Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2020-2021

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 77 (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-153 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 11/3/2021