Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2019-2020

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-152 Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 27/3/2020