Schriftelijke vragen van 5-8301 tot 5-8400

82 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8301 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Trein†7471 Virton-Aarlen - Afschaffingen - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 30/5/2013
5-8302 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Paardenvlees - Zwendel - Duistere praktijken van een handelaar uit de streek van Neufch‚teau - Gezondheidsboekje van het paard - Fraude - Beveiliging - Maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
5-8303 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Infrabel - Werken op de lijn Libramont-Aarlen - Impact op de spooraansluiting naar de bedrijvenzone van Molinfaing
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8304 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Infrabel - Lijn 162 - Werkzaamheden - Afschaffing van treinen - Ontregeling van het reizigersvervoer - Stiptheidsproblemen - Studie - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Verzending vraag 25/2/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8305 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Vermoorde landgenoten in het buitenland - Overzicht - Optreden van de Belgische overheid
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8306 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Cel Vermiste Personen - Identificatie van stoffelijke overschotten - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8307 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cipiers - Stakingen - Overzicht - Kosten
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-8308 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Vergunningen - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8309 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Orkesten van de Vlaamse Gemeenschap - Werklast - Verloning - Uitkoopsommen - Vergelijkend onderzoek
  Verzending vraag 26/2/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4428
5-8310 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Orkest van De Munt - Orkesten van de Vlaamse Gemeenschap - Werklast - Verloning - Uitkoopsommen - Vergelijkend onderzoek
  Verzending vraag 26/2/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4429
5-8311 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 7/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8313
5-8312 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) - In- en doorvoer van exotische dieren en planten - Overzicht
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8313 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Illegale handel - Convention on International Trade in Endangered Species - Inbeslagnames
  Verzending vraag 26/2/2013
  Rappel 26/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8311
5-8314 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8315 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-8316 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Wapens - "Non-lethal weapons" - Active Denial System (ADS) - Silent Guardian - Long Range Acoustic Device (LRAD) - Belgisch leger - Gebruik
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
5-8317 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wapens - "Non-lethal weapons" - Active Denial System (ADS) - Silent Guardian - Long Range Acoustic Device (LRAD) - Ordediensten - Gebruik
  Verzending vraag 26/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-8318 Sannen Ludo (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Versturen van e-mails - Valse e-mails - Internetbankieren - Gesloten systemen
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
5-8319 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - FinanciŽle hulp - Slachtofferfonds - Overzicht - Terugbetaling
  Verzending vraag 26/2/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-8320 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Loslopende dieren - Politie-interventies - Samenwerkingen - Boetes - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8321 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8322
5-8322 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 15/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8321
5-8323 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Ongevallen - Overzicht
  Verzending vraag 27/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8324 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Zesde staatshervorming - Erkenning zorgverstrekkers
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-8325 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ouderenzorg - Over te dragen bevoegdheden - Financiering
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-8326 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Gehuurde panden - Energie- en waterverbruik
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8327 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Panden in eigendom - Energie- en waterverbruik
  Verzending vraag 27/2/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8328 Vermeulen Sabine (N-VA) eerste minister  
  Europese Unie - Budget 2014-2020 - Meerjarig Financieel Kader - Conditionaliteit
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8329 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8348 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Ongevallen met brandweerwagens - Arbeidsongevallen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-8349 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2929
5-8350 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8351 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8352 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8353 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8354 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8355 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8356 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8357 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8358 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8359 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8360 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8361 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 22/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8362 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8363 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8364 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8365 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8366 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 22/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8367 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
5-8368 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 18/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
5-8369 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Aantal dossiers - Regionale spreiding - Personeelsbezetting
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-8370 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8371
5-8371 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8370
5-8372 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 18/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8373
5-8373 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8372
5-8374 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8375
5-8375 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8374
5-8376 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8377
5-8377 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 4/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8376
5-8378 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8379
5-8379 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen
  Verzending vraag 28/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8378
5-8380 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Hervormingsplan Defensie - Militaire infrastructuur - Herbestemming - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 2/4/2013
5-8381 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Federale Overheid - Bouwprojecten - Vertragingen - Overzicht
  Verzending vraag 1/3/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8382 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bouwprojecten - Vertragingen - Overzicht
  Verzending vraag 1/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8383 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Irak - Principeakkoord - Ere-consul - Benoeming
  Verzending vraag 1/3/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4444
5-8384 Boogaerts Frank (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Afgedankte politiewapens - Verkoop - Cijfermateriaal - Verboden wapenhandel
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-8385 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Claims op kunstwerken - Aantallen
  Verzending vraag 5/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8386 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8387
5-8387 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Kunstenaars - Sociaal statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8386
5-8388 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Beklaagden - Onschuldigen - Onwerkzame en onrechtmatige voorlopige hechtenis - Schadevergoedingen - Terugbetaling van verdedigingskosten
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-8389 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Rechterlijke dwalingen - Aantallen - Overzicht
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8390 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Adviesraad voor Wapens - Werking - Adviezen - Werkgroepen - Lidmaatschappen
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8391 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Import paardenvlees - RoemeniŽ - Europees Voedsel en Veterinair Bureau- Gebrek aan controleprogramma's rond het houden van paarden en het verwerken van paardenvlees
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-8392 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  OekraÔne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven
  Verzending vraag 5/3/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8393
5-8393 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  OekraÔne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8392
5-8394 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8395
5-8395 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8394
5-8396 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8397
5-8397 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8396
5-8398 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8399
5-8399 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8398
5-8400 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Seksuele misdrijven - Verkrachtingen - Erfelijk materiaal - Seksuele-agressie-set (SAS) - Onderzoek - Cijfers - Kostprijs - Verbetering van de opvolging, verwerking en bewaring van het erfelijk materiaal
  Verzending vraag 5/3/2013
  Antwoord 17/9/2013