Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 2019-....)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Ingediend door senatoren 1 14 5 3 4
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - - - - -
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - 1 - -
In behandeling in de Senaat - - - - 20
In behandeling in de Kamer - - - - 6

Wetsontwerpen

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Ingediend door de regering - - - - -
Overgezonden door de Kamer - 3 8 8 8
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - - - - -
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 2 9 8 5
In behandeling in de Senaat - - - - 3
In behandeling in de Kamer - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Wetsontwerpen (regering) - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer - - - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - - -
In behandeling in de Senaat - - - - -
In behandeling in de Kamer - - - - -
Vervallen - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Wetsvoorstellen (senatoren) 1 14 5 3 4
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - - - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - 1 - -
In behandeling in de Senaat - - - - 20
In behandeling in de Kamer - - - - 6

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Overgezonden door de Kamer - 1 3 2 4
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Ongewijzigd aangenomen - - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 3 2 3
In behandeling in de Senaat - - - - 1
In behandeling in de Kamer - - - - -

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Wetsvoorstellen (senatoren) - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - - - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - - -
In behandeling in de Senaat - - - - -
In behandeling in de Kamer - - - - -

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Overgezonden door de Kamer - 2 5 6 4
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Niet-geŽvoceerd - - - - -
GeŽvoceerd - 1 - - -
Beslissing tot niet-amendering - - - - -
Onderzoekstermijn verstreken - - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 6 6 2
In behandeling in de Senaat - - - - 2
In behandeling in de Kamer - - - - -

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.