Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 1998-1999

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

196 resultaten

1-979 Jacques Devolder (VLD) 13/10/1998
  de noodzaak van cordinatie van de dopingreglementering in de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-980 Leo Goovaerts (VLD) 13/10/1998
  het BTW-tarief voor de sector van de beroepsrestaurateurs
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
1-981 Patrick Hostekint (SP) 13/10/1998
  de normalisering van de betrekkingen tussen Belgi en Rwanda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-982 Paul Hatry (PRL-FDF) 13/10/1998
  de inkohiering van de onroerende voorheffing
  minister van Financin
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-983 Ludwig Caluw (CVP) 14/10/1998
  de samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-984 Vera Dua (Agalev) 14/10/1998
  het niet doorstorten van 90 miljard frank fiscale ontvangsten aan de gemeenten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-985 Anne-Marie Lizin (PS) 14/10/1998
  de berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-986 Bert Anciaux (VU) 14/10/1998
  de beslissing van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie tot het niet-vervolgen van enkele toppolitici
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-987 Jeannine Leduc (VLD) 15/10/1998
  door vluchtelingen gepleegde fraude ten nadele van verschillende OCMW's
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-988 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 15/10/1998
  de patstelling bij de BDBH
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-989 Leo Goovaerts (VLD) 15/10/1998
  de betwistingen door de RMZ van het statuut van zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-990 Alain Destexhe (PRL-FDF) 15/10/1998
  de Viagra-pil
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-991 Pierre Jonckheer (Ecolo) 15/10/1998
  de voortzetting van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-992 Jolle Milquet (PSC) 15/10/1998
  het gevolg dat de minister voornemens is te geven aan het verslag van het Vast Comit van toezicht op de politiediensten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-993 Martine Dardenne (Ecolo) 27/10/1998
  de veiligheid van de bevolking in de buurt van kerncentrales
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-994 Fred Erdman (SP) 27/10/1998
  de aanwezigheid van extreem-rechts op de militaire vliegshow op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel op 5 en 6 september jongstleden
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-995 Fons Vergote (VLD) 27/10/1998
  het statuut van spelbedienden in casino's en werknemers in speelautomatenhallen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-996 Leo Goovaerts (VLD) 27/10/1998
  de fiscale aftrekbaarheid van professionele restaurantkosten tijdens werkdagen
  minister van Financin
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-998 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/10/1998
  de normen voor de bijzondere erkenning van gentegreerde diensten voor psychiatrische thuiszorg
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-999 Jan Loones (VU) 28/10/1998
  het ongeluk met de vissersboot N 52 - Seahunter
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-1000 Philippe Mahoux (PS) 28/10/1998
  de luchtaanvallen op Kosovo en de getuigenissen over het mishandelen van burgers door de Servische strijdkrachten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-1001 Dominique Jeanmoye (PSC) 29/10/1998
  de vertragingen bij de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-1002 Martine Dardenne (Ecolo) 9/11/1998
  Belgonucleaire en de technologie voor het fabriceren van MOX-brandstofstaven
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1003 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/11/1998
  de verordening betreffende de invoer van bananen in de Europese Unie
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1004 Wim Verreycken (VL. BLOK) 10/11/1998
  de wetsovertredingen van burgemeesters
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1005 Hugo Vandenberghe (CVP) 10/11/1998
  het fenomeen van "homejacking"
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1006 Erika Thijs (CVP) 10/11/1998
  humanitaire noodhulp
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1007 Philippe Mahoux (PS) 10/11/1998
  de herstructurering van de belastingdiensten
  minister van Financin
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1008 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/11/1998
  het ontslag van de gouverneur van Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1009 Stephan Goris (VLD) 17/11/1998
  de discriminatie van de beroepsvrijwilligers bij de in- disponibiliteitsstelling
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1010 Jacques Devolder (VLD) 17/11/1998
  het in gebreke blijven van de Belgische Marine bij de bescherming van de Belgische vissersvloot
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1011 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 17/11/1998
  de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1012 Claude Desmedt (PRL-FDF) 17/11/1998
  de ondertekening door de procureur-generaal van Antwerpen van een manifest waarin een grotere autonomie voor Vlaanderen wordt geist
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1013 Pierre Jonckheer (Ecolo) 17/11/1998
  de kwijtschelding van de schuld van alle landen die door de orkaan Mitch geteisterd zijn
  minister van Financin
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1014 Johan Weyts (CVP) 18/11/1998
  de verspreiding van fiscale documentatie langs Internet
  minister van Financin
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1015 Wim Verreycken (VL. BLOK) 18/11/1998
  de ophitsing van Turken in Brussel door de Turkse televisie en het mogelijke verbieden van TRT
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1016 Alain Destexhe (PRL-FDF) 18/11/1998
  de organisatie van een netwerk voor psychosociale begeleiding van kinderen in het Brusselse Gewest
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1017 Jan Loones (VU) 19/11/1998
  de aanhouding van PKK-leider Ocalan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1018 Patrick Hostekint (SP) 19/11/1998
  het gebruik van halogeenverlichting in personenwagens
  minister van Vervoer
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1019 Jean Bock (PRL-FDF) 24/11/1998
  de kosteloze afgifte van uittreksels van de akten van de burgerlijke stand
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1020 Fons Vergote (VLD) 25/11/1998
  de gerechtelijke razzia in lunaparken
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1021 Pierre Jonckheer (Ecolo) 25/11/1998
  het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de ACS-verordeningen van de EU na te leven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1022 Pierre Hazette (PRL-FDF) 25/11/1998
  de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven van Bierset op de rijksfinancin
  minister van Financin
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1023 Bert Anciaux (VU) 26/11/1998
  het dreigende uitstel van het parlementair debat betreffende de opwerking van kernenergie
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1024 Eddy Boutmans (Agalev) 26/11/1998
  het begrip "veilig land" inzake asielaanvragen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1025 Hubert Chantraine (PSC) 26/11/1998
  de organisatie van een wervingsexamen met het oog op het samenstellen van een wervingsreserve voor Duitstalige officieren van gerechtelijke politie in het arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1026 Marc Olivier (CVP) 26/11/1998
  de illegale uitoefening van medische beroepen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1027 Claude Desmedt (PRL-FDF) 1/12/1998
  de toestand bij de politierechtbank van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1028 Philippe Charlier (PSC) 1/12/1998
  de jaren loopbaanonderbreking voor de opvoeding van een kind, die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1029 Jacques Devolder (VLD) 2/12/1998
  de invoering van de sociale identiteitskaart ter controle van zwartwerk
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1030 Chris Vandenbroeke (VU) 2/12/1998
  de oprichting van een magistratenschool
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1031 Wim Verreycken (VL. BLOK) 2/12/1998
  de opvolging van de doodslag van een pendelaar in de Schaarbeekse stationsbuurt
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1032 Marc Olivier (CVP) 2/12/1998
  de controle op overtredingen van de antitabakswet
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  vraag ingetrokken
1-1033 Hugo Vandenberghe (CVP) 2/12/1998
  de gevolgen van de inwerkingtreding van de wet-Franchimont voor de inverdenkingstelling in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1034 Marc Olivier (CVP) 3/12/1998
  de vertragingen in de procedures voor het indienen van schadedossiers voor de opgelopen waterschade in september jongstleden
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1035 Stephan Goris (VLD) 3/12/1998
  de inplaatsstelling van generaals
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1036 Jeannine Leduc (VLD) 4/12/1998
  de opdracht tot chemisch oplossen van een menselijk lijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1037 Patrick Hostekint (SP) 7/12/1998
  de vrije verkoop van contactlenzen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1038 Paul Hatry (PRL-FDF) 7/12/1998
  het einde van de muntunie tussen Belgi en Luxemburg
  minister van Financin
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1039 Wim Verreycken (VL. BLOK) 7/12/1998
  de verkiezing en werking van de moslimraad
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1040 Philippe Mahoux (PS) 8/12/1998
  de circulaires betreffende het asielbeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1041 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/12/1998
  de Belgische kinderen die ondanks de beslissing van een Belgische rechter in Kenia gehouden worden
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1042 Martine Dardenne (Ecolo) 8/12/1998
  het nieuw incident in de kerncentrale van Chooz
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1043 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/12/1998
  de toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement : de weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden
  minister van Financin
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1044 Jan Loones (VU) 16/12/1998
  NMBS - Operatie goodwill - Alternatieve voorstellen
  minister van Vervoer
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1045 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 16/12/1998
  de verspreiding op het Internet van ontoelaatbare boodschappen door een politieman
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1046 Vera Dua (Agalev) 16/12/1998
  het sociaal statuut van prostitus
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  vraag ingetrokken
1-1047 Ludwig Caluw (CVP) 16/12/1998
  het ontwerp van regio-indeling voor de brandweerdiensten van de provincie Antwerpen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1048 Ludwig Caluw (CVP) 16/12/1998
  het nieuwe rittenschema van de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1049 Anne-Marie Lizin (PS) 16/12/1998
  de bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1050 Anne-Marie Lizin (PS) 16/12/1998
  het meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1051 Stephan Goris (VLD) 17/12/1998
  de bombardementen op Irak
  Eerste Minister
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1052 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 17/12/1998
  de ondertekening door Belgi van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1053 Pierre Jonckheer (Ecolo) 17/12/1998
  het standpunt van de Belgische regering ten opzichte van het besluit van de Amerikaanse regering om Irak te bombarderen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1055 Lydia Maximus (SP) 12/1/1999
  Het uitblijven van informatie van de regering inzake de individualisering van de pensioenrechten
  Eerste Minister
  vraag ingetrokken
1-1056 Paul Hatry (PRL-FDF) 12/1/1999
  de privileges ten gunste van de Staat bij Distrigaz en de Nationale Maatschappij der pijpleidingen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1057 Paul Hatry (PRL-FDF) 12/1/1999
  de slechtere internationale rating voor de Belgische overheidsschuld
  minister van Financin
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1058 Stephan Goris (VLD) 12/1/1999
  de aankoop van zestien werpbruggen bij de firma M.A.N.
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1059 Marc Olivier (CVP) 13/1/1999
  de automobielinspectie
  minister van Vervoer
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1060 Chris Vandenbroeke (VU) 13/1/1999
  het personeelstekort bij De Post
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1061 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/1/1999
  de gevolgen van de schorsing door de Raad van State van de beslissing door de Ministerraad op 20 februari 1998 om de erkenning van een vereniging in te trekken
  minister van Financin
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1062 Philippe Charlier (PSC) 13/1/1999
  het aanwerven en behouden van informatici in de administratie
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1063 Stephan Goris (VLD) 13/1/1999
  de toetreding van Polen, Tsjechi en Hongarije tot de NAVO
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1064 Eddy Boutmans (Agalev) 13/1/1999
  het optreden tegen het Collectief tegen uitwijzingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1065 Anne-Marie Lizin (PS) 14/1/1999
  het ontwerp-Fagnart over het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1066 Anne-Marie Lizin (PS) 14/1/1999
  de snelle toepassing van het Verdrag Brussel II over de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en het gezag over kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1067 Nadia Merchiers (SP) 14/1/1999
  de beslissing van de Ministerraad van 30 april 1997 om de wet betreffende de verlating van minderjarigen af te schaffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1068 Valre Vautmans (VLD) 20/1/1999
  de nieuwe wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1069 Paul Hatry (PRL-FDF) 20/1/1999
  de ratificering van het verdrag van Amsterdam door Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1070 Christine Cornet d'Elzius (PRL-FDF) 20/1/1999
  de mogelijkheden voor herintredende vrouwen om naar de arbeidsmarkt terug te keren
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1071 Patrick Hostekint (SP) 20/1/1999
  gratis openbaar vervoer voor de federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1072 Wim Verreycken (VL. BLOK) 20/1/1999
  een veiligheidsplan voor Sint-Niklaas na de recente rellen met allochtone jongeren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1073 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 20/1/1999
  de nationale overeenkomst tandartsen-ziekenfondsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1074 Jan Loones (VU) 20/1/1999
  de taal van de documenten bij het fonds voor bestaanszekerheid in de bouw
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1075 Marc Olivier (CVP) 20/1/1999
  de parallele import van medicijnen door Olympo-Pharma
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1076 Anne-Marie Lizin (PS) 20/1/1999
  de voorgenomen aanwervingen bij de politie en de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1077 Eddy Boutmans (Agalev) 21/1/1999
  de deelname van een Belgisch marineschip aan een drugsbestrijdingsoefening
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1078 Jacques Devolder (VLD) 21/1/1999
  het functioneren van de dienst geneesmiddelenonderzoek
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1079 Hugo Vandenberghe (CVP) 21/1/1999
  de beweerde fraude bij de hypotheekbewaarders en de resultaten van de uitgevoerde interne audit
  minister van Financin
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1080 Jeannine Leduc (VLD) 2/2/1999
  de maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1081 Erika Thijs (CVP) 3/2/1999
  de invoering van de dienstencheque voor schilderwerken
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1082 Philippe Mahoux (PS) 3/2/1999
  de stand van zaken in het dossier van majoor Ntuyahaga, die in beschuldiging is gesteld voor het internationaal tribunaal van Arusha
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1083 Bert Anciaux (VU) 3/2/1999
  de kankerverwekkende effecten van de HAWK-afweersystemen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1084 Alain Destexhe (PRL-FDF) 3/2/1999
  het bezoek van de secretaris-generaal van de VN in Brussel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1085 Erika Thijs (CVP) 3/2/1999
  de kwaliteitscontrole van de handel in peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1086 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 4/2/1999
  de nieuwe sigaretten met een zoete smaak
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1087 Jean-Marie Happart (PS) 4/2/1999
  het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1088 Pierre Hazette (PRL-FDF) 4/2/1999
  de motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1089 Wim Verreycken (VL. BLOK) 4/2/1999
  de houding van de NMBS tegenover de goudhandelaars in de Antwerpse Pelikaanstraat
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1090 Anne-Marie Lizin (PS) 4/2/1999
  de hervorming van de politiediensten en de examens en benoemingen bij de gerechtelijke politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1091 Marc Olivier (CVP) 4/2/1999
  het ziekenvervoer
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1092 Patrick Hostekint (SP) 9/2/1999
  de aanwezigheid van kernwapens in ons land
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1093 Claude Desmedt (PRL-FDF) 10/2/1999
  de gevolgen die de regering voornemens is te geven aan haar wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1094 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 10/2/1999
  de samenstelling van de moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1095 Jean Bock (PRL-FDF) 10/2/1999
  de toestand van de gezinnen van de in Kigali vermoorde Belgische soldaten
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1096 Jacques Devolder (VLD) 11/2/1999
  het niet respecteren van de geneesmiddelenwet door sommige producenten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1097 Chris Vandenbroeke (VU) 11/2/1999
  de uitspraken van de heer E. Schouppe omtrent het binnenlands treinverkeer
  minister van Vervoer
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1098 Stephan Goris (VLD) 11/2/1999
  de medische toelatingsvoorwaarden binnen de burgerluchtvaart, de brandweer en de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Vervoer
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1099 Eddy Boutmans (Agalev) 11/2/1999
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1100 Jean-Marie Happart (PS) 11/2/1999
  het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1101 Hugo Vandenberghe (CVP) 11/2/1999
  de beursintroductie van Netvision
  minister van Financin
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1102 Jacques Devolder (VLD) 23/2/1999
  de gevolgen die hij zal geven aan het verslag van de Vaste Commissie voor voeding en het leefmilieu over de lijsten van planten erkend als voedingsmiddelen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1103 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/2/1999
  de beslissing om bepaalde winkels niet te controleren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Sociale Zaken
  minister van Financin
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1104 Claude Desmedt (PRL-FDF) 24/2/1999
  de verklaringen van de procureur des Konings te Brussel over de ondermijning van het gerecht door de politici
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1105 Alain Destexhe (PRL-FDF) 24/2/1999
  de Belgacom-tarieven voor de toegang tot Internet en de uiteenlopende tarieven voor de mobiele telefoons
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1106 Bert Anciaux (VU) 24/2/1999
  de rol van de Katholieke kerk als werkgever
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1107 Jeannine Leduc (VLD) 25/2/1999
  het inschakelen van het personeel van de NAVO basis te Zutendaal
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1108 Eddy Boutmans (Agalev) 25/2/1999
  de toestand bij de probatiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1109 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 25/2/1999
  de informatiecampagne die de Europese burgers wil aanzetten deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1110 Philippe Charlier (PSC) 3/3/1999
  de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria door De Post in 1998
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1111 Stephan Goris (VLD) 3/3/1999
  het lidmaatschap van politieambtenaren bij politieke partijen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1112 Marc Olivier (CVP) 3/3/1999
  de organisatie van het examen voor de functie van controleur-teamcoach bij De Post
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1113 Chris Vandenbroeke (VU) 3/3/1999
  het personeelstekort bij het Algemeen Rijksarchief
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1114 Sabine de Bethune (CVP) 3/3/1999
  de fiscale behandeling van de tak-23 levensverzekeringen
  minister van Financin
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1115 Jacques Devolder (VLD) 3/3/1999
  het afvaardigen van een lid van de Permanente Vertegenwoordiging naar een commissie van het Vlaams Parlement
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1116 Paul Hatry (PRL-FDF) 4/3/1999
  het in aanmerking nemen van de militaire dienst in Afrika voor de berekening van het pensioen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1117 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1999
  de wenselijkheid van een overeenkomst tussen het Centrum voor gelijkheid van kansen en De Post
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1118 Patrick Hostekint (SP) 4/3/1999
  de controles uitgevoerd door de diensten van het ministerie van Landbouw in 1998 inzake het gebruik van verboden producten in de veeteelt
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1119 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1999
  de Moslimexecutieve van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1120 Fons Vergote (VLD) 9/3/1999
  de krabautomaten die de Nationale Loterij aan het plaatsen is
  minister van Financin
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1121 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 10/3/1999
  de bananenoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1122 Patrick Hostekint (SP) 10/3/1999
  het aanbrengen van een gedenkplaat in Kigali ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de moord op tien Belgische para's
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1123 Erika Thijs (CVP) 10/3/1999
  het jaarlijks verslag van de Regering over de toetsing van het beleid van ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de rechten van de mens
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1124 Jan Loones (VU) 10/3/1999
  de uitvoeringsbesluiten van de wet op de bescherming van het mariene milieu
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1125 Jean-Franois Istasse (PS) 10/3/1999
  de honoraria van de gerechtelijke deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1126 Eddy Boutmans (Agalev) 11/3/1999
  de verwijdering van uitgewezen vreemdelingen via priv-vliegtuigen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1127 Jolle Milquet (PSC) 11/3/1999
  het verloop van de verkiezingen van 13 juni te Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1128 Jacqueline Mayence-Goossens (PRL-FDF) 11/3/1999
  de maatregelen ter voorkoming van zelfmoord in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1129 Anne-Marie Lizin (PS) 16/3/1999
  de steun die OCMW's verlenen aan vluchtelingen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1130 Nadia Merchiers (SP) 16/3/1999
  de problematiek van de pijnklinieken
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1131 Anne-Marie Lizin (PS) 17/3/1999
  de gelijkwaardigheid van de graden binnen de toekomstige gentegreerde politie
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1132 Jacques Devolder (VLD) 17/3/1999
  de willekeur van de overheid bij de behandeling van patinten met een zeldzame ziekte
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1133 Bea Cantillon (CVP) 17/3/1999
  de volkstelling in 2001
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1134 Bert Anciaux (VU) 17/3/1999
  de voordracht van Karel Van Miert als Europees commissaris
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1135 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/3/1999
  de uitoefening van het kiesrecht door de Belgen in het buitenland
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1136 Marc Olivier (CVP) 24/3/1999
  de benaming "Vlaamse Raad" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni a.s.
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1137 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 24/3/1999
  het personeelstekort bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1138 Jacques Devolder (VLD) 24/3/1999
  de onenigheid binnen de regering over de tariefverlaging voor zestigplussers die een vaste huisarts kiezen
  Eerste Minister
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1139 Ludwig Caluw (CVP) 24/3/1999
  het gebruik van de term "Raad" in plaats van "Parlement" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni a.s.
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1140 Wim Verreycken (VL. BLOK) 24/3/1999
  de drugrazzia's van de Antwerpse politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1141 Patrick Hostekint (SP) 24/3/1999
  het uitleveringsverzoek van Belgi aan Tanzania van majoor Bernard Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1142 Jan Loones (VU) 24/3/1999
  de modesector en de solden
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1143 Eddy Boutmans (Agalev) 24/3/1999
  de interpolitiezone Antwerpen-Zwijndrecht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1144 Anne-Marie Lizin (PS) 25/3/1999
  de toestand in Kosovo en het standpunt dat Belgi binnen de NAVO daarover heeft ingenomen
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1145 Alain Destexhe (PRL-FDF) 25/3/1999
  de crisis in Kosovo en de luchtaanvallen van de NAVO in Servi
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1146 Francy Van der Wildt (SP) 30/3/1999
  de naamgeving bij Vietnamese adoptie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1147 Valre Vautmans (VLD) 31/3/1999
  het laattijdig afleveren van de nodige schattingsverslagen aan de gemeenten
  minister van Financin
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1148 Bert Anciaux (VU) 31/3/1999
  de resultaten van een handelsmissie naar Turkije in 1997
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  vraag geherkwalificeerd
1-1149 Armand De Decker (PRL-FDF) 31/3/1999
  het uitblijven van de benoeming van eerste substituten in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1150 Jacques D'Hooghe (CVP) 31/3/1999
  de presentiegelden van rechters in handelszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1151 Marc Olivier (CVP) 31/3/1999
  het gebruik van de term "Raad" in plaats van "Parlement" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni (2de vraag)
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1152 Anne-Marie Lizin (PS) 31/3/1999
  de mogelijke toevloed van oorlogsvluchtelingen uit Kosovo en de eventuele toekenning van de B-status aan die vluchtelingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1153 Anne-Marie Lizin (PS) 31/3/1999
  de NAVO-interventie in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  vraag ingetrokken
1-1155 Eddy Boutmans (Agalev) 1/4/1999
  de maatregelen ter bevordering van de veiligheid bij het openbaar vervoer
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1156 Armand De Decker (PRL-FDF) 1/4/1999
  over de noodzaak van een humanitaire en veiligheidsopdracht in Albani
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-1157 Paul Hatry (PRL-FDF) 21/4/1999
  het feit dat het mandaat van eerste substituut van de procureur des Konings te Brussel niet is verlengd
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1158 Hubert Chantraine (PSC) 21/4/1999
  de tegemoetkoming van het RIZIV bij in utero-vervoer tussen ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1159 Leo Delcroix (CVP) 21/4/1999
  de vaststelling van rechtsdagen in fiscale zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1160 Martine Dardenne (Ecolo) 21/4/1999
  de radioactieve afvalstoffen te Fleurus
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1161 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 21/4/1999
  het recht op werkloosheidsuitkeringen van bestaansminimumtrekkers die in een doorstromingsprogramma worden tewerkgesteld
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1162 Jean Bock (PRL-FDF) 21/4/1999
  de maatschappelijke kosten van het roken
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1163 Stephan Goris (VLD) 21/4/1999
  de uitrusting van de F-16 vliegtuigen die worden ingezet in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1164 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de tewerkstelling van en de uitkeringen aan gehandicapten
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1165 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de Kosovaarse vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor het toekomstig statuut
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1166 Sabine de Bethune (CVP) 22/4/1999
  de homologatie van de akte van bekendheid door de rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1167 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 22/4/1999
  seksuele uitbuiting van kinderen zoals te zien op Internet
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1168 Patrick Hostekint (SP) 22/4/1999
  de stand van zaken in de uitlevering van de Rwandese majoor Bernard Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1169 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/4/1999
  de problemen bij het elektronisch stemmen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1170 Marc Olivier (CVP) 28/4/1999
  de aanpassingen van de roettest van dieselwagens en de keuring van wagens met een trekhaak
  minister van Vervoer
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1171 Eddy Boutmans (Agalev) 28/4/1999
  de problemen bij de probatiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1172 Michel Foret (PRL-FDF) 28/4/1999
  de benaming van de gemeenschaps- en gewestassemblees op de officile documenten van de verkiezingen van 13 juni 1999
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1173 Jean-Marie Happart (PS) 28/4/1999
  de gevolgen voor de fruitteelt van de verklaringen van de minister over de kwaliteit van de peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1174 Michel Foret (PRL-FDF) 28/4/1999
  het bas-relif op de gevel van het Guillemins-station te Luik
  minister van Vervoer
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1175 Wim Verreycken (VL. BLOK) 28/4/1999
  de benoeming van een Nederlandsonkundige tot commissaris-generaal van de gerechtelijke politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1176 Jacques Devolder (VLD) 29/4/1999
  de invoering van het SIS-kaartsysteem in de apotheken op 1 juli 1999
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-1177 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/1999
  de financile toestand van het personeel van de Congolese ambassade
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)