Schriftelijke vragen van 2-714 tot 2-714

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-714 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Antwerps GEN - Uitbouw van spoorlijn 52 tot een volwaardige voorstadslijn.
  Verzending vraag 31/5/2000
  Antwoord 28/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-141