Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2021-2022

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-308 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media 8/12/2021
S. 7-363 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder één federale minister 21/6/2022
S. 7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen 6/7/2022