Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
24e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Helsinki, 5 - 9 juli 2015) (Crisis in Oekraïne - Herdenking Helsinki +40 - Terroristische dreiging - Vluchtelingen in de Middellandse zee - Economische crisis - Energieveiligheid - Klimaatverandering - Mensenhandel) (6-231)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
6-231/1
p. 1-24 6-231/1 p. 1-24 (PDF)
25ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Tbilisi, 1 - 5 juli 2016) (Modernisering document van Wenen betreffende vertrouwenwekkende maatregelen - Transnationaal terrorisme - Russische agressie in Oekraïne - Bevroren conflicten : Moldova, Zuidelijke Kaukasus, Nagorno Karabach, Azerbeidzjan en Armenië - Rol van de vrouw in conflictzones - Corruptie - Conflict in Georgië - Migratiestromen - Regulering van offshore banking centers - Voedselverspilling - Samenwerking in de energiesector - Hernieuwbare energiebronnen - Mensenrechten - Vluchtelingencrisis - Discriminatie - LGBT-rechten) (6-285)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door de heer Denis Ducarme (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
6-285/1
p. 1-31 6-285/1 p. 1-31 (PDF)
Anesthesieverpleegkundigen - Statuut - Erkenning - Stand van zaken (6-1533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1533
Asbestfonds - Slachtoffers van mesothelioom of asbestose - Hulp van een derde persoon - Toelage - Zorgverzekering - Cumulatie - Toelating (6-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-770
Benoeming van de commissies      
  Over de beslissing om geen Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te installeren
6-5
p. 10-13 6-5 p. 10-13 (PDF)
  Over de manier waarop de drie vaste commissies van de Senaat tot stand zijn gekomen
6-5
p. 8-13 6-5 p. 8-13 (PDF)
Bij de bespreking van het verzoek nr 6-117 werd er een debat gehouden over de te volgen procedures inzake informatieverslagen      
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
De Europese Energie-unie (Creatie van een Energie-unie door een progressief klimaatbeleid gebaseerd op energiezekerheid - Solidariteit tussen de lidstaten bij het creëren van een volledig geïntegreerde energiemarkt - Energie-efficiëntie - Afbouwen van het belang van steenkool voor de economie - De bevordering van onderzoek en innovatie) (6-346)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-346/1
p. 1-33 6-346/1 p. 1-33 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 18 en 19 februari 2016 te Brussel (Het Verenigd Koninkrijk - Concurrentievermogen - Vrij verkeer en sociale rechten - Economic governance van de eurozone - Turkije - Syrië en Libië) (6-258)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-258/1
p. 1-34 6-258/1 p. 1-34 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 december 2016 te Brussel (Migratie - Veiligheid - Werk, groei en jeugd - Externe betrekkingen - Brexit) (6-313)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-313/1
p. 1-17 6-313/1 p. 1-17 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 en 16 september 2016 te Bratislava (Turkije - Vluchtelingenproblematiek - Terrorismebestrijding en veiligheid - Brexit - Europese defensie - Economische ontwikkeling en sociale dumping - TTIP - CETA) (6-288)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
   Briefing
6-288/1
p. 1-23 6-288/1 p. 1-23 (PDF)
   Resultaten
6-288/2
p. 1-14 6-288/2 p. 1-14 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 te Brussel (Migratie - Werkgelegenheid - Groei en concurrentievermogen - De westelijke Balkan - Veiligheid en defensie - De toekomst van de Europese Unie - Voorbereiding van de viering van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Voorstel voor een tweede ambtstermijn voor de Voorzitter van de Europese Raad) (6-333)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-333/1
p. 1-17 6-333/1 p. 1-17 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van maandag 22, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 te Brussel (Het Europees migratiebeleid - Defensie en veiligheid - Economische agenda - Europees Semester - Europees investeringsfonds - Digitale agenda - TTIP - Verdieping van de EMU - Toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de EU - Griekenland en de EU - Aanslagen in Tunesië) (6-221)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
   Toelichting over de agenda
6-221/1
p. 1-19 6-221/1 p. 1-19 (PDF)
   Resultaten
6-221/2
p. 1-15 6-221/2 p. 1-15 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 te Brussel - Toelichting over de agenda (De energie-unie - Het Europees Semester, groei en banen - Oekraïne en Rusland - Oostelijk Partnerschap - Libië) (6-189)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-189/1
p. 1-16 6-189/1 p. 1-16 (PDF)
  Resultaten
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-189/2
p. 1-16 6-189/2 p. 1-16 (PDF)
De Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) (6-356)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-356/1
p. 1-18 6-356/1 p. 1-18 (PDF)
De europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 3 februari 2017 te Malta (Migratie - De internationale situatie en de verkiezing van Donald Trump - De toekomst van de Europese Unie) (6-322)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-322/1
p. 1-14 6-322/1 p. 1-14 (PDF)
De gevolgen van de Brexit voor België (6-352)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-352/1
p. 1-18 6-352/1 p. 1-18 (PDF)
De prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Een open en innovatieve Europese economie - Een veilig Europa - Een digitaal Europa en vrij verkeer van gegevens - Een inclusief en duurzaam Europa) (6-361)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-361/1
p. 1-10 6-361/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Lets Voorzitterschap van de Europese Unie (Bestrijding van terrorisme - Financiële en fiscale stabiliteit - Fonds voor structurele investeringen - Energieveiligheid - Economische en Monetaire Unie - Bankenunie - Digitale economie - Europese Dienst voor externe actie - Oostelijk Partnerschapsprogramma - Handelsakkoord met de VS - Sociale dumping) (6-148)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-148/1
p. 1-7 6-148/1 p. 1-7 (PDF)
De prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Eurogroep - Griekse crisis - Migratiestromen rond de Middellandse zee - Spreidingsplan voor de vluchtelingen - Europees fonds voor strategische investeringen, EFSI - Fiscale fraude - Vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en Canada, TTIP en CETA - Partnerschap met het oosten - Uitbreiding - Sociale dumping - Bestrijding van terrorisme en de PNR - De houding van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de EU) (6-228)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-228/1
p. 1-10 6-228/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Migratie en veiligheid - Innovatie en jobcreatie - Financiën van de Europese Unie - Energie en klimaat - Brexit - TTIP - "Passenger Name Records" [PNR] - Militaire interventie in Syrië - Vluchtelingencrisis - Nederlands referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne - Sociale dumping - Benelux) (6-259)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-259/1
p. 1-9 6-259/1 p. 1-9 (PDF)
Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken (6-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-764
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Artikel 174 van de Grondwet - De Senaat stelt zelf de dotatie vast - Amendement op de begroting in de Kamer
6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
  6-14
p. 86 6-14 p. 86 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
  6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Philippe Mahoux, gecoöpteerd senator
6-4
p. 6 6-4 p. 6 (PDF)
Europees Comité voor de voorkoming van marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT)- Verslagen - Publicatie (6-1373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1373
Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door België - Stand van zaken (6-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-987
Gedachtewisseling met de eerste minister over de asielcrisis (6-233)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-233/1
p. 1-30 6-233/1 p. 1-30 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Andrus Ansip, ondervoorzitter van de Europese Commissie belast met de "Digital Single Market" (Europese digitale ruimte - Belgische digitale agenda - Content - Auteursrechten - Culturele diversiteit - E-commerce - E-overheid - Rurale zones - Startups - Gelijk speelveld - Databescherming - Roaming - Digitale vaardigheden - Netneutraliteit) (6-232)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-232/1
p. 1-8 6-232/1 p. 1-8 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie (Rol van de Benelux in de oprichting van de EU - Verantwoording van de Commissie ten aanzien van de nationale Parlementen - Europa van de Regio's - Brexit - Economische en monetaire unie - Stabiliteitspact - Kloof tussen de Europese instellingen en de burger - Fiscale regelgeving - Sociale dumping - CETA - Europees investeringsplan - Richtlijn inzake detachering) (6-323)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-323/1
p. 1-14 6-323/1 p. 1-14 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, over de Griekse crisis (Euro) (6-234)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-234/1
p. 1-11 6-234/1 p. 1-11 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid (Gezonde voeding en lichaamsbeweging - Goede werkomstandigheden - Risicofactoren voorkomen, zoals alcohol en tabak - De gezondheid beschermen door schadelijke stoffen en dreigingen te bestrijden - Grensoverschrijdende samenwerking - Medische situatie in Griekenland - Nooddiensten - Voorzorgprincipe : glyfosaat - Hormoonverstoorders - Europees Geneesmiddelenagentschap [EMA] - Antimicrobiële resistentie - Onderzoek - Bepalen van prioriteiten) (6-350)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-350/1
p. 1-17 6-350/1 p. 1-17 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor Handel (Het Europees handelsbeleid - Positieve economische gevolgen van het TTIP - Transparantie van de onderhandelingen - Inachtneming van de Europese beschermingsnormen - Het investeringsbeschermingsmechanisme [ISDS] - De gevolgen van het TTIP voor de overheidsdiensten - Het gewicht van de Europese Unie bij de onderhandelingen - De blijken van tegenkanting tegen het Verdrag - De amerikaanse overheidsopdrachten - De samenwerking op het gebied van regelgeving - Het lobbywerk - Impact van het TTIP op de kmo's - De spionnagepraktijken door de NSA - De culturele uitzondering - De resultaten van de impactstudies) (6-207)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-207/1
p. 1-23 6-207/1 p. 1-23 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland in België (Vluchtelingenprobleem - Economische en financiële toestand) (6-301)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-301/1
p. 1-10 6-301/1 p. 1-10 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Ulaanbaatar (16-17 september 2015) (De rol van de parlementsleden en de bevordering van de regionale samenwerking - De strijd tegen terrorisme en mensenhandel - Veiligheid in Centraal Azië - De crisis in Oekraïne - De toestand in Afghanistan - De strijd tegen Islamitische Staat - De economische en ecologische dimensie - De humane dimensie) (6-240)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heren Peter De Roover (K) en Philippe Mahoux (S)
6-240/1
p. 1-10 6-240/1 p. 1-10 (PDF)
Het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie : uitvoering van de prioriteiten voor 2014 (6-139)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-139/1
p. 1-23 6-139/1 p. 1-23 (PDF)
Het geïntegreerde budgettaire en macro-economische toezicht van de Europese Commissie in het kader van het Europees semester - Hoorzitting met Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit (De positie van België in het kader van het Europees Semester - Het Witboek over de toekomst van Europa en het belang van een sociaal Europa - Beleid ten aanzien van de jeugd - Regionale analyse in plaats van op het niveau van de Lidstaten - Fiscaliteit en begroting - Werkgelegenheid - Investeringsbeleid en begroting - Dienstenrichtlijn - De sociale pijler - Toekomst van de EU) (6-338)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-338/1
p. 1-17 6-338/1 p. 1-17 (PDF)
Het investeringsplan voor Europa (plan Juncker) (6-213)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-213/1
p. 1-15 6-213/1 p. 1-15 (PDF)
Het stabiliteitsprogramma van België (2015-2018) en het nationaal hervormingsprogramma 2015 (6-204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-204/1
p. 1-47 6-204/1 p. 1-47 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 (Europese defensie - De uitbouw van een unie van de veiligheid - Een nieuw migratiebeleid - Consolidering van het acquis - Regulering en mondialisering - De Brexit en de toekomst van de EU - Energie en klimaat - Het sociale Europa - De interne markt) (6-337)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-337/1
p. 1-17 6-337/1 p. 1-17 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015 (Het Griekse vraagstuk - Openbare financiën - De mogelijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk - De verdieping van de Economisch en Monetaire Unie - De versterking van de Schengenbuitengrenzen - Het EU-Passenger Name Record (EU-PNR) - Het optimaliseren van de uitwisseling van informatie en dreigingsanalyses - De illegale vuurwapenhandel - De samenwerking met internetproviders om onaanvaardbare gegevens van websites te verwijderen - Het deradicaliseringsproces - De Rusland-problematiek - De energie-unie - Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) - Fiscaliteit - Vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten) (6-147)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-147/1
p. 1-10 6-147/1 p. 1-10 (PDF)
Hulde (2014-2015)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, uittredend voorzitster
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016 (Problemen rond asiel en migratie - De overbevolking in de gevangenissen en de detentieomstandigheden in de strafinrichtingen - De medische verzorging van geïnterneerden in gevangenissen - Het overschrijden van de redelijke termijn van gerechtelijke procedures - De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces - Zaken van politiegeweld - Risico's op slechte behandeling bij uitlevering) (6-334)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-334/1
p. 1-24 6-334/1 p. 1-24 (PDF)
Kosovo - Vrijheid van meningsuiting en vereniging - Dood van een geëngageerde burger - Onafhankelijk onderzoek - Burgermobilisatie - Relaties tussen België en Kosovo - Stand van zaken (6-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1235
LIIste COSAC - 30 november-2 december 2014 - Rome (De toekomst van de supranationale democratie vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon : Welke rol voor de Europese instellingen en de Nationale Parlementen - Herziening van de Europa 2020-strategie : groei, tewerkstelling en concurrentievermogen - De Rol van de Europese Unie in de wereld en de toepassing van haar beleid in het Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa - Democratisch toezicht op de Europese agentschappen) (6-140)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heren Jan Becaus (S) en Philippe Mahoux (S)
6-140/1
p. 1-35 6-140/1 p. 1-35 (PDF)
LIVe COSAC - Luxemburg - 29 november - 1 december 2015 (Het gemeenschappelijk asielbeleid en het legale migratiebeleid - Strijd tegen illegale migratie en versterking van de Europese buitengrenzen - De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU - Een digitale eengemaakte markt voor Europa - EU-uitbreidingsbeleid - Intensiveren van de politieke dialoog door het invoeren van de "groene kaart" en het verbeteren van de procedure van het gemotiveerd advies "gele kaart) (6-243)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux
6-243/1
p. 1-44 6-243/1 p. 1-44 (PDF)
LV COSAC - DEN HAAG - 12 tot 14 juni 2016 (Parlementair toezicht, uitwisseling van best practices - Rol van de parlementen in de bescherming van de rechtsstaat in de EU - Parlementaire diplomatie - De europese rekenkamer - Migratie - Akkoord tussen de EU en Turkije - Visumliberalisering - Vluchtelingenbeleid in de EU) (6-283)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-283/1
p. 1-45 6-283/1 p. 1-45 (PDF)
LVII COSAC - MALTA - 28-30 mei 2017 (De rol van de nationale parlementen in de EU van de toekomst - Resultaat van het Britse referendum - Uitbreiding van de blauwe economie : Naar een duurzamer geïntegreerd maritiem EU-beleid - Migratie - Strijd tegen mensensmokkel en -handel en het uitstippelen van een humaan en efficiënt terugkeer- en readmissiebeleid) (6-358)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-358/1
p. 1-41 6-358/1 p. 1-41 (PDF)
LVIde COSAC - Bratislava - 13-15 november 2016 (Terugblik op het Slovaaks voorzitterschap door de heer Robert Fico, eerste minister van Slowakije - Versterkte rol van de nationale parlementen - Het Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] : een handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika [en zijn uidagingen, opportuniteiten en risico's] - 2016 : het jaar van de beslissing voor de Energie-Unie - De beveiliging van de EU-buitengrenzen in een context van illegale migratie) (6-315)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-315/1
p. 1-55 6-315/1 p. 1-55 (PDF)
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Regeringsbeleid : Europees semester - Begroting - Investeringen - Economische ontwikkeling - Werkgelegenheid - Sociaal overleg - Werkloosheid - Fiscaliteit - Administratieve vereenvoudiging - Energie - Pensioenen - Sociale zekerheid - Armoede
6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 19-22 6-8 p. 19-22 (PDF)
  6-8
p. 47-49 6-8 p. 47-49 (PDF)
  6-8
p. 36 6-8 p. 36 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-9
p. 6-17 6-9 p. 6-17 (PDF)
Mucoviscidose - Neonatale opsporing (6-1011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1011
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-22
p. 9 6-22 p. 9 (PDF)
Ontslag van senatoren (2016-2017)      
  de heer Philippe Mahoux - Heropneming door de heer Christophe Lacroix van zijn mandaat als gecoöpteerd senator
6-32
p. 31 6-32 p. 31 (PDF)
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1363
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1364
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1365
Regionaal verkozenen kunnen zich uitspreken over een federale wet : opmerkingen naar aanleiding van de stemming over het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel (Het Plan-Juncker en het nieuwe Europese Investeringsfonds - Fiscale ontduiking - Sociale dumping - Trans-Atlantisch handelsakkoord - Oekraïne en Rusland - Grexit - Cuba - Het veiligheidsbeleid) (6-144)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-144/1
p. 1-19 6-144/1 p. 1-19 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2014 te Brussel (Actiekader inzake klimaat en energie tegen 2030 - Economische situatie - Top van de eurozone - Ebola-epidemie - Oekraïne) (6-151)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-151/1
p. 1-15 6-151/1 p. 1-15 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 te Brussel (Oekraïne-Rusland - Strijd tegen terrorisme en radicalisme - Verdieping van de Economische en Monetaire Unie [EMU] - Griekenland) (6-184)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-184/1
p. 1-15 6-184/1 p. 1-15 (PDF)
Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen - Onderdeel « overheidsbedrijven » - Geen omzetting - Redenen - Overleg met de gemeenschappen en gewesten (6-1464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1464
Rol en deontologie van de verslaggever - Artikel 37 van het reglement - Voorlezen verslag in plenaire - Weergeven van de eigen mening door de verslaggever      
  6-27
p. 18-21 6-27 p. 18-21 (PDF)
Rol van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Over de opheffing van het Comité      
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  6-6
p. 22 6-6 p. 22 (PDF)
  6-6
p. 17-18 6-6 p. 17-18 (PDF)
  6-6
p. 13-15 6-6 p. 13-15 (PDF)
Senaat - Werking - Legistieke verbeteringen - Juridische nota's door de diensten - Evocatie      
  6-21
p. 12 6-21 p. 12 (PDF)
  6-21
p. 17 6-21 p. 17 (PDF)
  6-21
p. 8-9 6-21 p. 8-9 (PDF)
Tijdens het debat over drie resoluties betreffende de Palestijnse kwestie ontstaat er een debat over de bevoegdheid van de Senaat terzake na de zesde staatshervorming      
  6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Toelichting over de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel (Europees semester - Heropstarten van de investeringen - Aanmoedigen van de structurele hervormingen : diensten en telecommunicatie, digitale markt, energie-unie, pensioensysteem, gezondheidszorg - Voortzetten van de begrotingsconsolidatie - Oekraïne - Ebola - Rol van de Parlementen - Variabele integratie in de Europese Unie) (6-134)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-134/1
p. 1-14 6-134/1 p. 1-14 (PDF)
Uiteenzetting door de eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 12 juli 2015 te Brussel (Euro - Griekse crisis) (6-227)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-227/1
p. 1-17 6-227/1 p. 1-17 (PDF)
Uiteenzetting over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 maart 2016 te Brussel (Migratiecrisis - Economische en monetaire Unie - Economische groei - GLB - Syrië - Oekraïne) (6-275)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-275/1
p. 1-14 6-275/1 p. 1-14 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Veiligheidsbadge - Vervanging door een bij werknemers ingeplante elektronische chip (6-1313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1313
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
6-19
p. 61-62 6-19 p. 61-62 (PDF)
  6-19
p. 63-64 6-19 p. 63-64 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Philippe Henry, Wouter Van Besien, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Véronique Waroux
6-109/1
p. 1-4 6-109/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-109/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de gezamenlijke aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-111)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Wouter Van Besien, Christophe Bastijn en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux
6-111/1
p. 1-4 6-111/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verslag van de heren Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Bart Van Malderen en de dames Petra De Sutter, Cindy Franssen, Martine Taelman en Miranda Van Eetvelde
6-261/2
p. 1-103 6-261/2 p. 1-103 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
  Stemming over het verzoek (6-261/1) en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
6-16
p. 74-75 6-16 p. 74-75 (PDF)
  6-16
p. 76-77 6-16 p. 76-77 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-261/2)
6-28
p. 4-32 6-28 p. 4-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-162/1)
6-9
p. 71-75 6-9 p. 71-75 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-303/1)
6-24
p. 10-19 6-24 p. 10-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Stemming over het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 37 6-6 p. 37 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 78 6-9 p. 78 (PDF)
  6-9
p. 75-76 6-9 p. 75-76 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel (6-359)      
  Verzoek van de heer Philippe Mahoux, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-359/1
p. 1-6 6-359/1 p. 1-6 (PDF)
  Verzoek tot terugzending naar commissie - Aangenomen
6-30
p. 5 6-30 p. 5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Jan Becaus, Patrick Prévot, Bart Van Malderen en François Desquesnes en de dames Petra De Sutter, Brigitte Grouwels en Anne Barzin
6-98/2
p. 1-381 6-98/2 p. 1-381 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-98/1)
6-7
p. 15-17 6-7 p. 15-17 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-320/1)
6-27
p. 8-14 6-27 p. 8-14 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België (Opmaken balans van het wetenschappelijk onderzoek - Organisatie - Financiering op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - Deelname aan Europese en internationale projecten) (6-317)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Karl-Heinz Lambertz, Patrick Prévot, Philippe Henry, Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter, Annemie Maes, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Katia Segers en Güler Turan
6-317/1
p. 1-8 6-317/1 p. 1-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin,Bertin Mampaka Mankamba, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-117/1
p. 1-2 6-117/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-117/1)
   De bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt uitgesteld
6-7
p. 13-14 6-7 p. 13-14 (PDF)
  6-9
p. 70-71 6-9 p. 70-71 (PDF)
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
  6-11
p. 48-49 6-11 p. 48-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de manier waarop normatieve Europese teksten in Belgisch recht moeten worden omgezet wanneer zij aangelegenheden betreffende die onder de gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de Gewesten vallen (6-115)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux
6-115/1
p. 1-2 6-115/1 p. 1-2 (PDF)
  Het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag is ingetrokken
6-7
p. 13 6-7 p. 13 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-131/2) en stemverklaringen van mevrouw Annick De Ridder en de heer Philippe Mahoux
6-11
p. 50-52 6-11 p. 50-52 (PDF)
  6-11
p. 53 6-11 p. 53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-253/1)
6-14
p. 74-80 6-14 p. 74-80 (PDF)
  Bespreking van de amendementen (6-253/5)
6-25
p. 40-47 6-25 p. 40-47 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-253/2) en stemverklaringen van de heren Philippe Henry, Philippe Mahoux en François Desquesnes
6-25
p. 60-61 6-25 p. 60-61 (PDF)
  6-25
p. 64-65 6-25 p. 64-65 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Verzoek van de heren Philippe Henry, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Van Malderen en Christophe Bastin en de dames Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Christie Morreale, Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-235/1
p. 1-3 6-235/1 p. 1-3 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
  6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt (Zie ook doc. 4-107) (6-36)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
6-36/1
p. 1-4 6-36/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer François Desquesnes
6-7
p. 33 6-7 p. 33 (PDF)
  6-7
p. 30-31 6-7 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstelen in het Duits mogelijk te maken (6-222)      
  Algemene bespreking
6-14
p. 23-27 6-14 p. 23-27 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen (6-308)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Petra De Sutter en Véronique Jamoulle en de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
6-308/1
p. 1-5 6-308/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr. 1 van mevrouw Véronique Jamoulle en de heer Philippe Mahoux
6-308/2
p. 1-2 6-308/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-273/3
p. 1-55 6-273/3 p. 1-55 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
  Stemming
6-21
p. 24 6-21 p. 24 (PDF)
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Karl-Heinz Lamberz en de dames Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Olga Zrihen, Hélène Ryckmans et Petra De Sutter
6-343/1
p. 1-9 6-343/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven (6-326)      
  Voorstel van de heren Patrick Prévot en Philippe Mahoux en mevrouw Christie Morreale
6-326/1
p. 1-5 6-326/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (6-41)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en mevrouw Nadia El Yousfi
6-41/1
p. 1-4 6-41/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (6-210)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux en Bertin Mampaka en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Petra De Sutter
6-341/1
p. 1-20 6-341/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenlevingsdienst (Een specifiek wettelijk kader uitwerken dat elke jongere tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid biedt om een samenlevingsdienst in België te vervullen) (6-348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en mevrouw Véronique Jamoulle
6-348/1
p. 1-8 6-348/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiënten met hersenaandoeningen (Informeren van het grote publiek - Opleiding van artsen en verplegend personeel - Aanwezigheid van een medisch expertisecentrum in elke provincie - Degeneratieve mentale aandoeningen) (6-208)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
6-208/1
p. 1-7 6-208/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiënten en hun famillies beter op te vangen (6-299)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Christie Morreale en Véronique Jamoulle en de heer Philippe Mahoux
6-299/1
p. 1-8 6-299/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (6-133)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en van de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-133/1
p. 1-7 6-133/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (6-290)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heren Patrick Prévot en Philippe Mahoux
6-290/1
p. 1-14 6-290/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden (6-203)      
  Voorstel van de heren Patrick Prévot en Philippe Mahoux
6-203/1
p. 1-11 6-203/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en mevrouw Nadia El Yousfi
6-125/1
p. 1-7 6-125/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Mahoux cs
6-125/2
p. 1-3 6-125/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-29
p. 4-18 6-29 p. 4-18 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen (Zie ook doc. 5-2044) (6-40)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot
6-40/1
p. 1-6 6-40/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot
6-40/2
p. 1-7 6-40/2 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 25-36 6-17 p. 25-36 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede (in België) (6-126)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Anne Lambelin en Christie Morreale en de heer Philippe Mahoux
6-126/1
p. 1-7 6-126/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door België (6-145)      
  Bespreking
6-27
p. 15-32 6-27 p. 15-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (6-132)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-132/1
p. 1-8 6-132/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen (6-287)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot
6-287/1
p. 1-6 6-287/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Véronique Jamoulle
6-212/2
p. 1 6-212/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Bespreking
6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
  6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (6-349)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en mevrouw Christie Morreale
6-349/1
p. 1-16 6-349/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Philippe Mahoux
6-319/2
p. 1-4 6-319/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstelling van het jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer (6-246)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux
6-246/1
p. 1-13 6-246/1 p. 1-13 (PDF)
Werking van de nieuwe Senaat      
  6-5
p. 13-14 6-5 p. 13-14 (PDF)
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen - Inwerkingtreding - Uitstel - Redenen (6-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-780
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot
6-252/2
p. 1-2 6-252/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 16-23 6-14 p. 16-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
6-14
p. 23 6-14 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Aanvullende dotatie) (6-249)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Alexander Miesen
6-249/3
p. 1-6 6-249/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 9-15 6-14 p. 9-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Intrekking dotatie - Maximale periode van 5 jaar - EVRM - Zie ook doc. 4-1133) (6-37)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
6-37/1
p. 1-3 6-37/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wijziging van de agenda van de plenaire vergadering - Procedure - Informatieverslagen      
  6-6
p. 11-15 6-6 p. 11-15 (PDF)
Ziekte van Lyme - Preventie - Opsporing - Betrouwbare test - Nationaal actieplan - Uitwerking - Samenwerking met de deelstaten - Beroepszieke - Erkenning (6-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1223
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999