Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Johan Verstreken

27 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2268 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1319
6-2267 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1012
6-2266 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-851
6-1786 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nieuw Marien Ruimtelijk Plan - Gevolgen voor de visserijsector - Overleg met het Vlaams Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Antwoord 29/3/2018
6-1771 Johan Verstreken (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gaswinning in Groningen - Afbouw - Export van gas naar BelgiŽ - Inkrimping - Gevolgen - Alternatieve mogelijkheden - Belgisch gasnet - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1675 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Ontwikkelingssamenwerking - Federale begroting - Bijkomende besparingen - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Werking - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1594 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1453 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Herziening - Voorstellen en opmerkingen van de andere betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
  Antwoord 8/6/2017
6-1319 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/4/2017 ) 7/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1270
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2268
6-1318 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Scootmobiels - Weigering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 28/6/2017
6-1270 Johan Verstreken (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1319
6-1012 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2267
6-989 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
  Antwoord 17/8/2018
6-903 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Westoever - Projecten en structuren gefinancierd door de Europese Unie en BelgiŽ - Vernieling door IsraŽl - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 18/5/2016
6-887 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 3/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-827
6-852 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Studie van de NMBS over de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 17/5/2016
6-851 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2266
6-827 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 9/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-887
6-789 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Station van Oostende - Renovatie - Betwisting tussen het Vlaams Gewest en de Regie der Gebouwen over een deel van de grond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
  Antwoord 25/2/2016
6-779 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Systeem van boordtoeslag - Gebrek aan ticketautomaten - Terugbetaling van de boordtoeslag - Aantal klachten - Aanpassingen van het systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 16/2/2016
6-769 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Oorsprong van vis in Brusselse restaurants - Onderzoek van Oceana - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-716 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeerakkoord - Besparingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 2/9/2015
  Antwoord 29/9/2015
6-695 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) - Federale subsidies die volgens de Europese Commissie onterecht werden verkregen - Terugvordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 10/8/2015
6-683 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Greenpeace - Actie - Dumpen van stenen in zee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 31/7/2015
6-479 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 10/3/2015
  Antwoord 8/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-478
6-478 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 10/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-479
6-428 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Kust van Wenduine - Kunstmatig energie-eiland - Concessie - Kandidatuur van privťinvesteerders of consortia - Stand van zaken - Aandeel van de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 29/1/2015
  Antwoord 5/3/2015