Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2020-2021

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 77, ingediend in de Kamer, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-195 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft 11/12/2020
S. 7-203 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I) 11/12/2020
S. 7-239 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft 21/5/2021