Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2020-2021

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-195 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft 30/10/2020
S. 7-203 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I) 26/11/2020
S. 7-239 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft 19/3/2021