Auteurs- en sprekersregister betreffende "Barbeaux Michel" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aan de gemeenschappen overgedragen middelen - Begrotingssimulatie - Macro-economische parameters (Middelen overgedragen tot 2011 in het kader van de Sint-Hedwigakkoorden : herfinanciering Franse Gemeenschap en verplichtingen aangegaan bij de Europese Raad van Lissabon [Acties m.b.t. de kennismaatschappij : onderwijs]) (2-895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277 2-27 p. 1277 (PDF)
Administratie der Directe Belastingen - Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) - Aantal uitgevoerde controles en aanslagwijzigingen (2-2532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3693-3694 2-66 p. 3693-3694 (PDF)
Administratieve assistenten - Baremabevordering - Laatste selectie (Ambtenaren van de FOD FinanciŽn - Abnormaal laag slaagcijfer) (2-2761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3959-3960 2-71 p. 3959-3960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4014-4016 2-72 p. 4014-4016 (PDF)
Adviseurs - Keuze - Toepassing van de reglementering voor openbare aanbestedingen (2-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3134-3135 2-57 p. 3134-3135 (PDF)
Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord (In vraag stellen van de inhoud van het akkoord door het Vlaamse Gewest) (2-2422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3468 2-62 p. 3468 (PDF)
Ambtenaar die belast is met het toezicht over de boekhouders en de controle van hun boekhouding - Bestaan van een familieband tot in de tweede graad - Gevolgen (2-1946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2770 2-52 p. 2770 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3088-3089 2-56 p. 3088-3089 (PDF)
Ambtenaren van niveau 3 en 4 - Premie die aan die personen wordt toegekend (2-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2755 2-52 p. 2755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2886 2-53 p. 2886 (PDF)
Ambtenarenzaken - Departement - Procedure voor de bevordering tot de graad van adviseur met het oog op het invullen van twee vacante betrekkingen (Evaluatiesysteem) (2-1157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1618 2-33 p. 1618 (PDF)
Artemisvragenlijst - Antwoorden (Steekproef bij de ambtenaren in het kader van het Copernicusplan) (2-1256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1773-1776 2-36 p. 1773-1776 (PDF)
Assessment centre - Evaluatieprocedure - Assessors - CoŲrdinatie (Copernicus-hervorming) (2-2492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3578-3579 2-64 p. 3578-3579 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3645-3646 2-65 p. 3645-3646 (PDF)
Assessment centre - Methodologie (Selectieprocedure voor de bestuursfuncties in het kader van de Copernicus-hervorming) (2-2227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3178-3179 2-58 p. 3178-3179 (PDF)
BTW - Gunstregeling ten voordele van bepaalde categorieŽn van invaliden en gehandicapten (2-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2770 2-52 p. 2770 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3719-3720 2-66 p. 3719-3720 (PDF)
BTW-controlekantoren - Personeel - HeroriŽntering van de activiteiten (2-2590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3745-3746 2-67 p. 3745-3746 (PDF)
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) - Personeel - Overplaatsingen (Overplaatsingen naar het Agentschap voor buitenlandse handel, de gewesten en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken) (2-2549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3696 2-66 p. 3696 (PDF)
Buitenlandse handel - Federalisering - Personeel van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) - Pensioenen (Pensioenberekening - Legale en extralegale voordelen) (2-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4076-4078 2-73 p. 4076-4078 (PDF)
Consultancy - Kosten - Bestede bedragen in de loop van 2002 (Copernicus-hervorming) (2-2631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3890 2-70 p. 3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-71
p. 3981-3984 2-71 p. 3981-3984 (PDF)
Coperfin - Uitvoering - Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen - Gevolgen (Vermindering van het aantal registratiekantoren toegankelijk voor het publiek) (2-2588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3771-3772 2-67 p. 3771-3772 (PDF)
Copernicus-hervorming - Keuze van de consultants - Toepassing van de reglementering voor overheidsopdrachten (2-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3276-3279 2-59 p. 3276-3279 (PDF)
Copernicus-hervorming - Rekruteringen (2-2231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3183 2-58 p. 3183 (PDF)
  Bul. 2-59
p. 3276 2-59 p. 3276 (PDF)
Copernicus-plan - Consultants - Toegekende bedragen (Toewijzing overheidsopdrachten) (2-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2364-2365 2-46 p. 2364-2365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2489-2491 2-47 p. 2489-2491 (PDF)
Copernicushervorming - Topmanagers - Staf - Aanwerving (2-2781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-72
p. 4017 2-72 p. 4017 (PDF)
Copernicushervorming - Vergoeding die toegekend is aan bepaalde vakbonden (Representatieve vakorganisaties) (2-2780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-72
p. 4016-4017 2-72 p. 4016-4017 (PDF)
Copernicusplan - Experts in personeelszaken (2-1938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2756 2-52 p. 2756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2891-2892 2-53 p. 2891-2892 (PDF)
Copernicusplan - Uitgegeven bedragen (2-1158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1618-1619 2-33 p. 1618-1619 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De aangekondigde beperking van de wervingen vanaf 1 juni om het Copernicus-plan te kunnen uitvoeren (2-579)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-108
p. 20-22 2-108 p. 20-22 (PDF)
De aanwijzing van de nieuwe topmanagers (Copernicushervorming - Beroepsafkomst - Neutraliteit en onafhankelijkheid van sommige topmanagers ten opzichte van commerciŽle ondernemingen die betrokken zijn bij hun departementen - Depolitiseren van de benoemingen en autonomie van de topmanagers ten opzichte van de overheid) (2-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 5-8 2-209 p. 5-8 (PDF)
De aanwijzing van de topmanager voor "Volksgezondheid" (Copernicusplan - Persoon uit de farmaceutische nijverheid - Gevaar voor belangenvermenging) (2-961)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-201
p. 14-16 2-201 p. 14-16 (PDF)
De achterstand bij de betaling van de facturen van de ziekenhuizen en de weerslag op de begroting van het RIZIV (2-312)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 49-52 2-89 p. 49-52 (PDF)
De afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven (2-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De afschaffing van de korting op geneesmiddelen (Apothekers) (2-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De afschaffing van het Federaal Aankoopbureau (Copernicusplan - Oprichting nieuwe eenheden : "Aankoopbeleid en Advies [ABA]" en "FOD - Overschrijdende Raamcontracten [FOR]" - Toekomst personeel FAB) (2-771)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-200
p. 17-24 2-200 p. 17-24 (PDF)
De balans van de Copernicushervorming (2-984)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-277
p. 50-57 2-277 p. 50-57 (PDF)
De berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de CLB-centra (Psycho-medisch-sociale centra) (2-983)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 32-33 2-277 p. 32-33 (PDF)
De concrete toepassing van het statuut van onthaalmoeder (Vervangingsinkomen - Toepassing cumulatieregels) (2-1252)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-271
p. 19-21 2-271 p. 19-21 (PDF)
De discriminatie van het overheidspersoneel bij de toepassing van het vaderschapsverlof (2-845)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-218
p. 120-121 2-218 p. 120-121 (PDF)
De fiscale discriminatie waarvan bepaalde jobstudenten het slachtoffer zijn (Kinderen van bestaansminimumtrekkers of van gescheiden ouders) (2-743)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 36-38 2-190 p. 36-38 (PDF)
De gevolgen van de toepassing van het kunstenaarsstatuut voor de uitgeverijen (Economische en sociale gevolgen) (2-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 20-23 2-262 p. 20-23 (PDF)
De gevolgen van de verkoop van de Financietoren (Verkoop van gebouwen om ze nadien op lange termijn te huren - Verkoopprijs, huurprijs en onderhoudskosten - Asbestverwijdering - Beleid van de Regie der Gebouwen) (2-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-190
p. 43-46 2-190 p. 43-46 (PDF)
De gewijzigde verantwoordelijkheid van de ontvangers (Persoonlijke en geldelijke aansprakelijkheid van de ontvangers van de Directe Belastingen en van de BTW - Statuut van de rekenplichtigen) (2-703)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-181
p. 21-24 2-181 p. 21-24 (PDF)
De herfinanciering van de Franse Gemeenschap (Beloften van de regering in het kader van het Europees stabiliteitspact - Verplichtingen aangegaan op de Top van Lissabon - Interpretatie van het akkoord over de herfinanciering van de Franse Gemeenschap in de periode 2007-2011 - Sint-Hedwigakkoorden) (2-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 20-23 2-76 p. 20-23 (PDF)
De herfinanciering van de diensten thuisverpleging die een beroep doen op loontrekkend personeel (2-552)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-148
p. 67-69 2-148 p. 67-69 (PDF)
De hervorming van de specifieke loopbanen bij de FOD FinanciŽn (Bijzondere opleiding - Bekwaamheidstests - Brevetten - Mutaties) (2-923)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-251
p. 96-99 2-251 p. 96-99 (PDF)
De hervorming van de taalwetgeving (Behoud van het principe van de individuele eentaligheid en van de tweetaligheid van de diensten - Functionele tweetaligheid van de titularissen van een leidinggevende functie om hun medewerkers te kunnen beoordelen - Examen) (2-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-114
p. 46-50 2-114 p. 46-50 (PDF)
De impact en de evolutie van de Copernicushervorming (Motivatie van ambtenaren - Betrekkingen tussen een federale overheidsdienst en zijn minister - Eigen middelen van de administratie - Taken van SELOR en particuliere assessmentbureaus - Strategische cel van federale overheidsdiensten - Artemis-enquÍte) (2-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-203
p. 20-26 2-203 p. 20-26 (PDF)
De invoering van verlof vůůr het pensioen voor het personeel van de ministeries van niveau 3 en 4 (2-319)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-91
p. 4-7 2-91 p. 4-7 (PDF)
De malaise bij de FOD FinanciŽn ten gevolge van de voorstellen tot hervorming van de specifieke loopbanen (Copernicushervorming - Coperfin - Waardering van het zeer technisch werk van de ambtenaren van de FOD FinanciŽn) (2-1228)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-267
p. 15-20 2-267 p. 15-20 (PDF)
De modernisering van de federale openbare besturen (Copernicus-plan) (2-436)      
  Bespreking
2-65
p. 5-16 2-65 p. 5-16 (PDF)
De modernisering van het federaal openbaar ambt (Administratie voor pensioenen en dienst Wetenschappelijk Beleid) (2-290)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 71-73 2-84 p. 71-73 (PDF)
De modernisering van het federaal openbaar ambt (Copernicusplan - Systeem van mandaten voor managementfuncties - Niet langer statutair maar contractueel versus depolitisering) (2-408)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-83
p. 6-9 2-83 p. 6-9 (PDF)
De niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI (Gehandicapten die in een MPI of een instelling verblijven) (2-597)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 39-40 2-159 p. 39-40 (PDF)
De noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ te verhogen door een verlaging van de federale lasten (Verlaagd BTW-tarief op uitrusting en verlaging van de werkgeversbijdragen) (2-210)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 68-71 2-65 p. 68-71 (PDF)
De oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel en de gevolgen ervan voor het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Lambermontakkoorden - Overheveling van het personeel van de federale staat naar de gewesten - Verworven rechten, graden en hoedanigheden - Probleem van het extralegaal aanvullend pensioen) (2-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 80-81 2-164 p. 80-81 (PDF)
De overschrijding van de RIZIV-begroting voor het jaar 2000 (2-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 68-71 2-119 p. 68-71 (PDF)
De procedure die zal worden gevolgd bij het aanwijzen van de toekomstige managers (Opdracht van het bureau "Heidrick & Struggles") (2-466)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-114
p. 50-51 2-114 p. 50-51 (PDF)
De publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen (Copernicus-plan)(2-254)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-46
p. 5-8 2-46 p. 5-8 (PDF)
De reactie van de Belgische regering op de betwiste herverkiezing van de president van Peru (2-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 16-18 2-55 p. 16-18 (PDF)
De terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen (2-981)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 29-30 2-277 p. 29-30 (PDF)
De terugvordering van de BTW op waterzuiveringsinfrastructuur die toebehoort aan het Brussels Gewest (Herfinanciering van het Brussels Gewest - Ruling - Akkoord met de heer Zenner, regeringscommissaris) (2-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 15-17 2-231 p. 15-17 (PDF)
De toekenning van een premie aan personeelsleden van het ministerie van FinanciŽn die zijn aangewezen voor een buitendienst die gelegen is op het grondgebied van een grote agglomeratie (2-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 27-29 2-193 p. 27-29 (PDF)
De toekomst van de Copernicushervorming (2-985)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-277
p. 57-61 2-277 p. 57-61 (PDF)
De toekomst van de Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-366)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen (Terugbetaling van gezondheidszorg) (2-209)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 71-73 2-65 p. 71-73 (PDF)
De toepassing van de wetgeving betreffende de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen (2-982)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 33-36 2-277 p. 33-36 (PDF)
De toestand van de ICT-manager en de aanwijzing van toekomstige managers bij de federale openbare besturen (Copernicus-hervorming - Modernisering van de informatica van de openbare besturen - Toestand van de heer Verhulst aangesteld om een strategisch plan op te stellen - Experten voor Human Ressources Management - Herwaardering van de loopbaan van niveaus 2 tot 4 - Project e-government) (2-393)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-101
p. 30-37 2-101 p. 30-37 (PDF)
De uitvoering van Lambermont-bis en van het op 5 juni 2001 (H. Bonifatius) bereikte akkoord over de herschikking van de schulden van de scholen (Artikel 73, ß 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten - Beheer van de verbintenissen die vůůr 1 januari 1989 door het Nationale Waarborgfonds voor de schoolgebouwen zijn aangegaan - Federale bevoegdheid - Herschikking van leningen die door dit Fonds zijn gewaarborgd - Ontwerp van koninklijk besluit) (2-806)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 19-22 2-211 p. 19-22 (PDF)
De verplichting voor Rijksambtenaren om een nieuwe dienstaanwijzing te aanvaarden (Copernicushervorming - Nieuwe dienstaanwijzing binnen de federale openbare diensten of in lokale besturen) (2-922)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-251
p. 93-96 2-251 p. 93-96 (PDF)
De voorstellen voor de modernisering van de openbare besturen (Copernicus-plan) (2-98)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-33
p. 4-20 2-33 p. 4-20 (PDF)
De voorwaarden waaronder leden van de religieuze gemeenschappen sociale uitkeringen kunnen genieten (Inkomensgarantie voor ouderen - Maximumfactuur - Tegemoetkoming voor gehandicapten - Recht op verhoogde terugbetaling van de ziekteverzekering) (2-952)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-266
p. 5-10 2-266 p. 5-10 (PDF)
De vraag of de instelling van een Administratief Technisch Secretariaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken past in het kader van de hervormingen van het Copernicusplan (Verbinding tussen de geÔntegreerde politiedienst en de minister versus oprichting van een Cel beleidsvoorbereiding in elke federale overheidsdienst) (2-365)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 46-51 2-98 p. 46-51 (PDF)
De weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 31-32 2-243 p. 31-32 (PDF)
Departement van FinanciŽn - Coperfin-hervorming - Uitvoering - Aankondiging van een vermindering met enkele duizenden ambtenaren (2-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3230 2-59 p. 3230 (PDF)
Diensten van de eerste minister - Hervorming - FOD Kanselarij en Algemene Diensten - Kostprijs (2-2762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972-3973 2-71 p. 3972-3973 (PDF)
Diep in de schulden zittende personen - Budgettaire begeleiding - OCMW (Hulp i.g.v. moeilijkheden bij het betalen van gas- en elektriciteitslevering - Keuze tussen een OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling) (2-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2309-2311 2-45 p. 2309-2311 (PDF)
Door de federale administratie uitgebate restaurants - Toekomst (2-2630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3889 2-70 p. 3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-71
p. 3980-3981 2-71 p. 3980-3981 (PDF)
Dringende medische hulpverlening - Evaluatie - Erkenning van de "100-diensten" (2-540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 628-629 2-14 p. 628-629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 805-806 2-18 p. 805-806 (PDF)
E-governement-projectleiders en standaardexperts op het vlak van de systeemarchitectuur - Selectie (2-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3180 2-58 p. 3180 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Barbeaux, senator-opvolger voor het Franse kiescollege
2-24
p. 6 2-24 p. 6 (PDF)
Evaluaties - Bedragen die gedurende het jaar 2002 werden uitgegeven (Assessment centre - Aantal kandidaten - Juridische aard van de relaties consulenten-Staat) (2-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4086-4088 2-73 p. 4086-4088 (PDF)
Examen voor toetreding tot niveau 2 - Geslaagden - Overgangsmaatregel (2-1940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2754-2755 2-52 p. 2754-2755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2952 2-54 p. 2952 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren die een functie van niet-fiscale aard uitvoeren (Oprichting van een graad van fiscaal deskundige in het niveau B) (2-2586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3765-3766 2-67 p. 3765-3766 (PDF)
FOD FinanciŽn - Banen - Algemene incompetitiestelling - Coperfin (2-2642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3899 2-70 p. 3899 (PDF)
FOD FinanciŽn - Coperfin 2 - Opdracht van de consultants - Procedure van toewijzing van een overheidsopdracht (ICI-investeringen) (2-2533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3694 2-66 p. 3694 (PDF)
FOD FinanciŽn - De norm "ťťn computer per ambtenaar" (2-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4140-4141 2-73 p. 4140-4141 (PDF)
FOD FinanciŽn - Departementeel meubilairplan (2-2640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3930 2-70 p. 3930 (PDF)
FOD FinanciŽn - Metingen van de bekwaamheden - Uitvoering (Fiscale onderwerpen) (2-2587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3766-3768 2-67 p. 3766-3768 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ontvangstkantoren - Elektronische betaalterminals - Installatie (Coperfin-hervorming) (2-2641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3930-3931 2-70 p. 3930-3931 (PDF)
FOD FinanciŽn - Opdracht - Wijziging - Nieuwjaarswensen van de voorzitter van het directiecomitť aan alle medewerkers ("Misplaatste" humor) (2-2643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3900 2-70 p. 3900 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeel tewerkgesteld in buitendiensten op het grondgebied van grote agglomeraties - Mogelijkheid om incentives toe te kennen (2-2636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3892 2-70 p. 3892 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4012-4013 2-72 p. 4012-4013 (PDF)
FOD FinanciŽn - Proeven inzake beroepsbekwaamheid, voor overgang naar een hoger niveau of verhoging in weddeschaal - Catastrofale resultaten (2-2644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3931-3932 2-70 p. 3931-3932 (PDF)
Federale administratie - Deeltijdse arbeid - Bestraffing (Berekening van het aantal jaren nodig voor een benoeming in een hogere rang) (2-2553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3762-3763 2-67 p. 3762-3763 (PDF)
Federale administratie - Meting van de bekwaamheden - Uitvoering (Testen van de informatica-vaardigheden) (2-2584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3764-3765 2-67 p. 3764-3765 (PDF)
Federale administratie - Programmeurs - Administratief en geldelijk statuut (2-2585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3741 2-67 p. 3741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3792 2-68 p. 3792 (PDF)
Federale overheidsdienst FinanciŽn - BPR - Uitvoering (Coperfin-hervorming - FinanciŽle middelen) (2-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229-3230 2-59 p. 3229-3230 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Hervorming van het taalgebruik in bestuurszaken - Evaluatiecyclus van de ambtenaren - Gevolgen (2-2635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3891 2-70 p. 3891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4079-4080 2-73 p. 4079-4080 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Managements- en kaderfuncties - Selectiecommissies (2-2423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3474-3476 2-62 p. 3474-3476 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Managementsfuncties - Kandidaten - Indeling in groep A, B, C of D (Copernicushervorming) (2-2634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3919 2-70 p. 3919 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Managementsfuncties - Selectiecommissie - Beraadslaging (2-2633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3890-3891 2-70 p. 3890-3891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4078-4079 2-73 p. 4078-4079 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Overplaatsing van personeel van de ministeries - Voorlopige cel (Copernic-plan - Objectieven van de creatie van een voorlopige cel) (2-2363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3331-3332 2-60 p. 3331-3332 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Staffuncties - Selectieprocedure (2-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4085-4086 2-73 p. 4085-4086 (PDF)
Federale portaalsite - Nieuwe site (Domainnamen "BelgiŽ") (2-2629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3903-3904 2-70 p. 3903-3904 (PDF)
FinanciŽntoren - Uitlatingen van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Eventuele afbraak) (2-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3814-3815 2-68 p. 3814-3815 (PDF)
Fininfo - Bijlage bij nummer 1 van jaargang 2003 onder de titel "Realisaties en toekomstige prioriteiten" (Informatieblad van de FOD FinanciŽn - Kostprijs - Overheidsopdracht - Exemplaren)(2-2638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3898-3899 2-70 p. 3898-3899 (PDF)
Fiscale administratie - Controles - Selectie - Risicobeheer (Coperfin-hervorming) (2-2589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3745 2-67 p. 3745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3809-3813 2-68 p. 3809-3813 (PDF)
Functies N-2 en N-3 - Vereiste voorwaarden om aan een selectie deel te nemen (Personeelsleden van een parastatale A) (2-2279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3279 2-59 p. 3279 (PDF)
Hervorming van de federale loopbanen - Meting van de capaciteiten (2-1939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753-2754 2-52 p. 2753-2754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2949-2952 2-54 p. 2949-2952 (PDF)
Hervorming van de loopbanen - Ministerie van FinanciŽn - Gevolgen (2-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2755-2756 2-52 p. 2755-2756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2888-2889 2-53 p. 2888-2889 (PDF)
Hervorming van de loopbanen - Notie "loon in overeenkomst met de markt" (2-1943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2755 2-52 p. 2755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2887-2888 2-53 p. 2887-2888 (PDF)
Hervorming van de loopbanen - Premie die wordt toegekend aan de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een team van medewerkers (2-1942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2755 2-52 p. 2755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2887 2-53 p. 2887 (PDF)
Hervorming van de loopbanen - Toepassing van bepaalde overgangsmaatregelen op programmeurs en directiesecretaressen en -secretarissen van niveau 2+ (2-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3007-3008 2-55 p. 3007-3008 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden -------------- Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Zie ook doc. 2-897) (2-575)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-575/2
p. 1-3 2-575/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux
2-575/3
p. 1 2-575/3 p. 1 (PDF)
Het afschaffen van de Examenagenda van het VWS (Vervanging van de agenda door advertenties in de kranten, op het internet en op teletekst) (2-332)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-91
p. 12-15 2-91 p. 12-15 (PDF)
Het belang dat wordt gehecht aan tweetaligheid bij leidinggevende ambtenaren (2-391)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 18-19 2-81 p. 18-19 (PDF)
Het beroep van verpleegkundige in BelgiŽ en de problemen die ermee verband houden (Recruteringsproblemen - Arbeidsomstandigheden - Wedden - Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen - Erkenning van de beroepstitel - Functie van medisch assistent - Verpleegkundigenraad bij de ziekenhuizen - Actieplan voor de uitoefening van de verpleegkunde) (2-927)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 81-86 2-253 p. 81-86 (PDF)
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten over de oprichting van het Agentschap van de Patrimoniale Informatie (Ter beschikkingstelling van het personeel van de Administratie van het Kadaster - Statuut - Formatie - Begroting) (2-530)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-134
p. 16-18 2-134 p. 16-18 (PDF)
Het sturen van waarnemers van de Europese Unie naar Peru voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen (2-125)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 29-32 2-45 p. 29-32 (PDF)
Inningsadministratie - Aanwerving (2-1945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2769 2-52 p. 2769 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3087-3088 2-56 p. 3087-3088 (PDF)
Inningsadministratie - Uitoefening van een hogere functie (2-1947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2770 2-52 p. 2770 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3089-3090 2-56 p. 3089-3090 (PDF)
Kantoor van de Belastingontvanger van Sambreville - Lokalen - Situatie (2-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-66
p. 3722-3723 2-66 p. 3722-3723 (PDF)
Kantoor van de Belastingontvanger van Sambreville - Lokalen - Situatie (2-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3695 2-66 p. 3695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3816-3817 2-68 p. 3816-3817 (PDF)
Loopbaanhervorming - Niveau 2+ - Aantal programmeurs en directiesecretarissen en -secretaressen dat niet van de overgangsmaatregelen geniet (2-2229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3180-3181 2-58 p. 3180-3181 (PDF)
Management- en kaderfuncties in de federale overheidsdiensten - Selectiecommissie - Samenstelling - Kwaliteiten van de leden (2-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3008-3009 2-55 p. 3008-3009 (PDF)
Managementfuncties - Bekleders - Managementplannen (Copernicus-plan - Interne bijstand en externe consultancy - Analyse van de personeelsbehoeften) (2-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3332-3333 2-60 p. 3332-3333 (PDF)
Managements- en kaderfuncties in de federale overheidsdiensten - Selectiecommissie - Samenstelling - Hoedanigheid van de leden (2-2530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-66
p. 3703-3704 2-66 p. 3703-3704 (PDF)
Mestinon - Geneesmiddel van de Belgische markt gehaald (Myasthenie-patiŽnten) (2-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1571-1572 2-32 p. 1571-1572 (PDF)
Mestinon - Geneesmiddel van de Belgische markt gehaald (Myasthenie-patiŽnten) (2-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1557 2-32 p. 1557 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3952 2-71 p. 3952 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4005-4006 2-72 p. 4005-4006 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3978 2-71 p. 3978 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3956 2-71 p. 3956 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3959 2-71 p. 3959 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4133-4134 2-73 p. 4133-4134 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3965 2-71 p. 3965 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3968 2-71 p. 3968 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4028-4029 2-72 p. 4028-4029 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3991 2-71 p. 3991 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Ambtenaren - Elektronische adressen (Informatisering van het departement FinanciŽn : toekenning van een elektronisch adres en van een computer aan elk ambtenaar - Gegevensbank Fisconet) (2-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2854-2855 2-53 p. 2854-2855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3295-3296 2-59 p. 3295-3296 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Ambtenaren - Werktijden - Aanpassing (2-2077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2988 2-55 p. 2988 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3430-3431 2-61 p. 3430-3431 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Eventuele verhuizing van bepaalde diensten van Louvain-La-Neuve naar Ottignies (2-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3115-3116 2-57 p. 3115-3116 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Eventuele verhuizing van bepaalde diensten van Louvain-La-Neuve naar Ottignies (2-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3118 2-57 p. 3118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3200-3201 2-58 p. 3200-3201 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Functie van ontvanger - Ontwikkeling (2-2146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3115 2-57 p. 3115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3492-3493 2-62 p. 3492-3493 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Ontvang- en belastingskantoren - Personeelsbeleid (Vervanging van personeelsleden in ziekteverlof - Bepaling van het noodzakelijke aantal personeelsleden - Coperfin) (2-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3159 2-58 p. 3159 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3611-3612 2-64 p. 3611-3612 (PDF)
Ministerie van Openbaar Ambt - Overschakeling naar de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie (Aanstelling van het personeel - Verlenging contractuelen - Vertaaldienst) (2-2494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3579-3580 2-64 p. 3579-3580 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3647-3648 2-65 p. 3647-3648 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 635 2-14 p. 635 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister van minister van Wergelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 636-637 2-14 p. 636-637 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 638-639 2-14 p. 638-639 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en miister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Question avec rťponse
Bul. 2-14
p. 640 2-14 p. 640 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 627 2-14 p. 627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2311-2312 2-45 p. 2311-2312 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 628 2-14 p. 628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 864 2-19 p. 864 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 629 2-14 p. 629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1124-1125 2-24 p. 1124-1125 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 642-643 2-14 p. 642-643 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 643 2-14 p. 643 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 643-644 2-14 p. 643-644 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 644 2-14 p. 644 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 646 2-14 p. 646 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 631 2-14 p. 631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 686-687 2-15 p. 686-687 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 650-651 2-14 p. 650-651 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord van de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
Bul. 2-14
p. 651 2-14 p. 651 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 652 2-14 p. 652 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 652 2-14 p. 652 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 654 2-14 p. 654 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Terbeschikkingstelling van overheidspersoneel of van contractuele personeelsleden (Detachering) - Terugbetaling aan de openbare besturen (2-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 578-579 2-13 p. 578-579 (PDF)
Nationale luchthaven - Nachtvluchten - Geluidsoverlast - Akkoord met betrekking tot de nieuwe procedures voor het opstijgen (2-2548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3685-3686 2-66 p. 3685-3686 (PDF)
Niveau C - Competentiemetingen - Resultaten (Testen van de informatica-vaardigheden) (2-2632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3890 2-70 p. 3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-71
p. 3984-3985 2-71 p. 3984-3985 (PDF)
Niveaus B en C - Metingen van capaciteiten - Verloop en organisatie - Wijzigingen (Testen van de informatica-vaardigheden) (2-2782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4083-4085 2-73 p. 4083-4085 (PDF)
Officieren-psychologen - Rekrutering - Procedure (Mededeling van de resultaten) (2-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-72
p. 4018 2-72 p. 4018 (PDF)
Onderwijsschulden - Herschikking - Voorstel tot koninklijk besluit (2-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3229 2-59 p. 3229 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3435-3436 2-61 p. 3435-3436 (PDF)
Ontslag van senatoren (1999-2000)      
  de heer Maystadt (Vervangen door de heer Barbeaux)
2-19
p. 45 2-19 p. 45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 150 van de heer Barbeaux c.s.
   Overdracht van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-709/5
p. 31 2-709/5 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 156 van de heer Barbeaux
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en de Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-709/5
p. 34 2-709/5 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 157 van de heer Barbeaux c.s.
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en de Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-709/5
p. 34-35 2-709/5 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 166 van de heer Barbeaux c.s.
   Onverenigbaarheid tussen de hoedanigheid van lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van lid van de Vlaamse Raad
2-709/5
p. 38-39 2-709/5 p. 38-39 (PDF)
  Amendement nr 168 van de heer Barbeaux c.s.
   Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2-709/5
p. 39-40 2-709/5 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 151 en 152 van de heer Barbeaux c.s.
   Ratificatie van de kaderovereenkomst van de Raad van Europa voor de bescherming van de nationale minderheden
2-709/5
p. 31-32 2-709/5 p. 31-32 (PDF)
  Amendementen nrs 158 tot 164 van de heer Barbeaux c.s.
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
2-709/5
p. 35-38 2-709/5 p. 35-38 (PDF)
  Amendementen nrs 165 en 167 van de heer Barbeaux c.s.
   Aanwijzing van ministers en gewestelijke staatssecretarissen
2-709/5
p. 38 2-709/5 p. 38 (PDF)
  2-709/5
p. 39 2-709/5 p. 39 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 75 2-116 p. 75 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 71-74 2-116 p. 71-74 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 74 2-116 p. 74 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 28 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Patrimoniale informatie
2-777/2
p. 13-14 2-777/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 17-18 2-777/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 33 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Recht van overgang bij het overlijden van niet-rijksinwoners
2-777/2
p. 18 2-777/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 34 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Registratierechten op ruil van onroerende goederen
2-777/2
p. 19 2-777/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 35 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Registratierechten op vestiging van een hypotheek
2-777/2
p. 19 2-777/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 36 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 20 2-777/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de administratieve procedureregels inzake heffing van gewestbelastingen
2-777/2
p. 20 2-777/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-777/2
p. 23-24 2-777/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Bijkomende overheveling van landbouwbevoegdheden naar de gewesten
2-777/2
p. 24 2-777/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 46 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de federale wetenschappelijke instellingen
2-777/2
p. 24 2-777/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 47 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-777/2
p. 25 2-777/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 50 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Financiering van de gemeenschappen - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 26 2-777/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 51 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/2
p. 26 2-777/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   "Dodehandregeling"
2-777/2
p. 28 2-777/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Bijkomende financiŽle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/2
p. 30 2-777/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 58 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-777/2
p. 30 2-777/2 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 31 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Patrimoniale informatie
2-777/2
p. 14-17 2-777/2 p. 14-17 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 41 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/2
p. 21-23 2-777/2 p. 21-23 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 43 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 23 2-777/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 25 2-777/2 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 54 tot 56 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Krediet voor Brussel ter financiering van de functies die het als nationale en internationale hoofdstad moet invullen
2-777/2
p. 26-27 2-777/2 p. 26-27 (PDF)
  2-777/2
p. 28-30 2-777/2 p. 28-30 (PDF)
  Verslag van de heren Geens en Barbeaux
2-777/3
p. 1-102 2-777/3 p. 1-102 (PDF)
   Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte van de winst van de Nationale Loterij
2-777/3
p. 37 2-777/3 p. 37 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
  2-777/3
p. 101-102 2-777/3 p. 101-102 (PDF)
   Afschaffing kijk- en luistergeld in het Vlaamse Gewest
2-777/3
p. 16 2-777/3 p. 16 (PDF)
  2-777/3
p. 23 2-777/3 p. 23 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Afvlakking van de middelentoewijzing aan de deelgebieden
2-777/3
p. 7-8 2-777/3 p. 7-8 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/3
p. 7 2-777/3 p. 7 (PDF)
  2-777/3
p. 14-15 2-777/3 p. 14-15 (PDF)
  2-777/3
p. 16-22 2-777/3 p. 16-22 (PDF)
  2-777/3
p. 27-32 2-777/3 p. 27-32 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 54-58 2-777/3 p. 54-58 (PDF)
  2-777/3
p. 67-68 2-777/3 p. 67-68 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/3
p. 18 2-777/3 p. 18 (PDF)
  2-777/3
p. 20-22 2-777/3 p. 20-22 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27-28 2-777/3 p. 27-28 (PDF)
  2-777/3
p. 29-30 2-777/3 p. 29-30 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 57 2-777/3 p. 57 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de vennootschapsbelasting
2-777/3
p. 22 2-777/3 p. 22 (PDF)
  2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
   Beroep tot nietigverklaring bij het Arbitragehof wegens deloyale fiscale concurrentie
2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 57-58 2-777/3 p. 57-58 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
  2-777/3
p. 26-27 2-777/3 p. 26-27 (PDF)
  2-777/3
p. 37 2-777/3 p. 37 (PDF)
  2-777/3
p. 42-43 2-777/3 p. 42-43 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies
2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
  2-777/3
p. 26 2-777/3 p. 26 (PDF)
  2-777/3
p. 42 2-777/3 p. 42 (PDF)
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/3
p. 38 2-777/3 p. 38 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
  2-777/3
p. 102 2-777/3 p. 102 (PDF)
   Financiering van de gewesten
2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
  2-777/3
p. 39 2-777/3 p. 39 (PDF)
  2-777/3
p. 42 2-777/3 p. 42 (PDF)
  2-777/3
p. 50 2-777/3 p. 50 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 61-63 2-777/3 p. 61-63 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen : gemeenschapsbelastingen
2-777/3
p. 33-34 2-777/3 p. 33-34 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/3
p. 6-7 2-777/3 p. 6-7 (PDF)
  2-777/3
p. 12 2-777/3 p. 12 (PDF)
  2-777/3
p. 14 2-777/3 p. 14 (PDF)
  2-777/3
p. 15-16 2-777/3 p. 15-16 (PDF)
  2-777/3
p. 34-37 2-777/3 p. 34-37 (PDF)
  2-777/3
p. 40 2-777/3 p. 40 (PDF)
  2-777/3
p. 46 2-777/3 p. 46 (PDF)
  2-777/3
p. 53 2-777/3 p. 53 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
  2-777/3
p. 66-68 2-777/3 p. 66-68 (PDF)
   Gewestelijke bevoegdheid inzake onroerend-goedfiscaliteit
2-777/3
p. 24 2-777/3 p. 24 (PDF)
  2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
  2-777/3
p. 47 2-777/3 p. 47 (PDF)
   Overdracht van het kijk- en luistergeld naar de gewesten
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
  2-777/3
p. 16 2-777/3 p. 16 (PDF)
  2-777/3
p. 22 2-777/3 p. 22 (PDF)
  2-777/3
p. 23 2-777/3 p. 23 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Regionalisering van bepaalde registratierechten
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
  2-777/3
p. 24 2-777/3 p. 24 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-777/3
p. 41-42 2-777/3 p. 41-42 (PDF)
  2-777/3
p. 48 2-777/3 p. 48 (PDF)
   Samenwerkingsakkoord Staat/gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden
2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 63-64 2-777/3 p. 63-64 (PDF)
   Samenwerkingsakkoord Staat/gewesten m.b.t. de oprichting van het Agentschap van de patrimoniale informatie
2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 63-64 2-777/3 p. 63-64 (PDF)
   Structurele aanpassing van de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
2-777/3
p. 4-5 2-777/3 p. 4-5 (PDF)
  2-777/3
p. 33-34 2-777/3 p. 33-34 (PDF)
  2-777/3
p. 39-40 2-777/3 p. 39-40 (PDF)
  2-777/3
p. 43-45 2-777/3 p. 43-45 (PDF)
  2-777/3
p. 47-49 2-777/3 p. 47-49 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
  2-777/3
p. 68 2-777/3 p. 68 (PDF)
  2-777/3
p. 69-70 2-777/3 p. 69-70 (PDF)
   Toewijzing van de bevoegdheden m.b.t. milieutaksen aan de federale overheid
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
   Uitbouw van de financiŽle en fiscale autonomie in de staatshervorming - Sint-Elooisakkoord - Lambermont- en Lombardakkoorden
2-777/3
p. 10-70 2-777/3 p. 10-70 (PDF)
   Verruiming van de fiscale verantwoordelijkheid van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-777/3
p. 5-7 2-777/3 p. 5-7 (PDF)
  2-777/3
p. 17-25 2-777/3 p. 17-25 (PDF)
  2-777/3
p. 38-39 2-777/3 p. 38-39 (PDF)
  2-777/3
p. 43-47 2-777/3 p. 43-47 (PDF)
  2-777/3
p. 49 2-777/3 p. 49 (PDF)
  2-777/3
p. 53-58 2-777/3 p. 53-58 (PDF)
  2-777/3
p. 66 2-777/3 p. 66 (PDF)
  2-777/3
p. 66-68 2-777/3 p. 66-68 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-777/3
p. 11-12 2-777/3 p. 11-12 (PDF)
  2-777/3
p. 13 2-777/3 p. 13 (PDF)
  2-777/3
p. 14 2-777/3 p. 14 (PDF)
  2-777/3
p. 33 2-777/3 p. 33 (PDF)
  2-777/3
p. 39-40 2-777/3 p. 39-40 (PDF)
  2-777/3
p. 47-49 2-777/3 p. 47-49 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 58-59 2-777/3 p. 58-59 (PDF)
  Amendement nr 30 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heren Barbeaux en Thissen
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 43, 45 tot 49, 51, 52, 57 en 58 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Barbeaux c.s.
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2-129
p. 10-16 2-129 p. 10-16 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-130
p. 28-31 2-130 p. 28-31 (PDF)
   Financiering van gemeenschappen en gewesten
2-130
p. 26-28 2-130 p. 26-28 (PDF)
   Herfinanciering van het Brusselse Gewest
2-130
p. 34-35 2-130 p. 34-35 (PDF)
   Verruiming van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-130
p. 28-31 2-130 p. 28-31 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 31-34 2-130 p. 31-34 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Barbeaux
2-290/2
p. 1-2 2-290/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Moens
2-290/6
p. 1 2-290/6 p. 1 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Benoemingsvoorwaarden van de griffier) (2-265)      
  Verslag van de heer Barbeaux
2-265/3
p. 1-5 2-265/3 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendementen nrs 1 tot 23 van de heer Barbeaux
2-897/2
p. 1-12 2-897/2 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 38, 41 en 42 van de heer Barbeaux
2-897/4
p. 8 2-897/4 p. 8 (PDF)
  2-897/4
p. 9-10 2-897/4 p. 9-10 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux
2-897/6
p. 1-317 2-897/6 p. 1-317 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 6 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-897/8
p. 2 2-897/8 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-237
p. 33-34 2-237 p. 33-34 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 52 van de heer Barbeaux
   Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
2-1248/2
p. 29-30 2-1248/2 p. 29-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 27 van de heer Barbeaux
   Oprichting van een ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
2-1566/2
p. 13-14 2-1566/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 28 van de heer Barbeaux
   Toekenning van wachtuitkeringen aan genieters van een individuele beroepsopleiding in een onderneming
2-1566/2
p. 14 2-1566/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Barbeaux en mevrouw Nyssens
   Loopbaanonderbreking voor personen die bijstand verlenen aan een gehandicapt gezins- of familielid
2-1566/2
p. 14 2-1566/2 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heer Barbeaux
   Jaarlijkse aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
2-1566/2
p. 12-13 2-1566/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Barbeaux en mevrouw Nyssens, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 25, 26 en 28 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 105 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/2
p. 49-50 2-600/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Nationale Loterij : verhoging van de monopolierente
2-600/2
p. 44 2-600/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Nationale Loterij : winstverdeling
2-600/2
p. 44-45 2-600/2 p. 44-45 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Dragen door de Nationale Bank van kosten eigen aan de overgang naar de chartale euro
2-600/2
p. 45 2-600/2 p. 45 (PDF)
  Amendementen nrs 73 tot 93 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001; toegang tot gegevens
2-600/2
p. 37-43 2-600/2 p. 37-43 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/10
p. 2 2-600/10 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 73, 78, 79 en 91 tot 94 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/11
p. 1-2 2-600/11 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-86
p. 21-29 2-86 p. 21-29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Barbeaux
   Aanpassing van het indexeringsmechanisme voor sommige sociale uitkeringen
2-800/2
p. 4 2-800/2 p. 4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 13 van de heer Barbeaux
   Afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven
2-989/2
p. 8 2-989/2 p. 8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-170
p. 32 2-170 p. 32 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 11 van de heer Barbeaux
   Verplichting voor arts en tandarts op het geneesmiddelenvoorschrift de "international non-proprietary name" te vermelden (Promoten van generische geneesmiddelen)
2-1390/2
p. 10 2-1390/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Barbeaux
   ZIV : Bijzonder solidariteitsfonds kinderen
2-1390/2
p. 10 2-1390/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Barbeaux
   Tegemoetkoming endoscopisch en viscerosynthese materiaal
2-1390/2
p. 11 2-1390/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Barbeaux
   Commissie voor tegemoetkoming van bandagen, orthesen en uitwendige prothesen (Riziv)
2-1390/2
p. 11 2-1390/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Barbeaux
   Maximumfactuur (ZIV) : enterale voeding
2-1390/2
p. 11 2-1390/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Barbeaux
   Verhoging van het uitkeringspercentage voor alleenstaande invaliden
2-1390/2
p. 12 2-1390/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Barbeaux
   Invaliden, gezinshoofden, van wie de personen ten laste een inkomen ontvangen hoger dan 623,57 euro
2-1390/2
p. 12-13 2-1390/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Barbeaux
   Ten laste nemen door de Staat van de maatschappelijke dienstverlening toegekend aan vluchtelingen
2-1390/2
p. 14-15 2-1390/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 232 van de heer Barbeaux
   Heffing farmacie 2003 (Heffing op de omzet van de farmaceutische nijverheid)
2-1390/2
p. 239-240 2-1390/2 p. 239-240 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Barbeaux
   Gezinsbijslag : ouders opgenomen in een programma voor inschakeling in het arbeidsproces
2-1390/2
p. 2 2-1390/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Barbeaux
   Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten
2-1390/2
p. 3 2-1390/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Barbeaux
   Uitbreiding van het recht op kinderbijslag
2-1390/2
p. 3 2-1390/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Barbeaux
   Aanvullende toelage voor het begin van het schooljaar (Kinderbijslag)
2-1390/2
p. 3-5 2-1390/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Barbeaux
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen
2-1390/2
p. 5-6 2-1390/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Barbeaux
   Inkomensgarantie voor ouderen
2-1390/2
p. 6-7 2-1390/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Barbeaux
   Zilverfonds (Amendement)
2-1390/2
p. 7-9 2-1390/2 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Barbeaux
   Procedures outplacement
2-1390/2
p. 1-2 2-1390/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 22 van de heer Barbeaux
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
2-1390/2
p. 13-14 2-1390/2 p. 13-14 (PDF)
  Cumulatie van een overlevingspensioen en een werkloosheidsuitkering of een ziekte- of invaliditeitsuitkering
2-1390/2
p. 9-10 2-1390/2 p. 9-10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Pehlivan en de heer Barbeaux
2-1390/3
p. 1-127 2-1390/3 p. 1-127 (PDF)
   Actieve welvaartstaat - Verhoging van de pensioenleeftijd
2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 47 2-1390/3 p. 47 (PDF)
  2-1390/3
p. 48-49 2-1390/3 p. 48-49 (PDF)
   Benadrukken van de rol van de apotheker in de eerstelijns-gezondheidszorg - Vergoeding voor de intellectuele prestaties
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Beperking van de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen voor personen die niet lijden aan maagzweer of slokdarmontsteking
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Boekhouding van de politiezones - Aan de RSZ-PPO gestorte bedrag voor de rijkswachters die aan de plaatselijke politie werden overgedragen
2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Concurrentiekracht van de ondernemingen
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 23 2-1390/3 p. 23 (PDF)
   Ethische comitťs in ziekenhuizen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Evolutie van de overheidsschuld
2-1390/3
p. 20-21 2-1390/3 p. 20-21 (PDF)
  2-1390/3
p. 30-31 2-1390/3 p. 30-31 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : financiŽle bepalingen
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 46-47 2-1390/3 p. 46-47 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen - Controle op de minimale klinische gegevens
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden : motiveren van werkgevers en oudere werknemers de arbeidsrelatie verder te zetten
2-1390/3
p. 12 2-1390/3 p. 12 (PDF)
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Gewaarborgde kinderbijslag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Grotere verpakkingen van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
   Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van sociale-zekerheidsbijdragen - Harmonisering en coŲrdinatie der verschillende tewerkstellingsmaatregelen (Structurele vermindering - Oudere werknemers ; langdurig werkzoekenden ; eerste aanwervingen ; jonge werknemers ; collectieve arbeidsduurvermindering en week van 4 werkdagen)
2-1390/3
p. 12-14 2-1390/3 p. 12-14 (PDF)
  2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
  2-1390/3
p. 51-52 2-1390/3 p. 51-52 (PDF)
   Herinvlagging van de koopvaardij
2-1390/3
p. 5 2-1390/3 p. 5 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-1390/3
p. 22 2-1390/3 p. 22 (PDF)
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/3
p. 3 2-1390/3 p. 3 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Wet van 27 februari 1987)
2-1390/3
p. 8-9 2-1390/3 p. 8-9 (PDF)
   Homeopatische geneesmiddelen
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
   Maximumfactuur : enterale voeding
2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 38 2-1390/3 p. 38 (PDF)
   Mobiliteitsproblematiek
2-1390/3
p. 23-24 2-1390/3 p. 23-24 (PDF)
   OCMW : asielzoekers
2-1390/3
p. 16-17 2-1390/3 p. 16-17 (PDF)
  2-1390/3
p. 52-54 2-1390/3 p. 52-54 (PDF)
   Oprichting Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
2-1390/3
p. 18 2-1390/3 p. 18 (PDF)
  2-1390/3
p. 36 2-1390/3 p. 36 (PDF)
  2-1390/3
p. 39 2-1390/3 p. 39 (PDF)
  2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
  2-1390/3
p. 42-43 2-1390/3 p. 42-43 (PDF)
  2-1390/3
p. 44 2-1390/3 p. 44 (PDF)
   Prijsbepaling van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 41 2-1390/3 p. 41 (PDF)
   Probleem van de medische responsabilisering inzake voorschrijfgedrag
2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
  2-1390/3
p. 36-37 2-1390/3 p. 36-37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37-38 2-1390/3 p. 37-38 (PDF)
  2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
   Procedures inzake outplacement - Opheffing bepalingen betreffende het Fonds voor outplacement en toevertrouwen van de opdracht aan de RVA
2-1390/3
p. 11-12 2-1390/3 p. 11-12 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-1390/3
p. 18-19 2-1390/3 p. 18-19 (PDF)
  2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Producten die in de apotheek mogen worden verkocht
2-1390/3
p. 40 2-1390/3 p. 40 (PDF)
  2-1390/3
p. 43 2-1390/3 p. 43 (PDF)
   Recht op kinderbijslag voor de ouders van een geplaatst kind
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
   Rosetta-plan voor zelfstandigen (Steunplan en lening voor jonge werkzoekenden die zich als zelfstandige willen vestigen)
2-1390/3
p. 9-10 2-1390/3 p. 9-10 (PDF)
  2-1390/3
p. 24 2-1390/3 p. 24 (PDF)
  2-1390/3
p. 47-48 2-1390/3 p. 47-48 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars (Onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers - Oprichting van een commissie "Kunstenaars" - Vermindering werkgeversbijdragen - Vakantiegeld - Aansluiting bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en bij de Rijksdient voor Jaarlijkse Vakantie - Tijdelijke arbeid)
2-1390/3
p. 4-5 2-1390/3 p. 4-5 (PDF)
  2-1390/3
p. 33 2-1390/3 p. 33 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Sociaal-economische toestand van het land
2-1390/3
p. 19-32 2-1390/3 p. 19-32 (PDF)
   Sociale Maribel : terugvordering bij werkgevers die de tewerkstellingsaangroei niet nakomen ; terugvorderingsfondsen
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50-51 2-1390/3 p. 50-51 (PDF)
   Sportongevallen van amateurs en ziekteverzekering
2-1390/3
p. 7 2-1390/3 p. 7 (PDF)
  2-1390/3
p. 34 2-1390/3 p. 34 (PDF)
   Startbaanovereenkomsten openbare sector : financiering door RVA
2-1390/3
p. 10-11 2-1390/3 p. 10-11 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Toegang van daklozen tot de maatschappelijke en financiŽle dienstverlening
2-1390/3
p. 14-16 2-1390/3 p. 14-16 (PDF)
  2-1390/3
p. 53 2-1390/3 p. 53 (PDF)
   Uitbreiding naar de Nationale Loterij van het toepassingsveld van de wet van 5 december 1968 op de CAO's en de paritaire comitťs
2-1390/3
p. 10 2-1390/3 p. 10 (PDF)
   Uitbreiding van de maximumfactuur tot geneesmiddelen van categorie C
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  2-1390/3
p. 35 2-1390/3 p. 35 (PDF)
   Uitdelen van artsenmonsters (Staaltjes)
2-1390/3
p. 42 2-1390/3 p. 42 (PDF)
  2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor KMO's
2-1390/3
p. 49 2-1390/3 p. 49 (PDF)
  2-1390/3
p. 51 2-1390/3 p. 51 (PDF)
   Voorontwerp van Vlaams decreet betreffende de bevoegdheid van het gewest inzake collectieve arbeidsovereenkomsten
2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 50 2-1390/3 p. 50 (PDF)
   Wachttijd voor de erkenning van geneesmiddelen
2-1390/3
p. 45 2-1390/3 p. 45 (PDF)
   Werkloosheidspeil
2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 20 2-1390/3 p. 20 (PDF)
  2-1390/3
p. 21 2-1390/3 p. 21 (PDF)
  2-1390/3
p. 24-25 2-1390/3 p. 24-25 (PDF)
  2-1390/3
p. 29 2-1390/3 p. 29 (PDF)
  2-1390/3
p. 48 2-1390/3 p. 48 (PDF)
  2-1390/3
p. 49-50 2-1390/3 p. 49-50 (PDF)
   Wijziging artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek (Doc. nr 2-292/1)
2-1390/3
p. 32 2-1390/3 p. 32 (PDF)
   Ziekteverzekering : ongevallen die reeds werden vergoed krachtens een andere wetgeving dan deze van het Riziv (Subrogatie)
2-1390/3
p. 8 2-1390/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 7 tot 10 en 232 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Bepalen van de bijdragen voor outplacement - Sociale partners - Amendement
2-255
p. 25 2-255 p. 25 (PDF)
   Cumulatie overlevingspensioen en vervangingsinkomen - Amendement
2-255
p. 23 2-255 p. 23 (PDF)
   Enterale voeding en ziekteverzekering
2-255
p. 24 2-255 p. 24 (PDF)
   Heffing farmacie 2003 - Amendement
2-255
p. 25 2-255 p. 25 (PDF)
   Leefbaarheid van de pensioenstelsels
2-255
p. 23-24 2-255 p. 23-24 (PDF)
   Maximumfactuur (Gezondheidszorg)
2-255
p. 24 2-255 p. 24 (PDF)
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-255
p. 21 2-255 p. 21 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 18-20 2-255 p. 18-20 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-255
p. 20-21 2-255 p. 20-21 (PDF)
  2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
   Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-255
p. 21 2-255 p. 21 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen - Amendement
2-255
p. 22-23 2-255 p. 22-23 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen - Amendement
2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
  2-255
p. 23 2-255 p. 23 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Barbeaux
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-1391/2
p. 10 2-1391/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Barbeaux
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 11-12 2-1391/2 p. 11-12 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux en mevrouw Pehlivan
2-1391/4
p. 1-8 2-1391/4 p. 1-8 (PDF)
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/4
p. 2-3 2-1391/4 p. 2-3 (PDF)
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-1391/4
p. 2 2-1391/4 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Bepalen van de bijdragen voor outplacement - Sociale partners - Amendement
2-255
p. 25 2-255 p. 25 (PDF)
   Cumulatie overlevingspensioen en vervangingsinkomen - Amendement
2-255
p. 23 2-255 p. 23 (PDF)
   Enterale voeding en ziekteverzekering
2-255
p. 24 2-255 p. 24 (PDF)
   Heffing farmacie 2003 - Amendement
2-255
p. 25 2-255 p. 25 (PDF)
   Leefbaarheid van de pensioenstelsels
2-255
p. 23-24 2-255 p. 23-24 (PDF)
   Maximumfactuur (Gezondheidszorg)
2-255
p. 24 2-255 p. 24 (PDF)
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-255
p. 21 2-255 p. 21 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-255
p. 18-20 2-255 p. 18-20 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-255
p. 20-21 2-255 p. 20-21 (PDF)
  2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
   Sociale bescherming van onthaalmoeders
2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
   Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-255
p. 21 2-255 p. 21 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen - Amendement
2-255
p. 22-23 2-255 p. 22-23 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen - Amendement
2-255
p. 22 2-255 p. 22 (PDF)
  2-255
p. 23 2-255 p. 23 (PDF)
Openbare sector - Werktijd - Herverdeling (Halftijds vervroegd vertrek en vrijwillige 4-dagenweek) (2-2365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-60
p. 3315 2-60 p. 3315 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3421-3422 2-61 p. 3421-3422 (PDF)
Opvoeder-begeleider - Wet van 29 april 1994 - Uitvoeringsbesluiten (2-2270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3233 2-59 p. 3233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3874 2-69 p. 3874 (PDF)
Personeel aangesteld in een buitendienst die zich op het grondgebied van een grote agglomeratie bevindt - Mogelijkheid tot het toekennen van incentives - Commentaar van de minister van FinanciŽn (Ambtenaren van het ministerie van FinanciŽn) (2-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2987-2988 2-55 p. 2987-2988 (PDF)
Personenbelasting - Terugbetalingen - Vertragingen (2-2421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3466-3467 2-62 p. 3466-3467 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3547-3549 2-63 p. 3547-3549 (PDF)
Premie voor tweetaligheid - Opwaardering (2-2078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2988 2-55 p. 2988 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3095-3096 2-56 p. 3095-3096 (PDF)
Programmatorische overheidsdiensten (POD) - Opdracht - Aanpassing (Copernicus-hervorming - Transversale diensten die de grote uitdagingen van de samenleving behandelen waarbij verscheidene federale overheidsdiensten betrokken zijn) (2-2637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3920 2-70 p. 3920 (PDF)
Provisionele kredieten - Deel bestemd om de uitgaven te dekken verbonden aan het toekennen van een toelage aan de personeelsleden belast met de ontwikkeling van projecten in sommige overheidsdiensten (2-1080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1496-1497 2-30 p. 1496-1497 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 55-56 2-73 p. 55-56 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 55 2-73 p. 55 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Hervorming van de federale administratie (Copernicusplan)
2-146
p. 63-69 2-146 p. 63-69 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Administratieve vereenvoudiging
2-176
p. 20 2-176 p. 20 (PDF)
   Bestrijding van de fiscale fraude (Plan Zenner)
2-176
p. 21 2-176 p. 21 (PDF)
   Bijkomende sociale-lastenverlaging
2-176
p. 19 2-176 p. 19 (PDF)
   Ecologische fiscaliteit en CO2-taks
2-176
p. 20 2-176 p. 20 (PDF)
   Fiscale voordelen voor ethische beleggingen en duurzame investeringen
2-176
p. 20 2-176 p. 20 (PDF)
   Hervorming van de administratie (Copernicus-plan)
2-176
p. 19 2-176 p. 19 (PDF)
   Rondetafelconferentie sociale solidariteit
2-176
p. 21 2-176 p. 21 (PDF)
   Sociaal statuut van de zelfstandigen
2-176
p. 21 2-176 p. 21 (PDF)
   Terugbetaling sessies kinesitherapie
2-176
p. 21 2-176 p. 21 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 19 2-176 p. 19 (PDF)
   Wetsontwerp inzake het leefloon
2-176
p. 21 2-176 p. 21 (PDF)
   Zorgverzekering
2-176
p. 22 2-176 p. 22 (PDF)
Rijksadministratief Centrum - Verkoop - Gevolgen (2-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231-3232 2-59 p. 3231-3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3814 2-68 p. 3814 (PDF)
Selor - Selectieadviseurs - Vergelijkende selectie (2-2493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3579 2-64 p. 3579 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3646-3647 2-65 p. 3646-3647 (PDF)
Sportongevallen - Schadevergoeding (2-2618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3889 2-70 p. 3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4009-4010 2-72 p. 4009-4010 (PDF)
Staatsambtenaren - Spreekrecht (Uitdrukking van een persoonlijke mening versus verklaring uit naam van de overheid) (2-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3476-3477 2-62 p. 3476-3477 (PDF)
Strategische raden - Experts - Belangenconflicten - Oplossing (2-1937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2756 2-52 p. 2756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2890-2891 2-53 p. 2890-2891 (PDF)
Systeemanalisten en programmeurs van het huidige niveau 2+ - Gevolgen van de hervorming van de federale loopbanen - Mogelijke discriminatie (2-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2889-2890 2-53 p. 2889-2890 (PDF)
Titularissen van de graden van rang 17 en 16 - Toegekende opdrachten (2-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4141-4142 2-73 p. 4141-4142 (PDF)
Titularissen van de graden van rang 17 en 16 - Toegestane taken (2-2230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3181-3182 2-58 p. 3181-3182 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3525 2-63 p. 3525 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3527 2-63 p. 3527 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3519 2-63 p. 3519 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3469 2-62 p. 3469 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3520 2-63 p. 3520 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3602 2-64 p. 3602 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3536 2-63 p. 3536 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3644 2-65 p. 3644 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3546 2-63 p. 3546 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3616 2-64 p. 3616 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3503-3504 2-62 p. 3503-3504 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3506-3507 2-62 p. 3506-3507 (PDF)
Tweetaligheidspremie - Herwaardering (FOD FinanciŽn) (2-2639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3899 2-70 p. 3899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4019 2-72 p. 4019 (PDF)
Vertegenwoordiging van de Staat in gerechtshoven en rechtbanken - Rondzendbrief - Vorming van de ambtenaren (en oprichting van specialistenkorpsen en juridische cellen) (2-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3230-3231 2-59 p. 3230-3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3805-3806 2-68 p. 3805-3806 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalregeling in het onderwijs - Afschaffing taalinspectie) (2-389)      
  Voorstel van bijzondere wet van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-389/1
p. 1-7 2-389/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid (Organisatie van de eerste selectieproeven door Selor) (2-1361)      
  Voorstel van de heer Barbeaux c.s.
2-1361/1
p. 1-3 2-1361/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die genomen moeten worden ter regulering van de mondiale kapitaalmarkt (Betere controle op de financiŽle sector - Heffing op kapitaalbewegingen [Tobin-heffing] - IMF) (2-457)      
  Voorstel van de heren Barbeaux en Dallemagne
2-457/1
p. 1-7 2-457/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Voorstel van de heren Morael, Mahoux, Barbeaux c.s.
2-574/1
p. 1-4 2-574/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag (2-1075)      
  Amendement nr 2 van de heer Barbeaux
2-1075/2
p. 1-2 2-1075/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Barbeaux c.s.
2-1075/2
p. 2 2-1075/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1075/3
p. 1-5 2-1075/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel (2-1300)      
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1300/2
p. 1-5 2-1300/2 p. 1-5 (PDF)
Vormingsinstituut van de federale administratie - Algemeen directeur - Benoemingsprocedure (2-1974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2793-2796 2-52 p. 2793-2796 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Amendementen nrs 12 tot 15 van de heer Barbeaux
2-1063/2
p. 8-9 2-1063/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1063/5
p. 1 2-1063/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid (Ontwikkeling van de e-overheid - Mogelijkheid voor de overheidsdiensten om zich onder mekaar te verenigen en wel in de vorm van een vzw, ten einde hun informatie te beheren) (2-770)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 44-46 2-134 p. 44-46 (PDF)
  Stemming over het ontwerp in zijn geheel en stemverklaringen van de heren Monfils, Barbeaux en Vandenberghe
2-134
p. 52 2-134 p. 52 (PDF)
  2-134
p. 70 2-134 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (FinanciŽle toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Maximumfactuur naargelang het inkomen van het gezin of naargelang de sociale categorie waar men deel van uitmaakt) (2-1117)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Barbeaux
2-1117/2
p. 1-2 2-1117/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-208
p. 30-35 2-208 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 1 tot 7, 21 en 23 van de heer Barbeaux
2-1250/2
p. 1-6 2-1250/2 p. 1-6 (PDF)
  2-1250/2
p. 13 2-1250/2 p. 13 (PDF)
  2-1250/2
p. 13 2-1250/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4 en 6 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Barbeaux
2-227
p. 105 2-227 p. 105 (PDF)
  2-227
p. 123-124 2-227 p. 123-124 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week - Collectieve arbeidsduurvermindering onder de 38 uren en organisatie van het werk in een vierdagenweek - Fiscale stimuli onder vorm van bijdrageverminderingen - Arbeidsherverdeling : stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - Verlenging van het vaderschaps- en adoptieverlof - Verlenging voor de duur van het interprofessionneel akkoord 2001-2002 van maatregelen inzake voltijds en halftijds brugpensioen) (2-831)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Barbeaux
2-831/2
p. 1-3 2-831/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-831/4
p. 1 2-831/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heer Barbeaux
2-142
p. 69-71 2-142 p. 69-71 (PDF)
  2-142
p. 87-88 2-142 p. 87-88 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen (Integratie van de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs : Wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Oprichting en werking van EURONEXT) (Onderwerpen van de Beurs van Brussel aan de vennootschapsbelasting - Wijziging art. 64, wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen [Beleggingen van gemeentespaarkassen in euro] - Wijziging art. 180 WIB 1992 : vrijstellling van vennootschapsbelasting voor het gemeentelijk autonoom "Havenbedrijf van Gent") (2-526)      
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heer Barbeaux
2-526/2
p. 5-6 2-526/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/5
p. 1-2 2-526/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 17-29 2-66 p. 17-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-66
p. 29-41 2-66 p. 29-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Barbeaux
2-68
p. 96 2-68 p. 96 (PDF)
  2-68
p. 135 2-68 p. 135 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Eerste fase van de hervorming van de federale overheidsdiensten [Copernicusplan] : indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst, mobiliteit voor ambtenaren, invoering van mandaatfuncties in diverse overheidsdiensten - Wijziging wet 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : voorrangsregel bij examens en vergelijkende examens - Wijziging wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsdiensten en van sommige instellingen van openbaar nut) (2-650)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere
2-650/2
p. 1-3 2-650/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1 2-650/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1-2 2-650/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-101
p. 10-19 2-101 p. 10-19 (PDF)
  2-101
p. 23-28 2-101 p. 23-28 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-102
p. 34 2-102 p. 34 (PDF)
  2-102
p. 73-74 2-102 p. 73-74 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
   Gekwalificeerde stemprocedures voor bepaalde aangelegenheden voorzien in de akkoorden tussen ziekenfondsen en geneesheren
2-1245/2
p. 1 2-1245/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Barbeaux
   Controle door de adviserende geneesheren van de doelmatigheid van de gezondheidszorg in de ziekenhuizen
2-1245/2
p. 3 2-1245/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Barbeaux
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis - Ziekenhuis van Mont-Godinne
2-1245/2
p. 2-3 2-1245/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heren Remans en Barbeaux
2-1245/3
p. 1-33 2-1245/3 p. 1-33 (PDF)
   Administratiekosten mutualiteiten
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
   Administratieve geldboeten voor artsen die zich niet houden aan de maximum honoraria en- prijzen en voor de farmaceutische bedrijven
2-1245/3
p. 6-7 2-1245/3 p. 6-7 (PDF)
  2-1245/3
p. 15-16 2-1245/3 p. 15-16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 21 2-1245/3 p. 21 (PDF)
   Beperking van de indexering van de honoraria en prijzen bij beduidende overschrijding van het budget
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Beschikbaarheidshonorarium voor wachtdiensten
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
   Besluitvorming in de Technische Geneeskundige Raad
2-1245/3
p. 2-3 2-1245/3 p. 2-3 (PDF)
  2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Buitenlandse patiŽnten die zich in BelgiŽ laten verzorgen
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
   Controle door de adviserende geneesheren van de doelmatigheid van gezondheidszorg in de ziekenhuizen (Minimale klinische gegevens)
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Echelonnering gezondheidszorg
2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 16 2-1245/3 p. 16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Erkenning diŽtisten en podologen als paramedische medewerkers bij specifieke zorgen voor diabetici
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Experimenten in het voorschrijfgedrag
2-1245/3
p. 6 2-1245/3 p. 6 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 21 2-1245/3 p. 21 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen voor bejaarden
2-1245/3
p. 7-8 2-1245/3 p. 7-8 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
   Forfaitaire bijdrage van patiŽnten die zich aanbieden op een spoedgevallendienst
2-1245/3
p. 9 2-1245/3 p. 9 (PDF)
  2-1245/3
p. 13-14 2-1245/3 p. 13-14 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Gekwalificeerde stemprocedures voor bepaalde aangelegenheden voorzien in de akkoorden tussen ziekenfondsen en geneesheren
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Heffing verschuldigd door de farmaceutische bedrijven
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 14 2-1245/3 p. 14 (PDF)
   Instelling van lokale colleges voor adviserende geneesheren
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Maximale normgroei
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 21-22 2-1245/3 p. 21-22 (PDF)
   Oprichting in elk ziekenhuis van een commissie van financiŽle doorzichtigheid
2-1245/3
p. 9 2-1245/3 p. 9 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Referentiebedragen voor verstrekkingen bij standaardprocedures
2-1245/3
p. 4-6 2-1245/3 p. 4-6 (PDF)
  2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 20-21 2-1245/3 p. 20-21 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Technische bepalingen betreffende de ziekenhuizen
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
   Tegemoetkomingen voor bepaalde dialyses
2-1245/3
p. 4 2-1245/3 p. 4 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 20 2-1245/3 p. 20 (PDF)
   Terugbetaling van de ziekenhuiskosten
2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
   Toekenning voordeel aan artsen die beantwoorden aan vereisten van goede medische praktijkvorming
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Vergoeding voor het elektronisch beheer van de medische dossiers - Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Verstrekkingen in klinische biologie voor patiŽnten in daghospitalisatie
2-1245/3
p. 3-4 2-1245/3 p. 3-4 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 19-20 2-1245/3 p. 19-20 (PDF)
   Vertegenwoordiging in de RIZIV-organen
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Wachtdiensten van huisartsen
2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Werking en samenstelling van de multipartite structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
2-1245/3
p. 9-11 2-1245/3 p. 9-11 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 22-23 2-1245/3 p. 22-23 (PDF)
  2-1245/3
p. 27 2-1245/3 p. 27 (PDF)
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis - Ziekenhuizen Mont-Godinne en Brugman
2-1245/3
p. 14-15 2-1245/3 p. 14-15 (PDF)
  2-1245/3
p. 16 2-1245/3 p. 16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 23-25 2-1245/3 p. 23-25 (PDF)
  Algemene bespreking
   Amendementen in commissie besproken
2-221
p. 12 2-221 p. 12 (PDF)
   Controle minimale klinische gegevens
2-221
p. 10-11 2-221 p. 10-11 (PDF)
   Echelonnering gezondheidszorg
2-221
p. 10 2-221 p. 10 (PDF)
   Integratie van de bedragen betaald voor spoeddiensten in de maximumfactuur
2-221
p. 11 2-221 p. 11 (PDF)
   Overzicht van het commissieverslag
2-221
p. 8-11 2-221 p. 8-11 (PDF)
   Terugbetaling van de ziekenhuiskosten
2-221
p. 11 2-221 p. 11 (PDF)
   Wachtdiensten van huisartsen
2-221
p. 10 2-221 p. 10 (PDF)
  2-221
p. 18 2-221 p. 18 (PDF)
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis; financiering
2-221
p. 11 2-221 p. 11 (PDF)
  2-221
p. 11 2-221 p. 11 (PDF)
  2-221
p. 13 2-221 p. 13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Bouarfa en de heren Galand, Barbeaux en Mahoux
2-223
p. 29-31 2-223 p. 29-31 (PDF)
  2-223
p. 45 2-223 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
   Vertegenwoordiging van de farmaceutische industrie met raadgevende stem in de de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/2
p. 1 2-860/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Barbeaux
   Oprichting van een cel medische bewaking
2-860/2
p. 9 2-860/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Barbeaux
   Onafhankelijk optreden van de deskundigen in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/2
p. 2 2-860/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Barbeaux
   Begrippen weesgeneesmiddelen en parallel ingevoerde farmaceutische specialiteiten
2-860/2
p. 2 2-860/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Barbeaux
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-860/2
p. 3 2-860/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Barbeaux
   Traceerbaarheid van een geneesmiddel
2-860/2
p. 3-4 2-860/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Barbeaux
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-860/2
p. 4 2-860/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Barbeaux
   Begrip "verpleegkunde"
2-860/2
p. 5-7 2-860/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 9, 10 en 12 van de heer Barbeaux
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-860/2
p. 4-5 2-860/2 p. 4-5 (PDF)
  2-860/2
p. 7-9 2-860/2 p. 7-9 (PDF)
  2-860/2
p. 9 2-860/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Remans
2-860/3
p. 1-53 2-860/3 p. 1-53 (PDF)
   Brugfunctie tussen vroedkundige en algemene verpleegkunde
2-860/3
p. 17 2-860/3 p. 17 (PDF)
  2-860/3
p. 19-20 2-860/3 p. 19-20 (PDF)
   Controle a posteriori door een adviserend geneesheer voor bepaalde farmaceutische specialiteiten
2-860/3
p. 10 2-860/3 p. 10 (PDF)
   Correcties in het domein van de klinische biologie en de medische beeldvorming
2-860/3
p. 13 2-860/3 p. 13 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-860/3
p. 14-15 2-860/3 p. 14-15 (PDF)
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-860/3
p. 9 2-860/3 p. 9 (PDF)
  2-860/3
p. 14 2-860/3 p. 14 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Kostenbeheersing inzake geneesmiddelen
2-860/3
p. 2-14 2-860/3 p. 2-14 (PDF)
   Nood aan recente en correcte medische gegevens
2-860/3
p. 5 2-860/3 p. 5 (PDF)
   Onafhankelijk optreden van de deskundigen in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
   Onafhankelijkheid van het fundamenteel medisch onderzoek
2-860/3
p. 10 2-860/3 p. 10 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Oprichting van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 2-3 2-860/3 p. 2-3 (PDF)
  2-860/3
p. 6 2-860/3 p. 6 (PDF)
   Overleg met de farmaceutische industrie
2-860/3
p. 7 2-860/3 p. 7 (PDF)
   Probleem van het tekort aan verpleegkundigen
2-860/3
p. 17-18 2-860/3 p. 17-18 (PDF)
   Procedure bij de prijszetting en de terugbetalingstarieven inzake geneesmiddelen
2-860/3
p. 4-5 2-860/3 p. 4-5 (PDF)
  2-860/3
p. 9-10 2-860/3 p. 9-10 (PDF)
  2-860/3
p. 11 2-860/3 p. 11 (PDF)
   Promotiebeleid van de farmaceutische bedrijven
2-860/3
p. 11-12 2-860/3 p. 11-12 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-860/3
p. 21-22 2-860/3 p. 21-22 (PDF)
   Terugbetaling van geneesmiddelen
2-860/3
p. 7 2-860/3 p. 7 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-860/3
p. 16 2-860/3 p. 16 (PDF)
  2-860/3
p. 18-19 2-860/3 p. 18-19 (PDF)
  2-860/3
p. 20 2-860/3 p. 20 (PDF)
   Uitoefening van het beroep van zorgkundige - Verdeling van de bevoegdheden
2-860/3
p. 20-21 2-860/3 p. 20-21 (PDF)
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-860/3
p. 3-4 2-860/3 p. 3-4 (PDF)
  2-860/3
p. 8-9 2-860/3 p. 8-9 (PDF)
  2-860/3
p. 13 2-860/3 p. 13 (PDF)
  2-860/3
p. 13-14 2-860/3 p. 13-14 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de farmaceutische industrie met raadgevende stem in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
  2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 4, 6 en 8 tot 11 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 45-53 2-141 p. 45-53 (PDF)
   Administratieve boete t.a.v. farmaceutische bedrijven
2-141
p. 49 2-141 p. 49 (PDF)
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-141
p. 49 2-141 p. 49 (PDF)
   Lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
2-141
p. 49 2-141 p. 49 (PDF)
   Onafhankelijk optreden van de deskundigen in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-141
p. 48 2-141 p. 48 (PDF)
   Oprichting van een cel medische bewaking
2-141
p. 48 2-141 p. 48 (PDF)
   Toezicht door Pharmanet op voorgeschreven en gefactureerde verstrekkingen
2-141
p. 49 2-141 p. 49 (PDF)
   Traceerbaarheid van een geneesmiddel
2-141
p. 49 2-141 p. 49 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-141
p. 46-48 2-141 p. 46-48 (PDF)
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-141
p. 49-50 2-141 p. 49-50 (PDF)
  2-142
p. 6-26 2-142 p. 6-26 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-142
p. 12-13 2-142 p. 12-13 (PDF)
   Kostenbeheersing inzake geneesmiddelen
2-142
p. 13 2-142 p. 13 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-142
p. 14-15 2-142 p. 14-15 (PDF)
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-142
p. 13-14 2-142 p. 13-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 29-30 2-142 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
   Ereloonsupplementen (Ziekenhuizen)
2-967/2
p. 1-2 2-967/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Barbeaux
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-967/2
p. 2 2-967/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Barbeaux
   Planning en begrotingscontrole in ziekenhuizen
2-967/2
p. 2-3 2-967/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Barbeaux
   FinanciŽle controle op de ziekenhuizen
2-967/2
p. 3-4 2-967/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Barbeaux
   Financiering van de sociale functie van ziekenhuizen
2-967/2
p. 4-5 2-967/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Barbeaux
   Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor onjuiste gegevens die ten grondslag liggen van de vaststelling van een ziekenhuisbegroting
2-967/2
p. 5 2-967/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Destexhe
2-967/3
p. 1-23 2-967/3 p. 1-23 (PDF)
   Daghospitalisatie
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Financiering van de psychiatrische ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10-11 2-967/3 p. 10-11 (PDF)
   Financiering van de sociale functie van ziekenhuizen
2-967/3
p. 3 2-967/3 p. 3 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11 2-967/3 p. 11 (PDF)
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-967/3
p. 3-4 2-967/3 p. 3-4 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   FinanciŽle controle op de ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11-12 2-967/3 p. 11-12 (PDF)
   Niet-dringende medische hulpverlening - Ambulancediensten
2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
   Organisatie van de ziekenhuizen op provinciaal niveau
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Tariefzekerheid voor de patiŽnt in de ziekenhuizen (Artsentarieven - Ereloonsupplementen)
2-967/3
p. 2 2-967/3 p. 2 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 13 2-967/3 p. 13 (PDF)
   Tegemoetkoming fertiliteitsproblemen
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Thuiszorg
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 13-14 2-967/3 p. 13-14 (PDF)
   Ziekenhuis van Mont-Godinne en Bordet
2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-967/3
p. 3-14 2-967/3 p. 3-14 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering : betrouwbaarheid van de basisgegevens (Minimale klinische gegevens : MKG, AP-DRG)
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
  Algemene bespreking
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen - Ziekenhuis van Mont-Godinne en Bordet
2-163
p. 10-11 2-163 p. 10-11 (PDF)
   FinanciŽle controle op de ziekenhuizen
2-163
p. 11 2-163 p. 11 (PDF)
   Synthese van het verslag van de Commissie Sociale Aangelegenheden
2-163
p. 9-11 2-163 p. 9-11 (PDF)
   Zware medische apparatuur : wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 - PET-scan
2-163
p. 11 2-163 p. 11 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans en Barbeaux
2-164
p. 52-53 2-164 p. 52-53 (PDF)
  2-164
p. 92-93 2-164 p. 92-93 (PDF)
Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers (Verhogingen van de rente van werkweigeraar of van gedeporteerde - Renten van de oorlogsweduwen - Maatregelen t.v.v. de joodse gemeenschap en de zigeunergemeenschap) (2-1534)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Barbeaux en Dallemagne
2-1534/2
p. 1-2 2-1534/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1534/3
p. 1-6 2-1534/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 26-29 2-279 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen (Oprichting van een permanente coŲrdinatiestructuur van de diverse acties van de diensten van de sociale inspectie en van de arbeidsinspectie bij het bestrijden van zwartwerk en sociale fraude) (2-1493)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-1493/2
p. 1 2-1493/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendement nr 87 van de heer Barbeaux
   Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal (Geluidsoverlast)
2-522/2
p. 32 2-522/2 p. 32 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-522/6
p. 1 2-522/6 p. 1 (PDF)
  2-522/6
p. 4 2-522/6 p. 4 (PDF)
  2-522/6
p. 6 2-522/6 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 185 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Rechtstreekse betaling van de kinderbijslagen door UIA, LUC, Universiteit Gent en Universitair Centrum Antwerpen en kinderbijslagregeling van niet beschermde lokale mandatarissen
2-522/7
p. 1 2-522/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 186 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Responsabilisering van de kinderbijslagfondsen
2-522/7
p. 1-2 2-522/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 187 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector : uitstapmogelijkheden o.a.
2-522/7
p. 2 2-522/7 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-522/9
p. 3 2-522/9 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afwijking van budgettaire principes bij de oprichting van budgettaire fondsen
2-67
p. 42-43 2-67 p. 42-43 (PDF)
   Overheidsopdrachten - Advies van de Raad van State
2-67
p. 43 2-67 p. 43 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 44 2-67 p. 44 (PDF)
  2-67
p. 47 2-67 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendement nr 28 van de heer Barbeaux
2-1402/2
p. 27-28 2-1402/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heren Barbeaux en Thissen
2-1402/2
p. 28 2-1402/2 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Barbeaux (Tweede behandeling)
2-178
p. 36 2-178 p. 36 (PDF)
  2-178
p. 56 2-178 p. 56 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 en 10 tot 21 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-262/2
p. 4-6 2-262/2 p. 4-6 (PDF)
  2-262/2
p. 6-10 2-262/2 p. 6-10 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8, 10, 11 en 21 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-262/6
p. 1-2 2-262/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-35
p. 43-49 2-35 p. 43-49 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-798/2
p. 1-2 2-798/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is - In aanmerking nemen van werklozen van ten minste 45 jaar oud voor de naleving van de verplichting jongeren tewerk te stellen zoals opgelegd aan de werkgevers door de wet van 24 december 1999 - Structurele lastenvermindering om de werkgevers aan de sporen werknemers van ten minste 58 jaar oud in dienst te houden - Outplacementverplichting voor werknemers van ten minste 45 jaar oud ontslagen door de werkgever - Aanpassingen wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers : begrip "uitzonderlijk werk" ; mogelijkheid een schadeloosstelling te bedingen tussen uitzendbureau en gebruiker ingeval deze een uitzendkracht aanwerft - Begrotingsfonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van ten minste 55 jaar - Werkzaamheden van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers - Betaald educatief verlof : administratieve vereenvoudiging) (2-830)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Hervorming van de wetgeving op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden [zie ook doc. 2-637]) (2-636)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-636/2
p. 1-2 2-636/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-636/5
p. 1 2-636/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-99
p. 4-7 2-99 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-99
p. 7-9 2-99 p. 7-9 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-100
p. 58-59 2-100 p. 58-59 (PDF)
  2-100
p. 75-76 2-100 p. 75-76 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Commissie voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie - Sociale bijdragen - Toelage aan gemeenten en meergemeentepolitiezones - Sociale Dienst van de geÔntegreerde politie [Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten] - Wijziging van de wetten van 30 april 1958, 14 april 1965, 4 juli 1966, 5 augustus 1968, 9 juli 1969, 16 juni 1970, 10 januari 1974, 24 december 1976, 5 augustus 1978, 29 december 1990, 26 juni 1992, 6 augustus 1993, 5 april 1994, 12 augustus 2000, van de Nieuwe Gemeentewet en van de KB's nrs 206 van 29 augustus 1983 en 442 van 14 augustus 1986) (2-1050)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-1050/2
p. 1-2 2-1050/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1050/4
p. 2 2-1050/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1050/4
p. 1-2 2-1050/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Barbeaux
2-289/2
p. 1-4 2-289/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Barbeaux
2-289/5
p. 1-2 2-289/5 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Moens
2-289/7
p. 1-26 2-289/7 p. 1-26 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Amendementen nrs 2 en 4 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-263/2
p. 2-2 2-263/2 p. 2-2 (PDF)
  2-263/2
p. 3-3 2-263/2 p. 3-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4 en 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-263/5
p. 1-2 2-263/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-35
p. 49-51 2-35 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Algemene bespreking
2-141
p. 26-39 2-141 p. 26-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen) (2-1196)      
  Amendement nr 4 van de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1196/5
p. 2 2-1196/5 p. 2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-262
p. 28-30 2-262 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Algemene bespreking
2-92
p. 49-52 2-92 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Bijkomende bevoegdheden, opdrachten en taken voor het Agentschap, o.m. toezicht op dierenziekten - MateriŽle tekstverbeteringen) (2-711)      
  Amendement nr 2 van de heer Barbeaux
2-711/2
p. 2 2-711/2 p. 2 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Barbeaux
2-128
p. 42 2-128 p. 42 (PDF)
  2-128
p. 69 2-128 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (tengevolge van de Copernicus-hervorming [invoer van de functionele kennis van de tweede taal voor de houders van een managementfunctie] en de hervorming van de politie) (2-1105)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Barbeaux
2-1105/2
p. 1-7 2-1105/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 8 en 9 van de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1105/4
p. 1 2-1105/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-203
p. 4-15 2-203 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (Overdracht van het onroerend goed waarin de apotheek gevestigd is : democratisering van de toegang tot het beroep van apotheker) (2-125)      
  Algemene bespreking
2-159
p. 24-27 2-159 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (2-122)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 67 van de heer Barbeaux
2-409/9
p. 2-3 2-409/9 p. 2-3 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Barbeaux
2-161
p. 44 2-161 p. 44 (PDF)
  2-161
p. 93 2-161 p. 93 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 23-31 2-263 p. 23-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 31-34 2-263 p. 31-34 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1350/4
p. 1-7 2-1350/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 44-47 2-279 p. 44-47 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (2-545)      
  Verslag van de heer Barbeaux
2-545/2
p. 1-4 2-545/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-159
p. 27-30 2-159 p. 27-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Amendement nr 5 van de heer Barbeaux
2-261/2
p. 3-4 2-261/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (2-1349)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Barbeaux
2-1349/1
p. 1-9 2-1349/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon (2-1625)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
2-1625/1
p. 1-6 2-1625/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Verruiming van de tenlasteneming van de afhankelijkheid van de bejaarden) (2-1092)      
  Voorstel van de heer Barbeaux
2-1092/1
p. 1-15 2-1092/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Tankstations en winkels verbonden aan tankstations) (2-269)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-269/2
p. 1-2 2-269/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŽn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (2-237)      
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Amendement nr 2 van de heren Thissen en Barbeaux
2-1336/2
p. 2-4 2-1336/2 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (Zie ook doc. Senaat 1-540) (2-223)      
  Algemene bespreking
2-61
p. 24-33 2-61 p. 24-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieŽn) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomitť - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomitť - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (2-1372)      
  Voorstel van de heren Thissen en Barbeaux en mevrouw Willame-Boonen
2-1372/1
p. 1-12 2-1372/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft (2-1038)      
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux
2-1038/2
p. 1-2 2-1038/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1038/3
p. 1-6 2-1038/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 63-67 2-218 p. 63-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen (2-1486)      
  Voorstel van de heer Barbeaux
2-1486/1
p. 1-3 2-1486/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan (Gemengde loopbaan - Enige beslissing - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan) (2-1095)      
  Verslag van de heer Barbeaux
2-1095/3
p. 1-4 2-1095/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen (voor personen ten laste) (2-1626)      
  Voorstel van de heer Barbeaux c.s.
2-1626/1
p. 1-4 2-1626/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Ziekenfonds - Taken - VZW Drive Mut - Financiering (Organisatie van een opleiding voor het behalen van een rijbewijs) (2-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2076-2077 2-41 p. 2076-2077 (PDF)
Ziekenfondsen - Statutaire organen - Leden - Sociaal statuut (van de beheerders van ziekenfondsen, gelet op de quasi-openbare aard van hun mandaat) (2-2617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-70
p. 3901 2-70 p. 3901 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999