Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lizin Anne-Marie" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heren Vandenberghe (S), Van Parys (K) en Bacquelaine (K)
2-1171/1
p. 1-227 2-1171/1 p. 1-227 (PDF)
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Angiografie en coronariografie (Ziekenhuizen - Centra voor interventionele cardiologie) (2-1192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 17-20 2-262 p. 17-20 (PDF)
Belang een grondig debat te organiseren over het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen      
  2-92
p. 16 2-92 p. 16 (PDF)
Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-154)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Lizin en de Bethune
2-154/1
p. 1-34 2-154/1 p. 1-34 (PDF)
De Belgische militaire aanwezigheid in Kosovo en BosniŽ (2-14)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-12
p. 10-18 2-12 p. 10-18 (PDF)
De PWA-arbeidscontracten (Hervorming) (2-70)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-18
p. 7-9 2-18 p. 7-9 (PDF)
De RIZIV-codes voor het herstel van het maagdenvlies en de maagdelijkheidsbewijzen die door sommige ziekenhuizen worden afgegeven (2-38)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-13
p. 15-17 2-13 p. 15-17 (PDF)
De aan het ambassadepersoneel opgelegde salarisverlaging (Uitbetaling van de Belgen in het buitenland in euro - Wisselkoers - Behoud van de koopkracht) (2-951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 50-52 2-267 p. 50-52 (PDF)
De aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen (FinanciŽle steun) (2-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-132
p. 15-16 2-132 p. 15-16 (PDF)
De aanwezigheid in BelgiŽ van de heer Hani Ramadan (Directeur van de "Centre islamique" in GenŤve) (2-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 9-11 2-239 p. 9-11 (PDF)
De achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen (2-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 21-23 2-247 p. 21-23 (PDF)
De administratieve reorganisatie van de nucleaire sector en in het bijzonder van Electrabel, en de invloed ervan op de veiligheid (Tenlasteneming van de nucleaire passiva van de centrale van Tihange) (2-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-85
p. 50-52 2-85 p. 50-52 (PDF)
De afschaffing van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP) (Copernicushervorming - Plaats van de preventie in de nieuwe structuur - Personeelsstatuut) (2-1121)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 8-9 2-241 p. 8-9 (PDF)
De bescherming van de bevolking tegen radioactiviteit en het beleid met betrekking tot het kernafval (Telerad-systeem - Hoogradioactief kernafval - Toepassing van de wet op het nucleair passief) (2-118)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-26
p. 11-15 2-26 p. 11-15 (PDF)
De bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels (2-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19 2-96 p. 19 (PDF)
De bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001 (Europese richtlijn over de bescherming van particuliere gegevens door bedrijven verzameld - Naleving van de richtlijn - Amerikaanse bedrijven) (2-402)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 76-77 2-103 p. 76-77 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De bevoegdheid van de federale politie voor ontvoering van kinderen door een van hun ouders (2-936)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 18-19 2-196 p. 18-19 (PDF)
De bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden (2-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-13
p. 24-29 2-13 p. 24-29 (PDF)
  2-13
p. 29-33 2-13 p. 29-33 (PDF)
De coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie (Europees buitenlands en defensiebeleid - Bescherming van de communicatie binnen de EG - Relaties met de VS - Totstandkoming van een cultuur van vertrouwelijkheid) (2-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 14-18 2-102 p. 14-18 (PDF)
De conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd (o.a. voor Tihange I) (2-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 19-21 2-47 p. 19-21 (PDF)
De connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan (Commissies gestort door Tractebel in 1996 en invloed van het bezoek van de toenmalige eerste minister) (2-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-24
p. 30-32 2-24 p. 30-32 (PDF)
De contacten met de gevangenisdirecteurs (Contacten tussen de minister van Justitie en de gevangenisdirecteurs - Overbevolking in de gevangenissen - Fundamentalistische preken in de gevangenissen) (2-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 21-22 2-208 p. 21-22 (PDF)
De dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid (Behoud van de personenbescherming binnen de Staatsveiligheid versus integratie in de federale politie) (2-977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 34-35 2-275 p. 34-35 (PDF)
De diensten die belast zijn met terreurbestrijding (Huiszoekingen in het kader van het onderzoek in de moord op commandant Massoed, commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Nood aan personeelsuitbreiding en bijkomende middelen - Dienst Afrika) (2-614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 66-68 2-164 p. 66-68 (PDF)
De dood van de dochter van een Kazakse journaliste, naar aanleiding van haar onthullingen over het onderzoek naar verdachte rekeningen, waarbij de Kazakse zakenwereld betrokken is (Onderzoek in verband met de zaak Tractebel) (2-1061)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-223
p. 6-7 2-223 p. 6-7 (PDF)
De door het IsraŽlisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza (Schade aan projecten door de EU gefinancierd - Eis tot schadevergoeding tegen de IsraŽlische Staat) (2-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 5-7 2-173 p. 5-7 (PDF)
De doorlichting van de werking van het Telerad-systeem (Meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-45
p. 44-45 2-45 p. 44-45 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-326)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-350)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem (Pooiers - Rijkswacht) (2-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 18-20 2-11 p. 18-20 (PDF)
De financiering van de hervorming van de hulpdiensten (Brandweerdiensten en civiele bescherming - Sevesofonds - Medewerking van de verzekeringsmaatschappijen) (2-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 86-88 2-103 p. 86-88 (PDF)
De gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De gevallen van ontvoering van kinderen vanuit BelgiŽ naar Algerije (2-895)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 52-55 2-241 p. 52-55 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van het ABOS (en het ontwikkelingsbeleid) (2-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 38-53 2-38 p. 38-53 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De houding van BelgiŽ wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren (en het statuut van de PLO-vertegenwoordiger in Brussel) (2-201)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-63
p. 61-66 2-63 p. 61-66 (PDF)
De hulp aan Afghanistan en in het bijzonder aan de Afghaanse vrouwen (Humanitaire hulp en indirecte samenwerking) (2-809)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 29-30 2-172 p. 29-30 (PDF)
De humanitaire hulp aan Afghanistan en het sturen van bussen door de "Conseil des femmes francophones de Belgique" (Hulpprogramma voor de Afghaanse vrouwen - Samenwerking met Afghanistan) (2-983)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 24-26 2-206 p. 24-26 (PDF)
De in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu (Juridische stappen) (2-799)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 17-18 2-168 p. 17-18 (PDF)
De inhoud van de rekruteringsbrochures van de federale politie (Brochure "Jobpol" - Onevenwichtige formulering) (2-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 15-16 2-137 p. 15-16 (PDF)
De internationale ontvoeringen van kinderen door ťťn van de ouders (Gerechtelijke politie - Federale politie) (2-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 10-11 2-59 p. 10-11 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie (Informatici van de firma in het Centrum voor de informatieverwerkingwerken) (2-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 25 2-107 p. 25 (PDF)
De lessen die getrokken moeten worden uit de opsluiting in Zaventem van de personen die op 26 december 2002 door IsraŽl illegaal uit het land zijn gezet (Houding van de federale politie) (2-1189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-260
p. 17-19 2-260 p. 17-19 (PDF)
De lijst van de terroristische organisaties (Definitie van terroristische daden) (2-853)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
De lijst van terroristische organisaties (Inschrijving van twee Palestijnse organisaties op de lijst van Europese terroristische organisaties - Internationale achtergrond) (2-822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 44-49 2-214 p. 44-49 (PDF)
De loonschalen bij de Staatsveiligheid (Verantwoordelijke minister - Personeelsbestand - Organisatie van de diensten - Management - Telefoontap) (2-803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 57-62 2-209 p. 57-62 (PDF)
De malaise bij de FOD FinanciŽn ten gevolge van de voorstellen tot hervorming van de specifieke loopbanen (Copernicushervorming - Coperfin - Waardering van het zeer technisch werk van de ambtenaren van de FOD FinanciŽn) (2-1228)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-267
p. 15-20 2-267 p. 15-20 (PDF)
De massale aanwezigheid van vuurwapens in de wijken van Charleroi en van andere grote Waalse steden, die op pijnlijke wijze geÔllustreerd werd door het drama van Gilly (2-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 7-8 2-235 p. 7-8 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De moord op commandant Massoud (Commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Betrokkenheid van Belgen bij deze moord - Slapende netwerken - Technologische ondersteuning van de Staatsveiligheid) (2-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 21-24 2-164 p. 21-24 (PDF)
De niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat IsraŽl op 26 december 2002 (Houding van de federale politie wat betreft de uitwisselingspraktijken bij uitwijzingen, het nagaan van de identiteit) (2-963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 57-62 2-271 p. 57-62 (PDF)
De nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem (2-206)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 31-33 2-65 p. 31-33 (PDF)
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coŲrdinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag (Moraliteitsonderzoek waaraan mensen die beroepshalve met kinderen bezig zijn onderworpen worden) (2-979)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 24-26 2-277 p. 24-26 (PDF)
De onveiligheid die ontstaat doordat vliegtuigen bepaalde wijken op zeer lage hoogte overvliegen (Kerncentrale van Tihange) (2-1070)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-231
p. 31-33 2-231 p. 31-33 (PDF)
De oplevering van het Telerad-systeem (2-168)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 18-21 2-32 p. 18-21 (PDF)
De opslag van laagradioactief afval en het transport van hoogradioactief afval (2-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-13
p. 33-42 2-13 p. 33-42 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat (Gelijkheid op de arbeidsmarkt - Kinderopvang) (2-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 22-25 2-26 p. 22-25 (PDF)
De politiehervorming (CALOG-statuut - Vrijwaringsclausule - Promotie vrouwen - Territoriale brigades - BIA -personeelsleden) (2-215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 33-40 2-65 p. 33-40 (PDF)
De politiehervorming (Uitvoering en werking - Technische en budgettaire moeilijkheden - Lokale financiering - Bijzondere rekenplichtigen - Verwerking en beheer van inlichtingen ingewonnen door politie - Strijd tegen het terrorisme - Veiligheids- en samenlevingscontracten) (2-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 11-22 2-156 p. 11-22 (PDF)
De politieke toestand in TunesiŽ en Algerije (Standpunt van de Europese Unie - Partnerschapsakkoorden tussen Europa en de Middellandse-Zeelanden - Naleving van mensenrechten) (2-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-216
p. 51-54 2-216 p. 51-54 (PDF)
De politiepraktijken rond het Standard-stadion te Sclessin (Voetbalstadion in Luik) (2-1082)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 18-20 2-235 p. 18-20 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar Iran (Ontwikkeling van de situatie in Iran - Eerbiediging mensenrechten) (2-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 49-53 2-214 p. 49-53 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen (Rechten van de mens - Afghanistan en Saoudi-ArabiŽ) (2-128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 9-11 2-45 p. 9-11 (PDF)
De situatie in Kosovo (Steun aan de ontwikkeling van de burgermaatschappij en de democratische oppositie - Bescherming van het OVSE-personeel) (2-330)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 8-9 2-67 p. 8-9 (PDF)
De situatie van de vrouw in Saoedi-ArabiŽ (2-1142)      
  Verslag van de dames Lizin en KaÁar
2-1142/1
p. 1-21 2-1142/1 p. 1-21 (PDF)
De situatie van de vrouwen in Afghanistan (Ontmoeting georganiseerd door het Adviescomitť en de commissie "Vrouwen en ontwikkeling" waarbij gelegenheid wordt geboden om de verwachtingen te formuleren van de Afghaanse vrouwen t.o.v. het vredesproces) (2-981)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Lizin
2-981/1
p. 1-38 2-981/1 p. 1-38 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toestand in BosniŽ-Herzegovina en de houding van BelgiŽ op dit punt, meer bepaald tegenover de oorlogsmisdadigers (Geleidelijke terugtrekking uit BosniŽ - Steun aan JoegoslaviŽtribunaal - Evolutie van onze betrekkingen met het bewind in ex-JoegoslaviŽ) (2-265)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 57-59 2-94 p. 57-59 (PDF)
De toestand in Kosovo en de Europese vergissingen (2-87)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 19-24 2-31 p. 19-24 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (2-528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-139
p. 46-48 2-139 p. 46-48 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (Mandaat, slagkracht en besluitkracht van onze troepen in Kumanovo, op Macedonisch grondgebied, vlak bij een gevechtszone) (2-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 8-11 2-112 p. 8-11 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Sociaal assistenten : personeelsbestand en bezoldiging) (2-852)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 19 2-223 p. 19 (PDF)
De valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel (Methodes die de clubs of hun bemiddelaars aanwenden om potentiŽle spelers BelgiŽ binnen te krijgen - Situatie van die spelers) (2-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 19-21 2-89 p. 19-21 (PDF)
De veiligheid in de kerncentrale van Tihange I (2-187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 78-80 2-61 p. 78-80 (PDF)
De verkoop van Mox door Belgonuclťaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki ( Controle op de nucleaire sector in BelgiŽ - Kwaliteitscontrole op de Mox-brandstof) (2-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 114-119 2-137 p. 114-119 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De verslechterende toestand in MacedoniŽ voor de Albanese minderheid (2-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 65-67 2-125 p. 65-67 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene (Onaanvaardbaarheid van de vertegenwoordiging van Afghanistan door een delegatie van de Taliban - Aanwezigheid van vrouwen in de delegaties) (2-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 47-50 2-110 p. 47-50 (PDF)
De voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden (Evaluatie van het Verdrag) (2-264)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 43-49 2-85 p. 43-49 (PDF)
De vrouwelijke politieke gevangenen in Israel (2-14)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-9
p. 10-12 2-9 p. 10-12 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (2-412)      
  Bespreking
2-99
p. 13-21 2-99 p. 13-21 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Belgisch buitenlands beleid en vrouwenrechten
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 19 2-43 p. 19 (PDF)
   Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten"
2-43
p. 19-20 2-43 p. 19-20 (PDF)
   Fiscale discriminaties tussen gezinnen
2-43
p. 16 2-43 p. 16 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
  2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 18-19 2-43 p. 18-19 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Migrantenvrouwen
2-43
p. 19-20 2-43 p. 19-20 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
   Situatie van de vrouwen in Afghanistan - Taliban
2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
   Vrouwelijke asielzoekers
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
   Vrouwen bij de politie
2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid) (2-669)      
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof (Ongeval van Tokaimura in Japan - Verslag - Werking van het Agentschap) (2-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 24-27 2-24 p. 24-27 (PDF)
Het afluistersysteem dat in het Justus Lipsius-gebouw te Brussel werd ontdekt (n.a.v. storingen in het intern telefoonnet van de Europese Raad) (2-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 33-34 2-279 p. 33-34 (PDF)
Het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales (2-736)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-190
p. 61-63 2-190 p. 61-63 (PDF)
Het beleid dat ten aanzien van Afghanistan zal worden gevoerd tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Vernieling van pre-islamitische kunstwerken van Baniyan door de Talibans - Toestand van de vrouw - Fundamentalistisch terrorisme - Infiltratie van drugstrafiek op het Russische grondgebied - Aard van de steun beloofd aan de Afghaanse oppositie) (2-414)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 43-47 2-110 p. 43-47 (PDF)
Het conflict bij Electrabel en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (De liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de veiligheid van de kerninstallaties - Opdrachten van het Federaal Agentschap) (2-1272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 11-12 2-275 p. 11-12 (PDF)
Het dreigende etnische geweld in Ivoorkust (Poging tot staatsgreep) (2-866)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 51-56 2-235 p. 51-56 (PDF)
Het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties (Partij actief in Libanon - Definitie van het begrip "terrorisme") (2-851)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers (Kader, wervingsvoorwaarden en beloning van het gevangenispersoneel - Impact van de opening van de gevangenis in Ittre - Aangekondigde stakingen) (2-975)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 28-29 2-204 p. 28-29 (PDF)
Het inschakelen van de leden van de BOB in de nieuwe geÔntegreerde politie en de bezoldigingsregeling van de leden van het CBO (2-212)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 33-36 2-39 p. 33-36 (PDF)
Het internationaal statuut van Kosovo (UNMIK) (2-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 59-61 2-94 p. 59-61 (PDF)
Het islamfundamentalisme in de gevangenissen (Proselitisme in de Belgische gevangenissen - Voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegn terroristische daden) (2-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 63-64 2-164 p. 63-64 (PDF)
Het lot van 700 Albanese gevangenen in ServiŽ (Follow-up van de mensenrechtenorganisatie - Internationaal Tribunaal) (2-548)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 16-17 2-103 p. 16-17 (PDF)
Het niet-betalen van de door het gerecht aangestelde accountants in december 2002 (2-1209)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 39-40 2-265 p. 39-40 (PDF)
Het onderzoek van Telerad (Meting van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-295)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 101-103 2-87 p. 101-103 (PDF)
Het optreden van de lokale politie bij de procedure voor de verwijdering van het Belgisch grondgebied van uitgeprocedeerde asielzoekers uit open centra (Lot van de maatschappelijke werkers) (2-433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 28-31 2-107 p. 28-31 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in TransdnjestriŽ (MoldaviŽ - Mogelijk Europees programma om die toestand in het reine te trekken) (2-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 18-20 2-209 p. 18-20 (PDF)
Het schrappen van de 4 juli-receptie op de Ambassade van de Verenigde Staten (te Brussel - Openbare veiligheid) (2-313)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 15-17 2-61 p. 15-17 (PDF)
Het stadium waarin de politiehervorming en de doorlichting van de federale politie zich thans bevinden (2-687)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 16-22 2-179 p. 16-22 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (2-357)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-78
p. 11-13 2-78 p. 11-13 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale (2-661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 14-16 2-179 p. 14-16 (PDF)
Het veiligheidsbeleid (Verwezenlijking van de politiehervorming - Diversen - Aanvaardbare meerkosten - Hervorming hulpdiensten, brandweer en burgerlijke bescherming) (2-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 20-29 2-209 p. 20-29 (PDF)
Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika (Aanslagen van 11 september 2001) (2-924)      
  Kennisgeving van het verslag
2-157
p. 55-61 2-157 p. 55-61 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden (en de eerbiediging van de rechten van de vrouw in Marokko - Betrekkingen Algerije-Marokko) (2-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 13-16 2-31 p. 13-16 (PDF)
Jodiumtabletten - Apotheken in de streek van Hoei - Bevoorrading (2-2114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3041 2-56 p. 3041 (PDF)
Kerncentrale van Tihange - Overvliegende vliegtuigen - Verbod (2-2094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037 2-56 p. 3037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3130-3131 2-57 p. 3130-3131 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1018/1
p. 1-189 2-1018/1 p. 1-189 (PDF)
  Verslag namens de heren Galand en Wille en mevrouw Lizin
2-1018/2
p. 1-5 2-1018/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Bespreking
2-235
p. 42-45 2-235 p. 42-45 (PDF)
Moord op commandant Massoud van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan ( Verband tussen de diefstal van Belgische blanco-paspoorten op diplomatieke posten en de moord - Humanitaire en voedselhulp) (2-570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-148
p. 51-53 2-148 p. 51-53 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Beschermingsmaatregelen - Inname van jodium - Contra-indicatie voor bepaalde personen (2-1936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2780-2781 2-52 p. 2780-2781 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendement nr 7 van de dames Van Riet en Lizin
2-1024/2
p. 4 2-1024/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1024/5
p. 2 2-1024/5 p. 2 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel
2-1248/2
p. 1 2-1248/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Daif
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-600/2
p. 1-2 2-600/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-86
p. 37 2-86 p. 37 (PDF)
  2-86
p. 39 2-86 p. 39 (PDF)
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-86
p. 35 2-86 p. 35 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-86
p. 36-37 2-86 p. 36-37 (PDF)
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-86
p. 37-39 2-86 p. 37-39 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Politiehervorming - Leden van het CBO - Nieuwe bezoldigingsregeling (Functie- of stafvergoedingen) (2-549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630 2-14 p. 630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 677 2-15 p. 677 (PDF)
Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen (Sociaal Europa - Loonongelijkheid - Werkgelegenheidsbeleid - Sociale economie - Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat - Mensenhandel -Werkgelegenheidsstatistieken - Immigrerende werknemers - Pensioenen - Toegang tot het arbeidsproces - Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten - Verbetering van de arbeidsomstandigheden - Geweld binnen het gezin - Stemming bij gekwalificeerde meerderheid in sociale zaken in de EU - Handvest van de grondrechten van de EU - Asielbeleid - N-Z-betrekkingen - NGO's) (2-802)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en het Adviescomitť voor maatschappelijke emancipatie uitgebracht door de dames Lizin (S) en Drion (K)
2-802/1
p. 1-51 2-802/1 p. 1-51 (PDF)
Procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provinciale of gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 - Omzendbrief van 10 mei 2000. (2-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1461-1462 2-30 p. 1461-1462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1703-1704 2-35 p. 1703-1704 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-206
p. 20-21 2-206 p. 20-21 (PDF)
Rusland-BelgiŽ : twee visies op migratie (2-920)      
  Bespreking
2-235
p. 45-48 2-235 p. 45-48 (PDF)
Seksueel misbruik van vluchtelingen gepleegd door ambtenaren van het UNHCR en van diverse NGO's (Verslag Hoge Commissariaat der Verenigde Naties - Vervolgingen - Militair gelegerd in BosniŽ) (2-915)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 11-12 2-190 p. 11-12 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   Uiteenzetting van mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitster van de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique"
2-229
p. 50-56 2-229 p. 50-56 (PDF)
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 4-5 2-229 p. 4-5 (PDF)
   De genderdimensie binnen het Copernicusplan (Personeelsbeleid in het openbaar ambt - Gelijke kansen man-vrouw)
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Deelname van vrouwen aan de besluitvorming
2-229
p. 23-24 2-229 p. 23-24 (PDF)
   Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
2-229
p. 24 2-229 p. 24 (PDF)
   Kinderkribben
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Migrantenvrouwen - Probleem van de verstoting
2-229
p. 21 2-229 p. 21 (PDF)
   Oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
   Statuut van de onthaalmoeders
2-229
p. 22 2-229 p. 22 (PDF)
  Verslag van het colloquium
   Aanbevelingen van de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique"
2-229
p. 50-56 2-229 p. 50-56 (PDF)
   Aanwezigheid op het colloquium van een delegatie van de Nationale Vrouwen Federatie van China
2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
  2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
   Deelname van vrouwen aan de besluitvorming
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Feminisering van de armoede
2-229
p. 51 2-229 p. 51 (PDF)
   Fonds voor alimentatievorderingen
2-229
p. 51 2-229 p. 51 (PDF)
   Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen
2-229
p. 53 2-229 p. 53 (PDF)
   Integratie van moslimvrouwen
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Kinderkribben
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Mevrouw Lizin betreurt het tekort aan vrouwen bij de leden van de Europese Conventie over de toekomst van Europa
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Opsporing van borstkanker
2-229
p. 52 2-229 p. 52 (PDF)
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 52-53 2-229 p. 52-53 (PDF)
   Tijdskrediet
2-229
p. 54 2-229 p. 54 (PDF)
   Verstoting
2-229
p. 55 2-229 p. 55 (PDF)
   Vrouwenrechten in Afghanistan
2-229
p. 56 2-229 p. 56 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer Van Parys (K)
2-754/1
p. 1-70 2-754/1 p. 1-70 (PDF)
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000 (2-499)      
  Advies van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Lizin
2-499/1
p. 1-16 2-499/1 p. 1-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-857/1
p. 1-4 2-857/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Lizin, op de tekst aangenomen door de commissie
2-1100/6
p. 1-2 2-1100/6 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Lizin en de heer Dubiť
2-507/5
p. 1 2-507/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Lizin c.s., ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 1 2-507/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Lizin en de heer Vankrunkelsven, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 3 2-507/6 p. 3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over Afghanistan (Schending van de mensenrechten door het Taliban-bewind - Internationale sancties) (2-624)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-624/1
p. 1-9 2-624/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ (2-198)      
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan (Vrouwen- en kinderrechten) (2-963)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-963/1
p. 1 2-963/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten (Toetreden van extreem-rechts tot de regering) (2-323)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-323/1
p. 1-2 2-323/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (2-1299)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Galand
2-1299/1
p. 1-4 2-1299/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-220
p. 55-56 2-220 p. 55-56 (PDF)
  2-220
p. 61-62 2-220 p. 61-62 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (De graden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader - De aanwerving - De benoemende overheid - De baremische loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau - Rechten en plichten - De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden - Mandaten - De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging - Gezondheidszorgen - Het recht op wedde en de gewaarborgde bezoldiging) (2-1102)      
  Algemene bespreking
2-201
p. 23-27 2-201 p. 23-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 en 14 tot 16 van mevrouw Lizin
2-1376/2
p. 1-4 2-1376/2 p. 1-4 (PDF)
  2-1376/2
p. 8-9 2-1376/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 37 en 38 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 1-2 2-1376/4 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Thissen en mevrouw Lizin
2-262
p. 30-33 2-262 p. 30-33 (PDF)
  2-262
p. 47-50 2-262 p. 47-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-597/2
p. 1 2-597/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (2-678)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lizin en Willame-Boonen
2-184
p. 45-46 2-184 p. 45-46 (PDF)
  2-184
p. 66 2-184 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 (2-1179)      
  Verslag van mevrouw Lizin
2-1179/2
p. 1-2 2-1179/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek KroatiŽ, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 (2-1431)      
  Verslag van mevrouw Lizin
2-1431/2
p. 1-2 2-1431/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers (Verhogingen van de rente van werkweigeraar of van gedeporteerde - Renten van de oorlogsweduwen - Maatregelen t.v.v. de joodse gemeenschap en de zigeunergemeenschap) (2-1534)      
  Algemene bespreking
2-279
p. 26-29 2-279 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Algemene bespreking
2-247
p. 36-46 2-247 p. 36-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1023/2
p. 1 2-1023/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames Van Riet en Lizin
2-1023/2
p. 3 2-1023/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1023/5
p. 1 2-1023/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 10 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1023/5
p. 2 2-1023/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Verbetering van de werking van het Vast Comitť P : mogelijkheid klachten door te verwijzen naar de overheden die instaan voor het intern toezicht ; beperken van het aanwenden van de dienst EnquÍtes door de gerechtelijke overheden) (2-1518)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1518/2
p. 1-2 2-1518/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 40 2-279 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 174 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/10
p. 3-4 2-283/10 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 303 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-283/14
p. 1-2 2-283/14 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Toekenning van toelagen aan de leden van de brandweerdiensten) (2-1496)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
2-1496/2
p. 1 2-1496/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (Verbod op aanschaf van gevaarlijk geachte honden - Verbod op het houden van gevaarlijk geachte honden door bepaalde personen - Aangifte aan de gemeente van het bezit van een gevaarlijke hond - Rondlopen van gevaarlijk geachte honden - Bevoegdheid van de burgemeester - Africhten - Invoerverbod - Sancties) (2-559)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-559/1
p. 1-11 2-559/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen (2-76)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-76/1
p. 1-2 2-76/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-24/1
p. 1-2 2-24/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (2-1073)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1073/1
p. 1-4 2-1073/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten (Noodzaak om de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming grondig te wijzigen) (2-532)      
  Voorstel van de heer Dallemagne en mevrouw Lizin
2-532/1
p. 1-16 2-532/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (2-15)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-15/1
p. 1-8 2-15/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad (2-26)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-26/1
p. 1-4 2-26/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 178 tot 180 van de dames de T'Serclaes en Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 3 2-12/18 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-224/1
p. 1-4 2-224/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de gecontroleerde opvangmoeders betreft (2-266)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Malmendier c.s.
2-266/1
p. 1-4 2-266/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-25/1
p. 1-3 2-25/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Lizin
2-25/5
p. 1-2 2-25/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (Gemengd huwelijk of huwelijk tussen niet-Belgen : plicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand te wijzen op het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen) (2-239)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-239/1
p. 1-4 2-239/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Beroep door de voorzitters van de wetgevende assemblees wegens machtsoverschrijding t.g.v. schending van de bevoegdheid van de assemblees) (2-238)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-238/1
p. 1-3 2-238/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (Bescherming van buitenlandse vrouwen tegen verstoting) (2-820)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-820/1
p. 1-3 2-820/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (2-856)      
  Voorstel van de dames Lizin en de T'Serclaes
2-856/1
p. 1-5 2-856/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (2-1620)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1620/1
p. 1-3 2-1620/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 35 2-279 p. 35 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Organiseren van een onderhandelingscomitť van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat) (2-1298)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1298/1
p. 1-11 2-1298/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 35 2-279 p. 35 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Samenvoeging van de civiele bescherming met de regionale brandweer- en hulpdiensten - Gewestelijke indeling en provinciale hulpdiensten - Speciale interventiegroep - Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Diensten 100) (2-16)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-16/1
p. 1-11 2-16/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen (2-335)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-335/1
p. 1-11 2-335/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (Bezwaar) (2-570)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-570/1
p. 1-3 2-570/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Fiscale aftrek voor de verwarmingsuitgaven van de gezinnen) (2-547)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-547/1
p. 1-3 2-547/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft (Opleggen van een dwangsom door de burgerlijke rechtbank bij oneigenlijke uitoefening van het stakingsrecht) (2-887)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Istasse
2-887/1
p. 1-2 2-887/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-324/1
p. 1-3 2-324/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1455/3
p. 1 2-1455/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek en tot invoeging van een artikel 272bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Bestrijding van de sexuele exploitatie van kinderen - Verbetering van het lot van de slachtoffers alsook van de personen die zich inzetten voor de strijd tegen geweldpleging op kinderen - Kosteloosheid van afschriften) (2-848)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-848/1
p. 1-3 2-848/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (2-1575)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1575/1
p. 1-3 2-1575/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang (Aanzetten van de bedrijven via de vennootschapsbelasting tot een medefinanciering van de opvangstructuren voor kinderen tussen 0 en 3 jaar) (2-847)      
  Voorstel van de dames Lizin en Nagy
2-847/1
p. 1-3 2-847/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (2-1544)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
2-1544/1
p. 1-2 2-1544/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-859/1
p. 1-5 2-859/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Voorstel van de heren Istasse en Monfils en van mevrouw Lizin
2-858/1
p. 1-2 2-858/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 596 van het Gerechtelijk Wetboek om een voogdijregeling in te stellen voor niet-begeleide minderjarigen in opvangcentra voor vluchtelingen (2-881)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
2-881/1
p. 1-3 2-881/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-618)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
2-618/1
p. 1-8 2-618/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Samenstelling Comitť I - Functie van adjunct-hoofd van de Dienst EnquÍtes van het Comitť P - Datum voor indiening van de activiteitenverslagen - Benoeming van plaatsvervangende leden van het Comitť I door de Senaat) (2-439)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Lizin
2-50
p. 6-7 2-50 p. 6-7 (PDF)
  2-50
p. 9 2-50 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (Door de verzekeraars gehanteerde tariefaanpassingen : uitsluiting van onderscheid op grond van woonplaats, geslacht, ras, leeftijd of ouderdom van het rijbewijs) (2-1602)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-1602/1
p. 1-3 2-1602/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten (Intrekking erkenning : schending fundamentele rechten of openbare orde - Islam) (2-17)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-17/1
p. 1-3 2-17/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon (2-839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1208 2-26 p. 1208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1374 2-28 p. 1374 (PDF)
Zijn communiquť over de blokkering van tegoeden van terroristen (Lijsten op basis waarvan men tegoeden kan bevriezen en rekeningen blokkeren - Bestrijding van het witwassen van geld en van anonieme transacties) (2-1230)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-267
p. 20-23 2-267 p. 20-23 (PDF)
Zijn verklaringen tijdens het debat over het opslaan van kernafval in BelgiŽ (2-3)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-13
p. 33-42 2-13 p. 33-42 (PDF)
Zware voertuigen - Ongevallen in Martelange, Stavelot en Hoei - Remsysteem met energiedissipatie (2-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-25
p. 1157 2-25 p. 1157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1477-1478 2-30 p. 1477-1478 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999