Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2021-2022

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-307 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft 3/12/2021
S. 7-313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 17/12/2021