Auteurs- en sprekersregister betreffende "Désir Caroline" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvallen met zuur (5-2706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2706
Aanvallen met zuur (5-4368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4368
Agressies met zuur (Cijfergegevens - Verbod op verkoop - Verdaging van deze vraag om uitleg) (5-800)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 26-27 5-67 COM p. 26-27 (PDF)
Call-tv en het recente onderzoek van het Basta-team (5-1503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1503
De belangrijke budgettaire problemen van de gemeenten (Veroordeling tot betaling van de Copernicuspremie aan de leden van SYPOL en tot betaling van de thuiswachtdiensten van de brandweervrijwilligers) (5-455)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 20-21 5-40 COM p. 20-21 (PDF)
De evaluatie van het systeem van bewijsgaring bij seksuele agressie (Evaluatie van de seksueleagressieset - Inwerkingtreding van de DNA-wet) (5-1043)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 29-32 5-107 p. 29-32 (PDF)
De installatie van een alcoholslot in de auto van automobilisten die veroordeeld zijn voor het besturen van een voertuig in dronken toestand (5-2033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2033
De kosten van mobiele telefonie en overmatige schuldenlast (5-1828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1828
De ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren (zoals de bouwnijverheid, de industrie, het vervoer en de opslag - Verantwoordelijke functies) (5-1025)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 33-34 5-106 p. 33-34 (PDF)
De opleiding van politieagenten inzake jeugd (5-2130)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 10-11 5-140 COM p. 10-11 (PDF)
De recente verklaringen van de Antwerpse procureur des Konings (over "patsers", kleine criminaliteit en de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan) (5-787)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 31-35 5-88 p. 31-35 (PDF)
De regularisatiecampagne van 2009 (Cijfers en criteria van de regularisatie van vreemdelingen) (5-3848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-241 COM
p. 13-15 5-241 COM p. 13-15 (PDF)
De rellen in centrum 127bis (Asielzoekers) (5-56)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-15
p. 20-22 5-15 p. 20-22 (PDF)
De samenstelling van de de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel (Afwezigheid van de opvangcentra voor slachtoffers) (5-350)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-41
p. 11 5-41 p. 11 (PDF)
De toestand van kiezers met twee nationaliteiten voor de Europese verkiezingen van 2014 (Stemming in het land van oorsprong of in het land van verblijf) (5-1057)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-108
p. 9-10 5-108 p. 9-10 (PDF)
De uitbetaling van de Copernicuspremies aan de politieambtenaren (5-109)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-13 COM
p. 7-8 5-13 COM p. 7-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Caroline Désir, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Het artiestenstatuut (Recht op werkloosheidsuitkeringen - Onderscheid tussen uitvoerende en scheppende artiesten) (5-287)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-35
p. 16-18 5-35 p. 16-18 (PDF)
Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (Betogingen) (5-7442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7442
Het opnieuw opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra (5-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-22
p. 12-14 5-22 p. 12-14 (PDF)
Het personeelsgebrek en de overbelasting van de arbeidsgerechten inzake de collectieve schuldenregeling (5-206)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 22-24 5-26 p. 22-24 (PDF)
Het sensibiliseren van het medisch korps voor de problematiek van de mensenhandel (5-3845)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-248 COM
p. 4-6 5-248 COM p. 4-6 (PDF)
Het volgende actieplan inzake mensenhandel en mensensmokkel (5-324)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 17-18 5-37 p. 17-18 (PDF)
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-sičclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal (5-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1840
Mensenhandel (Hoorzittingen - Zie ook doc. 4-1631) (5-1073)      
  Verslag namens de werkgroep "Mensenhandel" uitgebracht door mevrouw Caroline Désir
5-1073/1
p. 1-101 5-1073/1 p. 1-101 (PDF)
Mogelijke aanwezigheid en optreden van Tunesische politie of inlichtingendiensten op het Belgische grondgebied (Beďnvloeding van tegenstanders van het regime van de Tunesische president Ben Ali) (5-294)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 18-19 5-27 COM p. 18-19 (PDF)
Ontslag van senatoren (2013-2014)      
  mevrouw Caroline Désir (vervangen door de heer Mohammed Daif)
5-121
p. 8 5-121 p. 8 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-1670/5
p. 1-6 5-1670/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
5-68
p. 30 5-68 p. 30 (PDF)
Openbaar Ambt - Brusselse ambtenaren - Percentage (5-5595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5595
Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan (artikel 75 van het Reglement) (5-1578)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-1578/1
p. 1-5 5-1578/1 p. 1-5 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State      
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
5-36
p. 36-37 5-36 p. 36-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" (Schoonheidswedstrijden - Hyperseksualisering van kinderen) (5-1658)      
  Voorstel van de dames Fatiha Saďdi, Christie Morreale en Caroline Désir
5-1658/1
p. 1-4 5-1658/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha Saďdi, Marie Arena, Caroline Désir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Caroline Désir en de heer Hassan Bousetta
5-721/1
p. 1-6 5-721/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Désir, Fatiha Saďdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Désir, Fatiha Saďdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren (5-1826)      
  Voorstel van de heren André du Bus de Warnaffe en Richard Miller en de dames Caroline Désir en Zakia Khattabi
5-1826/1
p. 1-5 5-1826/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Désir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Désir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gérard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 17 van mevrouw Caroline Désir c.s.
5-1701/2
p. 1-5 5-1701/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-84
p. 12-14 5-84 p. 12-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers (Communicatie- en informatiebeleid - Klachtenbehandeling) (5-1638)      
  Voorstel van de dames Caroline Désir en Fabienne Winckel en de heer Admed Laaouej
5-1638/1
p. 1-6 5-1638/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-1547/4
p. 1-7 5-1547/4 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-609/5
p. 1-11 5-609/5 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-2127/3
p. 1-8 5-2127/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Verdeling van de kosten van de brandweerdiensten onder de gemeenten - Invoeging in de wet na de vernietiging van het KB van 25 oktober 2006 door de Raad van State) (5-1886)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-1886/2
p. 1-6 5-1886/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (5-248)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en mevrouw Caroline Désir
5-248/1
p. 1-14 5-248/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers) (Boetes - Aanvulling artikelen 433ter tot 433octies Strafwetboek en artikel 77bis wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1216)      
  Algemene bespreking
5-102
p. 38-39 5-102 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (5-247)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Caroline Désir
5-247/1
p. 1-26 5-247/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de verloven van werknemers na de geboorte of de adoptie van een kind (Homoseksuele ouders - Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-987)      
  Voorstel van mevrouw Caroline Désir
5-987/1
p. 1-5 5-987/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (Vervanging van de naam op het naamplaatje op hun uniform door een nummer, teneinde de anonimiteit van de politieagenten te bewaren) (5-1580)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
5-1580/4
p. 1-46 5-1580/4 p. 1-46 (PDF)
  Algemene bespreking
5-106
p. 27-33 5-106 p. 27-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieën van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (5-990)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Caroline Désir en Marie Arena
5-990/1
p. 1-4 5-990/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Elektronische identiteitskaart - Aanpassing geldigheidsduur) (5-941)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Caroline Désir
5-941/1
p. 1-6 5-941/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-27
p. 33-34 5-27 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in België aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Désir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gérard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpérée en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden (5-1250)      
  Voorstel van mevrouw Caroline Désir en de heren Philippe Moureaux, Willy Demeyer en Philippe Mahoux
5-1250/1
p. 1-6 5-1250/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel (5-1690)      
  Voorstel van mevrouw Caroline Désir
5-1690/1
p. 1-4 5-1690/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999