Schriftelijke vragen van 5-4001 tot 5-4100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4001 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2486
5-4002 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2489
5-4003 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2772
5-4004 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Seniorencriminaliteit - Prognose - Aanpassing strafwetgeving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2779
5-4005 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verbeurdverklaring - Inbeslagname - Knelpunten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1934
5-4006 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3057
5-4007 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3575
5-4008 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3518
5-4009 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3730
5-4010 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-380
5-4011 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-497
5-4012 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-516
5-4013 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-676
5-4014 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-680
5-4015 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-685
5-4016 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-845
5-4017 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/4/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-851
5-4018 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-864
5-4019 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-865
5-4020 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3084
5-4021 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3482
5-4022 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3582
5-4023 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3828
5-4024 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Migratiedebat - Informatiestroming - Privacy - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3845
5-4025 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3846
5-4026 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1049
5-4027 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1252
5-4028 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3585
5-4029 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-224
5-4030 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-846
5-4031 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Motorrijders - Gebruik van motor- en helmcamera's - Verbod
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2737
5-4032 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2959
5-4033 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Land- en bosbouwvoertuigen - Verkeersongevallen - Cijfers - Oorzaken - Aantal verkeersovertredingen - Europese wetgeving - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3075
5-4034 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3568
5-4035 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3590
5-4036 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersovertredingen - Verkeersongevallen - Correlatie - Ongevalsrisico - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Nederland - Belgische situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3781
5-4037 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3583
5-4038 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3756
5-4039 De Padt Guido (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3584
5-4040 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-578
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5359
5-4041 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-619
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5360
5-4042 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belastingvermindering - Woning - Beveiliging - Inbraak en brand
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1044
5-4043 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Europees energiediversificatiebeleid - Afhankelijkheid van Russisch gas - Nieuwe pijpleidingen - Internationaal overleg
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2354
5-4044 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internationaal paspoort - Kwaliteit - Volume - Geldigheidsduur - Langdurige visa
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3326
5-4045 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3576
5-4046 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3578
5-4047 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  ICT-bedrijven - Software - Export - Repressieve overheden - Mensenrechtenschendingen - Controle
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3747
5-4048 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Omzetting Europese richtlijnen - Deadlines - Notificaties - Schriftelijke aanmaningen - Schadevergoedingen en forfaitaire basisboetes - Implementatiedeficit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3731
5-4049 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Woonzorgcentra (Rusthuizen) - Verschil in kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-152
5-4050 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-163
5-4051 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-850
5-4052 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Factuur op magnetische drager - Maandelijkse afrekening
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-870
5-4053 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/7/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1043
5-4054 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1045
5-4055 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1048
5-4056 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3058
5-4057 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  AlzheimerpatiŽnten - Aantallen - Terugbetaling van medicatie voor ernstig zieken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3082
5-4058 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Methadonregistratie - Instituut van farmaco-epidemiologie van BelgiŽ - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Databank - Nationale Registratie van substitutie behandelingen - Verzameling gegevens - Publicatieverbod
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3567
5-4059 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3577
5-4060 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Falend migratiebeleid - Impact op sociale zekerheid - Wederkerigheid - Sociale fraude - geÔntegreerde aanpak - Controles
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3805
5-4061 De Padt Guido (Open Vld) minister van Werk  
  Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3059
5-4062 De Padt Guido (Open Vld) minister van Werk  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3579
5-4063 De Padt Guido (Open Vld) minister van Werk  
  Transseksualiteit - Discriminatie - Internationale Classificatie van ziekten - Wereldgezondheidsorganisatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3653
5-4064 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Verhoogde Staatstoelage - Criteria voor de steden en gemeenten - Aanpassing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 8/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-203
5-4065 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3594
5-4066 De Padt Guido (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3580
5-4067 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3581
5-4068 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3589
5-4069 De Padt Guido (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3593
5-4070 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3063
5-4071 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3757
5-4072 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maatschappelijke integratie - Leefloon - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Sociaal onderzoek naar de in buitenland gelegen bestaansmiddelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3050
5-4073 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3595
5-4074 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3065
5-4075 Boogaerts Frank (N-VA) eerste minister  
  Een federale infolijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3801
5-4076 Boogaerts Frank (N-VA) eerste minister  
  De nood aan een communicatie- en informatiebeleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3802
5-4077 Boogaerts Frank (N-VA) minister van Justitie  
  Alcoholslot - Gebruik - Opvolgingscentra - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3029
5-4078 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1030
5-4079 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 22/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1372
5-4080 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1495
5-4081 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1496
5-4082 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Aantallen - Opsplitsing volgende de ernst van het incident
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1609
5-4083 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1704
5-4084 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2189
5-4085 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2262
5-4086 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2266
5-4087 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2479
5-4088 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3233
5-4089 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3234
5-4090 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3235
5-4091 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3356
5-4092 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3357
5-4093 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3359
5-4094 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3361
5-4095 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3362
5-4096 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3372
5-4097 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3373
5-4098 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Erfenis van wapens - Procedures - Cijfers - Controle - Hernieuwing vergunning - Gestolen en verloren wapens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3832
5-4099 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Vergunningsbeleid - Statistische informatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3833
5-4100 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenwet - Wapenindustrie en -handel - Handelaars en tussenpersonen - Beroepsbekwaamheid en erkenning
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3834