Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2022-2023

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-387 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-388 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 13/3/2023
S. 7-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, met het oog op de grondige hervorming en beperking van de financiering van de politieke partijen, de versterking van de democratie en het versterken van parlementsleden en parlementen 31/3/2023
S. 7-456 Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023