Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 1999-2000

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

330 resultaten

2-1 Erika Thijs (CVP) 13/10/1999
  de eerste donorconferentie voor Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-2 Georges Dallemagne (PSC) 13/10/1999
  het Belgische Afrikabeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-3 Philippe Mahoux (PS) 13/10/1999
  de Rwandese onderdanen naar wie in Belgi๋ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-4 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 13/10/1999
  de achterstand bij het Hof van beroep van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-5 Meryem Ka็ar (Agalev) 13/10/1999
  een versoepeling van de visaverplichtingen voor familieleden van in Belgi๋ verblijvende burgers van Turkse origine die de aardbeving overleefd hebben
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-6 Wim Verreycken (VL. BLOK) 14/10/1999
  de minachting voor de rechtsstaat vanwege sommige regeringsleden
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-7 Mia De Schamphelaere (CVP) 14/10/1999
  de houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-8 Jacques Devolder (VLD) 14/10/1999
  de chronische pati๋nten die aan Epidermolysis Bullosa lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-9 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/10/1999
  de in Belgi๋ gebruikte toestellen voor alcoholcontrole
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag onontvankelijk
2-10 Clotilde Nyssens (PSC) 22/10/1999
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
2-11 Clotilde Nyssens (PSC) 26/10/1999
  de Europese school "Berkendaal" in Vorst
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-12 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 26/10/1999
  de middelen die ter beschikking staan voor het tot stand brengen van een beleid op het stuk van verdwijningen en ontvoeringen van personen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-13 Theo Kelchtermans (CVP) 27/10/1999
  de aanwezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel
  Eerste minister
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-14 Anne-Marie Lizin (PS) 27/10/1999
  de vrouwelijke politieke gevangenen in Israel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-15 Philippe Mahoux (PS) 27/10/1999
  de gegevensbank van Europol
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-16 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 27/10/1999
  de werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies"
  Eerste minister
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-17 Michiel Maertens (Agalev) 27/10/1999
  de Belgische rol in het internationaal kernontwapeningsbeleid
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
2-18 Michiel Maertens (Agalev) 27/10/1999
  het Belgische standpunt in de oorlog tussen Rusland en de Tsjetsjeense Republiek Ichkeria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-19 Ludwig Caluw้ (CVP) 27/10/1999
  de aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-20 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 27/10/1999
  de maatregelen ter voorkoming van de verkoop van ontvreemde archiefstukken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-21 Jacques Devolder (VLD) 27/10/1999
  het tijdelijk bevoorradingsprobleem van het geneesmiddel "Rilatine"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-22 Chokri Mahassine (SP) 28/10/1999
  de koppeling van erkenning als museum aan de mogelijkheid om giften van sponsors fiscaal aftrekbaar te maken
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-23 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 28/10/1999
  haar verklaring dat de wet van 10 december 1997 betreffende het verbod op tabaksreclame herzien moet worden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-24 Jeannine Leduc (VLD) 28/10/1999
  de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-25 Ingrid van Kessel (CVP) 9/11/1999
  de hernieuwing van identiteitskaarten voor personen met de leeftijd van meer dan 80 jaar
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-26 Jacques Devolder (VLD) 9/11/1999
  het te koop aanbieden van eicellen via Internet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-27 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 9/11/1999
  eventuele gratiemaatregelen naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-28 Anne-Marie Lizin (PS) 9/11/1999
  de eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-29 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 9/11/1999
  de noodplannen voor de nucleaire installaties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-30 Anne-Marie Lizin (PS) 9/11/1999
  de wettelijke erkenning van de prostitutie
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-31 Michiel Maertens (Agalev) 9/11/1999
  de ratificatie van het handelsassociatieverdrag tussen de Europese Unie en Isra๋l
  staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  behandeling uitgesteld
2-32 Georges Dallemagne (PSC) 10/11/1999
  de humanitaire toestand in Tsjetsjeni๋ en de Belgische handelsmissie in Rusland
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-33 Jeannine Leduc (VLD) 10/11/1999
  de uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-34 Marie Nagy (Ecolo) 10/11/1999
  de "Task force" die belast is met de uitvoering van het beleid inzake de regularisatie en de verwijdering van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-35 Ludwig Caluw้ (CVP) 10/11/1999
  de besluitvorming rond het Rosetta-plan
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-36 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 17/11/1999
  de arbeidsvergunning van vreemdelingen wier asielaanvraag ontvankelijk is verklaard
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-37 Michiel Maertens (Agalev) 17/11/1999
  de NAVO-bijeenkomsten van volgende maand in Brussel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-38 Anne-Marie Lizin (PS) 17/11/1999
  de RIZIV-codes voor het herstel van het maagdenvlies en de maagdelijkheidsbewijzen die door sommige ziekenhuizen worden afgegeven
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-39 Marie-Jos้ Laloy (PS) 17/11/1999
  de toepassing van het Verdrag van Gen่ve op vrouwen die seksueel verminkt zijn
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-40 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/11/1999
  de plannen Rosetta en mini-Rosetta
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-41 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 18/11/1999
  de introductie van de abortuspil RU-486 in ons land
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-42 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/11/1999
  de voorzorgsmaatregelen in verband met de veteranenziekte
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-43 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/11/1999
  de beslissing tot introductie van de abortuspil RU-486 in ons land
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-44 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/11/1999
  het aandeel in de personenbelasting dat aan het Brusselse Gewest wordt toegekend
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  vraag onontvankelijk
2-45 Myriam Vanlerberghe (SP) 18/11/1999
  de gevolgen van weigering van betaling van lidgelden aan de Orde van geneesheren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-46 Jacques Devolder (VLD) 26/11/1999
  de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-47 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 29/11/1999
  het plan van de regering om de risicodekking bij natuurrampen op te nemen in de brandverzekering
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-48 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/11/1999
  de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-49 Johan Malcorps (Agalev) 1/12/1999
  de Belgische deelneming aan het onderzoeksprogramma inzake het "Joint Strike Fighter-vliegtuig"
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-50 Chokri Mahassine (SP) 1/12/1999
  de vorming van stewards die ingezet worden om evenementen te beveiligen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-51 Sabine de Bethune (CVP) 1/12/1999
  het jaarlijks verslag van de regering aan het Parlement over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-52 Jean-Marie Dedecker (VLD) 1/12/1999
  de toelagen toegekend aan leden van de Krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-53 Marie-Jos้ Laloy (PS) 1/12/1999
  de politiek van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-54 Louis Siquet (PS) 1/12/1999
  de aanpassing van de berekening van de personenbelasting als ้้n van de echtgenoten in Luxemburg werkt
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-55 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/12/1999
  zijn verklaringen omtrent het penitentiair verlof
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-56 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 2/12/1999
  de verdeling van de onderwijsdotatie
  Eerste minister
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-57 Ludwig Caluw้ (CVP) 2/12/1999
  de inhoud van het akkoord dat de financiering van de gewesten en gemeenschappen wijzigt
  Eerste minister
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-58 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/12/1999
  de uitgifte door De Post op 6 december van een postzegel met de afbeelding van Lenin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-59 Jacques Devolder (VLD) 8/12/1999
  parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in zones waar het buurtparkeren van kracht is
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-60 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 8/12/1999
  het akkoord van de federale regering om, in de toekomst, afcentiemen toe te kennen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-61 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/12/1999
  de publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op Internet
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-62 Michiel Maertens (Agalev) 8/12/1999
  het symposium in Oost-Jeruzalem over de Belgische hulp aan Isra๋lisch-Palestijnse samenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-63 Marie-Jos้ Laloy (PS) 8/12/1999
  de uitreiking van een diplomatiek paspoort aan de algemeen Palestijns afgevaardigde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-64 Jean-Marie Happart (PS) 8/12/1999
  het bewijs van de Nederlandse nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-65 Mia De Schamphelaere (CVP) 9/12/1999
  de millenniumbug en de overuren
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-66 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 9/12/1999
  de eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering
  Eerste minister
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-67 Jacques Devolder (VLD) 14/12/1999
  de Brugse visserijrechten in Britse kustwateren
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-68 Jacinta De Roeck (Agalev) 14/12/1999
  de duurzame landbouw in de fruitteelt
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-69 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 15/12/1999
  de achterstand inzake de inning van directe belastingen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-70 Anne-Marie Lizin (PS) 15/12/1999
  de PWA-contracten
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-71 Ingrid van Kessel (CVP) 16/12/1999
  de personeelsproblematiek in de zorgsector
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-72 Wim Verreycken (VL. BLOK) 16/12/1999
  de oprichting van de commissie voor regularisatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
2-73 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/12/1999
  het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-74 Clotilde Nyssens (PSC) 16/12/1999
  de benoeming van magistraten te Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-75 Michiel Maertens (Agalev) 16/12/1999
  de niet deelname door Belgi๋ aan de snelle interventie "oil-spil-response" ter voorkoming van olieverontreiniging in de Noordzee
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-76 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 16/12/1999
  de commerci๋le boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-77 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/12/1999
  het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-78 Wim Verreycken (VL. BLOK) 22/12/1999
  de oprichting van de commissie voor de regularisatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-79 Michiel Maertens (Agalev) 22/12/1999
  de niet deelname door Belgi๋ aan de snelle interventie "oil-spil-response" ter voorkoming van olieverontreiniging in de Noordzee
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-80 Johan Malcorps (Agalev) 22/12/1999
  zijn initiatieven inzake verlichting en/of kwijtschelding van de schulden van de armste landen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-81 Marie-Jos้ Laloy (PS) 22/12/1999
  de toekomst van het contractueel overheidspersoneel, dat in hoofdzaak uit vrouwen bestaat
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-82 Clotilde Nyssens (PSC) 23/12/1999
  de uitvoering van de wet op de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-83 Ludwig Caluw้ (CVP) 23/12/1999
  de onderhandelingen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn en de alternatieven die door Nederland worden voorgesteld
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-84 Ludwig Caluw้ (CVP) 23/12/1999
  het ministerieel besluit om de verkoop van bepaalde vuurwerkartikelen op te schorten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-85 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/12/1999
  de wooncontrole en de bepaling van het aantal te begeven lokale raadszetels
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-86 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 19/1/2000
  de verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams-Blok manifestatie in Antwerpen
  Eerste minister
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-87 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/1/2000
  de discriminatie tegenover de mannen voor de behandeling van botontkalking
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-88 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 19/1/2000
  haar plannen na de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-89 Clotilde Nyssens (PSC) 19/1/2000
  de weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om afschriften van documenten te bezorgen aan mensen zonder papieren die een aanvraag tot regularisatie indienen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-90 Kathy Lindekens (SP) 19/1/2000
  het beheer van de federale culturele instellingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-91 Louis Siquet (PS) 19/1/2000
  de productie van platen van vervuild hout
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-92 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/2000
  de regularisatieprocedure
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-93 Frans Lozie (Agalev) 19/1/2000
  de invrijheidstelling van Michel Nihoul
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-94 Jan Remans (VLD) 20/1/2000
  de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-95 Mohamed Daif (PS) 20/1/2000
  het stemrecht voor de Europese onderdanen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-96 Ludwig Caluw้ (CVP) 20/1/2000
  de uitblijvende daling van de Internettelefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-97 Ludwig Caluw้ (CVP) 20/1/2000
  de inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-98 Michiel Maertens (Agalev) 20/1/2000
  de uitvoering van de "historische rechten" tussen Belgi๋ en Groot-Brittanni๋
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-99 Marie Nagy (Ecolo) 20/1/2000
  de regularisatieprocedure
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-100 Philippe Mahoux (PS) 26/1/2000
  de Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-101 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/1/2000
  de conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-102 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/1/2000
  het sociaal statuut van de advocaat
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-106 Philippe Mahoux (PS) 27/1/2000
  het taalgebruik op de luchthaven Brussel-Nationaal
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-108 Michiel Maertens (Agalev) 27/1/2000
  de opvang van kandidaat-vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-109 Mia De Schamphelaere (CVP) 27/1/2000
  niet-naleving van Europese richtlijnen in verband met proeven op dieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-110 Erika Thijs (CVP) 27/1/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-111 Ludwig Caluw้ (CVP) 27/1/2000
  de beheersing van epidemie๋n
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-112 Marie Nagy (Ecolo) 27/1/2000
  de eventuele regeringsdeelname van de FPึ in Oostenrijk
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-113 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/2/2000
  de eventuele splitsing van de Nationale Orde van Advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-114 Kathy Lindekens (SP) 1/2/2000
  de vergoeding van artiesten en producenten voor het publieke gebruik van hun muziek
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-115 Wim Verreycken (VL. BLOK) 1/2/2000
  de verwijten aan Oostenrijk
  Eerste minister
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-116 Michiel Maertens (Agalev) 2/2/2000
  de verdachte sterftes in de rundveesector
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-117 Jacques Santkin (PS) 2/2/2000
  de tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-118 Anne-Marie Lizin (PS) 2/2/2000
  de bescherming van de bevolking tegen radioactiviteit en het beleid met betrekking tot het kernafval
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-119 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 3/2/2000
  de arrestatie van de heer Ndindiliyimana en het lot van de andere verdachten van de volkenmoord in Rwanda die in Belgi๋ verblijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-120 Clotilde Nyssens (PSC) 3/2/2000
  het Raadgevend Comit้ voor bio-ethiek
  Eerste minister
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-121 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 3/2/2000
  de billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-122 Michiel Maertens (Agalev) 3/2/2000
  de ontmanteling van gifbommen in Poelkapelle
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-123 Erika Thijs (CVP) 3/2/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-124 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 9/2/2000
  de boeten op de successierechten
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-125 R้ginald Moreels (CVP) 9/2/2000
  de introductie van het concept "eerlijke wereldhandel" in de internationale samenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-126 Mia De Schamphelaere (CVP) 9/2/2000
  de oprichting van een magistratenschool
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-127 Jacinta De Roeck (Agalev) 9/2/2000
  de woordkeuze op een aanvraagformulier tot terugbetaling van een geneesmiddel
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-128 Georges Dallemagne (PSC) 9/2/2000
  het resultaat van de regularisatieprocedure en de uitzettingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-129 Meryem Ka็ar (Agalev) 10/2/2000
  de arbeidsvergunning van buitenlandse onderdanen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbeperkte tijd
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-130 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 10/2/2000
  de vrijlating van een CCC-terrorist
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-131 Jean-Marie Happart (PS) 10/2/2000
  zijn beslissing om de publicatie van de Examenagenda stop te zetten
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-133 Jacques Devolder (VLD) 10/2/2000
  de benadering door Nederland van Belgische politiemensen en de sfeer van onzekerheid bij de politiebasis ten gevolge van de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-134 Kathy Lindekens (SP) 10/2/2000
  het recht op onderwijs voor de kinderen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-135 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/2/2000
  de automatische verdelers van vervoersbewijzen bij de N.M.B.S.
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-136 Philippe Mahoux (PS) 15/2/2000
  de discriminatie tussen arbeiders en bedienden in geval van brugpensioen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-137 Jan Remans (VLD) 15/2/2000
  de terugbetaling van de botdensitometrie als sleutel tot een correcte diagnose en behandeling van osteoporose
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-138 R้ginald Moreels (CVP) 16/2/2000
  het internationaal koffieakkoord
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-139 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/2/2000
  de toepassing van de wet van 11 januari 1999 tot regeling van de exploitatie van zonnecentra
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-140 Jacques Santkin (PS) 17/2/2000
  de structuur van de buitendiensten van de Administratie voor de invordering, inzonderheid in de provincie Luxemburg
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-141 Georges Dallemagne (PSC) 17/2/2000
  de onderdrukking van de burgersamenleving in Kivu en het verbod voor aartsbisschop Kataliko om de hem toegewezen verblijfplaats te verlaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-714
2-142 Ludwig Caluw้ (CVP) 17/2/2000
  de gevolgen van de beslissingen omtrent de nachtvluchten voor het investeringsprogramma van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-143 Chokri Mahassine (SP) 17/2/2000
  de afschaffing van de beroepskaart voor vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-144 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 17/2/2000
  de beroepskaart voor vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-145 Jacinta De Roeck (Agalev) 17/2/2000
  het toenemende aantal ongevallen op zebrapaden
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-146 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 22/2/2000
  de criteria voor de afgifte van het getuigschrift van basiskennis van bedrijfsbeheer
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-147 R้ginald Moreels (CVP) 23/2/2000
  een ontwikkelingsgerichte wereldhandel in bananen
  staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-148 Kathy Lindekens (SP) 23/2/2000
  zijn beleidsintenties inzake jeugddelinquentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-149 Frans Lozie (Agalev) 23/2/2000
  de veiligheidscontracten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-150 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 23/2/2000
  de behandeling van de gemeentepolitie in het kader van de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-151 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 23/2/2000
  het samenwerkingsakkoord met Vietnam
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-152 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 23/2/2000
  de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-153 Francis Poty (PS) 24/2/2000
  de valutadatum van de verrichtingen op zichtrekeningen, die aan de klanten meegedeeld moet worden
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  vraag ingetrokken
2-154 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 24/2/2000
  haar plan om de taken van het Centrum voor gelijke kansen uit te breiden tot vormen van discriminatie waarvan vrouwen het slachtoffer zijn
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-155 Philippe Mahoux (PS) 24/2/2000
  haar verklaring in verband met de generische geneesmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-156 Iris Van Riet (VLD) 24/2/2000
  de gevolgen van haar besluit om, vanaf 1 april 2000, de voorschriften inzake ruiten van voertuigen te wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-157 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 24/2/2000
  de recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-158 Wim Verreycken (VL. BLOK) 29/2/2000
  het taalgebruik bij de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-159 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 29/2/2000
  de termijn die vanaf het aanslagjaar 1999 van toepassing is voor het indienen van een bezwaarschrift betreffende de vennootschapsbelasting
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-160 Erika Thijs (CVP) 1/3/2000
  de wateroverlast op 4 en 5 juli 1999 in het zuiden en het oosten van de provincie Limburg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-161 R้ginald Moreels (CVP) 1/3/2000
  de schendingen van de mensenrechten in Tsjetsjeni๋
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-162 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 1/3/2000
  de correcte interpretatie van de wetgeving en de reglementering inzake tewerkstelling en arbeid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-163 Jacques Devolder (VLD) 2/3/2000
  de hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-164 Johan Malcorps (Agalev) 2/3/2000
  de maatregelen die de regering zal nemen om ademhalingsproblemen bij kinderen aan te pakken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-166 Theo Kelchtermans (CVP) 2/3/2000
  de verhuizing van de militaire luchthaven van Melsbroek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-167 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/3/2000
  de verkoop via het internet in Belgi๋
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-168 Anne-Marie Lizin (PS) 2/3/2000
  de oplevering van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-169 Paul Galand (Ecolo) 2/3/2000
  de voorzorgsmaatregelen als gevolg van de grotere risico's die de Kfor-militairen thans in Kosovo lopen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-170 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 2/3/2000
  de discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-171 Jean-Fran็ois Istasse (PS) 2/3/2000
  de oprichting door de kerkelijke overheid van een interdiocesaine commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-172 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 15/3/2000
  de pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-173 Sabine de Bethune (CVP) 15/3/2000
  het gebruik van fosfaten in waspoeders
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-174 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 15/3/2000
  de zwarte lijst van verantwoordelijke uitgevers opgemaakt door De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-175 Philippe Moureaux (PS) 15/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-176 Francis Poty (PS) 15/3/2000
  de valutadata van de verrichtingen op zichtrekeningen die aan de klanten meegedeeld moeten worden
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-177 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/3/2000
  een milieuheffing op kerosine
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-178 Michiel Maertens (Agalev) 16/3/2000
  de rationalisering van de krijgsscholen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-179 Erika Thijs (CVP) 16/3/2000
  de rol van de internationale samenwerking in het Afrikabeleid
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-180 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/3/2000
  de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot machtiging van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-181 Jacky Morael (Ecolo) 16/3/2000
  het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit"
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-182 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/3/2000
  de opslag van hoogradioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-183 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-184 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 16/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-185 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-186 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/3/2000
  de pensioenrechten van leden van de rechterlijke orde die uit hun ambt ontzet worden
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-187 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/3/2000
  de sociale rechten van personeelsleden van de overheidssector die wegens ongewettigde afwezigheid ontslagen worden
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-188 Ren้ Thissen (PSC) 21/3/2000
  de belasting op renten uitgekeerd na een arbeidsongeval
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-189 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 22/3/2000
  de gevolgen van het plan ter bestrijding van racisme en andere vormen van discriminatie voor de bevoegdheden van het Centrum voor gelijkheid van kansen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-190 Wim Verreycken (VL. BLOK) 22/3/2000
  het uitblijven van instructies aan de burgemeester over de politiehervorming te Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-191 Johan Malcorps (Agalev) 22/3/2000
  het gebruik van fosfaten in wasmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-192 Mohamed Daif (PS) 22/3/2000
  de hoge verzekeringspremies die aan taxichauffeurs worden opgelegd
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-193 Marie-Jos้ Laloy (PS) 22/3/2000
  bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-194 Mia De Schamphelaere (CVP) 23/3/2000
  zijn plannen om een heffing in te voeren op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-195 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/3/2000
  de liberalisering van de telecommunicatiesector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-196 Ren้ Thissen (PSC) 23/3/2000
  de nieuwe begrenzing van de politiezones in de provincie Luik
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-197 Marie Nagy (Ecolo) 23/3/2000
  de socialezekerheidsvoorzieningen voor kinderen die aan ernstige ziekten lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-198 Erika Thijs (CVP) 29/3/2000
  de offici๋le opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-199 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/3/2000
  de verspreiding van de P90 en andere oorlogswapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-200 Michiel Maertens (Agalev) 30/3/2000
  de controle op en het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in voeding
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-201 Ludwig Caluw้ (CVP) 30/3/2000
  het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana
  Eerste minister
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-202 Louis Siquet (PS) 30/3/2000
  de elektrificatie van het baanvak Trois-Ponts-Rivage op spoorlijn 42
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-203 Philippe Mahoux (PS) 30/3/2000
  de stomapati๋nten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-204 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 30/3/2000
  de VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-205 Marie Nagy (Ecolo) 30/3/2000
  de achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-206 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 30/3/2000
  de vordering van lokalen in het kasteel van Sclessin voor Euro 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-208 Johan Malcorps (Agalev) 5/4/2000
  de gezondheidsproblemen van de hulpverleners die ingesprongen zijn bij de brand in de pesticidenfabriek Protex
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-209 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 5/4/2000
  wantoestanden bij de Kynologische Maatschappij
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-210 Jacques Devolder (VLD) 5/4/2000
  de chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeri๋le besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-211 Sabine de Bethune (CVP) 6/4/2000
  het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe privacywet
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-212 Anne-Marie Lizin (PS) 6/4/2000
  het inschakelen van de leden van de BOB in de nieuwe ge๏ntegreerde politie en de bezoldigingsregeling van de leden van het CBO
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-213 Marie Nagy (Ecolo) 6/4/2000
  de achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-214 Ludwig Caluw้ (CVP) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-215 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-216 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-217 Frans Lozie (Agalev) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-218 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-219 Philippe Moureaux (PS) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-220 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 26/4/2000
  de toepasbaarheid van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 en de bescherming van de titel van belastingconsulent
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-221 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 26/4/2000
  de nieuwe militair-strategische houding van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-222 Hugo Vandenberghe (CVP) 26/4/2000
  de BTW-plichtigheid van de erkende vormingsinstituten voor zelfstandigen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-223 Johan Malcorps (Agalev) 26/4/2000
  het ontwerp van investeringsprogramma van de NMBS voor de jaren 2001-2010
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-224 Louis Siquet (PS) 27/4/2000
  de door Belgi๋ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-225 Marie-Jos้ Laloy (PS) 27/4/2000
  de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Botox
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-226 Marie Nagy (Ecolo) 27/4/2000
  de gesloten educatieve instellingen voor recidiverende minderjarige delinquenten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-227 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 27/4/2000
  de inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-228 Clotilde Nyssens (PSC) 27/4/2000
  zijn beleid met betrekking tot de detentie van minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-229 Mia De Schamphelaere (CVP) 27/4/2000
  de volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie
  Eerste minister
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-230 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 3/5/2000
  de dualiteit tussen uitgereikte getuigschriften als bevoegdheid van de gemeenschappen en de erkenning van diploma's als federale materie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-231 Jacky Morael (Ecolo) 3/5/2000
  de overeenkomst die over het ontwerp van een veiligheidsplan binnen de regering tot stand is gekomen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-232 Philippe Mahoux (PS) 3/5/2000
  het ontbreken van sociale en milieuclausules in internationale overeenkomsten betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-233 Mia De Schamphelaere (CVP) 4/5/2000
  de discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-234 Clotilde Nyssens (PSC) 4/5/2000
  het veiligheidsplan van de regering
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-235 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 4/5/2000
  de aanbeveling van de Europese Commissie betreffende het totale opsplitsen van het aansluitnet
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-236 Michiel Maertens (Agalev) 4/5/2000
  de Belgische houding ten aanzien van Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-237 Ludwig Caluw้ (CVP) 4/5/2000
  geen gratis openbaar vervoer in Belgi๋ voor voetbalsupporters tijdens Euro 2000
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-238 Philippe Mahoux (PS) 4/5/2000
  het veiligheidsplan van de regering
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-239 Martine Taelman (VLD) 10/5/2000
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-240 Didier Ramoudt (VLD) 10/5/2000
  de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-241 Mohamed Daif (PS) 11/5/2000
  het sociaal statuut van taxichauffeurs
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-242 Ren้ Thissen (PSC) 11/5/2000
  de verkoop van geneesmiddelen in grote verpakkingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-243 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/5/2000
  E-forum, de regeringsnota aangaande de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-244 Michiel Maertens (Agalev) 11/5/2000
  de hogere kankersterfte op het platteland
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-245 Marc Hordies (Ecolo) 11/5/2000
  de uitzetting van enkele honderden Slovaakse en Bulgaarse onderdanen die tot de roma-minderheid behoren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-246 Ludwig Caluw้ (CVP) 11/5/2000
  de betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-247 Ingrid van Kessel (CVP) 11/5/2000
  de toegang tot bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundigen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-248 Myriam Vanlerberghe (SP) 11/5/2000
  de mogelijke stopzetting van terugbetaling van logopediesessies door de ziekteverzekering
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-249 Didier Ramoudt (VLD) 11/5/2000
  de drinkwaterprijs in Vlaanderen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-250 Martine Taelman (VLD) 16/5/2000
  het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-251 Johan Malcorps (Agalev) 17/5/2000
  de reglementering inzake het opslaan van vuurwerk
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-664
2-252 Michiel Maertens (Agalev) 17/5/2000
  de veiligheid van de Ieperse Rally 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-253 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 17/5/2000
  de bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-254 Michel Barbeaux (PSC) 17/5/2000
  de publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen
  Eerste minister
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-255 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/5/2000
  BTW-heffing op digitale producten
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-256 Sabine de Bethune (CVP) 18/5/2000
  de positie van de vrouw in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-257 Hugo Vandenberghe (CVP) 18/5/2000
  het beslag door onderzoekrechters op medische dossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-258 Marie Nagy (Ecolo) 18/5/2000
  zijn recente verklaringen over de intergouvernementele conferentie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-259 Mohamed Daif (PS) 18/5/2000
  de toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-261 Wim Verreycken (VL. BLOK) 24/5/2000
  de illegale bouwwerken aan het toekomstige asielcentrum te Wommelgem
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-262 Didier Ramoudt (VLD) 24/5/2000
  het licentiaatsdiploma criminologie, de opleiding "priv้-detective", de opleiding "politie" en de opleiding "bewakings- en beveiligingsmanagement"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-263 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 25/5/2000
  het Cidex-schandaal
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-264 Michiel Maertens (Agalev) 25/5/2000
  de laattijdige bekendmaking van de nieuwe NMBS-uurregeling
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-265 Anne-Marie Lizin (PS) 25/5/2000
  de conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-266 Jean-Fran็ois Istasse (PS) 25/5/2000
  de mobiliteit voor de treinreizigers uit de streek van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-267 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 25/5/2000
  de organisatie van de hulpdiensten tijdens Euro 2000
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-268 Mia De Schamphelaere (CVP) 25/5/2000
  de interne communicatie over de ambtenarenhervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-269 Clotilde Nyssens (PSC) 25/5/2000
  het tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-270 Marc Hordies (Ecolo) 25/5/2000
  de benoeming van toegevoegde rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-271 Ludwig Caluw้ (CVP) 25/5/2000
  de bedeling van de formulieren voor de volksraadpleging in de faciliteitengemeenten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-272 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 25/5/2000
  de structurele problemen in Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-273 Meryem Ka็ar (Agalev) 30/5/2000
  de complementaire werking van de rijkswacht en de immigratieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-274 Hugo Vandenberghe (CVP) 30/5/2000
  de beperkingen rond het inzetten van vrijwilligers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-275 Ludwig Caluw้ (CVP) 30/5/2000
  de nieuwe reglementering op de handel in vuurwerk en de blijvende gevaren die eruit voortspruiten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-276 Georges Dallemagne (PSC) 30/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-148
2-277 Marc Hordies (Ecolo) 30/5/2000
  het mobiliseren van de rijkswacht voor EURO 2000 en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-278 Jean-Fran็ois Istasse (PS) 30/5/2000
  de toegang tot de informatie en de accreditering van beroepsjournalisten bij EURO 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-279 Wim Verreycken (VL. BLOK) 30/5/2000
  de verantwoordelijkheid voor prinselijke toespraken in de Senaat
  Eerste minister
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-280 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/6/2000
  de buitenlandse onroerende inkomsten en misbruik van vertrouwen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-281 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 7/6/2000
  de Amerikaanse plannen voor een nationaal rakettenschild (NMD)
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
2-282 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 7/6/2000
  de verhuizing van de C130-vliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-283 Michiel Maertens (Agalev) 7/6/2000
  de niet vergunde doortocht van het snelheidsparcours in de "Belgian Ypres Westhoek rally" door de dorpskom van Haringe (Poperinge)
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-284 Michiel Maertens (Agalev) 7/6/2000
  zijn voorziene bezoek aan Isra๋l en de Palestijnse gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-285 Jacques Devolder (VLD) 8/6/2000
  het wetsvoorstel ter bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het wegverkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-286 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/6/2000
  het MP3-fenomeen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-287 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2000
  de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
2-288 Francis Poty (PS) 8/6/2000
  het gebrek aan lokalen in het gerechtsgebouw van Charleroi
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-289 Georges Dallemagne (PSC) 8/6/2000
  het secretariaat van de regularisatiecommissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-290 Johan Malcorps (Agalev) 8/6/2000
  de koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-291 Ludwig Caluw้ (CVP) 8/6/2000
  de aangekondigde daling van de communicatiekost voor het internetverkeer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-292 Ludwig Caluw้ (CVP) 8/6/2000
  de controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof
  Eerste minister
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-293 Jacinta De Roeck (Agalev) 13/6/2000
  het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-162
2-294 Sabine de Bethune (CVP) 21/6/2000
  de gelijke kansendimensie (man-vrouw) in de Copernicusnota
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-295 Ingrid van Kessel (CVP) 21/6/2000
  de ereloonsupplementen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-296 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 22/6/2000
  de drugsprimeur in Charleroi
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-297 Jean-Marie Happart (PS) 22/6/2000
  het dioxinegehalte in vis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-298 Anne-Marie Lizin (PS) 22/6/2000
  de ontvoeringen van kinderen door een van de ouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-299 Johan Malcorps (Agalev) 22/6/2000
  de financiering van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-300 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/6/2000
  het Vlaams ontwerpdecreet waarbij een korting op de personenbelasting wordt toegekend
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-301 Jacques Devolder (VLD) 26/6/2000
  de gedragsregels voor de verkoop van producten via Internet
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-302 Chokri Mahassine (SP) 27/6/2000
  de bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse podiumkunstenaars
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-303 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/6/2000
  de afbouw van het gebruik van kernenergie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-304 Marie Nagy (Ecolo) 29/6/2000
  de maatregelen die worden genomen met het oog op de inschrijving van niet-Belgische Europeanen op de kieslijsten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-305 Marie-Jos้ Laloy (PS) 29/6/2000
  artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming en de eerbied voor de menselijke waardigheid van opgesloten minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-306 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 29/6/2000
  het terugschroeven van de vervroegde pensionering van leerkrachten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-307 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  zijn voorziene bezoek aan Isra๋l en de Palestijnse gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-308 Clotilde Nyssens (PSC) 29/6/2000
  de toepassing van de nieuwe bepalingen betreffende het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-309 Mia De Schamphelaere (CVP) 29/6/2000
  de uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-310 Hugo Vandenberghe (CVP) 29/6/2000
  de verklaringen van de Britse ferry-operator P&O
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-311 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 5/7/2000
  zijn contacten met een misdadiger tegen de mensheid, in casu de heer Yerodia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-312 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2000
  de eerste conclusies na het gebruik van de procedure van de onmiddellijke verschijning tijdens Euro 2000
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-313 Anne-Marie Lizin (PS) 5/7/2000
  het schrappen van de 4 juli-receptie op de Ambassade van de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-314 Jacinta De Roeck (Agalev) 6/7/2000
  de problemen die vreemdelingen ondervinden bij het bekomen van een toeristenvisum voor Belgi๋
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-315 Johan Malcorps (Agalev) 6/7/2000
  de opvolging van het federaal plan inzake de bestrijding van ozonvervuiling en verzuring
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-316 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/7/2000
  de uitzendarbeid in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-317 Mia De Schamphelaere (CVP) 6/7/2000
  de bevraging van de bevolking over de hervormingsplanen voor de federale overheid, en meer bepaald over de telling en de verwerking van de gegevens
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-318 Jacques Devolder (VLD) 11/7/2000
  de verjaring van bouwmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-319 Frans Lozie (Agalev) 11/7/2000
  de procedure tot dringend beroep bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-320 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  het borstvoedingsverlof bij de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-321 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/7/2000
  de benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-322 Louis Siquet (PS) 12/7/2000
  de aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer ้้n van de echtelieden in Luxemburg werkt
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-323 Jean-Fran็ois Istasse (PS) 12/7/2000
  het dragen van veiligheidsgordels in autobussen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-324 Ludwig Caluw้ (CVP) 13/7/2000
  de vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-325 Marie Nagy (Ecolo) 13/7/2000
  de benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-326 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 13/7/2000
  de tachografen en de snelheidsbegrenzers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-327 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 18/7/2000
  de overgang naar de euro
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-328 Clotilde Nyssens (PSC) 19/7/2000
  het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-329 Philippe Mahoux (PS) 19/7/2000
  de internationale vervuiling van een waterloop
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-330 Anne-Marie Lizin (PS) 19/7/2000
  de situatie in Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-331 Jacques Devolder (VLD) 19/7/2000
  de oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-332 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/7/2000
  drugpreventie door politie en rijkswacht in de lagere school
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-333 Erika Thijs (CVP) 20/7/2000
  het jaarlijks verslag aan het Parlement over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-334 Ludwig Caluw้ (CVP) 20/7/2000
  het toekomstige druggedoogbeleid van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-335 Johan Malcorps (Agalev) 20/7/2000
  de pesticidenresten in aardbeien
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-336 Michiel Maertens (Agalev) 20/7/2000
  de toepassing van de handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Isra๋l en het Belgisch douaneonderzoek terzake
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-337 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de houding en het optreden van Belgi๋ ten aanzien van het Palestijnse drama
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-338 Philippe Mahoux (PS) 5/10/2000
  de openbare diensten en de wereldhandel
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)