S. 6-41 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun
Philippe Mahoux    Nadia El Yousfi    Patrick Prťvot   

EU-steun
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
Palestijnse kwestie
Europese Unie
Palestina
IsraŽl
ontvankelijkheidscriterium
financiŽle hulp
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-41/1 6-41/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2014
6-41/2 6-41/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2014   Indiening
Herindiening 5-2798.
Doc. 6-41/1 6-41/1 (PDF)
7/11/2014   Inoverwegingneming
7/11/2014   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Algemene bespreking
28/4/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+25/-20/o0)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
7/11/2014   Verzending naar commissie
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Latifa Gahouchi, GŁler Turan
6/2/2017   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
6/2/2017   Bespreking
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Stemming over het geheel: verworpen (+4/-8/o0)
13/3/2017   Verwerping
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Lezing van het verslag
27/3/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen)
28/4/2017   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 28/4/2017
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 28/4/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verworpen 6/2/2017, 13/3/2017, 27/3/2017

Kruispuntbank van de wetgeving