S. 6-343 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie
Philippe Mahoux    Véronique Jamoulle    Latifa Gahouchi    Karl-Heinz Lambertz    Olga Zrihen    Hélène Ryckmans    Petra De Sutter   

archief
gemengd huwelijk
Democratische Republiek Congo
afstamming
motie van het Parlement
Burundi
familiemigratie
herdenkingsplechtigheid
rassendiscriminatie
kolonialisme
adoptie
toegang tot de informatie
nationaliteit
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-343/1 6-343/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/4/2017
6-343/2 6-343/2 (PDF) Amendementen 7/6/2017
6-343/3 6-343/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2017   Indiening Doc. 6-343/1 6-343/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
28/4/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/2017   Inschrijving op agenda
7/7/2017   Algemene bespreking Hand. 6-31 Hand. 6-31 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Becaus, Cécile Thibaut
8/5/2017   Inleidende uiteenzetting door Véronique Jamoulle
8/5/2017   Bespreking
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Niet behandeld
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Bespreking
9/6/2017  
Met toepassing van artikel 20-3 van het reglement van de Senaat beslist de commissie dat ze zelf een voorstel van resolutie zal opstellen.
19/6/2017   Inschrijving op agenda
19/6/2017   Bespreking
23/6/2017   Inschrijving op agenda
23/6/2017   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 6-355
7/7/2017   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 7/7/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 8/5/2017, 9/6/2017, 19/6/2017