S. 5-1886 Dossierfiche K. 53-2457

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Regering E. Di Rupo I  

lokale financiŽn
gemeente
brandbestrijding
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2457/1 Wetsontwerp 22/10/2012
K. 53-2457/2 Verslag namens de commissie 3/12/2012
K. 53-2457/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/12/2012
K. 53-2457/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1886/1 5-1886/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2012
5-1886/2 5-1886/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1886/3 5-1886/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2457/1
3/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2457/2
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 73-81
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-35/o10)
Integraal verslag nr. 120, p. 51-52
Doc. K. 53-2457/4
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1886/1 5-1886/1 (PDF)
17/12/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o15) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1886/3 5-1886/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
18/12/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
7/2/2013   Bekendmaking (6026-6027)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2012 60 12/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2013 7/2/2013, blz 6026-6027