Vraag om uitleg nr. 2-148

2-148 Georges Dallemagne (PSC) 31/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-276
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-152