Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2022-2023

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen met het oog op de invoering van een facultatieve versnelde procedure voor de Algemene Afdeling van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 18/11/2022
S. 7-424 Wetsontwerp tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten 10/2/2023
S. 7-428 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen met betrekking tot de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure 10/3/2023
S. 7-433 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II) 17/3/2023
S. 7-437 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (II) 24/3/2023
S. 7-442 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 14/4/2023
S. 7-445 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 28/4/2023