Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2019-2020

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-152 Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 26/3/2020
S. 7-184 Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht 25/9/2020