Auteurs- en sprekersregister betreffende "Homans Liesbeth" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Flitspalen - Overtredingen - Resultaten (5-6074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6074
A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Snelheidsovertredingen - Flitspalen - Aantal boetes (5-6073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6073
Antwerpen - Arresthuis - Bouw - Locatiekeuze (5-4334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4334
Antwerpen - Arresthuis - Locatiekeuze - Regie der Gebouwen (5-4338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4338
Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen (5-4337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4337
Arresthuis in Wilrijk - Argumenten - Timing en kosten - Overleg (5-6911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6911
Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CEBEDEM) - Werking - Middelen - Personeel (5-5781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5781
Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen (5-2879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2879
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - Electrabel - Opsplitsing leveringsactiviteiten en productieactiviteiten (5-2775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2775
De aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap (5-2338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2338
De anomalie in de federale bijdrage (5-2335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2335
De bescherming van de privacy inzake postbestelling (5-2655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2655
De bescherming van de privacy inzake postbestelling (5-4161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4161
De controle op de energieprijzen (Voorstel van de regering - Opmerkingen van de Europese Commissie - Aandeel van de overheid in de energiefactuur - Nucleaire rente) (5-83)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Liesbeth Homans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-17
p. 19-20 5-17 p. 19-20 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De leningen voor energiebesparende maatregelen ("Groene" leningen - Uitbreiding - Overleg met de gewesten - Belastingvermindering versus belastingkrediet) (5-354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 24-26 5-34 COM p. 24-26 (PDF)
De liberalisering van de energiemarkt en het effect op de prijs (5-2339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2339
De sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit (5-2336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2336
De sociale-maximumprijs voor energie voor niet-beschermde afnemers (5-2337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2337
De stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales (5-2340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2340
De tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (5-2343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2343
De toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut (5-2344)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2344
De toeslag op het elektriciteitsverbruik voor de verwarmingspremie (Innen van de federale bijdrage ondanks de afschaffing van de verwarmingspremie) (5-284)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-35 COM
p. 7-9 5-35 COM p. 7-9 (PDF)
De uitwisseling van kadastergegevens (5-2656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2656
De wet op de kernuitstap (5-2341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2341
Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat (5-1490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1490
Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat (5-1491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1491
Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat (5-4159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4159
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Liesbeth Homans, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Elektriciteit - Federale bijdrage - Vijftig bedrijven met de hoogste bijdrage (5-1530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1530
Elektriciteit - Federale heffingen - Bedragen - Vrijstellingen (5-1336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1336
Elektronisch versturen van commissieverslagen - Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om de bewering dat sommige leden van de N-VA-fractie hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, in te trekken      
  5-52
p. 64-65 5-52 p. 64-65 (PDF)
Energie - Dreigend productietekort - Onderzoek - Maatregelen (5-2774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2774
Energie - Fluxys en Gazprom - Protocolakkoord - Mededinging (5-827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-827
Energiebesparende maatregelen - Brandbeveiligingsmaatregelen - Inbraakbeveiligingsmaatregelen - Bijkomende terugbetalingen - Aanslagen - Betalingstermijn (5-6306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6306
Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen (5-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-336
Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen (5-4158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4158
Energiegroepen - International Power - Overname door GDF Suez - Gevolgen voor de mededinging (5-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   vraag ingetrokken
SV 5-828
Ex-daklozen - Installatiepremie - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Aantal - Evolutie (5-5861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5861
Federale taks op elektriciteitsconsumptie - Inning (5-5780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5780
Gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen - Energieverbruik - Waterverbruik (5-5618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5618
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Grootstedenbeleid - Grootstedenfonds (5-2864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2864
Het slimme stroomnet (5-2342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2342
Het vangnet voor prijsstijgingen van energie (5-2334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2334
Kadastraal inkomen - Gemiddeld inkomen per stad en gemeente - Bezwaarschriften - Betekeningen (5-1521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1521
Kadastraal inkomen - Steden - Bezwaarschriften (5-5782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5782
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie FinanciŽn van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-19
p. 38 5-19 p. 38 (PDF)
Methylbromide - Verdelgingsmiddel in de havens - Alternatieven (5-107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-107
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1155 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vůůr de algemene bespreking - Artikel 27, 4į, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming (5-1155)      
  5-52
p. 66 5-52 p. 66 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1532 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vůůr de algemene bespreking - Artikel 27, 4į, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming (5-1532)      
  5-52
p. 8-9 5-52 p. 8-9 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om eerst alle mondelinge vragen te behandelen vooraleer de andere punten van de agenda aan te vatten - Voorstel dat een staatssecretaris in plaats van de minister antwoordt - Stemming over de aanpassing van de agenda      
  5-52
p. 65-66 5-52 p. 65-66 (PDF)
Ombudsdienst Energie - Klachten - Aantallen per gewest - Opvolging (5-1271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1271
Ombudsdienst voor Energie - Klachten - Aantallen - Gevolgen (5-670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-670
Ombudsdienst voor Energie - Werking (5-5784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5784
Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek (5-5741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5741
Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek - Controles - Gegevensuitwisseling (5-5740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5740
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  mevrouw Liesbeth Homans (vervangen door de heer Wilfried Vandaele)
5-87
p. 8-9 5-87 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Inspectiecel - Bijstandsfraude - Cijfers (5-3934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3934
Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders (5-2555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2555
Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders (5-4160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-4160
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Nieuwe gevangenis in Antwerpen - Mogelijke inplanting in Wilrijk (5-3079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3079
Politiekledij - Europese veiligheidsnorm - Maatregelen - Kosten (5-130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-130
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 55-56 5-39 p. 55-56 (PDF)
   Schrapping van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen
5-39
p. 24 5-39 p. 24 (PDF)
Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen per gemeente (5-2379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2379
Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen (5-1607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1607
Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen (5-2093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2093
Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen (5-2094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2094
Snelheidscontrole - Flitspalen op de Boomsesteenweg en de A12 - Resultaten (5-1945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1945
Snelheidscontroles - Flitspalen op de A12 tussen Antwerpen en Brussel - Aantal manuren besteed tussen 2008 en 2010 (5-2472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2472
Sociale Fraude - Bestrijding - Informatie-doorstroming - Inspectiediensten - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Lokale overheden (5-5645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5645
Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers (5-3926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-3926
Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers (5-3927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-3927
Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers (5-3928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3928
Sociale woningen - Kadnet (kadastrale legger) - Toegang voor de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) - Controle van de eigendomsvoorwaarde (5-2782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2782
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comitť I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Openbare vervoersmaatschappijen - Respect van de taalwetgeving - Klachten (5-164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-164
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Niet naleven van de taalwetgeving door de openbaarvervoermaatschappijen - Klachten - Aantal - Gevolgen (5-5783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5783
Vastgoedmakelaars - Beschuldigingen van vermeende wanpraktijken - Antwoord van de minister op de bekommernissen van het Beroepsinstituut (5-2309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2309
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten) (5-930)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Huub Broers en mevrouw Liesbeth Homans
5-930/1
p. 1-3 5-930/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-510/1
p. 1-3 5-510/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen (5-1224)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Dirk Claes en Bert Anciaux en mevrouw Liesbeth Homans
5-1224/1
p. 1-11 5-1224/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester (Begrotings- en structuurbeleid van de lidstaten - Economische beleidscoŲrdinatie - Stabiliteitsprogramma - Hervormingsprogramma) (5-993)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn en mevrouw Liesbeth Homans
5-993/1
p. 1-3 5-993/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (5-1246)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-1246/1
p. 1-3 5-1246/1 p. 1-3 (PDF)
Vrijgemaakte energiemarkt - Energieleveranciers - Akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en energiemarkt" - Processen-verbaal - Minnelijke schikkingen - Algemene Directie Controle en Bemiddeling (5-6156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6156
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Liesbeth Homans
5-20
p. 46-47 5-20 p. 46-47 (PDF)
  5-20
p. 51 5-20 p. 51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Liesbeth Homans en de heer Jacky Morael
5-19
p. 38 5-19 p. 38 (PDF)
  5-19
p. 45 5-19 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Amendementen nrs 8 tot 12 van mevrouw Liesbeth Homans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1097/4
p. 1-5 5-1097/4 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-28
p. 50-51 5-28 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Algemene bespreking
5-52
p. 66-72 5-52 p. 66-72 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans
5-512/1
p. 1-3 5-512/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een recht van mededeling voor de raads- en personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in geval van sociale fraude en illegale arbeid (Beroepsgeheim - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's en artikel 458bis Strafwetboek) (5-1464)      
  Voorstel van mevrouw Liesbeth Homans
5-1464/1
p. 1-9 5-1464/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Liesbeth Homans
5-1464/2
p. 1-3 5-1464/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade (5-1001)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriŽle kabinetten) (5-1022)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Huub Broers en mevrouw Liesbeth Homans
5-1022/1
p. 1-3 5-1022/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crŤches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gťrard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpťrťe en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-438/1
p. 1-22 5-438/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-439/1
p. 1-4 5-439/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft (5-1657)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Karl Vanlouwe en mevrouw Liesbeth Homans
5-1657/1
p. 1-7 5-1657/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comitť I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-508/1
p. 1-3 5-508/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het geÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (5-1387)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Louis Ide en mevrouw Liesbeth Homans
5-1387/1
p. 1-7 5-1387/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Zonnepanelen - Brandweer - Gevaar voor elektrocutie - Operationele procedure voor interventies (5-30)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-30
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999