Auteurs- en sprekersregister betreffende "Désir Caroline" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De aanbevelingen van de federale ombudsmannen inzake de gesloten centra (Vrijheidsberoving van vreemdelingen - Grote tekortkomingen inzake netheid, gezamelijke ruimten en intimiteit - Werking van de klachtencommissie) (4-916)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-93
p. 36-40 4-93 p. 36-40 (PDF)
De beperking van het downloadvolume voor internet (en de kosten voor een internetaansluiting) (4-1026)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-108
p. 38-40 4-108 p. 38-40 (PDF)
De financiering van de politiediensten (Toestand in Brussel) (4-1660)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 83-84 4-119 p. 83-84 (PDF)
De nieuwe tariefformules van de internetaanbieders en de uitbreiding van de ongelimiteerde downloadcapaciteit (4-1088)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-112
p. 28-29 4-112 p. 28-29 (PDF)
De presidentsverkiezingen in Tunesië (Democratische tekortkomingen) (4-1141)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 84-86 4-94 p. 84-86 (PDF)
De prijsverhoging van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto (Opzegging polis) (4-1658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 54-56 4-119 p. 54-56 (PDF)
De recente regeringsmissie naar de Balkan (om migratie naar België af te raden - Servië en Macedonië) (4-1135)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-115
p. 41-42 4-115 p. 41-42 (PDF)
De uitzendingen van Call TV (Misleidende praktijken van televisiespelen) (4-1659)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Désir aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 84-86 4-119 p. 84-86 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  mevrouw Caroline Désir, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-82
p. 8-9 4-82 p. 8-9 (PDF)
Geneesmiddelen voor kinderen (Testen) (4-931)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 13-14 4-94 p. 13-14 (PDF)
Het toekennen van subsidiaire bescherming aan Afghanen in ons land (4-1171)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-117
p. 7-9 4-117 p. 7-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Verslag van de dames Caroline Désir en Els Van Hoof
4-1485/2
p. 1-5 4-1485/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
4-875/3
p. 1-62 4-875/3 p. 1-62 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 (De voltooiing van de hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur - Overname van de schuld van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur door de Schatkist - Overdracht van de spoorwegactiva van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur aan Infrabel - Omzetting van het Fonds voor Spoorweginfractructuur in naamloze vennootschap met het oog op een rationeel beheer van het resterende onroerend patrimonium, de zogenaamde "valoriseerbare" terreinen, en inbreng van de aandelen van de naamloze vennootschap in het kapitaal van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) (4-1383)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
4-1383/2
p. 1-3 4-1383/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (4-1382)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
4-1382/2
p. 1-3 4-1382/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2003/55/EG - Onafhankelijkheid van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie - Corporate governance - Beperkingen aandeelhouderschap) (4-1385)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
4-1385/2
p. 1-3 4-1385/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Verhuur en verpachting van onroerende goederen - Exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens) (4-1381)      
  Verslag van mevrouw Caroline Désir
4-1381/2
p. 1-2 4-1381/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn (Oprichting Tariferingsbureau voor de schuldsaldoverzekering en Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor de schuldsaldoverzekering) (4-1452)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Caroline Désir en de heer Franco Seminara
4-1452/1
p. 1-4 4-1452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Opvangmodaliteiten in afwachting van de uitwijzing van gezinnen met minderjarige kinderen die in België aankomen of uitgeprocedeerd zijn - Gezinnen die het land illegaal binnenkomen of er illegaal verblijven) (4-729)      
  Amendement nr 2 van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Caroline Désir
4-729/2
p. 1-2 4-729/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van mevrouw Caroline Désir
4-729/2
p. 2-3 4-729/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieën van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (4-1472)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Désir en Olga Zrihen
4-1472/1
p. 1-4 4-1472/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen (Einde maken aan koppelverkoop, welke inhoudt dat iemand die wil bouwen, dit moet doen met de onderneming die de grond verkocht) (4-1478)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Désir en Olga Zrihen
4-1478/1
p. 1-4 4-1478/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999