Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2013-2014

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

296 resultaten

5-1113 Gťrard Deprez (MR) 9/10/2013
  de humanitaire ramp bij Lampedusa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1114 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de federale financiering van een Luxemburgs regionaal ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1115 Ahmed Laaouej (PS) 9/10/2013
  de situatie bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1116 Olga Zrihen (PS) 9/10/2013
  de indiening van de aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco
  minister van Werk
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1117 Bert Anciaux (sp.a) 9/10/2013
  de mogelijke modernisering van de kernwapens in BelgiŽ
  eerste minister
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1118 Elke Sleurs (N-VA) 10/10/2013
  de nieuwe tabaksrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1119 Bart De Nijn (N-VA) 10/10/2013
  het beleid rond de communicatie van hulp- en veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4077
5-1120 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/10/2013
  de blokkering van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1121 Hassan Bousetta (PS) 10/10/2013
  de schipbreuk van een boot met migranten voor de kust van Lampedusa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1122 Freya Piryns (Groen) 10/10/2013
  het drama van Lampedusa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1123 Benoit Hellings (Ecolo) 10/10/2013
  het potentiŽle gebruik van de bewakingsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
5-1124 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 10/10/2013
  het aanpakken van mensensmokkel in de landen van oorsprong
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1125 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1126 Rik Daems (Open Vld) 10/10/2013
  de activering van werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1127 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 10/10/2013
  het medisch "opsporen" van homoseksuele buitenlanders door Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman, Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1128 Fatiha SaÔdi (PS) 24/10/2013
  de bescherming van de lokale civiele hulpkrachten van de International Security Assistance Force die ter beschikking staan van het Belgisch leger in Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1129 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  het OESO-cijfer voor de bestrijding van de internationale corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1130 Fabienne Winckel (PS) 24/10/2013
  het ongenoegen van de landbouwers betreffende de strengheid van de sanitaire normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1131 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 24/10/2013
  de lijst van te volgen organisaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1132 FranÁois Bellot (MR) 24/10/2013
  het voorstel van kilometerheffing van de automobielfederatie Febiac
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1133 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/10/2013
  de verdere onthullingen in het NSA-schandaal
  eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1134 Lieve Maes (N-VA) 24/10/2013
  het gebruik van het Amerikaans geld voor de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1135 Benoit Hellings (Ecolo) 24/10/2013
  de massavernietigingswapens en de opvolging van het non-proliferatieverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1136 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/10/2013
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1137 Dalila Douifi (sp.a) 24/10/2013
  het advies van de Vlaamse regering om takel- en andere diensten bij een ongeval op de pechstrook te laten rijden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1138 Nele Lijnen (Open Vld) 24/10/2013
  de hervorming van de studentenarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1139 Inge Faes (N-VA) 24/10/2013
  het geweld tegen de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1140 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 24/10/2013
  de mogelijkheid van excuses voor de executies van Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1141 Wilfried Vandaele (N-VA) 24/10/2013
  de veroordeling van BelgiŽ door het Hof van de Europese Unie en de verantwoordelijkheid van de gewesten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1142 Richard Miller (MR) 7/11/2013
  het weer opduiken van poliomyelitis in Europa
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1143 Dominique Tilmans (MR) 7/11/2013
  de verplichting van de politie om stakende penitentiaire beambten te vervangen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1144 Jean-FranÁois Istasse (PS) 7/11/2013
  de vertegenwoordiging van de deelstaten in internationale organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1145 Louis Siquet (PS) 7/11/2013
  het identificeren van het pensioentype
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1146 Philippe Mahoux (PS) 7/11/2013
  de richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4031
5-1147 Bert Anciaux (sp.a) 7/11/2013
  het bezoek van de minister aan de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1148 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/11/2013
  een mogelijke dubbele subsidiŽring van Samusocial door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het federaal niveau
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1149 Mieke Vogels (Groen) 7/11/2013
  de effecten van de versnelde afbouw van de werkloosheidsuitkeringen ťťn jaar na de invoering van deze maatregel
  minister van Werk
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1150 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 7/11/2013
  de blokkering van de adoptie van Marokkaanse kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1151 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/11/2013
  de dotaties en de vergoedingen aan koning Albert
  eerste minister
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1152 Elke Sleurs (N-VA) 7/11/2013
  de oncologische beroepsbekwaamheden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1153 Veerle Stassijns (N-VA) 7/11/2013
  de campagne inzake preventie van psychosociale risico's op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1154 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/11/2013
  de berichten dat koning Albert extra middelen aan de regering zou hebben gevraagd
  eerste minister
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1155 Nele Lijnen (Open Vld) 7/11/2013
  het vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in Limburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1156 Martine Taelman (Open Vld) 7/11/2013
  het verplicht afstaan van DNA-stalen door daders van seksueel geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1157 Vanessa Matz (cdH) 7/11/2013
  de brugpensioenen bij ArcelorMittal
  minister van Werk
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1158 Johan Verstreken (CD&V) 7/11/2013
  de oorlog in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1159 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 14/11/2013
  het invoeren van een nationaal plan voor diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1160 Olga Zrihen (PS) 14/11/2013
  de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1161 Fatiha SaÔdi (PS) 14/11/2013
  de controle op de toepassing van de luchtvaartprocedures op de luchthaven van Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1162 Marie Arena (PS) 14/11/2013
  de onlangs gepubliceerde index van de financiŽle geheimhouding
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1163 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2013
  het succesvolle beleid in Zweden aangaande de daling van het aantal gevangenissen en gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1164 Benoit Hellings (Ecolo) 14/11/2013
  het potentiŽle gebruik van de bewakingsinstrumenten van de NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1165 Jacques Brotchi (MR) 14/11/2013
  de quota van RIZIV-nummers en de planning van het medisch aanbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1166 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2013
  de munitiestortplaats Paardenmarkt
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1167 Patrick De Groote (N-VA) 14/11/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel Beevital Hiveclean
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1168 Guido De Padt (Open Vld) 14/11/2013
  de uitbesteding van politietaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1169 FranÁois Bellot (MR) 14/11/2013
  de verkoop van de Fortis-aandelen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1170 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/11/2013
  de uitverkoop van Fortis
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1171 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de vraag om euthanasie voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1172 Louis Siquet (PS) 21/11/2013
  het rijbewijs G voor landbouwvoertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1173 Olga Zrihen (PS) 21/11/2013
  de ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1174 Ahmed Laaouej (PS) 21/11/2013
  de "kanteling" binnen de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1175 Christine Defraigne (MR) 21/11/2013
  het wetenschappelijk verslag over het Tadam-project
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1176 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 21/11/2013
  het gebruik van medicinale cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1177 Mieke Vogels (Groen) 21/11/2013
  het inzetten van zelfstandige verpleegkundigen in ouderenvoorzieningen en voorzieningen voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1178 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/11/2013
  het kunstenaarsvisum voor professionele kunstenaars
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1179 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 21/11/2013
  de weigering om zes Syrische parlementsleden een visum te verlenen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1180 Martine Taelman (Open Vld) 21/11/2013
  de elektrificatie van de spoorlijn 15 Herentals-Mol
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1181 Rik Daems (Open Vld) 21/11/2013
  de aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1182 Richard Miller (MR) 21/11/2013
  de strijd tegen de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1183 Frank Boogaerts (N-VA) 21/11/2013
  het falen van Belpic
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1184 Veerle Stassijns (N-VA) 21/11/2013
  het tekort aan griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1185 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/11/2013
  het onderzoek naar de Stichting voor duurzame visserijontwikkeling
  minister van Werk
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1186 Helga Stevens (N-VA) 21/11/2013
  de toekomst van de Grubbe in Everberg na de Zesde Staatshervorming
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1187 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2013
  de recente uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1188 Marie Arena (PS) 28/11/2013
  de hervorming van de bankenwet
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1189 Fatiha SaÔdi (PS) 28/11/2013
  de statistische gegevensinvoer van feiten van huiselijk geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1190 Fabienne Winckel (PS) 28/11/2013
  de maatregelen inzake de veiligheid van zelfstandigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1191 Karl Vanlouwe (N-VA) 28/11/2013
  het gebruik van de middelen van het Lombardakkoord
  eerste minister
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1192 Armand De Decker (MR) 28/11/2013
  de International Support Mission for the Central African Republic
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1193 Elke Sleurs (N-VA) 28/11/2013
  de ondersteuning van de huisartsen bij chronische patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1194 Inge Faes (N-VA) 28/11/2013
  het aantal verkrachtingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1195 Benoit Hellings (Ecolo) 28/11/2013
  de modernisering van de Amerikaanse kernwapens van Kleine-Brogel
  eerste minister
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1196 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/11/2013
  de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden
  eerste minister
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1197 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 28/11/2013
  de strijd tegen de georganiseerde misdaad
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1198 Christine Defraigne (MR) 28/11/2013
  de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1199 Gťrard Deprez (MR) 5/12/2013
  de strijd tegen cyberhaat en het respecteren van de vrije meningsuiting
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1200 Christine Defraigne (MR) 5/12/2013
  het universitair verslag over het Tadamproject
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1201 Hassan Bousetta (PS) 5/12/2013
  het actieplan tegen sociale dumping
  minister van Werk
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1202 Louis Siquet (PS) 5/12/2013
  een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1203 Ahmed Laaouej (PS) 5/12/2013
  de toestand bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en de protestacties van de ambtenaren
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1204 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2013
  het colloquium over chronische ziektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1205 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2013
  de toenemende onverdraagzaamheid tegenover veroordeelden en geÔnterneerden en het volkomen gemis aan mededogen door Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1206 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2013
  de toegankelijkheid van de infrastructuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor personen met een beperking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1207 Cťcile Thibaut (Ecolo) 5/12/2013
  het treinaanbod naar universitaire steden in het begin en op het einde van de week
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1208 Bart De Nijn (N-VA) 5/12/2013
  de Diabolo-trein naar Zaventem
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1209 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 5/12/2013
  de foto op het internet waarop de minister staat te poseren met een salafist, lid van Al Qaida
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1210 Elke Sleurs (N-VA) 5/12/2013
  de direct-to-consumer genetic testing
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1211 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 5/12/2013
  de uitsluiting van holebi's als bloeddonors
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1212 Guido De Padt (Open Vld) 5/12/2013
  de dringende medische hulp geleverd door brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1213 Dalila Douifi (sp.a) 5/12/2013
  een omzendbrief inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1214 Marie Arena (PS) 12/12/2013
  het sociaal statuut van kunstenaars
  minister van Werk
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1215 Fatiha SaÔdi (PS) 12/12/2013
  de erkenning van polygame huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1216 Willy Demeyer (PS) 12/12/2013
  de perspectieven voor het gerechtspersoneel in het kader van de hervorming van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1217 Mieke Vogels (Groen) 12/12/2013
  het niet uitvoeren van het regeerakkoord met betrekking tot het gelijkstellen van de aftrek van de woonbonus op de fictieve belastingschaal van 45 %
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1218 Benoit Hellings (Ecolo) 12/12/2013
  de politieke boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji door de Belgische overheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1219 Jan Roegiers (sp.a) 12/12/2013
  het overleg met de ziekenhuizen met betrekking tot de problemen van transgenders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1220 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/12/2013
  het plan inzake de huisartsenwachtdiensten en de Brusselse situatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1221 Richard Miller (MR) 12/12/2013
  de weigering van OekraÔne om het Partnerschapsakkoord te ondertekenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1222 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/12/2013
  de stakingsaanzegging van de Brusselse federale politie in het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1223 FranÁois Bellot (MR) 12/12/2013
  de buurtinformatienetwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1224 Inge Faes (N-VA) 12/12/2013
  de verhoging van de griffiekosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1225 Veerle Stassijns (N-VA) 12/12/2013
  het tekort aan griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1226 Martine Taelman (Open Vld) 12/12/2013
  het gebrekkig functioneren van de noodcentrales en een beveiligingslek in het communicatienetwerk van de politie en de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1227 Olga Zrihen (PS) 19/12/2013
  de "Nickel"-bankrekeningen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1228 Fabienne Winckel (PS) 19/12/2013
  de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn
  minister van Werk
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-1229 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/12/2013
  de correcte financiering van de Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke maatregelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1230 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de hervorming van de uitkeringen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1231 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 19/12/2013
  de educatieve brief aan de burgemeesters over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1232 Vanessa Matz (cdH) 19/12/2013
  het doodschieten van een sneeuwluipaard in het dierenpark "Monde sauvage" in Aywaille
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1233 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de noodkreet van de audiovisuele sector in verband met de tax shelter
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1234 Fabienne Winckel (PS) 8/1/2014
  de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn
  minister van Werk
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1235 Marie Arena (PS) 9/1/2014
  de tax shelter
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1236 Philippe Mahoux (PS) 9/1/2014
  de hervorming van het systeem van de vermindering van werkgeversbijdragen voor werknemers onder APE-statuut
  minister van Werk
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1237 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/1/2014
  het standpunt van de regering inzake de verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie over de uitwijzing van een jonge Afghaan
  eerste minister
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1238 Mieke Vogels (Groen) 9/1/2014
  het gewijzigde fiscaal regime voor zelfstandige kinderopvang
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1239 Jan Roegiers (sp.a) 9/1/2014
  de nationale enquÍte over het verkeersonveiligheidsgevoel van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1240 Elke Sleurs (N-VA) 9/1/2014
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1241 Veerle Stassijns (N-VA) 9/1/2014
  de termijn van tien dagen voor het terugzenden van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1242 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  het negeren van de scheiding der machten door de fundamentalistische AKP-regering in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1243 Helga Stevens (N-VA) 9/1/2014
  de stand van zaken betreffende de zelfstandige onthaalouders
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1244 Christine Defraigne (MR) 9/1/2014
  dierenmishandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1245 Richard Miller (MR) 9/1/2014
  de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1246 Patrick De Groote (N-VA) 9/1/2014
  het eerherstel van de in Nederland geÔnterneerde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1247 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 9/1/2014
  de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1248 Rik Daems (Open Vld) 9/1/2014
  het afschaffen van de maaltijdcheques
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1249 Johan Verstreken (CD&V) 16/1/2014
  de illegale export van goud uit de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1250 Mohamed Daif (PS) 16/1/2014
  de vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel binnen de Interdepartementale CoŲrdinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1251 Fabienne Winckel (PS) 16/1/2014
  het recht op verlof om een nieuwe betrekking te zoeken
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1252 Olga Zrihen (PS) 16/1/2014
  het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1253 Benoit Hellings (Ecolo) 16/1/2014
  de uitvoering van het samenwerkingsakkoord inzake veiligheid tussen BelgiŽ en Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1254 Lieve Maes (N-VA) 16/1/2014
  de controle op het consumentenkrediet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1255 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/1/2014
  de privacy in de mededinging
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1256 Patrick De Groote (N-VA) 16/1/2014
  de verhuis van het hypotheekkantoor Brugge 2
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1257 Louis Ide (N-VA) 16/1/2014
  het afschaffen van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1258 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/1/2014
  het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1259 Rik Daems (Open Vld) 16/1/2014
  de werkcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1260 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1261 Christine Defraigne (MR) 16/1/2014
  de psychotherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1262 Marie Arena (PS) 23/1/2014
  de informatie- en adviesplicht van de kredietinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1263 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2014
  het behoud van regionale kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in plattelandsgebieden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1264 Alain Courtois (MR) 23/1/2014
  de toename van het aantal straffen met een enkelband en de mogelijkheden van het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1265 Gťrard Deprez (MR) 23/1/2014
  de samenwerking tussen de Belgische overheid en de sociale netwerken in de bestrijding van de cyberhaat
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1266 Mieke Vogels (Groen) 23/1/2014
  het ontwerpbesluit dat dringende medische hulp koppelt aan het verblijf in een terugkeercentrum
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1267 Cťcile Thibaut (Ecolo) 23/1/2014
  de financiŽle gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1268 Dalila Douifi (sp.a) 23/1/2014
  de door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigde wet over veilige landen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1269 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2014
  het toezicht op het deontologisch handelen van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1270 Louis Siquet (PS) 23/1/2014
  de verschillende pensioenstelsels
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1271 Nele Lijnen (Open Vld) 23/1/2014
  het zelf afnemen van uitstrijkjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1272 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 23/1/2014
  de onderhandelingen tussen het Syrische regime en de Syrische oppositie in GenŤve
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1273 Louis Ide (N-VA) 23/1/2014
  de werking van de planningscommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1274 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de re-integratie van personen met een langdurige aandoening
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1275 Sabine Vermeulen (N-VA) 23/1/2014
  de grondwetswijziging in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1276 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/1/2014
  de hulp van de Belgische autoriteiten aan de echtgenotes van SyriŽstrijders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1277 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 29/1/2014
  de Belgische handelsmissie en de vrouwenrechtensituatie in Saoedi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1278 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 29/1/2014
  het gebruik van de sociale media door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn als instrument in een sociaal onderzoek
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1279 Mohamed Daif (PS) 29/1/2014
  het enige consulaat in Marokko en de wachttijd bij een visumaanvraag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1280 Fabienne Winckel (PS) 29/1/2014
  de werkcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1281 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2014
  de inventaris van de bilaterale relaties tussen BelgiŽ en IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1282 FranÁois Bellot (MR) 29/1/2014
  de aanwijzing van de korpschefs bij de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1283 Alain Courtois (MR) 29/1/2014
  de uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1284 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de ontluisterende oproep die hij tot de Brusselse Vlamingen heeft gericht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-1285 Karl Vanlouwe (N-VA) 30/1/2014
  de organisatie en werking van de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1286 Cťcile Thibaut (Ecolo) 30/1/2014
  de planning van het medisch aanbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1287 Helga Stevens (N-VA) 30/1/2014
  de zoveelste veroordeling tot een schadevergoeding wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1288 Elke Sleurs (N-VA) 30/1/2014
  de evaluatie van het stamceldonorenbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1289 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 30/1/2014
  de diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1290 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 30/1/2014
  het afschaffen van de munten van 1 en 2 eurocent
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1291 Marie Arena (PS) 6/2/2014
  het Impulsfonds voor het migrantenbeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1292 Fatiha SaÔdi (PS) 6/2/2014
  de ratificatie van het Verdrag van Istanbul
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1293 Philippe Mahoux (PS) 6/2/2014
  de regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1294 Richard Miller (MR) 6/2/2014
  de psychomedische begeleiding van en de clitorisreconstructie bij vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1295 Bert Anciaux (sp.a) 6/2/2014
  de opvolgingsaudit van het Rekenhof betreffende de onbetaalde boetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1296 Bert Anciaux (sp.a) 6/2/2014
  de kosten van een rechtsgang van Defensie wegens een minimaal schadegeval
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1297 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/2/2014
  het activeringsproces voor personen met een handicap
  minister van Werk
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1298 Benoit Hellings (Ecolo) 6/2/2014
  het gebruik van de sociale media door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1299 Freya Piryns (Groen) 6/2/2014
  de toekomst van de voedselbedeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1300 Jacques Brotchi (MR) 6/2/2014
  de bestrijding van kanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1301 Wilfried Vandaele (N-VA) 6/2/2014
  de recente actie van de Vlaamse regering tegen Belgocontrol inzake de gewijzigde vluchtroutes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1302 Veerle Stassijns (N-VA) 6/2/2014
  het zoutgehalte in voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1303 Lieve Maes (N-VA) 6/2/2014
  de verhoging van de Diabolotoeslag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1304 Nele Lijnen (Open Vld) 6/2/2014
  de vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1305 Rik Daems (Open Vld) 6/2/2014
  de manipulatie van de valutamarkt
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1306 Els Van Hoof (CD&V) 6/2/2014
  de centra voor multidisciplinaire opvang en behandeling van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1307 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/2/2014
  de bijkomende concentratie van lawaaihinder boven de Noordrand
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1308 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/2/2014
  de vraag of de uitspraken van de vicepremier aangaande de Kamerverkiezingen overeenstemmen met de regeringsstandpunten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1309 Cindy Franssen (CD&V) 6/2/2014
  de CT-scans bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1310 Willy Demeyer (PS) 13/2/2014
  het personeel van de noodcentrales 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1311 Mohamed Daif (PS) 13/2/2014
  het geweld dat tegen gedetineerden wordt gebruikt
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1312 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/2/2014
  de actiedreiging bij het personeel van de MIVB in het kader van het falend justitiebeleid ten aanzien van geweld tegen het MIVB-personeel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1313 Cťcile Thibaut (Ecolo) 13/2/2014
  de opheffing van het embargo op de financiering van de humanitaire hulpverlening
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1314 Sabine Vermeulen (N-VA) 13/2/2014
  de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1315 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/2/2014
  de schending van de privacy bij het commerciŽle gebruik van drones
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1316 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/2/2014
  het aantal Belgische SyriŽstrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1317 Richard Miller (MR) 13/2/2014
  het stopzetten van het fusieproject van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
5-1318 Wilfried Vandaele (N-VA) 13/2/2014
  de spoorlijn Adinkerke - Duinkerke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1319 Guido De Padt (Open Vld) 13/2/2014
  het gebruik van drones en de privacy
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1320 Christine Defraigne (MR) 13/2/2014
  de budgettaire toestand bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1321 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2014
  het nieuwe transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1322 Louis Siquet (PS) 20/2/2014
  de vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1323 Vanessa Matz (cdH) 20/2/2014
  het transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1324 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2014
  de verkwisting door overconsumptie binnen de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1325 Jan Roegiers (sp.a) 20/2/2014
  de nakende instroom van Slowaakse Roma
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1326 Benoit Hellings (Ecolo) 20/2/2014
  de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van swing.be
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1327 Mieke Vogels (Groen) 20/2/2014
  een proefproject rond een volwaardig statuut voor onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1328 Marie Arena (PS) 20/2/2014
  de kwestie van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Gemengde Hoge Partnerschapscommissie tussen BelgiŽ en Marokko
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1329 Christine Defraigne (MR) 20/2/2014
  de prijs voor drinkwaterdistributie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1330 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  het transportplan 2014-2017 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1331 Veerle Stassijns (N-VA) 20/2/2014
  het onderzoek van geneesmiddelen door Test-Aankoop
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1332 Bart De Nijn (N-VA) 20/2/2014
  de besparingen en het geldgebrek van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1333 Johan Verstreken (CD&V) 20/2/2014
  de escalerende toestand in OekraÔne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1334 Rik Daems (Open Vld) 20/2/2014
  de spaarboekjes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1335 Guido De Padt (Open Vld) 20/2/2014
  het drankspelletje Neknomination
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1336 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 20/2/2014
  het verbod op campagnewagens door burgemeesters van Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1337 Olga Zrihen (PS) 26/2/2014
  de afschaffing van de inklaringsdienst van Garocentre
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11203
5-1338 Fatiha SaÔdi (PS) 26/2/2014
  de achterstand bij de administratie van het kadaster en de gevolgen voor de gemeentelijke financiŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1339 Mohamed Daif (PS) 26/2/2014
  het rapport van de Verenigde Naties inzake racisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1340 Richard Miller (MR) 27/2/2014
  het bedrijf Royal Doctors
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1341 Jacques Brotchi (MR) 27/2/2014
  de terugbetaling van de behandelingen van hepatitis en het uitstel van het plan tegen hepatitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1342 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/2/2014
  het nieuwe hoofd van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1343 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2014
  de internationale rapporten over de strijd tegen racisme en discriminatie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1344 Lieve Maes (N-VA) 27/2/2014
  de huisvesting van het vredegerecht van Zaventem
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1345 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  de aangekondigde staking van de gevangenisartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1346 Louis Ide (N-VA) 27/2/2014
  de administratiekosten van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1347 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/2/2014
  de veiligheid van het Justitiepaleis
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1348 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/2/2014
  de ernstige lacunes in de Expo 14-18
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1349 Nele Lijnen (Open Vld) 27/2/2014
  de discriminatie van holebi's in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1350 Els Van Hoof (CD&V) 27/2/2014
  het seksueel geweld in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1351 FranÁois Bellot (MR) 13/3/2014
  het Justitiepaleis van Dinant
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1353 Willy Demeyer (PS) 13/3/2014
  de ontvangstramingen van de onroerende voorheffing die aan de gemeenten worden overgemaakt
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1354 Mohamed Daif (PS) 13/3/2014
  de selectieproeven voor de functie van inspecteur van politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1355 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/3/2014
  de terugbetalingen van de zorgkosten van chronische patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1356 Olga Zrihen (PS) 13/3/2014
  het nieuwe transportplan van de NMBS in Henegouwen en het station van Lessen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1357 Veerle Stassijns (N-VA) 13/3/2014
  de evaluatie en de aanpassing van de wet van 2007 op transseksualiteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1358 Elke Sleurs (N-VA) 13/3/2014
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1359 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/3/2014
  de SyriŽstrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1360 Christine Defraigne (MR) 13/3/2014
  het werkverzuim
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1361 Nele Lijnen (Open Vld) 13/3/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1362 Freya Piryns (Groen) 13/3/2014
  de Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1363 Benoit Hellings (Ecolo) 13/3/2014
  het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1364 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/3/2014
  het verslag van het Prijzenobservatorium
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1365 Rik Daems (Open Vld) 13/3/2014
  het activeringsbeleid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1366 Gťrard Deprez (MR) 19/3/2014
  een nieuwe regeling voor de bijzondere opsporingsmethodes in de strijd tegen cyberlokkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1367 Ahmed Laaouej (PS) 20/3/2014
  de oprichting van een bankenunie op Europees vlak
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1368 Louis Siquet (PS) 20/3/2014
  het toepassen van de verhoogde aanslagvoet op de Duitse rentes van dwangarbeiders, politieke gevangenen, gedeporteerden en verplicht ingelijfden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1369 Olga Zrihen (PS) 20/3/2014
  de mogelijkheden om de zogenaamde schandelijke bilaterale schuld die TunesiŽ onder het Ben Ali-regime is aangegaan kwijt te schelden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1370 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2014
  het uitstellen van de erkenning van de moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1371 Dalila Douifi (sp.a) 20/3/2014
  de genderdimensie bij de behandeling van asielaanvragen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1372 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/3/2014
  de toekomst van het reizigersvervoer in het kader van het vierde Europese spoorwegpakket
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1373 Richard Miller (MR) 20/3/2014
  het mislukken van de oprichting van een Europese strijdmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1374 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/3/2014
  de traagheid en laksheid van Justitie in moorddossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1375 Fatma Pehlivan (sp.a) 20/3/2014
  de nationaliteitsvereiste bij de erkenning als slachtoffer van obussen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1376 Helga Stevens (N-VA) 20/3/2014
  het gebruik van landmijnen door het Russische leger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1377 Martine Taelman (Open Vld) 20/3/2014
  het gebruik van de overtallige embryo's van eenzelfde donor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1378 Philippe Mahoux (PS) 26/3/2014
  de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve migranten zonder papieren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1379 Fabienne Winckel (PS) 26/3/2014
  het ontbreken van recht op ouderschapsverlof voor het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE
  minister van Werk
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1380 Dominique Tilmans (MR) 26/3/2014
  de RIZIV-conventie voor de multidisciplinaire curatieve opvolging van patiŽnten met trisomie 21
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1381 Bert Anciaux (sp.a) 26/3/2014
  de oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum te Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1382 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 27/3/2014
  de erkenning door het RIZIV van de pediatrische diensten die personen met trisomie 21 begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1383 Christine Defraigne (MR) 27/3/2014
  de gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1384 Benoit Hellings (Ecolo) 27/3/2014
  de financiering van de bezoeken van de president van de Verenigde Staten
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-1385 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/3/2014
  het dossier van de zes politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1386 Veerle Stassijns (N-VA) 27/3/2014
  het antitabaksbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-1387 Lieve Maes (N-VA) 27/3/2014
  het project Residence Palace
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1388 Guido De Padt (Open Vld) 27/3/2014
  de bijzitters van de stembureaus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1389 Nele Lijnen (Open Vld) 27/3/2014
  de ebola-epidemie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1390 Dirk Claes (CD&V) 27/3/2014
  het schrappen van populaire piekuurtreinen in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1391 Olga Zrihen (PS) 27/3/2014
  de opsluiting van een ULg-student van Iraanse afkomst
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1392 Cindy Franssen (CD&V) 27/3/2014
  de multidisciplinaire begeleiding van patiŽnten met een genetische aandoening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1393 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 3/4/2014
  de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1394 Fabienne Winckel (PS) 3/4/2014
  het uitwerken van een volwaardig en aangepast statuut voor onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1395 Bert Anciaux (sp.a) 3/4/2014
  de leiding van het Koninklijk Legermuseum
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1396 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/4/2014
  de inzet van het leger bij de rellen met foorkramers in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1397 Ahmed Laaouej (PS) 3/4/2014
  de databank Euro DB van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de economische en financiŽle delinquentie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1398 Johan Verstreken (CD&V) 3/4/2014
  het MIRECA-project
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1399 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/4/2014
  de noodkreet van de vijf procureurs-generaal over het tekort aan capaciteit bij politie en parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1400 Elke Sleurs (N-VA) 3/4/2014
  de open brief van de organisatie Met Lege Handen
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1401 Philippe Mahoux (PS) 3/4/2014
  de discriminaties jegens de oorlogswezen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-1402 Louis Ide (N-VA) 3/4/2014
  de resultaten van de enquÍte van het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1403 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/4/2014
  de door de Chinese ambassade uitgeoefende censuur op de publieke ruimte langs het traject van de Chinese president in Brussel
  eerste minister
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1404 Huub Broers (N-VA) 3/4/2014
  de mogelijkheid om voogden te vermelden op een Kids-ID teneinde het emotionele welzijn van de voogden en de kinderen te vrijwaren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1405 Richard Miller (MR) 3/4/2014
  de top Europese Unie - Afrika
  eerste minister
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1406 Jacques Brotchi (MR) 3/4/2014
  de transversale criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1407 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/4/2014
  de rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidbuurt
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11324
5-1408 Benoit Hellings (Ecolo) 3/4/2014
  de druk die uitgeoefend werd op politiezones ter gelegenheid van het bezoek aan BelgiŽ van de president van de Volksrepubliek China
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)
5-1409 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 3/4/2014
  het nieuwe koninklijk besluit betreffende reprografie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken