Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2002-2003

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

236 resultaten

2-1070 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/2002
  de onveiligheid die ontstaat doordat vliegtuigen bepaalde wijken op zeer lage hoogte overvliegen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1071 Franois Roelants du Vivier (MR) 9/10/2002
  de budgettaire gevolgen van het witboek voor de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1072 Wim Verreycken (VL. BLOK) 9/10/2002
  de informatiefolders in de inkomhal van het Hof van Beroep te Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1073 Marie-Jos Laloy (PS) 9/10/2002
  de toekenning van de bijzondere vergoeding voor hulp door een derde
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1074 Michiel Maertens (Agalev) 10/10/2002
  de bombspottingactie te Kleine Brogel
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1075 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/10/2002
  de houding van Belgi ten aanzien van een eventuele oorlog tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1076 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/10/2002
  de spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering
  Eerste minister
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1077 Sabine de Bethune (CD&V) 10/10/2002
  de wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1078 Marie Nagy (Ecolo) 10/10/2002
  de onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1079 Michel Barbeaux (cdH) 10/10/2002
  de terugvordering van de BTW op waterzuiveringsinfrastructuur die toebehoort aan het Brussels Gewest
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1080 Franois Roelants du Vivier (MR) 14/10/2002
  een ontwerp van koninklijk besluit dat reclame voor elektrische verwarming verbiedt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1081 Jan Remans (VLD) 16/10/2002
  de ontwapening in de Straat van Taiwan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1082 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2002
  de politiepraktijken rond het Standard-stadion te Sclessin
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1083 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2002
  de massale aanwezigheid van vuurwapens in de wijken van Charleroi en van andere grote Waalse steden, die op pijnlijke wijze gellustreerd werd door het drama van Gilly
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1084 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/10/2002
  het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1085 Theo Kelchtermans (CD&V) 16/10/2002
  de beveiliging van Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1086 Yves Buysse (VL. BLOK) 16/10/2002
  de recente aanhouding van illegalen in Zeebrugge
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1087 Michiel Maertens (Agalev) 17/10/2002
  het optreden van de politie tegen betogers te Kleine Brogel en te Brugge
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1088 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/10/2002
  de positie van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1089 Ren Thissen (cdH) 17/10/2002
  het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Dsir Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1090 Jacques Devolder (VLD) 23/10/2002
  de zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1091 Martine Taelman (VLD) 23/10/2002
  de versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1092 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/10/2002
  de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1093 Jean-Marie Dedecker (VLD) 23/10/2002
  de mensenrechten in Moldavi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1094 Marie-Jos Laloy (PS) 24/10/2002
  de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1095 Michiel Maertens (Agalev) 24/10/2002
  zijn verklaringen inzake het recent rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1096 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/10/2002
  het ontbreken van een attest van goed zedelijk gedrag voor rechtspersonen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1097 Louis Siquet (PS) 24/10/2002
  de verkeersbelasting voor voertuigen die zijn uitgerust met een LPG-installatie
  minister van Financin
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1098 Meryem Kaar (Agalev) 24/10/2002
  de opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-891
2-1099 Ludwig Caluw (CD&V) 24/10/2002
  de maatregelen inzake lijn 12 van de spoorwegen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1100 Clotilde Nyssens (cdH) 24/10/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1101 Erika Thijs (CD&V) 24/10/2002
  het kwaliteitslabel voor piercers en tatoeerders
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1102 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/10/2002
  de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1103 Philippe Monfils (MR) 5/11/2002
  de verklaringen van de Belgische ambassadeur in Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1104 Franois Roelants du Vivier (MR) 5/11/2002
  het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in Isral en dat van Amnesty International waarin het optreden van het Isralisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1105 Sfia Bouarfa (PS) 7/11/2002
  de problematiek van de visa voor gezinshereniging
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1106 Anne-Marie Lizin (PS) 7/11/2002
  de aanwezigheid in Belgi van de heer Hani Ramadan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1107 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 7/11/2002
  de interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1108 Wim Verreycken (VL. BLOK) 7/11/2002
  de archieven over de repressie en de collaboratie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1109 Michiel Maertens (Agalev) 7/11/2002
  het niet-vervolgen van de diamantmaffia
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1110 Theo Kelchtermans (CD&V) 7/11/2002
  de politiehervorming en de dienstverlening
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1111 Ludwig Caluw (CD&V) 7/11/2002
  de goedkeuring van het dubbelbelastingverdrag Belgi-Nederland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-1112 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 7/11/2002
  de mogelijke verjaring van een dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1113 Josy Dubi (Ecolo) 7/11/2002
  de arrestatie van de heer Ahmed Zakaev
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1114 Martine Taelman (VLD) 7/11/2002
  de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1115 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/11/2002
  het gebruik van ELIA voor de financiering van diverse noden
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1116 Jacques Devolder (VLD) 12/11/2002
  de terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1117 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/11/2002
  het uitnodigen van een moslimfundamentalist naar Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1118 Jean-Marie Dedecker (VLD) 13/11/2002
  de hervorming van het Belgisch Staatsblad
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1119 Nathalie de T' Serclaes (MR) 13/11/2002
  het lot dat het wetsontwerp over de toekenning van een voogd aan niet-begeleide minderjarigen beschoren is
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1120 Olivier de Clippele (MR) 13/11/2002
  de waardering van beveks in de aangifte van nalatenschap in tijden van grote beursvolatiliteit
  minister van Financin
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1121 Anne-Marie Lizin (PS) 13/11/2002
  de afschaffing van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSPP)
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1122 Philippe Mahoux (PS) 13/11/2002
  de afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1123 Francis Poty (PS) 13/11/2002
  de Belgische automobilisten met een Luxemburgse nummerplaat
  minister van Financin
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1124 Didier Ramoudt (VLD) 13/11/2002
  de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen
  minister van Financin
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1125 Johan Malcorps (Agalev) 14/11/2002
  eventuele Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1126 Ren Thissen (cdH) 14/11/2002
  het lot van 73 ambtenaren van het BIPT
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1127 Jacques D'Hooghe (CD&V) 14/11/2002
  het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1128 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/11/2002
  het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1129 Didier Ramoudt (VLD) 19/11/2002
  het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1130 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/11/2002
  de mogelijke vervalsing van de KB's nrs. 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van de geneeskunde en de Orde der geneesheren
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1131 Jacques Devolder (VLD) 19/11/2002
  de bescherming van de consument die koopt via internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1132 Philippe Monfils (MR) 20/11/2002
  de laatste circulaire van gewezen procureur des Konings Dejemeppe
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1133 Franois Roelants du Vivier (MR) 20/11/2002
  de schipbreuk van de olietanker "Prestige" en de veiligheid op zee
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1134 Jean-Franois Istasse (PS) 20/11/2002
  de oprichting van moslimpatrouilles door de Arabisch-Europese Liga in de straten van Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1135 Marie Nagy (Ecolo) 20/11/2002
  de toepassing van de "Erika"-maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1136 Jean Cornil (PS) 21/11/2002
  de betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1137 Frank Creyelman (VL. BLOK) 21/11/2002
  het doorsturen van een minderjarig meisje naar een abortuskliniek door een straathoekwerkster van de stad Mechelen zonder dat de ouders op de hoogte werden gebracht
  minister van Justitie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1138 Michel Barbeaux (cdH) 21/11/2002
  de weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1139 Sabine de Bethune (CD&V) 21/11/2002
  de jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1140 Johan Malcorps (Agalev) 21/11/2002
  de scheepsramp met de olietanker "Prestige"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-1141 Jan Steverlynck (CD&V) 21/11/2002
  de toegelaten activiteit voor gepensioneerden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1142 Franois Roelants du Vivier (MR) 22/11/2002
  de redenen waarom de uitbreiding van de musea voor Schone Kunsten op de Kunstberg te Brussel geweigerd werd
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1143 Anne-Marie Lizin (PS) 27/11/2002
  de achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-908
2-1144 Sfia Bouarfa (PS) 27/11/2002
  de arbeidskaart van buitenlandse studenten
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1145 Marie Nagy (Ecolo) 27/11/2002
  de toestand in Colombia en de negen maanden gevangenschap van Ingrid Betancourt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1146 Wim Verreycken (VL. BLOK) 27/11/2002
  het vandalisme van de Arabisch-Europese Liga (AEL) in Borgerhout en het optreden van de hoofdcommissaris van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1147 Jean-Marie Dedecker (VLD) 27/11/2002
  de reclame voor schadelijke producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1148 Olivier de Clippele (MR) 28/11/2002
  het oprichten van een databank van huurders
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1149 Frans Lozie (Agalev) 28/11/2002
  de beleidsmaatregelen naar aanleiding van de incidenten in Antwerpen na de recente aanslag op een jonge man van allochtone origine
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1150 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/11/2002
  de mate waarin de Belgische overheid gebruik maakt van vluchten van SN Brussels Airlines
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1151 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/11/2002
  de vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1152 Ludwig Caluw (CD&V) 28/11/2002
  het uitstel van een investering van 150 miljoen euro door BASF omwille van de onzekerheid over het Belgische Kyoto-beleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1153 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 28/11/2002
  het sturen van het Tweede Bataljon Commando naar Kosovo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1154 Jacques Devolder (VLD) 3/12/2002
  de terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1155 Marie-Jos Laloy (PS) 5/12/2002
  de diplomatieke betrekkingen tussen Belgi en Albani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1156 Jean-Marie Happart (PS) 5/12/2002
  de dioxinezaak
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1157 Erika Thijs (CD&V) 5/12/2002
  de hervormingen met betrekking tot de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1158 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/12/2002
  de toegang tot fiscale beroepen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1159 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/12/2002
  het wettelijk arsenaal om de Arabisch-Europese Liga en de controles van politiepatrouilles die door deze organisatie worden verricht te verbieden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1160 Clotilde Nyssens (cdH) 5/12/2002
  de numerus clausus voor artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1161 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 5/12/2002
  de perikelen met de MUG-dienst in de regio Galmaarden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1162 Johan Malcorps (Agalev) 10/12/2002
  de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1163 Jacques Devolder (VLD) 11/12/2002
  de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en de gevolgen voor de officina-apotheker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1164 Francis Poty (PS) 11/12/2002
  de atypische myoglobinurie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1165 Louis Siquet (PS) 11/12/2002
  de verplichte uitrusting van vrachtwagens met dodehoekapparatuur vanaf 1 januari 2003
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1166 Martine Taelman (VLD) 11/12/2002
  de niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1167 Frank Creyelman (VL. BLOK) 12/12/2002
  de reorganisatie van de spoorwegpolitie en het eventueel openen van een vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Mechelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1168 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2002
  de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1169 Josy Dubi (Ecolo) 12/12/2002
  de toestand in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-930
2-1170 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/12/2002
  de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1171 Philippe Monfils (MR) 12/12/2002
  de behandeling van hepatitis C
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1172 Alain Destexhe (MR) 12/12/2002
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1173 Sabine de Bethune (CD&V) 12/12/2002
  de extra toelage voor ontwikkelingshulp aan Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-1174 Alain Destexhe (MR) 18/12/2002
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1175 Wim Verreycken (VL. BLOK) 18/12/2002
  de private militie AEL en de start van Vlaamse wandelpatrouilles
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1176 Johan Malcorps (Agalev) 19/12/2002
  de uitspraak van de rechter inzake het ongeval op de Gasmeterlaan in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1177 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/12/2002
  de handel met voorkennis
  minister van Financin
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1178 Paul Wille (VLD) 19/12/2002
  de mogelijke visa-fraude in de Belgische ambassade of het consulaat in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1179 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 19/12/2002
  de zaak-Lebbe
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1180 Josy Dubi (Ecolo) 19/12/2002
  de dreigende hongersnood in Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1181 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/12/2002
  de hervorming van het interneringssysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1182 Franois Roelants du Vivier (MR) 19/12/2002
  het instituut Pasteur te Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1183 Philippe Mahoux (PS) 19/12/2002
  het systematisch afmaken van de hele veestapel van een bedrijf wanneer een geval van BSE ontdekt wordt
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1184 Philippe Mahoux (PS) 19/12/2002
  het koninklijk besluit betreffende de wilsverklaring bij euthanasie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1185 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/12/2002
  de halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1186 Didier Ramoudt (VLD) 19/12/2002
  de organisatie van de Belgische hulpverlening naar aanleiding van het zinken van de olietanker Prestige voor de Spaans-Portugese kust
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1187 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 8/1/2003
  de overtreding van de privacywet door de vakbonden
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1188 Ren Thissen (cdH) 8/1/2003
  het rijbewijs en de minimumleeftijd die vereist zijn voor het besturen van landbouwvoertuigen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1189 Anne-Marie Lizin (PS) 8/1/2003
  de lessen die getrokken moeten worden uit de opsluiting in Zaventem van de personen die op 26 december 2002 door Isral illegaal uit het land zijn gezet
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1190 Paul Galand (Ecolo) 9/1/2003
  de nasleep van de aanvaring van het wrak van de Tricolore door de Vicky en de veiligheid van de scheepvaart rond het wrak
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1191 Franois Roelants du Vivier (MR) 9/1/2003
  de staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1192 Anne-Marie Lizin (PS) 9/1/2003
  angiografie en coronariografie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1193 Theo Kelchtermans (CD&V) 9/1/2003
  de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt voor de gemeentefinancin
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1194 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/1/2003
  de vestigingswet
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1195 Luc Van den Brande (CD&V) 9/1/2003
  de volgende fase in de staatshervorming
  Eerste minister
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1196 Alain Destexhe (MR) 9/1/2003
  de zaak van de Brusselse BBTK
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1197 Jacques Devolder (VLD) 14/1/2003
  de ristorno's op remgelden van terugbetaalde geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1198 Sfia Bouarfa (PS) 15/1/2003
  de beveiliging van paspoorten in de Belgische diplomatieke posten in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1199 Jean Cornil (PS) 15/1/2003
  het getuigschrift van goed gedrag en zeden, model 2
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1200 Yves Buysse (VL. BLOK) 15/1/2003
  de stand van zaken in het regularisatiedossier
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1201 Didier Ramoudt (VLD) 15/1/2003
  het opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen
  minister van Financin
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1202 Michel Barbeaux (cdH) 15/1/2003
  de gevolgen van de toepassing van het kunstenaarsstatuut voor de uitgeverijen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1203 Michiel Maertens (Agalev) 16/1/2003
  de beschermingsmaatregelen in de mariene natuurgebieden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1204 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/1/2003
  de Amerikaanse wapentransporten via Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1205 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/1/2003
  de oorlog in Irak en de Belgische directe en indirecte steun
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1206 Ludwig Caluw (CD&V) 16/1/2003
  het taalgebruik bij facturatie door de brandweer in de gemeente Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1207 Franois Roelants du Vivier (MR) 16/1/2003
  de manier waarop de Belgen die in het buitenland verblijven, zich moeten inschrijven om hun stem te kunnen uitbrengen bij de volgende federale parlementsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1208 Iris Van Riet (VLD) 21/1/2003
  het actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1209 Anne-Marie Lizin (PS) 22/1/2003
  het niet-betalen van de door het gerecht aangestelde accountants in december 2002
  minister van Financin
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1210 Philippe Mahoux (PS) 22/1/2003
  de stress op het werk en de beroepsziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1211 Jacky Morael (Ecolo) 23/1/2003
  de beslissingen die op 18 en 19 december 2002 in de OESO genomen zijn over de staalindustrie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1212 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/1/2003
  het instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappen
  minister van Financin
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1213 Clotilde Nyssens (cdH) 23/1/2003
  het Brusselse parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1214 Erika Thijs (CD&V) 23/1/2003
  zijn bezoek aan Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1215 Jan Steverlynck (CD&V) 23/1/2003
  de laatste ontwikkelingen inzake het identificeren en registreren van schapen en geiten
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1216 Marie-Jos Laloy (PS) 29/1/2003
  de transgene dieren die gemodificeerde melk geven
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1217 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 29/1/2003
  de Belgische gevangenen in Saudi-Arabi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1218 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de informatie die het Parlement wordt verstrekt over de Amerikaanse troepenbewegingen op ons grondgebied
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1219 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  eventuele kiescampagnes via SMS
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1220 Paul Galand (Ecolo) 30/1/2003
  de gevolgen van de ramp met de Tricolor en het aanhoudend gevaar voor ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1221 Clotilde Nyssens (cdH) 30/1/2003
  de financiering van de ontmoetingsruimten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1222 Martine Taelman (VLD) 30/1/2003
  de niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-1223 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/1/2003
  de mate waarin de patint bijdraagt aan de kosten van de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-953
2-1224 Jan Steverlynck (CD&V) 30/1/2003
  het uitblijven van het leenrecht
  Eerste minister
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1225 Jean-Marie Dedecker (VLD) 30/1/2003
  het leenrecht
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1226 Fatma Pehlivan (sp.a) 5/2/2003
  de problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1227 Jan Remans (VLD) 5/2/2003
  de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patinten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1228 Michel Barbeaux (cdH) 5/2/2003
  de malaise bij de FOD Financin ten gevolge van de voorstellen tot hervorming van de specifieke loopbanen
  minister van Financin
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1229 Sfia Bouarfa (PS) 6/2/2003
  het opsporen van het aids-virus (HIV-test) bij kinderverkrachters
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1230 Anne-Marie Lizin (PS) 6/2/2003
  zijn communiqu over de blokkering van tegoeden van terroristen
  minister van Financin
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1231 Iris Van Riet (VLD) 6/2/2003
  de medewerking van Landsverdediging aan het toezicht vanuit de lucht op olielozingen in de Noordzee
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1232 Johan Malcorps (Agalev) 6/2/2003
  de mogelijkheid van verkiezingen op een weekdag
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1233 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/2/2003
  de kosten van de opruiming van olieresten op de Belgische stranden
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1234 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/2/2003
  de jobkaart van de Vlaamse overheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1235 Erika Thijs (CD&V) 6/2/2003
  de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patinten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1236 Philippe Mahoux (PS) 12/2/2003
  het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip "kind ten laste" in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiren
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1237 Jean-Marie Happart (PS) 12/2/2003
  het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1238 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/2/2003
  het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officile gesprekspartner
  Eerste minister
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1239 Didier Ramoudt (VLD) 12/2/2003
  haar recente voorstellen inzake de zwakke weggebruiker
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1240 Franois Roelants du Vivier (MR) 12/2/2003
  het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1241 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/2/2003
  de terugroeping van de Isralische ambassadeur uit Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1242 Jacques D'Hooghe (CD&V) 13/2/2003
  het rookgedrag in Belgi en het budgettair beleid en het gezondheidsbeleid terzake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1243 Johan Malcorps (Agalev) 13/2/2003
  de eisen van de Europese Commissie inzake de berging van radioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1244 Philippe Monfils (MR) 13/2/2003
  het initiatief van de stad Gent om de rechtzoekende die meegenomen wordt in een voertuig van de lokale politie daarvoor te laten betalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1245 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/2/2003
  de uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1246 Clotilde Nyssens (cdH) 13/2/2003
  de financiering van de ontmoetingsruimten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
2-1247 Fatma Pehlivan (sp.a) 17/2/2003
  het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriringen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-1248 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/2/2003
  de nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1249 Franois Roelants du Vivier (MR) 19/2/2003
  de recente verklaringen van een inspecteur van de federale politie over de illegale handel in cultuurgoederen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1250 Jean-Marie Happart (PS) 20/2/2003
  het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1251 Philippe Mahoux (PS) 20/2/2003
  het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1252 Michel Barbeaux (cdH) 20/2/2003
  de concrete toepassing van het statuut van onthaalmoeder
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1253 Johan Malcorps (Agalev) 20/2/2003
  de toepassing van de wetgeving inzake de opiniepeilingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1254 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/2/2003
  de deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1255 Josy Dubi (Ecolo) 20/2/2003
  de activiteit van de Isralische geheime diensten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1256 Josy Dubi (Ecolo) 20/2/2003
  de hongersnood in Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1257 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/2/2003
  de mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1258 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 20/2/2003
  het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1259 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/2/2003
  de bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1260 Anne-Marie Lizin (PS) 26/2/2003
  de dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-977
2-1261 Marie-Jos Laloy (PS) 26/2/2003
  de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1262 Nathalie de T' Serclaes (MR) 26/2/2003
  de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1263 Jean-Marie Happart (PS) 26/2/2003
  het lot van verwaarloosde dieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1264 Paul Galand (Ecolo) 27/2/2003
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1265 Michiel Maertens (Agalev) 27/2/2003
  de resolutie 1457 van de Verenigde Naties inzake de plundering van Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1266 Wim Verreycken (VL. BLOK) 27/2/2003
  het eventueel cassatieberoep in het proces tegen het Vlaams Blok
  Eerste minister
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1267 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving
  Eerste minister
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1268 Jan Steverlynck (CD&V) 27/2/2003
  het indienen van BTW-aangiften via De Post
  minister van Financin
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1269 Didier Ramoudt (VLD) 12/3/2003
  het lossen van de "mestboot" Nona zonder toestemming van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1270 Jacques Devolder (VLD) 12/3/2003
  het feit dat het in Belgi tijdens het weekend (en tijdens verlengde weekends) niet mogelijk is om de transitplaten die nodig zijn voor het uitvoeren van tweedehandswagens te verkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1271 Clotilde Nyssens (cdH) 12/3/2003
  het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1272 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2003
  het conflict bij Electrabel en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1273 Philippe Mahoux (PS) 13/3/2003
  de moderniseringswerken aan het station te Namen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1274 Alain Destexhe (MR) 13/3/2003
  het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1275 Jacques D'Hooghe (CD&V) 13/3/2003
  de controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1276 Michiel Maertens (Agalev) 13/3/2003
  zijn "open brief aan mijn Isralische vrienden"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1277 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/3/2003
  de situatie in Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1278 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 13/3/2003
  de hoeveelheid aardgas die in Belgi verloren gaat bij de distributie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1279 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/3/2003
  het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1280 Paul Galand (Ecolo) 13/3/2003
  de herziening van de internationale verdragen over drugs
  Eerste minister
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1281 Franois Roelants du Vivier (MR) 19/3/2003
  de schendingen van de mensenrechten in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1282 Marie-Jos Laloy (PS) 20/3/2003
  het referendum dat op 23 maart 2003 in Tsjetsjeni wordt georganiseerd
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1283 Philippe Mahoux (PS) 20/3/2003
  de terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel "Neurontin"
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1284 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/3/2003
  het gewapende conflict in Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1285 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/3/2003
  de extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1286 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de tweede Golfoorlog
  Eerste minister
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1287 Luc Van den Brande (CD&V) 20/3/2003
  het akkoord over de Grondwetsherziening
  Eerste minister
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1288 Michiel Maertens (Agalev) 20/3/2003
  de transporten van de NAVO via de luchthaven van Oostende
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1289 Marie-Jos Laloy (PS) 25/3/2003
  het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-994
2-1290 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/3/2003
  de vrijstelling van accijnzen voor biodiesel
  minister van Financin
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1291 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/3/2003
  de belasting op minderwaarden op aandelen
  minister van Financin
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1292 Anne-Marie Lizin (PS) 26/3/2003
  het afluistersysteem dat in het Justus Lipsius-gebouw te Brussel werd ontdekt
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1293 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 26/3/2003
  de schorsing van een dienstorder van De Post door de Raad van State
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1294 Franois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2003
  de zorgcircuits en -netwerken in de geestelijke gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1295 Franois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2003
  de Europese besluitvorming met betrekking tot het pesticide Paraquat
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1296 Jacques Devolder (VLD) 27/3/2003
  het aanvullen van de lijst van de psychotrope stoffen die werd opgenomen in het koninklijk besluit van 22 januari 1998
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1297 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 27/3/2003
  de raadpleging van het Rijksregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1298 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de huiszoekingen in verband met de georganiseerde misdaad die werden uitgevoerd op 26 maart 2003
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1299 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de technische werkgroep inzake de wapentransporten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1006
2-1300 Jean Cornil (PS) 3/4/2003
  het beleid inzake de regularisatie van mensen zonder papieren dat momenteel wordt gevoerd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1301 Ludwig Caluw (CD&V) 3/4/2003
  de onderhandelingen tussen Belgi en Nederland inzake een aantal spoordossiers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1302 Paul Galand (Ecolo) 3/4/2003
  het verbod voor kinderen om deel te nemen aan de plattelandsklassen van hun school omdat hun familie asiel heeft aangevraagd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1303 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/4/2003
  het actieplan voor personen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1304 Sabine de Bethune (CD&V) 3/4/2003
  de opvang van vluchtelingen uit Irak
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1305 Michiel Maertens (Agalev) 3/4/2003
  de nieuwe invasie in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)