Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - B.Z. 2019

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-60 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 3/10/2019