Wetsvoorstellen - Ingediend door senatoren - B.Z. 2019

Dit zijn alle wetsvoorstellen (met inbegrip van voorstellen van bijzondere wet) door senatoren ingediend in de Senaat tijdens de opgegeven zitting.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-60 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 3/10/2019