Schriftelijke vragen van 5-8501 tot 5-8600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8501 Bousetta Hassan (PS) minister van Justitie  
  De psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2983
5-8502 Bousetta Hassan (PS) minister van Justitie  
  De uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2984
5-8503 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De nationale Mensenrechtencommissie
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3117
5-8504 Arena Marie (PS) minister van Justitie  
  De vervalste voetbalwedstrijden in BelgiŰ
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3137
5-8505 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  De collectieve schuldenregeling
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3144
5-8506 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3179
5-8507 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Strijd tegen vrouwelijke genitale verminking - Besnijdenissen - Multidisciplinaire centra - FinanciŰle steun
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-8508 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische geneeskunde - Autopsies - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8509 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Ziekte-uitkering - Criterium van "laatste loon" - Deeltijdse werkhervatting - Fiscale klem
  Verzending vraag 14/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8510 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Herkwalificatie 18/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8511
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3317
5-8511 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Herkwalificatie 18/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8510
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3318
5-8512 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Werk  
  ACW - Erkenning als bedrijf in herstructurering - Aanvraag
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-8513 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŰ - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8514
5-8514 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  SyriŰ - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8513
5-8515 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) - Hergebruikte en herladen munitie - Gegevens uit de nationale ballistische databank - Bevindingen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8516 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Winterplan - Vastgevroren wissels - Treinaanbod - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/3/2013
  Antwoord 15/7/2013
5-8517 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Congolese militairen - Opleiding door Defensie - Risico's - Rebellenbewegingen en milities
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8518 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale criminele netwerken - Valse internetbankiers - Fraude met aandelen - Boiler Room fraude - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8519
5-8519 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken  
  Internationale criminele netwerken - Valse internetbankiers - Fraude met aandelen - Boiler Room fraude - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8518
5-8520 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ladingdiefstallen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8521 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Verkoop van drugstoebehoren - Juridisch kader - Juridische vervolgingen
  Verzending vraag 18/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8522 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reiskosten van patiŰnten - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4276
5-8523 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Remgelden - Recente gegevens
  Verzending vraag 25/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4277
5-8524 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Klachten - Overzicht - Projecten - Online klachtenformulier
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4278
5-8525 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rusthuizen - Personeel - Subsidies - Macroplafond - Overschrijdingen
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4279
5-8526 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Stamcellen - Uitgaven - Overzicht
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8527 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinesitherapeuten - Contingentering - RIZIV-nummer - Zelfstandigen en loondienst
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4280
5-8528 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tandartsen - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4281
5-8529 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - "Top 25" - Uitgaven - Defined daily dose - Aantal patiŰnten
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4282
5-8530 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Transfers - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4283
5-8531 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven - Aantal gebruikers
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4284
5-8532 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische beeldvorming - Ziekenhuizen - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4285
5-8533 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Methadongebruikers - Stand van zaken - Aantallen - Dubbelregistratie - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8534 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Uitgaven - Centra en dagcentra
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4286
5-8535 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primaire arbeidsongeschiktheid - Vergoedingen - Overzicht
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-8536 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid - Gedeeltelijke werkhervatting - Overzicht
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4287
5-8537 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Consumptie van quinolonen - Overzicht
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4288
5-8538 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Radio-isotopen - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4289
5-8539 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsenpraktijk - Conventionele radiotherapie - Orthopantogram - Uitgaven
  Verzending vraag 18/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4290
5-8540 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Hospitalisatieverzekering - PrivÚverzekeraars - Chronische ziektes - Mensen met een beperking - Overzicht
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 2/4/2013
5-8541 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gedwongen opname - Gebrek aan competente hulpverlening - Mobiele crisis interventieteams - Psy107-project
  Verzending vraag 18/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-8542 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Huurwoning - Huurprijs - Lasten - Affichering - Controles - Overtredingen - Administratieve boetes
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8543 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Gedetineerden - Opbouw van pensioenrechten - Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval of beroepsziekte
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-8544 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) - Europees actieplan ter bescherming van haaien - Implementatie - Controle
  Verzending vraag 20/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8545 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Sociale verkiezingen - Betwisting tussen kandidaten en hun werkgever - Arbeidsrechtbank - Onontvankelijke tussenkomst van advocaten in opdracht van de Belgische Staat
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 13/9/2013
5-8546 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoerbewijs - MOBIB-kaarten - Controle - Foutmeldingen - Duur - Treinbegeleiders
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8547 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld tegen holebi's - Aangiftes - Aangiftebereidheid - Vervolgingen voor homofobe motieven - Overzicht
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 17/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8548
5-8548 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen holebi's - Aangiftes - Aangiftebereidheid - Vervolgingen voor homofobe motieven - Overzicht
  Verzending vraag 20/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8547
5-8549 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Eetstoornissen - Anorexia nervosa - Kinderen - Leeftijd - Evoluties - Behandeling - Preventie
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8550 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Zieke ouderen - Brussel - OCMW - Voorlopige bewindvoerder - Procedure voor de vrederechter
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-8551 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 4/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8553
5-8552 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen
  Verzending vraag 20/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8553
5-8553 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8552
5-8554 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Fiscale regularisatie - Overzicht - Landen van oorsprong
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 4/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8555
5-8555 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale regularisatie - Overzicht - Landen van oorsprong
  Verzending vraag 20/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8554
5-8556 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8559
5-8557 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8559
5-8558 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut
  Verzending vraag 20/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8559
5-8559 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8558
5-8560 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fraude met maatschappelijke zetels - Fictieve adressen van vennootschappen - Maatregelen - Vervolgingen - Schrappingen - Kruispuntbank van Ondernemingen - Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 11/7/2013
5-8561 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Eerste hulp bij ongevallen - Opleidingen - Bewustmakingscampagnes
  Verzending vraag 20/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8562 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Zwartwerk - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Controles - 2012
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8563
5-8563 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zwartwerk - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Controles - 2012
  Verzending vraag 20/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8562
5-8564 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Verminderend aantal vrouwen - Prioriteiten - Drempels - Beleid
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 29/4/2013
5-8565 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Vrouwen - Participatie aan de tweede en derde pensioenpijler
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8566 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Zwerfvuil - Onderzoeken - Controles - Sensibilisering
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 9/7/2013
5-8567 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŰl - Palestijnen - Gescheiden busvervoer - Segregatie
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8568 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingsindustrie - Belgian Pledge - Kinderreclame - Online marketing - Obesitas - Internet
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8569 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen transgenders - Statistieken - Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag 21/3/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8570 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Voertuigen - Automatische nummerplaatherkenning - ANPR-camera's - Controle van verplichte verzekering en keuring - Proefproject - Geldende regelgeving
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-8571 Pieters Danny (N-VA) eerste minister  
  Wetten - Bekrachtiging en afkondiging door de Koning - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Inwerkingtreding - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8572 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Terbeschikkingstelling - Criteria - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8573 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Beteugeling dronkenschap - Aantal gestrafte personen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8574 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Opening gerechtelijk onderzoek door burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8575 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Klachtmisdrijf - Belaging - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8576 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8577 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Antwerpen - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4530
5-8578 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Bergen - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4531
5-8579 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Brugge - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 14/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4532
5-8580 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Jamioulx - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4533
5-8581 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Lantin - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4534
5-8582 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Leuven Hulp - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4535
5-8583 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Merksplas - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4536
5-8584 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Namen - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4537
5-8585 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Paifve - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4538
5-8586 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Turnhout - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4539
5-8587 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Vorst - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4540
5-8588 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brussel - Franstalige kamers van de Rechtbank van Eerste Aanleg - Nederlandstalige rechtzoekenden - Tolk
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4541
5-8589 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Gent - Ge´nterneerden - Omstandigheden - Behandeling
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4542
5-8590 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2815
5-8591 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Besparingen - Verblijfkosten van gevangenen - Uitbestedingen - Nederland
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8592 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8600
5-8593 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8600
5-8594 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Controles - Processen-verbaal - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8595 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundigen - Verpleegkundigen - Vroedvrouwen - Demografische evolutie - Leeftijdspiramide
  Verzending vraag 25/3/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4486
5-8596 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen - Opnames - Duur van de behandeling - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 7/10/2013
5-8597 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcohol- en drugsintoxicaties - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-8598 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reproductieve geneeskunde - Cijfergevens
  Verzending vraag 25/3/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4487
5-8599 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bariatrische ingrepen - Aantallen - Terugbetalingen - Leeftijdspiramide
  Verzending vraag 25/3/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4488
5-8600 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 3/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8593