Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2019-2020

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-133 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft 13/12/2019