contact heeft gehad met de diensten van de minister. "Ik begrijp niet wat ze daar aan het doen zijn", zegt Van de Velde. "Ze hebben de gesprekken stopgezet op basis van mogelijke ontwikkelingen op een beschermd natuurgebied. Wolvenberg maakt deel uit van de Groene Singel. We willen het nog steeds overnemen en behouden zoals het is. We wachten op een antwoord".

Kan de geachte minister mij antwoorden op volgende vragen:

1) Waarom werden de gesprekken over de verkoop van het natuurgebied Wolvenberg aan de stad Antwerpen, stopgezet?

2) Is hij bereid zijn diensten opdracht te geven om de gesprekken weer op te starten nu ook de nieuwe coalitie in Antwerpen bevestigde dit gebied wel degelijk te willen aankopen als onderdeel van de groene singel?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

1.   De onderhandelingen werden door het Aankoopcomité opgeschort om reden dat de infrastructuurwerken voor de overkapping van de ring een invloed zouden kunnen uitoefenen op de mogelijke herbestemming en herwaardering van de betrokken percelen.  

Het Aankoopcomité te Antwerpen vernam dat er wordt overwogen om de kosten van de overkapping van de ring te financieren door commerciële activiteiten toe te laten op de groene zones. Aangezien de onderhandelingsgesprekken met het stadsbestuur destijds uitgaande van het creëren van een natuurgebied werden opgestart, zal een eventuele verandering in het bestemmingsplan gevolgen kunnen hebben voor de waarde van de betrokken percelen.  

2.   Zodra het stadsbestuur Antwerpen meer duidelijkheid kan verschaffen over de uiteindelijke ruimtelijke bestemming van de percelen, die eigendom zijn van de Belgische staat, kunnen de onderhandelingen aangaande de overdracht van desbetreffende percelen terug worden opgestart.