Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2022-2023

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-402 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte 9/12/2022
S. 7-403 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte 9/12/2022
S. 7-404 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 9/12/2022
S. 7-432 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 17/3/2023
S. 7-436 Ontwerp van bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (I) 24/3/2023