Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2012-2013

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

445 resultaten

5-666 Willy Demeyer (PS) 17/10/2012
  de uitbreiding van het veiligheidskorps van de justitiepaleizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-667 Olga Zrihen (PS) 17/10/2012
  het statuut van de werklozen die PWA-activiteiten uitvoeren
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-668 Philippe Mahoux (PS) 17/10/2012
  het controleren van werknemers door middel van quality monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-669 Jacques Brotchi (MR) 18/10/2012
  het uitwerken van een kadaster van activiteiten van de geneesheren-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-670 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/10/2012
  de mogelijke deelname van Belgi aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in Syri
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-671 Ludo Sannen (sp.a) 18/10/2012
  het idee van een Europese supercommissaris inzake begrotingen van nationale parlementen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-672 Christine Defraigne (MR) 18/10/2012
  de stemplicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-673 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/10/2012
  de strafrechtelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-674 Mieke Vogels (Groen) 18/10/2012
  de nieuwe stijgende armoedecijfers bekend gemaakt naar aanleiding van de internationale dag van verzet tegen de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-675 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 18/10/2012
  de overbevolking in de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-676 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  een mogelijke hervorming van het systeem van de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-677 Piet De Bruyn (N-VA) 18/10/2012
  het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-678 Bart Tommelein (Open Vld) 23/10/2012
  de nakende accijnsverhoging op bier in Frankrijk
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-679 Rik Daems (Open Vld) 23/10/2012
  de maatregelen met betrekking tot de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-680 Nele Lijnen (Open Vld) 24/10/2012
  de aanwezigheid van gesofisticeerde wapens van Belgische oorsprong bij terroristische groeperingen in Palestijns gebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-681 Ahmed Laaouej (PS) 24/10/2012
  de activiteiten van de afdeling Fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-682 Marie Arena (PS) 24/10/2012
  kinderontvoeringen door een ouder
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-683 Fatiha Sadi (PS) 24/10/2012
  de gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten
  minister van Werk
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-684 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2012
  de NAVO-oefening Steadfast Noon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-685 Grard Deprez (MR) 25/10/2012
  de indieningsplicht van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-686 Piet De Bruyn (N-VA) 25/10/2012
  het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-687 Frank Boogaerts (N-VA) 25/10/2012
  de benoeming van de gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-688 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  de deelname van de minister aan de Top van de Francofonie in Kinshasa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-689 Sabine Vermeulen (N-VA) 25/10/2012
  de hervorming van de Mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-690 Dirk Claes (CD&V) 25/10/2012
  de wettelijke verankering van de intergemeentelijke samenwerking bij het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-691 Richard Miller (MR) 25/10/2012
  het akkoord van de Europese Commissie inzake de heffing op financile transacties
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-692 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/10/2012
  het stabiliteitsprogramma
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-693 Ccile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  de kantelbaktrein tussen Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-694 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/11/2012
  de rol van de huisarts bij thuishospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-695 Lieve Maes (N-VA) 7/11/2012
  de e-Box en de andere projecten voor administratieve vereenvoudiging
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-696 Grard Deprez (MR) 7/11/2012
  de hyperlinks naar persartikelen van Google
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-697 Hassan Bousetta (PS) 7/11/2012
  het artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-698 Olga Zrihen (PS) 7/11/2012
  het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-699 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/11/2012
  het hoge aantal groepsverkrachtingen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-700 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2012
  de gigantische prijsverschillen voor een ziekenhuisverblijf
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-701 Marie Arena (PS) 8/11/2012
  een bezoek aan Kameroen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2662
5-702 Guido De Padt (Open Vld) 8/11/2012
  Belgocontrol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-703 Christine Defraigne (MR) 8/11/2012
  de invrijheidstelling van een dealer bij gebrek aan een vertaler
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-704 Jacky Morael (Ecolo) 8/11/2012
  de nieuwe betrekkingen tussen Belgi en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-705 Freya Piryns (Groen) 8/11/2012
  het aantal verkrachtingen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-706 Inge Faes (N-VA) 8/11/2012
  de gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-707 Elke Sleurs (N-VA) 8/11/2012
  de strijd tegen de fraude met ziekte-uitkeringen en de responsabilisering van artsen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-708 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de impact van de eenmalige fiscale amnestie op de Europese verplichtingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-709 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/11/2012
  de veiligheid van de Miss Belgi-kandidaten in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-710 Philippe Mahoux (PS) 8/11/2012
  de kostprijs van een hospitalisatie voor de patint
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-711 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 27/11/2012
  de erkenning van het ACW als bedrijf in herstructurering
  minister van Werk
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-712 Christie Morreale (PS) 28/11/2012
  het verdwijnen van de spoorlijnen in de Ourthe- en Amblvestreek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-713 Marie Arena (PS) 28/11/2012
  de sperperiode voorafgaand aan de solden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-714 Dalila Douifi (sp.a) 29/11/2012
  de positieve houding van Belgi bij de stemming over de diplomatieke status van Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-715 Piet De Bruyn (N-VA) 29/11/2012
  het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-716 Elke Sleurs (N-VA) 29/11/2012
  de overvallen in de grensstreek met Frankrijk en de reacties van de huisartsen in die streek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-717 Frank Boogaerts (N-VA) 29/11/2012
  de nieuwe zonale veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-718 Nele Lijnen (Open Vld) 29/11/2012
  Oost-Congo
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-719 Zakia Khattabi (Ecolo) 29/11/2012
  het belemmeren van de toetreding van vrouwen tot politieke mandaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-720 Freya Piryns (Groen) 29/11/2012
  de verhoging van de roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25 %
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-721 Philippe Mahoux (PS) 29/11/2012
  de Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-722 Jacques Brotchi (MR) 29/11/2012
  de terugbetaling van de "continuous glucose monitoring" voor type 1-diabetici in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-723 Alain Courtois (MR) 29/11/2012
  het structurele tekort aan personeel bij het Brusselse hof van beroep
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-724 Peter Van Rompuy (CD&V) 29/11/2012
  de impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-725 Vanessa Matz (cdH) 29/11/2012
  de toekomst van het spoorverkeer in de Ourthe- en Amblvestreek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-726 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  de ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-727 Olga Zrihen (PS) 5/12/2012
  het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-728 Fabienne Winckel (PS) 5/12/2012
  het huiselijk geweld tegen van migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-729 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-730 Sabine Vermeulen (N-VA) 5/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-731 Inge Faes (N-VA) 5/12/2012
  de controleacties van de federale wegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-732 Ludo Sannen (sp.a) 6/12/2012
  de Franse accijnsverhoging op bieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-733 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 6/12/2012
  het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-734 Mieke Vogels (Groen) 6/12/2012
  het falend activeringsbeleid en de toenemende werkloosheid, onder meer bij de jeugd
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-735 Ccile Thibaut (Ecolo) 6/12/2012
  de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltasche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-736 Guido De Padt (Open Vld) 6/12/2012
  het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-737 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-738 Rik Daems (Open Vld) 6/12/2012
  de beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-739 Dominique Tilmans (MR) 6/12/2012
  het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-740 Christine Defraigne (MR) 6/12/2012
  het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-741 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-742 Marie Arena (PS) 12/12/2012
  het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-743 Philippe Mahoux (PS) 12/12/2012
  de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-744 Vanessa Matz (cdH) 12/12/2012
  de bescherming van minderjarigen tegen de gevaren van het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-745 Dirk Claes (CD&V) 12/12/2012
  de alcoholtesters in cafs tijdens de eindejaarsperiode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-746 Willy Demeyer (PS) 12/12/2012
  het gebrek aan fysieke en professionele veiligheid bij priv-veiligheidsagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-747 Richard Miller (MR) 12/12/2012
  de hervorming van het federale wetenschapsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-748 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2012
  de fiscale controle van kleine verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-749 Guido De Padt (Open Vld) 13/12/2012
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-750 Piet De Bruyn (N-VA) 13/12/2012
  de Oegandese wet tegen homoseksualiteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-751 Helga Stevens (N-VA) 13/12/2012
  de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-752 Danny Pieters (N-VA) 13/12/2012
  de boetes aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van illegale passagiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-753 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het centrum voor criminele illegalen in Vottem
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-754 Ahmed Laaouej (PS) 13/12/2012
  de fiscale toestand van de profit participating loans
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-755 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/12/2012
  de stakingsaanzegging van de Franstalige psychosociale diensten van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-756 Olga Zrihen (PS) 19/12/2012
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-757 Fatiha Sadi (PS) 19/12/2012
  het Executief van de moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-758 Willy Demeyer (PS) 19/12/2012
  de gevolgen van het inlijvingssysteem van de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-759 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/12/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-760 Ccile Thibaut (Ecolo) 20/12/2012
  de euthanasie op grond van psychisch lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-761 Freya Piryns (Groen) 20/12/2012
  de zorg bij het levenseinde van personen met dementie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-762 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  het publieke debat met betrekking tot de pro-Deoadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-763 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-764 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/12/2012
  de uithaal naar de vele misbruiken in het pro-Deosysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-765 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 20/12/2012
  het gebruik van de sociale media door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-766 Louis Ide (N-VA) 20/12/2012
  het stopzetten van de productie van een antibioticum door het bedrijf GSK
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-767 Huub Broers (N-VA) 20/12/2012
  het gebruik van sociale media door onze politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-768 Lieve Maes (N-VA) 20/12/2012
  de stiptheidacties op de vrachtluchthaven naar aanleiding van het invoeren van een ploegensysteem
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-769 Bart Tommelein (Open Vld) 20/12/2012
  het zondagswinkelen in erkende toeristische centra
  minister van Werk
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-770 Franois Bellot (MR) 20/12/2012
  het koninklijk besluit inzake het bezit van vuurwapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-771 Martine Taelman (Open Vld) 9/1/2013
  de bofepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-772 Philippe Mahoux (PS) 9/1/2013
  de fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-773 Marie Arena (PS) 9/1/2013
  het spaargeld van de Belgen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-774 Christine Defraigne (MR) 10/1/2013
  de toekomst van het "Centre Tadam" in Luik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-775 Dalila Douifi (sp.a) 10/1/2013
  de vluchtelingencrisis in Syri en zijn buurlanden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-776 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/1/2013
  de humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en Jordani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-777 Huub Broers (N-VA) 10/1/2013
  het uitblijven van de uitbetaling van de geldelijke middelen uit het verkeersboetefonds aan de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-778 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/1/2013
  de subsidies voor sociale economie projecten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-779 Benoit Hellings (Ecolo) 10/1/2013
  de zwakke punten op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten die door ondernemingen worden bewaard
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-780 Freya Piryns (Groen) 10/1/2013
  de arresten van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen over de medische regularisatie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-781 Patrick De Groote (N-VA) 10/1/2013
  het introduceren van een einddatum bij het mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-782 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de kerstboodschap van Albert II
  eerste minister
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-783 Christie Morreale (PS) 10/1/2013
  de discriminatie in het Burgerlijk Wetboek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-784 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/1/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-785 Dirk Claes (CD&V) 10/1/2013
  de einddatum van een mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2865
5-786 Fatiha Sadi (PS) 16/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2960
5-787 Caroline Dsir (PS) 16/1/2013
  de recente verklaringen van de Antwerpse procureur des Konings
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-788 Muriel Targnion (PS) 16/1/2013
  het toekennen van het leefloon aan nieuwe migranten op voorwaarde dat ze Frans leren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-789 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2013
  de publieke uitspraken van een procureur
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-790 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  het humanitaire beleid inzake Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-791 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de euthanasieaanvragen van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-792 Danny Pieters (N-VA) 17/1/2013
  de arbeid in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-793 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de mogelijke terreuraanslagen van de islamitische groep AQIM
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-794 Benoit Hellings (Ecolo) 17/1/2013
  de Belgische interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-795 Alain Courtois (MR) 17/1/2013
  het justitiepaleis te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-796 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 17/1/2013
  de wet betreffende de anonimiteit van de getuigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-797 Nele Lijnen (Open Vld) 17/1/2013
  de aanwezigheid van vuurwapens van Belgische oorsprong in het conflict in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten
5-798 Christine Defraigne (MR) 17/1/2013
  het investeringsplan van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-799 Dirk Claes (CD&V) 17/1/2013
  het sociaal overleg binnen de ambtenarij
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-800 Vanessa Matz (cdH) 23/1/2013
  de taks op de financile transacties
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-801 Sabine Vermeulen (N-VA) 23/1/2013
  het marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-802 Ahmed Laaouej (PS) 23/1/2013
  de quote stuffing
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-803 Armand De Decker (MR) 23/1/2013
  de veiligheid van dokter Denis Mukwege in Bukavu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-804 Olga Zrihen (PS) 23/1/2013
  de bescherming van jonge consumenten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-805 Marie Arena (PS) 23/1/2013
  de betrouwbaarheid van het verslag van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake aspartaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-806 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de toekomst van de internationale verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-807 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de gezamenlijke verklaring over gerechtelijke samenwerking tussen Turkije en Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-808 Jacky Morael (Ecolo) 24/1/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen Belgi en Turkije en de zaak van de Turkse journalisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-809 Freya Piryns (Groen) 24/1/2013
  de gadgets en apps die de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-810 Wilfried Vandaele (N-VA) 24/1/2013
  de veiling van de 800 MHz-band
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-811 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  Brussel in de institutionele onderhandelingen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-812 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  de aanwezigheid van vuurwapens van Belgische oorsprong in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-813 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  de resultaten van het overleg met de deelstaten over de verdere uitvoering van de staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-814 Dirk Claes (CD&V) 24/1/2013
  de schrapping van een aantal zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-815 Martine Taelman (Open Vld) 24/1/2013
  het gebruik van sociale media door de politie bij opsporingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-816 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de Fyra-trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
 
Herkwalificatie van :
5-817 Fatiha Sadi (PS) 30/1/2013
  de C-130 Hercules transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-818 Marie Arena (PS) 30/1/2013
  de uitwijzing uit Rwanda van een Belgische defensieattach
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-819 Ahmed Laaouej (PS) 30/1/2013
  de hervorming van de loopbaan van de federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-820 Franois Bellot (MR) 30/1/2013
  de opcentiemen op de personenbelasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-821 Johan Verstreken (CD&V) 31/1/2013
  de omstreden Russische wet die homoseksuele propaganda verbiedt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-822 Christine Defraigne (MR) 31/1/2013
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-823 Benoit Hellings (Ecolo) 31/1/2013
  de herkomst van de lichamen tentoongesteld in The Human Body Exhibition
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-824 Helga Stevens (N-VA) 31/1/2013
  de vermindering van de toelagen voor de gewestelijke steuncentra die therapie geven aan zedendelinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-825 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 31/1/2013
  de drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-826 Dalila Douifi (sp.a) 31/1/2013
  het doorschuiven van politietaken naar het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-827 Wilfried Vandaele (N-VA) 31/1/2013
  de uitspraken van Didier Bellens over de Belgische politiek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-828 Inge Faes (N-VA) 31/1/2013
  een numerus clausus voor het pro-Deosysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-829 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de recidive van de Koning naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen
  eerste minister
  vraag onontvankelijk
5-830 Cindy Franssen (CD&V) 31/1/2013
  het jaarboek Armoede in Belgi van 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-831 Guido De Padt (Open Vld) 31/1/2013
  de controles van de lokale besturen door de belastingdiensten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-832 Rik Daems (Open Vld) 31/1/2013
  de ongerustheid in de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-833 Patrick De Groote (N-VA) 31/1/2013
  de uitwijzing van onze defensieattach in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
 
Herkwalificatie van :
5-834 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 5/2/2013
  de rapporten van de Staatsveiligheid over parlementsleden
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-835 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 6/2/2013
  het volgen van de activiteiten van politici door de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-836 Olga Zrihen (PS) 6/2/2013
  de overdracht naar de gastlanden van sommige kosten en lasten die verbonden zijn aan het beheer van de NAVO-hoofdkwartieren, en de gevolgen hiervan voor de SHAPE in Casteau
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-837 Willy Demeyer (PS) 6/2/2013
  de gebreken aan het Justitiepaleis van Luik
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-838 Richard Miller (MR) 6/2/2013
  de situatie waarin de civiele werknemers van de SHAPE zich bevinden
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-839 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de hulp van Belgi aan de CIA bij de uitvoering van het detentieprogramma en harde ondervragingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-840 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2013
  de terugkeervluchten bij gedwongen repatriring
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-841 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind
  minister van Werk
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-842 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/2/2013
  de erkenning van Hezbollah als terroristische organisatie door de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-843 Mieke Vogels (Groen) 7/2/2013
  de neonicotinoden en de bijensterfte
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-844 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/2/2013
  de omstandigheden waarin uitwijzingen gebeuren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-845 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-846 Alain Courtois (MR) 7/2/2013
  het bedrag dat werd uitgegeven aan de opvolging van het verzoek om voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-847 Rik Torfs (CD&V) 7/2/2013
  het onderzoek van de Staatsveiligheid naar schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-848 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 7/2/2013
  het uitblijven van het koninklijk besluit om een honorarium toe te kennen aan de arts die een advies verstrekt bij euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-849 Johan Verstreken (CD&V) 7/2/2013
  het onderzoek over de bomaanslag in Bulgarije en de rol van Hezbollah hierin
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
 
Herkwalificatie van :
5-850 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 18/2/2013
  het volgen van politici door de Staatsveiligheid en de controle op deze dienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-851 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/2/2013
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-852 Christine Defraigne (MR) 20/2/2013
  het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de zogenaamde Salduzwet
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-853 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de ongeoorloofde praktijken van gerechtsdeurwaarders inzake minnelijke invorderingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2013
  de beveiliging van de Nationale Luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-855 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de intentie van het Antwerpse stadsbestuur om een sterk verhoogde retributie te vragen bij het inschrijven van een vreemdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-856 Ahmed Laaouej (PS) 21/2/2013
  het hervormingsproject van de federale ambtenarenloopbanen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-857 Benoit Hellings (Ecolo) 21/2/2013
  de uitwisseling van fiscale gegevens in het kader van de implementatie van de OESO-normen voor de strijd tegen de fiscale paradijzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-858 Elke Sleurs (N-VA) 21/2/2013
  de leeftijdsgrens bij terugbetaling van een in-vitrofertilisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-859 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/2/2013
  het eerste uitvoeringsbesluit over de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-860 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/2/2013
  het standpunt van de Belgische regering over het Boergas-rapport
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-861 Rik Daems (Open Vld) 21/2/2013
  de telecomkosten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-862 Richard Miller (MR) 21/2/2013
  de religieuze en filosofische groeperingen in Belgi
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-863 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 21/2/2013
  het neerleggen van conclusies in burgerlijke zaken per e-mail
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-864 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  de aangekondigde verhoogde retributie van 250 euro voor vreemdelingen die zich inschrijven in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
 
Herkwalificatie van :
5-865 Vanessa Matz (cdH) 27/2/2013
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-866 Christine Defraigne (MR) 27/2/2013
  een mogelijke wijziging van het Wetboek van Strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-867 Willy Demeyer (PS) 28/2/2013
  de beletsels voor de observatie als bepaald in de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-868 Olga Zrihen (PS) 28/2/2013
  het toekennen van een visum voor kort verblijf aan mensenrechtenverdedigers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-869 Marie Arena (PS) 28/2/2013
  de controle op de illegale houthandel in de Democratische Republiek Congo
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-870 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de opdracht van een procureur-generaal om een onderzoek te voeren ten aanzien van een procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement dat onder zijn bevoegdheid ressorteert
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-871 Karl Vanlouwe (N-VA) 28/2/2013
  de MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-872 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  het humanitaire beleid inzake Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-873 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de crisis bij het Antwerpse openbaar ministerie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-874 Ccile Thibaut (Ecolo) 28/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-875 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  het paardenvleesschandaal en het wegschenken aan de voedselbanken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-876 Grard Deprez (MR) 28/2/2013
  het gebruik van diermeel voor de visteelt
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-877 Guido De Padt (Open Vld) 28/2/2013
  het negatief advies van de Privacycommissie over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-878 Ahmed Laaouej (PS) 6/3/2013
  de impact van de problemen bij het Antwerpse parket op de fraudedossiers in de diamantsector
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-879 Fabienne Winckel (PS) 6/3/2013
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-880 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 7/3/2013
  het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-881 Benoit Hellings (Ecolo) 7/3/2013
  het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog bij de kerncentrale van Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-882 Ccile Thibaut (Ecolo) 7/3/2013
  de evaluatie van het centrale nummer 1733 voor alle medische wachtdiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-883 Dalila Douifi (sp.a) 7/3/2013
  de Diane-35-pil
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-884 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  het falend beleid rond de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-885 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  de voedselveiligheid
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-886 Wilfried Vandaele (N-VA) 7/3/2013
  de zonevreemde militaire camping in Lombardsijde
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-887 Freya Piryns (Groen) 7/3/2013
  de invloed van de wereldwijde crisis op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-888 Armand De Decker (MR) 7/3/2013
  het personeelsbestand en de middelen van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-889 Jacques Brotchi (MR) 7/3/2013
  de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-890 Guido De Padt (Open Vld) 7/3/2013
  de federale dienstencultuur
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-891 Martine Taelman (Open Vld) 7/3/2013
  het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-892 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inspanningen van de gewesten in het kader van de begrotingscontrole, en de zogenaamde usurperende bevoegdheden
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-893 Nele Lijnen (Open Vld) 7/3/2013
  het geneesmiddel Diane-35
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
 
Herkwalificatie van :
5-894 Ahmed Laaouej (PS) 13/3/2013
  het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-895 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de Belgische onderdanen die in Syri vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-896 Fatiha Sadi (PS) 13/3/2013
  de preventie, de controle en het verbod op radicale bewegingen op het Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-897 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de weigering van drie spoeddiensten van de Vivalia-ziekenhuizen om een slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-898 Marie Arena (PS) 14/3/2013
  het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-899 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2013
  de gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-900 Louis Ide (N-VA) 14/3/2013
  de geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-901 Bart De Nijn (N-VA) 14/3/2013
  de graafwerken in het kader van het stationsproject Mechelen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-902 Danny Pieters (N-VA) 14/3/2013
  de Staatsveiligheid en politici
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-903 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/3/2013
  de nieuwe omzendbrief met betrekking tot elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-904 Guido De Padt (Open Vld) 14/3/2013
  de gebrekkige dienstverlening van de NMBS ter gelegenheid van het recente winteroffensief
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-905 Dominique Tilmans (MR) 14/3/2013
  het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-906 Franois Bellot (MR) 20/3/2013
  de minnelijke schikking in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-907 Ahmed Laaouej (PS) 20/3/2013
  het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-908 Fabienne Winckel (PS) 20/3/2013
  een website die diensten aan werkzoekenden aanbiedt
  minister van Werk
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-909 Hassan Bousetta (PS) 20/3/2013
  het wapenembargo tegen Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-910 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de plannen om het aantal ambtenaren te verminderen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-911 Ludo Sannen (sp.a) 20/3/2013
  het bijna elektriciteitstekort van 17 januari 2013
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-912 Zakia Khattabi (Ecolo) 21/3/2013
  de Belgische bijdrage aan de financiering van UN Women
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-913 Freya Piryns (Groen) 21/3/2013
  de mogelijke afbouw van het budget voor voedselhulp door Europa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-914 Elke Sleurs (N-VA) 21/3/2013
  het tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-915 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/3/2013
  de Wereldwaterdag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-916 Dominique Tilmans (MR) 21/3/2013
  het tekort aan politie op het platteland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-917 Louis Ide (N-VA) 21/3/2013
  de niet-conventionele therapien
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-918 Rik Daems (Open Vld) 21/3/2013
  de gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-919 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 21/3/2013
  het verhoogd terreuralarm
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-920 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de "Belgische" jihadi's die in Syri strijden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-921 Dalila Douifi (sp.a) 21/3/2013
  het wapenembargo tegen Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
 
Herkwalificatie van :
5-922 Grard Deprez (MR) 27/3/2013
  de stijging met 40 % van het aantal loonbeslagen tussen 2008 en 2012
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-923 Mieke Vogels (Groen) 28/3/2013
  de betaalbaarheid van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-924 Benoit Hellings (Ecolo) 28/3/2013
  de uitkomst van de onderhandelingen over het eerste internationaal verdrag inzake wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-925 Wilfried Vandaele (N-VA) 28/3/2013
  de herschatting van het kadastraal inkomen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-926 Frank Boogaerts (N-VA) 28/3/2013
  de benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-927 Elke Sleurs (N-VA) 28/3/2013
  het vervallen van de wilsverklaringen euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-928 Jacques Brotchi (MR) 28/3/2013
  de toename van antisemitisme in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-929 Willy Demeyer (PS) 28/3/2013
  het steunplan voor de gassector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-930 Olga Zrihen (PS) 28/3/2013
  de definitieve sluiting van de Duferco-site in La Louvire
  minister van Werk
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-931 Fabienne Winckel (PS) 28/3/2013
  het volledige beslag op het leefloon
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-932 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/3/2013
  het talmen van Justitie in het dossier van een Brusselse terrorist
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-933 Rik Daems (Open Vld) 28/3/2013
  de invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-934 Johan Verstreken (CD&V) 28/3/2013
  de controle van de Russische autoriteiten op verschillende organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-935 Patrick De Groote (N-VA) 28/3/2013
  de Russische houding ten aanzien van buitenlandse ngo's die zich met mensenrechten bezighouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
 
Herkwalificatie van :
5-936 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 17/4/2013
  de arrestatie van een radicale moslim
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-937 Vanessa Matz (cdH) 17/4/2013
  de plaatsing van een snelheidsbegrenzer op lijn 42
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-938 Fatiha Sadi (PS) 17/4/2013
  het inzetten van privdetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-939 Marie Arena (PS) 17/4/2013
  de expertengroep die zich over de toekomst van de pensioenen zal buigen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-940 Ahmed Laaouej (PS) 17/4/2013
  het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het stelsel van de definitief belaste inkomsten voor de vennootschapsbelasting
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-941 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  het wapenembargo tegen Syri en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict
  eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-942 Ludo Sannen (sp.a) 18/4/2013
  het risico van sparen en de invoering van de bankenunie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-943 Louis Ide (N-VA) 18/4/2013
  de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-944 Sabine Vermeulen (N-VA) 18/4/2013
  de etikettering van de producten uit de door Isral bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-945 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/4/2013
  de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-946 Christine Defraigne (MR) 18/4/2013
  het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-947 Ccile Thibaut (Ecolo) 18/4/2013
  de steun aan het gecombineerd en verspreid vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-948 Franois Bellot (MR) 18/4/2013
  de stijging van het aantal aanvragen van fiscale regularisatie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-949 Nele Lijnen (Open Vld) 18/4/2013
  de nepwerklozen en de nepinvaliden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-950 Rik Daems (Open Vld) 18/4/2013
  de Tobintaks
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-951 Marie Arena (PS) 24/4/2013
  het onderhandelingsmandaat inzake de vrijhandel met de Verenigde Staten en de culturele uitzondering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-952 Olga Zrihen (PS) 24/4/2013
  de nieuwe wet op de pers en de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-953 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2013
  de ongevraagde commercile en publicitaire oproepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-954 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/4/2013
  de binnenscheepvaart
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-955 Elke Sleurs (N-VA) 25/4/2013
  de terugbetaling en de vergoeding van gedupeerde sociaal verzekerden
  eerste minister
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-956 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2013
  de werking van de douane
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-957 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/4/2013
  de cyberstrategie en de rol van Fedict
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-958 Christine Defraigne (MR) 25/4/2013
  het overlijden van drie oud-patinten van Tadam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-959 Jacques Brotchi (MR) 25/4/2013
  de resultaatsgebonden bezoldiging van de Franse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-960 Freya Piryns (Groen) 25/4/2013
  het jaarrapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-961 Benoit Hellings (Ecolo) 25/4/2013
  de politieke impact van de foutieve economische studies van Reinhart en Rogoff over het verband tussen overheidsschuld en groei
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-962 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/4/2013
  de beveiliging van religieuze leiders en de vrijwaring van de vrije meningsuiting
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-963 Nele Lijnen (Open Vld) 25/4/2013
  het eenheidsstatuut en mogelijke preventieve ontslagen
  minister van Werk
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-964 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/4/2013
  de vogelgriep A(H7N9)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-965 Willy Demeyer (PS) 30/4/2013
  de toekomst van de Diensten voor de Omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-966 Olga Zrihen (PS) 30/4/2013
  de Hongaarse Grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-967 Christine Defraigne (MR) 2/5/2013
  het misbruik van beroepsprocedures
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-968 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/5/2013
  de inperking van de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-969 Bert Anciaux (sp.a) 2/5/2013
  de terugbetaling van peperdure, uitzonderlijke maar levensnoodzakelijke medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-970 Wilfried Vandaele (N-VA) 2/5/2013
  de Fyra en de treinverbinding Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-971 Freya Piryns (Groen) 2/5/2013
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-972 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/5/2013
  het recht op emotie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-973 Huub Broers (N-VA) 2/5/2013
  het achterblijven van het cijfermateriaal teneinde de staatshervorming te kunnen afronden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-974 Richard Miller (MR) 2/5/2013
  de controle over de verkoop van militaire uitrusting door het leger
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-975 Martine Taelman (Open Vld) 2/5/2013
  de legal highs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-976 Nele Lijnen (Open Vld) 2/5/2013
  het herbicide glyfosaat
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-977 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de stopzetting van de terugbetaling van een levensreddend medicijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-978 Marie Arena (PS) 15/5/2013
  de belastingontduiking in de ontginningsindustrie in Afrika en in het bijzonder in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-979 Ahmed Laaouej (PS) 15/5/2013
  het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van Belgi voor bankrekeningen en contracten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-980 Olga Zrihen (PS) 15/5/2013
  de vermindering van de financile steun aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-981 Grard Deprez (MR) 15/5/2013
  de seponering van bijna n op twee groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
 
Herkwalificatie van :
5-982 Vanessa Matz (cdH) 15/5/2013
  de opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-983 Bert Anciaux (sp.a) 15/5/2013
  een mogelijk pervers effect van een verhoging van het vakantiegeld voor sommige gepensioneerden
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-984 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/5/2013
  de lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-985 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/5/2013
  Somaliland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-986 Lieve Maes (N-VA) 16/5/2013
  de achterstallige kredieten van particulieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-987 Helga Stevens (N-VA) 16/5/2013
  het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandeling voor een genterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-988 Johan Verstreken (CD&V) 16/5/2013
  de rechten van de oppositie in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-989 Guido De Padt (Open Vld) 16/5/2013
  de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-990 Richard Miller (MR) 16/5/2013
  de asbestslachtoffers in de buurt van Harmignies
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-991 Benoit Hellings (Ecolo) 16/5/2013
  de omzetting van richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-992 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 16/5/2013
  de sociale fraude in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-993 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 21/5/2013
  de versoepeling van het olie-embargo tegen Syri en de potentile voordelen voor Al-Nusra en andere jihadistische groepen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-994 Ahmed Laaouej (PS) 23/5/2013
  het Panamagate
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-995 Fatiha Sadi (PS) 23/5/2013
  de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van personen die ouder zijn dan 75 jaar
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-996 Fabienne Winckel (PS) 23/5/2013
  de gids met technische voorschriften voor fotovoltasche installaties met betrekking tot de bescherming van goederen en mensen, in het bijzonder van de brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-997 Ccile Thibaut (Ecolo) 23/5/2013
  de preventieve verwijdering van de borst en de eierstokken bij vrouwen die drager zijn van een kankergen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-998 Bert Anciaux (sp.a) 23/5/2013
  de turbulenties in het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-999 Lieve Maes (N-VA) 23/5/2013
  de eventuele verhuizing van Jet Airways van Zaventem naar Schiphol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1000 Lies Jans (N-VA) 23/5/2013
  de kindersigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1001 Elke Sleurs (N-VA) 23/5/2013
  mindfulness en de erkenning van psychotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1002 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 23/5/2013
  de euromuntstukken afkomstig uit China
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1003 Rik Daems (Open Vld) 23/5/2013
  het blokkeren van de toegang tot websites
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1004 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de werking van de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1005 Franois Bellot (MR) 23/5/2013
  de financiering van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1006 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 23/5/2013
  de toegangsprijs van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1007 Johan Verstreken (CD&V) 23/5/2013
  het eventuele vertrek van Jet Airways
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1008 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 30/5/2013
  de epidemiologische gegevens inzake drugsverbruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1009 Olga Zrihen (PS) 30/5/2013
  de sluiting van de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1010 Ahmed Laaouej (PS) 30/5/2013
  de belastingvermindering voor pensioenen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1012 Grard Deprez (MR) 30/5/2013
  het invoeren van bodycams voor dienstdoende politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1013 Richard Miller (MR) 30/5/2013
  de opheffing van het wapenembargo tegen Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1014 Dalila Douifi (sp.a) 30/5/2013
  het gevaar van de ESBL-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1015 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 30/5/2013
  de wapenleveringen aan Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1016 Helga Stevens (N-VA) 30/5/2013
  de geldigheid van attesten die worden uitgereikt door de VDAB
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1017 Lies Jans (N-VA) 30/5/2013
  de ESBL-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1018 Danny Pieters (N-VA) 30/5/2013
  de antwoorden op de schriftelijke vragen
  eerste minister
  dossier afgesloten
5-1019 Zakia Khattabi (Ecolo) 30/5/2013
  de rol van de maatschappijen van de NMBS-Groep inzake spoormobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1020 Mieke Vogels (Groen) 30/5/2013
  het jaarlijks rapport van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de doelstelling Europa 2020
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1021 Guido De Padt (Open Vld) 30/5/2013
  de ANPR-camera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1022 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/5/2013
  de radicalisering in Marokkaanse kringen en de toegenomen kans op aanslagen in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1023 Dirk Claes (CD&V) 30/5/2013
  de misleidende reclame voor het invullen van de belastingbrief door bedrijven en zelfstandigen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1024 Willy Demeyer (PS) 6/6/2013
  de veiligheid in de justitiepaleizen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9263
5-1025 Caroline Dsir (PS) 6/6/2013
  de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1026 Hassan Bousetta (PS) 6/6/2013
  de peiling rond de integratie van migranten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1027 Bert Anciaux (sp.a) 6/6/2013
  de toepassing en monitoring van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1028 Christine Defraigne (MR) 6/6/2013
  de Salduz-prestaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1029 Dominique Tilmans (MR) 6/6/2013
  de financiering van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1030 Benoit Hellings (Ecolo) 6/6/2013
  de culturele uitzondering in het kader van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie over het toekomstig Trans-Atlantisch economisch en handelspartnerschapsverdrag
  eerste minister
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1031 Johan Verstreken (CD&V) 6/6/2013
  de situatie in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1032 Wilfried Vandaele (N-VA) 6/6/2013
  de energie-eilanden voor onze kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1033 Bart De Nijn (N-VA) 6/6/2013
  het bekijken van camerabeelden door politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1034 Patrick De Groote (N-VA) 6/6/2013
  de zorgwekkende evolutie van de universele rechten van de mens in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1035 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2013
  de zelfmedicatie van kinderen door de ouders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1036 Nele Lijnen (Open Vld) 6/6/2013
  de onterecht aangerekende prestaties door zorgverleners
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1037 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 6/6/2013
  de gevangenis van Haren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1038 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/6/2013
  de toestand in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1039 Els Van Hoof (CD&V) 6/6/2013
  de slachtoffers van een verkrachting
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1040 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/6/2013
  de revolte in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1041 Marie Arena (PS) 12/6/2013
  de voorbereiding van de verkiezingen van 2016 in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1042 Hassan Bousetta (PS) 12/6/2013
  het PRISM-programma en de bescherming van de privacy
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1043 Caroline Dsir (PS) 12/6/2013
  de evaluatie van het systeem van bewijsgaring bij seksuele agressie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1044 Richard Miller (MR) 12/6/2013
  de sluiting van de openbare omroep in Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1045 Grard Deprez (MR) 13/6/2013
  de stijging van het aantal Belgen die op de zwarte lijst van de verzekeraars staan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1046 Dalila Douifi (sp.a) 13/6/2013
  de bescherming van de vluchtelingen uit Syri
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1047 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/6/2013
  de mini-jobs
  minister van Werk
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1049 Freya Piryns (Groen) 13/6/2013
  het PRISM-programma van het Amerikaanse National Security Agency en privacy van de Belgische bevolking
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1050 Danny Pieters (N-VA) 13/6/2013
  de antwoorden op de schriftelijke vragen
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-1051 Inge Faes (N-VA) 13/6/2013
  het verband tussen de incretine mimetica en een verhoogd risico op alvleesklierkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1052 Sabine Vermeulen (N-VA) 13/6/2013
  het Prawer-Begin-plan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1053 Elke Sleurs (N-VA) 13/6/2013
  de werkgroep Seksueel geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1054 Els Van Hoof (CD&V) 13/6/2013
  de strijd tegen genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1055 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/6/2013
  twee omstreden wetten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1056 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/6/2013
  het optreden van de overheid tegen de teruggekeerde Syristrijders
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1057 Caroline Dsir (PS) 20/6/2013
  de toestand van kiezers met twee nationaliteiten voor de Europese verkiezingen van 2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1058 Fatiha Sadi (PS) 20/6/2013
  de bevindingen van de ULB-studie over de gedwongen huwelijken in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1059 Olga Zrihen (PS) 20/6/2013
  het onderhandelen van nieuwe bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1060 Bert Anciaux (sp.a) 20/6/2013
  de verbranding van dossiers uit het onderzoek naar de Bende Van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1061 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/6/2013
  het nieuwe uitstel van de kaderuitbreiding van het hof van beroep van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1062 Mieke Vogels (Groen) 20/6/2013
  het bekendmaken van kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1063 Benoit Hellings (Ecolo) 20/6/2013
  de nieuwe arrestatie van een Belgische activist
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1064 Lieve Maes (N-VA) 20/6/2013
  de seponering van dossiers van fiscale fraude die door de Cel financile informatieverwerking werden doorgegeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1065 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/6/2013
  het goed bestuur in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1066 Grard Deprez (MR) 20/6/2013
  de algemene nationale gegevensbank
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1067 Alain Courtois (MR) 20/6/2013
  het herinrichtingsplan van het Brussels Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1068 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 20/6/2013
  de software die gebruikt wordt voor trajectcontroles
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1069 Martine Taelman (Open Vld) 20/6/2013
  de cybercriminaliteit
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1070 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 20/6/2013
  de uitwijzing van Congolese onderdanen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1071 Inge Faes (N-VA) 20/6/2013
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1072 Leona Detige (sp.a) 20/6/2013
  de kwaliteitsgarantie en de centralisatie van medische ingrepen middels oncologische zorgprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
 
Herkwalificatie van :
5-1073 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/6/2013
  het gebrek aan coherentie in het regeringsbeleid ten aanzien van het conflict in Syri
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1074 Marie Arena (PS) 27/6/2013
  de anonieme controles van de Autoriteit voor financile diensten en markten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1075 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2013
  de uitvoering van de maatregelen van de telecomwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1076 Ahmed Laaouej (PS) 27/6/2013
  de huidige fiscale regularisatieprocedure
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1077 Dominique Tilmans (MR) 27/6/2013
  de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1078 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/6/2013
  de hervorming van de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1079 Helga Stevens (N-VA) 27/6/2013
  de btw op het vertaalwerk verricht door gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1080 Elke Sleurs (N-VA) 27/6/2013
  de zieke kinderen door donorsperma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1081 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 4/7/2013
  de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1082 Ahmed Laaouej (PS) 4/7/2013
  de houding van sommige politiediensten na het indienen van een klacht voor antisemitische agressie in Aartselaar
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1083 Willy Demeyer (PS) 4/7/2013
  de bescherming van de aanvullende pensioenen bij insolventie van het pensioenfonds
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1084 Olga Zrihen (PS) 4/7/2013
  de bloeddonatie in het leger
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1085 Alain Courtois (MR) 4/7/2013
  het personeelstekort bij Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1086 Richard Miller (MR) 4/7/2013
  de wet betreffende het kunstenaarsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1087 Bert Anciaux (sp.a) 4/7/2013
  een mogelijk gevaar voor verspreiding van het MERS-coronavirus via pelgrimstochten naar Mekka
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1088 Benoit Hellings (Ecolo) 4/7/2013
  de maatregelen van de Regie der gebouwen om elke poging tot afluisteren in het nieuwe gebouw van de Europese Raad te voorkomen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1089 Ccile Thibaut (Ecolo) 4/7/2013
  de steun aan het gecombineerde en verspreide vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1090 Huub Broers (N-VA) 4/7/2013
  het bezoek van de ambassadeur van Marokko aan de kleuter- en lagere school De Pingun en de Blokkendoos in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1091 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/7/2013
  de uitvoering van de overeenkomst tussen Belgi en Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1092 Vanessa Matz (cdH) 4/7/2013
  het PRISM-programma en de vrijhandelsonderhandelingen met de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1093 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1094 Freya Piryns (Groen) 4/7/2013
  het oprichten van een loket voor vragen over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1095 Dalila Douifi (sp.a) 4/7/2013
  de oproep van de Europese Commissie om de toekenning van humanitaire visa aan vluchtelingen uit Syri te versoepelen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1096 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  de toegang tot de zorg voor de minstbedeelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1097 Nele Lijnen (Open Vld) 4/7/2013
  de nieuwe bloedverdunners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1098 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 4/7/2013
  de roep om democratie door de Egyptische burger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1099 Johan Verstreken (CD&V) 4/7/2013
  de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten van Amerika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1100 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 17/7/2013
  de verkoop van schilderijen door het museum Van Buuren
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1101 Cindy Franssen (CD&V) 17/7/2013
  de legionellabesmettingen in vakantieverblijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1102 Fatiha Sadi (PS) 17/7/2013
  de Afghaanse onderdanen die illegaal in Belgi verblijven
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1103 Olga Zrihen (PS) 17/7/2013
  de indiening van de aanvraag bij het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco
  minister van Werk
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1104 Marie Arena (PS) 18/7/2013
  de nieuwe uitbraak van gevechten in Noord-Kivu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1105 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/7/2013
  het nieuwe akkoord inzake het Gewestelijk Expresnet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1106 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/7/2013
  de werklastmeting voor het arrondissement Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1107 Grard Deprez (MR) 18/7/2013
  het uitvoeren van DNA-analyses in Mnchen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1108 Jacques Brotchi (MR) 18/7/2013
  het coronavirus en de pelgrimstocht naar Mekka
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1109 Helga Stevens (N-VA) 18/7/2013
  de uitspraak in kort geding met betrekking tot de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1110 Wilfried Vandaele (N-VA) 18/7/2013
  de veiling van de 800 MHz-band en de monitoring
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1111 Elke Sleurs (N-VA) 18/7/2013
  de medicijnen op de Belgische markt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1112 Martine Taelman (Open Vld) 18/7/2013
  een voor het publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)