Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 1997-1998

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

340 resultaten

1-636 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/10/1997
  de toezeggingen van de Minister in verband met het volgrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-637 Claude Desmedt (PRL-FDF) 14/10/1997
  de niet-ratificering van het Internationaal Verdrag tegen foltering en het door Belgi๋ gevoerde mensenrechtenbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-638 Leo Goovaerts (VLD) 14/10/1997
  de privacywetgeving
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-639 Erika Thijs (CVP) 14/10/1997
  het voordeeltarief op de trein
  minister van Vervoer
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-640 Alain Destexhe (PRL-FDF) 15/10/1997
  het asbest in het Berlaymont-gebouw
  minister van Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
1-641 Philippe Mahoux (PS) 15/10/1997
  de geruchten in verband met de vestiging van een nieuw centrum voor kandidaat-politieke vluchtelingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-642 Francis Poty (PS) 15/10/1997
  de tarifering van de diensten in de banksector en de gevolgen daarvan voor De Post
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-643 Marc Olivier (CVP) 15/10/1997
  de aangekondigde verhoging van de BTW in de bouwsector
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-644 Wim Verreycken (VL. BLOK) 15/10/1997
  het in dienst treden van slechts ้้n, Franstalige, hulpverlener bij het centrum voor Vermiste Kinderen
  Eerste Minister
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-645 Vera Dua (Agalev) 15/10/1997
  het niet verlengen van de BTW-verlaging in de bouwsector
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-646 Stephan Goris (VLD) 16/10/1997
  de uitvoer van lansen en andere blanke wapens in 1993 en 1994
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-648 Jan Loones (VU) 16/10/1997
  de term nationale politie
  Eerste Minister
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-649 Jacques Devolder (VLD) 21/10/1997
  de niet-terugbetaling van coronaire stents door het RIZIV
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-650 Patrick Hostekint (SP) 21/10/1997
  het wangedrag van bepaalde Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-651 Jo๋lle Milquet (PSC) 21/10/1997
  de vergunning voor het organiseren van de Wapenbeurs
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-652 Philippe Mahoux (PS) 21/10/1997
  de onmiddellijke schorsing van de directeur-generaal van het ABOS
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-653 Paula S้mer (SP) 22/10/1997
  het organiseren van de Wapenbeurs
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-654 Bea Cantillon (CVP) 22/10/1997
  de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-655 Jacques D'Hooghe (CVP) 22/10/1997
  het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-656 Bert Anciaux (VU) 22/10/1997
  de lozingen van de Franse opwerkingsfabriek Cog้ma en de mogelijke alternatieven voor het Belgisch kernafval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-657 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 22/10/1997
  het voornemen van de federale regering het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector niet te verlengen
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-658 Anne-Marie Lizin (PS) 22/10/1997
  het inschakelen van informanten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-659 Vera Dua (Agalev) 23/10/1997
  de steun aan een project van biologische tuinbouw te Kortrijk
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-660 Paul Hatry (PRL-FDF) 23/10/1997
  de valsheid in geschrifte waaraan ambtenaren zich hebben schuldig gemaakt na de ondertekening van het Verdrag van Amsterdam
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-661 Jacques D'Hooghe (CVP) 5/11/1997
  het collectief ontslag van de Raad voor de Mededinging
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-662 Sabine de Bethune (CVP) 5/11/1997
  het recht op fiscale aftrek van de premie voor groepsverzekering voor de bestuurder van de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-663 Jacques Devolder (VLD) 5/11/1997
  het optreden van het eerste BSE-geval (boviene sponsvormige encephalopathie) in Belgi๋ en de noodzakelijkheid van een meersporenonderzoek
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-664 Jan Loones (VU) 5/11/1997
  het brandstoftekort bij de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-665 Wim Verreycken (VL. BLOK) 5/11/1997
  de top van de "Francophonie"
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-666 Philippe Charlier (PSC) 5/11/1997
  het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-667 Anne-Marie Lizin (PS) 6/11/1997
  de zaak-Lecrenier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-668 Jean-Marie Happart (PS) 6/11/1997
  het karkas van de met BSE besmette koe
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-669 Vera Dua (Agalev) 6/11/1997
  de dolle-koeienziekte
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-670 Stephan Goris (VLD) 6/11/1997
  de opslag van vervuilde grond na een F16-crash te Linter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-671 Chris Vandenbroeke (VU) 12/11/1997
  het niet opnemen van studietoelagen
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-672 Francy Van der Wildt (SP) 12/11/1997
  de omzendbrief aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen betreffende het organiseren van een Te Deum op 15 november
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-673 Martine Dardenne (Ecolo) 12/11/1997
  het laagactief afval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-674 Jacques Devolder (VLD) 12/11/1997
  het warrig drugbeleid van zijn regering
  Eerste Minister
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-675 Stephan Goris (VLD) 12/11/1997
  de Belgische deelname aan de ontwikkeling van de Future Large Aircraft
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-676 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/11/1997
  de migrantenrellen
  Eerste Minister
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-677 Henri Mouton (PS) 12/11/1997
  de indienstneming van operationele agenten bij de Civiele Bescherming
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-678 Philippe Mahoux (PS) 12/11/1997
  de bijzondere toestand in de rechtbank van eerste aanleg te Namen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-679 Sabine de Bethune (CVP) 13/11/1997
  het magere aandeel van vrouwen in de besluitvorming bij grote financi๋le instellingen
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-680 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 13/11/1997
  de ernstige gebeurtenissen die zich tijdens het weekeinde in verschillende steden hebben voorgedaan
  Eerste Minister
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-681 Fons Vergote (VLD) 19/11/1997
  het nieuwe casino te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-682 Eddy Boutmans (Agalev) 19/11/1997
  het verspreiden van een volledige verzameling wetten en jurisprudentie op cd-rom aan de onderzoeksrechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-683 Claude Desmedt (PRL-FDF) 19/11/1997
  de distributie van jodiumtabletten onder de bevolking in de nabijheid van kerncentrales
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-684 Jean Bock (PRL-FDF) 19/11/1997
  de bestemming van de opbrengst van de solidariteitsbijdrage in de particuliere sector
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-685 Patrick Hostekint (SP) 19/11/1997
  de stand van zaken in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen en naar de andere aanslagen tegen keurders van het IVK
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-686 Jacques D'Hooghe (CVP) 20/11/1997
  de behandeling van het laagradioactief afval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-687 Mich่le Bribosia-Picard (PSC) 20/11/1997
  de herintreding van langdurig werklozen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-688 Anne-Marie Lizin (PS) 20/11/1997
  de schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet
  Eerste Minister
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-689 Wim Verreycken (VL. BLOK) 20/11/1997
  de maatregelen om de toenemende invloed van het moslimfundamentalisme te bestrijden
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-690 Bert Anciaux (VU) 20/11/1997
  het ziekelijk functioneren van de Controledienst voor de Verzekeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-691 Jacques Devolder (VLD) 26/11/1997
  de Belgische schending van de embargomaatregelen ten opzichte van Irak
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-692 Johan Weyts (CVP) 2/12/1997
  de vermindering van het aantal keururen in de vismijnen aan de kust
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
1-693 Erika Thijs (CVP) 2/12/1997
  de houding van de Europese Unie ten aanzien van de mensenrechten in de Volksrepubliek China
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-694 Jacques Devolder (VLD) 2/12/1997
  de eventuele overbrenging van de school voor Onderofficieren te Zedelgem naar Lier
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-695 Hubert Chantraine (PSC) 3/12/1997
  de toestand in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-696 Door Buelens (VL. BLOK) 3/12/1997
  de vzw Monument voor Koning Boudewijn
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-697 Pierre Hazette (PRL-FDF) 3/12/1997
  de methoden van de Sociale inspectie in de bedrijven
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-698 Jacqueline Mayence-Goossens (PRL-FDF) 3/12/1997
  de aanwijzing van een ABOS-ambtenaar als permanent vertegenwoordiger van Belgi๋ bij de VN
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-699 Patrick Hostekint (SP) 3/12/1997
  de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-700 Henri Mouton (PS) 3/12/1997
  de interpretatie van artikel 78 van het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
  Eerste Minister
  vraag onontvankelijk
1-701 Philippe Mahoux (PS) 3/12/1997
  de situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in Belgi๋ bevinden en de maatregelen die in Belgi๋ en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamistisch terrorisme te bestrijden
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
1-702 Philippe Mahoux (PS) 3/12/1997
  de rol die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan vervullen bij het toezicht op de banken
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-703 Jan Loones (VU) 3/12/1997
  de regulering van de pleziervaart op zee
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-704 Eric Pinoie (SP) 10/12/1997
  de overheveling van de spoorwegpolitie naar de Rijkswacht en de reorganisatie van de spoorwegpolitie in het spoorwegdistrict noord-west
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Vervoer
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-705 Sabine de Bethune (CVP) 10/12/1997
  het gratis ter beschikking stellen van coronaire "stents" door een farmaceutische firma
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-706 Andr้ Bourgeois (CVP) 10/12/1997
  de betaling van de jobstudenten van het Kwartier Koningin Elisabeth te Evere
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-707 Christine Cornet d'Elzius (PRL-FDF) 10/12/1997
  de BTW-tarieven in de bouw en voor de abonnementen op de priv้-televisiezenders
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-708 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/12/1997
  de geruchten over de verhuizing van de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-709 Stephan Goris (VLD) 10/12/1997
  de wijziging van de tuchtprocedure voor de dierenartsen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-710 Jo๋lle Milquet (PSC) 11/12/1997
  de zaak Demol
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-711 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/1997
  het rapport over de gezondheidstoestand van de vrouw in de Europese Unie en het feit dat de "Nederlandstalige Vrouwenraad" als enig expert werd aangewezen door de regering
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-712 Bert Anciaux (VU) 11/12/1997
  de overheveling van de Enqu๊tedienst van het Hoog Comit้ van Toezicht naar de gerechtelijke politie en naar de administratie van het Ministerie van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-713 Jacques Devolder (VLD) 17/12/1997
  de woekerprijs die de ziekenfondsen krijgen voor het verstrekken van de nieuwe sociale identiteitskaart
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-714 Wim Verreycken (VL. BLOK) 17/12/1997
  het fenomeen van slachtingen op verplaatsing
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  vraag ingetrokken
1-715 Jos้ Daras (Ecolo) 17/12/1997
  de zieken die door fenylketonurie zijn aangetast en de terugbetaling van medisch aangepaste voeding
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-716 Jeannine Leduc (VLD) 17/12/1997
  de problemen bij de fruittelers
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-717 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 17/12/1997
  de gevolgen van de veroordeling van de Staatsveiligheid door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-718 Anne-Marie Lizin (PS) 17/12/1997
  de uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997"
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-719 Jean-Marie Happart (PS) 17/12/1997
  de handel in en het bezit van hormonen voor het vetmesten van runderen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-720 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 18/12/1997
  het verband tussen de werkloosheidsuitkering of het wachtgeld voor jongeren en de verplichting om een opleiding te volgen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-721 Eddy Boutmans (Agalev) 18/12/1997
  de mogelijkheid tot instelling van het bindend referendum op alle beleidsniveaus
  Eerste Minister
  vraag ingetrokken
1-722 Wim Verreycken (VL. BLOK) 7/1/1998
  het winstbejag van sommige bedrijven die geldtransporten uitvoeren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-723 Leo Goovaerts (VLD) 7/1/1998
  het nachtelijk gebruik van de luchthaven van Zaventem tussen 23 uur en 7 uur
  minister van Vervoer
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-724 Leo Goovaerts (VLD) 7/1/1998
  de sociale identiteitskaart
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-725 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/1/1998
  het afschaffen van het Hoog Comit้ van Toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-726 Anne-Marie Lizin (PS) 7/1/1998
  het Duitse initiatief in verband met Algerije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-727 Anne-Marie Lizin (PS) 7/1/1998
  de gevaren verbonden aan de sarcofaag-reactor van Tsjernobyl
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-728 Eddy Boutmans (Agalev) 7/1/1998
  het jaarrapport van de georganiseerde criminaliteit in 1996
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-729 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/1/1998
  de perspublicaties in extenso van de zogenaamde nevendossiers in de zaak Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-730 Bert Anciaux (VU) 8/1/1998
  de afhandeling en oorzaken van de sluiting van Renault-Vilvoorde en het voorkomen van soortgelijke sociale drama's
  Eerste Minister
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-731 Paul Staes (CVP) 14/1/1998
  het Phoenix-project
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-732 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/1/1998
  de aanwezigheid van hoge ambtenaren op een colloqium over fiscale fraude
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-733 Sabine de Bethune (CVP) 14/1/1998
  de wet op de jeugdbescherming : opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-734 Leo Goovaerts (VLD) 14/1/1998
  de richtlijn 95/46 EG : voorbereiding van een wetsontwerp tot omzetting
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-735 Jeannine Leduc (VLD) 14/1/1998
  het ontbreken van lijsten met namen en data van verdwijning van vermiste of vermoorde kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-736 Chris Vandenbroeke (VU) 14/1/1998
  de welvaartvastheid van de pensioenen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-737 Wim Verreycken (VL. BLOK) 14/1/1998
  de Belgische wapenleveringen aan Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-738 Francis Poty (PS) 14/1/1998
  de naleving van de wetgeving op het rookverbod in publieke ruimten
  minister van Vervoer
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-739 Alain Destexhe (PRL-FDF) 14/1/1998
  het protocol van de Raad van Europa betreffende het verbod op het klonen van mensen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-740 Jeannine Leduc (VLD) 14/1/1998
  de overval op het geldtransport in de buurt van Borgworm
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-741 Patrick Hostekint (SP) 14/1/1998
  de schorsing van geneesheren door de Orde van Geneesheren
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-742 Dominique Jeanmoye (PSC) 15/1/1998
  de criminaliteit en het geldtransport
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-743 Jacques Devolder (VLD) 21/1/1998
  de schaarste aan Rilatine
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-744 Leo Goovaerts (VLD) 21/1/1998
  de bescherming van de priv้-sfeer : telefonische oproepen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-745 Nadia Merchiers (SP) 21/1/1998
  de opvolging van voorwaardelijk invrijheidgestelden : werkoverlast voor de justitieassistenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-746 Jan Loones (VU) 21/1/1998
  de luchtmachtbasis Koksijde : functie, airshow
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-747 Paul Staes (CVP) 21/1/1998
  de engagementen van Belgi๋ in Kyoto
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-748 Andr้ Bourgeois (CVP) 21/1/1998
  onbemande camera's
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-749 Eddy Boutmans (Agalev) 21/1/1998
  het toestaan van kortingen door handelaars aan leden van een politieke partij
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-750 Leo Goovaerts (VLD) 21/1/1998
  de maatregelen genomen door de regering aangaande het fenomeen van de car jacking
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-751 Anne-Marie Lizin (PS) 22/1/1998
  de plaats van de vrouw in de politiediensten in het licht van de hervorming
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-752 Francis Poty (PS) 22/1/1998
  het probleem van de risicomatchen in het voetbal
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-753 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 22/1/1998
  de houding van de burgemeester van Wezembeek-Oppem
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-754 Jacqueline Mayence-Goossens (PRL-FDF) 22/1/1998
  de toepassing van de richtlijn betreffende de veiligheid in voetbalstadia tijdens zogenoemde "risicomatchen"
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-755 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/1/1998
  de tussen Fedis en de banken gesloten overeenkomst ter bevordering van elektronische betalingen en de gevolgen daarvan voor de kleine winkeliers
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-756 Eddy Boutmans (Agalev) 28/1/1998
  de publiciteit van de arresten van de Raad van State
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-757 Fons Vergote (VLD) 28/1/1998
  de accijnspolitiek ten opzichte van biodiesel
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-758 Francy Van der Wildt (SP) 28/1/1998
  het fiscaal statuut van de amateur-imkers in Belgi๋
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-759 Jeannine Leduc (VLD) 28/1/1998
  het versturen van aanslagformulieren
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-760 Jo๋lle Milquet (PSC) 28/1/1998
  de problematiek van het geldtransport
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-761 Andr้ Bourgeois (CVP) 28/1/1998
  autopiraterij (car jacking)
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-762 Marc Olivier (CVP) 28/1/1998
  de beslissing van de Franse autoriteiten tot sluiting van drie verbrandingsovens in Noord-Frankrijk
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-763 Bert Anciaux (VU) 29/1/1998
  de vlucht van AFCEA naar Nederland
  Eerste Minister
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-764 Alain Destexhe (PRL-FDF) 29/1/1998
  de Orde van Geneesheren
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-765 Martine Dardenne (Ecolo) 29/1/1998
  dioxine in de melk, normen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-766 Erika Thijs (CVP) 4/2/1998
  de opleiding van de vooruitgeschoven vrijwilligersposten Civiele Bescherming in Limburg
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-767 Marc Olivier (CVP) 4/2/1998
  de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor uitvoerende artiesten
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-768 Leo Goovaerts (VLD) 4/2/1998
  de gevolgen van de niet-goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  Eerste Minister
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-769 Wim Verreycken (VL. BLOK) 4/2/1998
  de regionalisering van de Nationale Loterij
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-770 Martine Dardenne (Ecolo) 4/2/1998
  de demilitarisering en de eventuele nieuwe bestemming van de basis van Baronville (Beauraing)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-771 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 4/2/1998
  de omzendbrief die Minister Peeters van plan is te sturen aan de OCMW's van de Brusselse randgemeenten
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-772 Jan Loones (VU) 4/2/1998
  de blokkering van de aanpassing van het statuut van redder-duiker van het 40e Smaldeel Helikopters
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-773 Jean Bock (PRL-FDF) 5/2/1998
  de prijs die particulieren voor elektriciteit moeten betalen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-774 Michel Foret (PRL-FDF) 5/2/1998
  de staking in de gevangenissen in Walloni๋
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-775 Johan Weyts (CVP) 10/2/1998
  het monopolie van Banksys
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-776 Paul Staes (CVP) 10/2/1998
  de crisis rond Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-777 Patrick Hostekint (SP) 10/2/1998
  de massamanifestatie voor de Belgische para's op 29 maart 1998
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-778 Stephan Goris (VLD) 11/2/1998
  de opvolging van de ramp in Cavalese (Itali๋) door de Belgische regering
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-779 Claude Desmedt (PRL-FDF) 11/2/1998
  het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-780 Fred Erdman (SP) 11/2/1998
  de sociale toestand van gevangenisbewakers
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-781 Bert Anciaux (VU) 12/2/1998
  de resultaten van een onderzoek dat aangeeft dat de bevolking zich steeds meer zorgen maakt omtrent gesjoemel en corruptie
  Eerste Minister
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-782 Philippe Mahoux (PS) 12/2/1998
  de toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-783 Alain Destexhe (PRL-FDF) 12/2/1998
  de crash van Eindhoven op 15 juli 1996
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-784 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/2/1998
  de geplande wetsovertredingen door de burgemeesters van de faciliteitengemeenten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-785 Martine Dardenne (Ecolo) 12/2/1998
  de repatri๋ring van A. Hubert en D. Dansercoer uit de basis van Mac Murdo (Antartica)
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-786 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/2/1998
  de computertechnische problemen bij de overgang naar het jaar 2000
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-787 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/1998
  de beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-788 Paul Hatry (PRL-FDF) 16/2/1998
  de voorrang van internationale verdragen op het interne recht
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-789 Jacques Devolder (VLD) 16/2/1998
  het invoeren van de sociale identiteitskaart
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-790 Door Buelens (VL. BLOK) 17/2/1998
  het optreden van een arrondissementscommissaris
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-791 Val่re Vautmans (VLD) 17/2/1998
  de richtlijnen aan de gemeenten bij het vervangen van de nationale valuta's door de Euro
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-792 Leo Goovaerts (VLD) 18/2/1998
  het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-793 Johan Weyts (CVP) 18/2/1998
  de toepassing van de wet op de havenarbeid
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-794 Leo Goovaerts (VLD) 18/2/1998
  de controle op de nachtwinkels
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-795 Jacques D'Hooghe (CVP) 18/2/1998
  het onderscheppen door de Verenigde Staten van e-mail, telefoon- en faxverkeer binnen Europa
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-796 Henri Mouton (PS) 18/2/1998
  de formaliteiten die vervuld moeten worden voor de uitbetaling van de werknemerspensioenen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-797 Chris Vandenbroeke (VU) 18/2/1998
  de opleiding van kinesisten aan de hogescholen en de universiteiten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-798 Eddy Boutmans (Agalev) 19/2/1998
  op vrouwen gerichte maatregelen van armoedebestrijding zoals voorschotten op alimentatie
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-799 Jo๋lle Milquet (PSC) 19/2/1998
  de aanbevelingen in het tweede verslag van de onderzoekscommissie "Dutroux"
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
1-800 Jacques Devolder (VLD) 4/3/1998
  de ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten zonder behandeling
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-801 Johan Weyts (CVP) 4/3/1998
  de heffing van belastingen op Vlaamse visserijpremies
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-802 Leo Goovaerts (VLD) 4/3/1998
  de aanstelling van notarissen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
1-803 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
1-804 Bert Anciaux (VU) 4/3/1998
  de rol van een gewezen procureur-generaal in het Super Club-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-805 Eddy Boutmans (Agalev) 5/3/1998
  het drinken van wijn met levende visjes
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-806 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 5/3/1998
  het jaarverslag van de ombudsman van de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-807 Erika Thijs (CVP) 11/3/1998
  de sluiting van 200 postkantoren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-808 Jeannine Leduc (VLD) 11/3/1998
  het optreden van rijkswachters bij het opstellen van processen-verbaal in de fruitteeltsector
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-809 Patrick Hostekint (SP) 11/3/1998
  de munitiediefstal in Houthulst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-810 Pierre Jonckheer (Ecolo) 11/3/1998
  de stand van de werkzaamheden binnen de OESO en het IMF in verband met de plannen om de grensoverschrijdende kapitaalstromen te belasten
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-811 Jan Loones (VU) 11/3/1998
  de visserijblokkade in Oostende
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-812 Wim Verreycken (VL. BLOK) 11/3/1998
  de anglofilie bij Belgacom
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-813 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/3/1998
  het beheer van het Nationaal Orkest
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-814 Michel Foret (PRL-FDF) 12/3/1998
  de voorwaarden waaronder de balies meewerken aan de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-815 Paul Hatry (PRL-FDF) 18/3/1998
  het Aziatisch Ontwikkelingsfonds
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-816 Jacques Devolder (VLD) 18/3/1998
  softdrugs
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-817 Bert Anciaux (VU) 18/3/1998
  het verlenen van fiscale amnestie aan de Belgische diamantsector
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-818 Francis Poty (PS) 18/3/1998
  de omrekeningskosten voor de euro
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-819 Philippe Mahoux (PS) 18/3/1998
  de nieuwe verdeling van de subsidies zoals die is vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten betreffende de medefinanciering van de NGO's
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-820 Dominique Jeanmoye (PSC) 19/3/1998
  de benoeming van de plaatsvervangende raadsheren bij het hof van beroep
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-821 Eddy Boutmans (Agalev) 19/3/1998
  de vernietiging door de ADIV van een archief van de gerechtelijke politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-822 Stephan Goris (VLD) 19/3/1998
  de toewijzing van een contract voor levering van 27 takelwagens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-823 Sabine de Bethune (CVP) 19/3/1998
  de toekenning van subsidies voor 1998
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-824 Ludwig Caluw้ (CVP) 25/3/1998
  de toepassing, in de openbare sector, van het verbod bij aanwervingen leeftijdsvoorwaarden op te leggen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-825 Marc Olivier (CVP) 25/3/1998
  de BTW-reglementering voor uitvoerende artiesten
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-826 Martine Dardenne (Ecolo) 25/3/1998
  de etikettering van transgene soja en ma๏s
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-827 Eddy Boutmans (Agalev) 25/3/1998
  mogelijke afspraken met de procureurs-generaal in verband met het toestaan van inzage in een gerechtelijk dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-828 Leo Goovaerts (VLD) 25/3/1998
  de criminaliteit in de Brusselse metro
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-829 Chris Vandenbroeke (VU) 25/3/1998
  het bedrag van de verwijlintresten en de boetes en de doorstroming ervan naar de gewesten
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-830 Philippe Charlier (PSC) 25/3/1998
  de verantwoordelijkheid van de sociale verzekeringskassen inzake de sociale verzekering in geval van faillissement
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-831 Michel Foret (PRL-FDF) 26/3/1998
  het lastigvallen van een Rwandese ambassadeur op de luchthaven
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-832 Alain Destexhe (PRL-FDF) 26/3/1998
  de reis van president Clinton naar Rwanda
  Eerste Minister
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-833 Wim Verreycken (VL. BLOK) 26/3/1998
  de wangedragingen van de Brusselse politie
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-834 Fred Erdman (SP) 26/3/1998
  procedurefouten in de strafvordering tegen gebruikers van koppelbaasnetwerken
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-835 Patrick Hostekint (SP) 1/4/1998
  de NGO-financiering
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-836 Erika Thijs (CVP) 1/4/1998
  de toegang tot de tewerkstellingsprogramma's van de federale overheid
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-837 Martine Dardenne (Ecolo) 1/4/1998
  de NGO-financiering
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-838 Philippe Mahoux (PS) 1/4/1998
  het initiatief van Europees commissaris Sir Leon BRITTAN in verband met de "New Transatlantic Marketplace"
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-839 Ludwig Caluw้ (CVP) 1/4/1998
  de indeling van de gewestelijke brandweergroepen in de provincie Antwerpen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-840 Jan Loones (VU) 1/4/1998
  de sluiting van postkantoren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vraag geherkwalificeerd
1-841 Luc Coene (VLD) 1/4/1998
  de aanpassing van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-842 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 1/4/1998
  de herintreding van langdurig werklozen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-843 Claude Desmedt (PRL-FDF) 2/4/1998
  de dringende nood aan een wet die de militaire rechtbanken afschaft
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-844 Stephan Goris (VLD) 2/4/1998
  de toepassing van elektronisch huisarrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-845 Alain Destexhe (PRL-FDF) 2/4/1998
  de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-846 Jacques Devolder (VLD) 8/4/1998
  de nieuwe surftarieven van Belgacom
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-847 Val่re Vautmans (VLD) 21/4/1998
  de benoemingen bij de Regie der Gebouwen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-848 Paul Hatry (PRL-FDF) 22/4/1998
  onterechte inhoudingen op de pensioenen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-849 Bert Anciaux (VU) 22/4/1998
  het lobbywerk van de Eerste Minister voor Tractebel in Kazachstan
  Eerste Minister
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-850 Francis Poty (PS) 22/4/1998
  de sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vraag geherkwalificeerd
1-851 Fred Erdman (SP) 22/4/1998
  de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Belgische rijkswacht en de nationale politie van Turkije
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
1-852 Martine Dardenne (Ecolo) 22/4/1998
  het uit de markt nemen van met dioxine besmette melk
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-854 Ludwig Caluw้ (CVP) 22/4/1998
  de liberalisering van de binnenvaart
  minister van Vervoer
  vraag ingetrokken
1-855 Jean Bock (PRL-FDF) 22/4/1998
  het inrichten van het Verzetsmuseum
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-856 Wim Verreycken (VL. BLOK) 22/4/1998
  een bestelling van voertuigen bij Renault
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-857 Bea Cantillon (CVP) 22/4/1998
  de tienjaarlijkse volkstelling en mogelijke alternatieven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-858 Vera Dua (Agalev) 23/4/1998
  de aanslag op president Habyarimana op 6 april 1994
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-859 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 23/4/1998
  de steunmaatregelen voor de tewerkstelling verbonden aan de vermindering van de werktijd tot 32 uur per week
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-860 Val่re Vautmans (VLD) 29/4/1998
  de samenstelling en de werking van zijn kabinet
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-861 Jacques Devolder (VLD) 29/4/1998
  de motivatie van het verbod om maanzaad nog verder te gebruiken in de bakkerijsector en de voedingsnijverheid
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-862 Paul Hatry (PRL-FDF) 29/4/1998
  de dagvaarding van Belgi๋ wegens zijn discriminerende fiscale politiek
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-863 Jan Loones (VU) 29/4/1998
  het natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort en de overdracht van de oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-864 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 29/4/1998
  de federalisering van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-865 Sabine de Bethune (CVP) 29/4/1998
  de verdragen over het afschaffen van foltering
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-866 Andr้ Bourgeois (CVP) 29/4/1998
  de benoeming van de brigadegeneraals
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-867 Philippe Mahoux (PS) 29/4/1998
  het stopzetten van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-868 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 30/4/1998
  het arrest van het Europees Hof van Justitie van 28 april 1998 over de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-869 Leo Goovaerts (VLD) 5/5/1998
  de co๖rdinatie van de politiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-870 Bea Cantillon (CVP) 5/5/1998
  de klachten met betrekking tot de duur van de behandeling van pensioendossiers
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-871 Patrick Hostekint (SP) 5/5/1998
  de conclusies van de informatiecommissie over de militairen die in het Rwanda-rapport in gebreke werden gesteld
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-872 Bert Anciaux (VU) 6/5/1998
  het opzij stappen van de luitenant-generaal van de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-873 Jacques D'Hooghe (CVP) 6/5/1998
  de werking van de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-874 Stephan Goris (VLD) 6/5/1998
  de resultaten van de informatiecommissie met betrekking tot de officieren die genoemd worden in het Rwanda-rapport
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-875 Anne-Marie Lizin (PS) 6/5/1998
  Kosovo en de vergadering van de contactgroep in Rome
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-876 Anne-Marie Lizin (PS) 6/5/1998
  terugbetaling van de behandeling van stofwisselingsziekten (en met name mucoviscidose)
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-877 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 6/5/1998
  de circulaire betreffende het vervolgingsbeleid ten aanzien van het bezit van cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-878 Fons Vergote (VLD) 12/5/1998
  de dralende houding van de regering inzake de aanpassing van de wet voor het beteugelen van betalingsachterstanden
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-879 Jacques Devolder (VLD) 12/5/1998
  de invoering van de sociale identiteitskaart voor ambulante hulpverleners
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-880 Martine Dardenne (Ecolo) 13/5/1998
  het stemmen bij volmacht bij een volksraadpleging
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-881 Paul Staes (CVP) 13/5/1998
  de kwaliteit van de moedermelk
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-882 Philippe Charlier (PSC) 13/5/1998
  de vervanging van werknemers met loopbaanonderbreking
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-883 Alain Destexhe (PRL-FDF) 13/5/1998
  de Viagra-pil
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-884 Paul Hatry (PRL-FDF) 13/5/1998
  het niet toepassen van de nieuwe statuten van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-885 Anne-Marie Lizin (PS) 13/5/1998
  de voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-886 Patrick Hostekint (SP) 13/5/1998
  de resultaten van het onderzoek naar racisme in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-887 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/5/1998
  het tekort aan opvangplaatsen in gesloten instellingen voor jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-888 Jan Loones (VU) 13/5/1998
  de mensenrechten in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-889 Anne-Marie Lizin (PS) 14/5/1998
  de verkiezingen bij de moslimgemeenschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-890 Hugo Coveliers (VLD) 25/5/1998
  de internationale adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-891 Stephan Goris (VLD) 25/5/1998
  het verbod op de verkoop van sigaretten en alcoholische dranken in winkelautomaten
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-892 Alain Destexhe (PRL-FDF) 26/5/1998
  het bezoeken van Hertoginnedal tijdens het weekend van 16 en 17 mei 1998
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-893 Nadia Merchiers (SP) 26/5/1998
  de problematiek van de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-894 Marc Olivier (CVP) 27/5/1998
  de interne werking en de dienstverlening van de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-895 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/5/1998
  de omzetting van de Europese richtlijnen in het Belgisch recht
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-896 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 27/5/1998
  het hoofdstuk Brussel van het Octopusoverleg
  Eerste Minister
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-897 Hugo Vandenberghe (CVP) 27/5/1998
  het laattijdige verspreiden van deel II van de belastingaangifte
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-898 Bert Anciaux (VU) 27/5/1998
  het veiligheidsbeleid in Brussel en de evaluatie van de veiligheidscontracten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-899 Leo Goovaerts (VLD) 2/6/1998
  de jeugdbendes actief in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-900 Stephan Goris (VLD) 2/6/1998
  de huidige impasse voor de advocaten-stagiairs
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
1-901 Martine Dardenne (Ecolo) 3/6/1998
  de reactorstop in de kerncentrales van Chooz
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-902 Paul Hatry (PRL-FDF) 3/6/1998
  de onjuiste informatie die de Minister van Financi๋n aan het publiek heeft verstrekt
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-903 Hugo Vandenberghe (CVP) 3/6/1998
  de deelname van personen met dyslexie aan overheidsexamens
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-904 Eddy Boutmans (Agalev) 4/6/1998
  de pro Deo-vergoedingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-905 Paul Hatry (PRL-FDF) 4/6/1998
  de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de wetten tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-906 Hubert Chantraine (PSC) 4/6/1998
  de Duitstalige opleiding van de leden van de brandweerdiensten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-907 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 4/6/1998
  het ontbreken van TV-Brussel in de lijst van verplicht aan te bieden zenders in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-908 Jan Loones (VU) 4/6/1998
  de toepasselijkheid van de taalwetgeving bij een openbare aanbesteding
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-909 Jacques Devolder (VLD) 9/6/1998
  de verkoop via Internet van de Viagra-pil
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-910 Fons Vergote (VLD) 9/6/1998
  de mogelijkheid om voor groepen gespannen in een wegkapitein te voorzien
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-911 Patrick Hostekint (SP) 9/6/1998
  de bereidheid om een gratieverzoek te ondersteunen voor Willy Sollie bij de president van Wit-Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-912 Ludwig Caluw้ (CVP) 9/6/1998
  een beleid betreffende gevaarlijke honden
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-913 Jan Loones (VU) 10/6/1998
  de bestelling van dubbeldekstreinen door de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-914 Francis Poty (PS) 10/6/1998
  het oprichten van dochtermaatschappijen in de banksector
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-915 Martine Dardenne (Ecolo) 10/6/1998
  de garanties dat de geplande opslagplaats voor radioactief afval ge๏ntegreerd zal worden in een ontwikkelingsproject
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-916 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/6/1998
  een gedragscode voor het beroep van vastgoedmakelaar
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-917 Dominique Jeanmoye (PSC) 10/6/1998
  de kamers voor handelsonderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-918 Marc Olivier (CVP) 10/6/1998
  de mogelijkheid voor de slachtoffers van stormen om een beroep te doen op het Rampenfonds
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-919 Alain Destexhe (PRL-FDF) 10/6/1998
  het Europees beleid ten aanzien van Servi๋ en inzonderheid de bevriezing van tegoeden in Belgi๋
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-920 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 11/6/1998
  de rol die het Hof heeft gespeeld bij de overname van de Generale Bank
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-921 Michel Foret (PRL-FDF) 11/6/1998
  het Vlaams decreet-Suykerbuyk
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-922 Leo Goovaerts (VLD) 17/6/1998
  de uitvoering van het Astrid-project
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-923 Johan Weyts (CVP) 17/6/1998
  de belastinginspecties
  vice-eerste minister en minister van Financi๋n en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-924 Sabine de Bethune (CVP) 17/6/1998
  het tweede Belgisch rapport over de rechten van het kind
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-925 Patrick Hostekint (SP) 17/6/1998
  zijn recente uitspraken over de Belgische wapenindustrie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-926 Alain Destexhe (PRL-FDF) 17/6/1998
  voetbalwedstrijden en hooligans
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-927 Philippe Charlier (PSC) 17/6/1998
  de extra vakantiedagen voor jonge werknemers
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-928 Bert Anciaux (VU) 18/6/1998
  het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het promoten of boycotten van nieuwe initiatieven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-929 Wim Verreycken (VL. BLOK) 18/6/1998
  de erkenning van gearrangeerde huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-930 Stephan Goris (VLD) 18/6/1998
  de kritiek van de NAVO op Belgi๋
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-931 Chris Vandenbroeke (VU) 23/6/1998
  het wegvallen van de vaste verdeelsleutel van het voor de gemeenschappen bestemd BTW-bedrag
  Eerste Minister
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-932 Andr้ Bourgeois (CVP) 23/6/1998
  de in Brussel gehouden donorconferentie voor Bosni๋
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-933 Francy Van der Wildt (SP) 23/6/1998
  het conflict NMBS-NV Zeekanaal naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling
  minister van Vervoer
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-934 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/6/1998
  het bijhouden van dossiers over parlementsleden door de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-935 Jacques Devolder (VLD) 24/6/1998
  de implementatie van de SIS-kaart in de apotheek
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-936 Christine Cornet d'Elzius (PRL-FDF) 24/6/1998
  de terugbetaling van het geneesmiddel RILUZOLE
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-937 Jos้ Daras (Ecolo) 24/6/1998
  het vaststellen van de dotatie aan de gemeenschappen voor 1999 en de volgende jaren
  Eerste Minister
  vraag ingetrokken
1-938 Michel Foret (PRL-FDF) 24/6/1998
  het preventiebeleid ter verbetering van de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-939 Philippe Charlier (PSC) 25/6/1998
  de eventuele aankoop door de NMBS van een transportbedrijf in moeilijkheden
  minister van Vervoer
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-940 Anne-Marie Lizin (PS) 25/6/1998
  de verklaring van de Minister van Binnenlandse Zaken op een vergadering met het rijkswachtpersoneel van de provincie Luxemburg
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-941 Paul Hatry (PRL-FDF) 1/7/1998
  de voorgenomen maatregelen om tijdens de zomermaanden het ozongehalte in de lucht te beperken
  minister van Vervoer
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-942 Claude Desmedt (PRL-FDF) 1/7/1998
  de uitvoering van de wet van 10 februari 1998 betreffende de toegevoegde rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-943 Patrick Hostekint (SP) 1/7/1998
  de cumulatie door hogere militairen van een rustpensioen met een beroepsactiviteit bij een supranationale organisatie
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-944 Jan Loones (VU) 1/7/1998
  de situatie van kankerpati๋ntjes
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-945 Erika Thijs (CVP) 1/7/1998
  de Belgische ambassade in Congo-Brazzaville
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-946 Marc Olivier (CVP) 1/7/1998
  de onmogelijkheid voor de slachtoffers van het noodweer van 6 juni jl. om beroep te doen op het Rampenfonds
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-947 Anne-Marie Lizin (PS) 1/7/1998
  de moord op Matoub Lounes die in Londen door de GIA is opge๋ist en de noodzaak voor de ministeries van Binnenlandse Zaken van de 15 om een geco๖rdineerde actie te voeren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-948 Jean-Marie Happart (PS) 1/7/1998
  het ongeluk te Stavelot
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-949 Stephan Goris (VLD) 2/7/1998
  het kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-950 Wim Verreycken (VL. BLOK) 2/7/1998
  genereuze voorstellen die de Belgische regering aan de NAVO zou gedaan hebben voor het optrekken van nieuwe gebouwen
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-951 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/7/1998
  het beheer van de federale culturele instellingen
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-952 Jacques Devolder (VLD) 7/7/1998
  de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-953 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/7/1998
  de financiering van palliatieve zorgverlening
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-954 Val่re Vautmans (VLD) 8/7/1998
  het onderzoek naar een kamp voor politieke vluchtelingen te Bevingen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-955 Anne-Marie Lizin (PS) 8/7/1998
  de voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-956 Pierre Jonckheer (Ecolo) 8/7/1998
  de overeenkomst die tijdens de top VS/EU gesloten is
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-957 Pierre Hazette (PRL-FDF) 8/7/1998
  het personeelsbeleid van het Instituut voor veterinaire keuring
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-958 Paul Hatry (PRL-FDF) 8/7/1998
  de aandelenopties
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-959 Eddy Boutmans (Agalev) 9/7/1998
  het terugzenden van uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers naar hun land van oorsprong
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-960 Bert Anciaux (VU) 9/7/1998
  de eventuele verschillen in de belastingaangiften van zelfstandigen en loontrekkenden en de stigmatiserende invloed ervan
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-961 Sabine de Bethune (CVP) 9/7/1998
  het budget voorzien voor wetenschappelijk onderzoek rond borstkanker
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-962 Andr้e Delcourt-P๊tre (PSC) 9/7/1998
  het vrijwilligerswerk dat werklozen mogen doen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-963 Armand De Decker (PRL-FDF) 14/7/1998
  de toekomst van het militaire ziekenhuis van Brussel
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-964 Martine Dardenne (Ecolo) 14/7/1998
  de genetische gemodificeerde organismen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-965 Anne-Marie Lizin (PS) 14/7/1998
  de tenuitvoerlegging van de akkoorden van Oslo over Palestina en het standpunt van Belgi๋ ten aanzien van de huidige situatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-967 Eddy Boutmans (Agalev) 14/7/1998
  de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-968 Alain Destexhe (PRL-FDF) 14/7/1998
  de voorwaarden voor de toegang tot de balie
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-969 Wim Verreycken (VL. BLOK) 15/7/1998
  het optreden van de Brusselse politie op 11 juli 1998
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-970 Hugo Coveliers (VLD) 15/7/1998
  het permanent overlegplatform overheid-bedrijfsleven inzake criminaliteit en ondernemingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-971 Philippe Mahoux (PS) 15/7/1998
  de door Belgi๋ aan Tanzania gevraagde uitlevering van majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-972 Philippe Mahoux (PS) 15/7/1998
  het standpunt van de Belgische regering inzake de bevriezing van de Europese begrotingsonderdelen inzake ontwikkeling, strijd tegen de armoede en verdediging van de mensenrechten
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-973 Erika Thijs (CVP) 16/7/1998
  de fiscale behandeling van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden
  minister van Financi๋n
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-974 Erika Thijs (CVP) 16/7/1998
  de oprichting van nieuwe open asielcentra
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-975 Philippe Charlier (PSC) 16/7/1998
  de datum waarop de verhogingen van de loonschalen moet plaatsvinden
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-976 Jacques Devolder (VLD) 16/7/1998
  de gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie over het krijgen van medische verzorging in een andere lidstaat van de EU
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-977 Erika Thijs (CVP) 5/10/1998
  het transferverdrag met Marokko
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-978 Anne-Marie Lizin (PS) 5/10/1998
  Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)