Schriftelijke vragen van 5-10201 tot 5-10300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10201 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het wachtdienstenplan
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4099
5-10202 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4100
5-10203 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aflevering van medicatie door een robot
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4101
5-10204 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de medische beeldvorming
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4102
5-10205 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4108
5-10206 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4114
5-10207 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de brochure over de wilsverklaringen euthanasie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4115
5-10208 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Pensioenen van de burgerlijke oorlogsslachtoffers - Herziening van de wet van 5 maart 1954 - Vereniging van afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl - Resolutie
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10209 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot een behandeling voor mensen zonder papieren - Mogelijke oplossingen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-10210 Demeyer Willy (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Jaarverslag 2012 - Andere ontwikkelingen in de kansspelsector - Sociale missie - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10211 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10212
5-10212 Demeyer Willy (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10211
5-10213 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10214
5-10214 Demeyer Willy (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10213
5-10215 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Digitale televisie - Teledistributie - Digitale kanalen - Toegang zonder decoder - Alternatief - Gemeenschappelijke interfacekaart
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10216 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Psychomedische begeleiding - Clitorisreconstructie - Modaliteiten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10217 Tilmans Dominique (MR) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij -ĒWin for LifeĒ - Regels
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
5-10218 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Horecasector-Opzegtermijnen -Afwijkingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10219 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Personeel van buitenlandse ambassades en van de SHAPE - Ontzegging van ouderschapsverlof - Follow-up van de vraag
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10220 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10221
5-10221 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 18/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10220
5-10222 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10224
5-10223 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10224
5-10224 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 7/1/2014
  Antwoord 7/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10223
5-10225 Stassijns Veerle (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gebruik van geneesmiddelen - Overzicht - Bekostiging
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10226 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Schietoefeningen - Zeebodem - Vervuiling door munitie - Legerbasis Lombardsijde - Volume - Informatie van de burgers - Andere gebruikers
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10227 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Hospitalisatieverzekeringen - Medische materialen - Aanrekening van ereloonsupplementen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10228 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cochleaire implantaten - Uitwendig toestel - Kostprijs - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10229 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Misdaad onder dwang - Onderzoek - Samenwerking politiediensten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10230 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10231 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Veroordelingen - Samenwerking tussen politie, parketten en magistraten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10232 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Touring - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10233 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Uitzonderlijk vervoer - Koninklijk besluit - Toepassing - Vergunning - Inbreuken - Controles - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10234 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Cijfergegevens buitenlanders - Ingetrokken rijbewijzen - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10235 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wilsverklaringen euthanasie - Registratie - Rijksregister - Leeftijdspiramide - Overlijdens
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10236 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Etikettering van nederzettingsproducten uit de door IsraŽl bezette gebieden - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10237 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10238 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10239 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10240 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10241 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10242
5-10242 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10241
5-10243 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Schadevergoedingen - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10244 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10245
5-10245 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 14/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10244
5-10246 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de inbreuken op de tabakswetgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3768
5-10247 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Ambtenaren - Onterechte premies - Interne controle - Rekenhof - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10248 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Weigering van erkenning van een authentieke akte
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10249
5-10249 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Weigering van erkenning van een authentieke akte
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10248
5-10250 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Bewijskracht van een authentieke akte zolang deze niet formeel werd vernietigd
  Verzending vraag 28/10/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4552
5-10251 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaliteitsbetwistingen - Advies aan de hoofden van diplomatieke en consulaire posten
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10252 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgelijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Aanbevelingen over de aflevering van paspoorten
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10253 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Advies - Weigering tot afgifte van een identiteitsdocument
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10254 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Betwisting van de Belgische nationaliteit - Administratieve fase - Adviezen
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10255 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaliteitsbetwistingen - Directie Personenrecht
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10256 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Noodsituaties - Tussenkomsten van artsen - Terughoudendheid - Juridische aansprakelijkheid - Nalatigheid of schuldig verzuim - Administratie - Europese en internationale afspraken
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10257 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Pechstrook - Gebruik - Takelwagens - Nieuwe wegcode - Aanpassing - Tijdschema
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10258 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10259 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming Ė Onafhankelijke onderzoeken
  Verzending vraag 28/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10260 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 31/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10261
5-10261 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 31/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10260
5-10262 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
5-10263 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Antwoord 23/1/2014
5-10264 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10265
5-10265 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 13/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10264
5-10266 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10268
5-10267 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10268
5-10268 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
5-10269 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Lupus - Diagnose - Epidemiologische gegevens - Ziekte van Lyme
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10270 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom - Diagnose - Andere aandoeningen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 28/2/2014
5-10271 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baarmoederhalskanker - Humaan papillomavirus - Preventie - Uitstrijkjes - Overzicht - Thuistest
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10272 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Loopbaandonderbreking - Verlenging - Minimumduur - Evaluatie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10273 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 17/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4919
5-10274 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voedselfraude - Criminele organisaties - Dossiers - Veroordelingen - Sepots
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
5-10275 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Voedselfraude - Criminele organisaties - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10276 Hellings Benoit (Ecolo) eerste minister  
  NAVO - Tactische kernwapens in Europa - Verhogen van de transparantie - Vertrouwelijkheidsmaatregelen van de NAVO - Werkdocument - Bondgenoten
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10277 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Marine - Nederland - Logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman - "Joint Support Ship" - Pooling & sharing
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10278 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10280
5-10279 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10280
5-10280 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10279
5-10281 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Internet - Cookiewetgeving - Supercookies - "Device fingerprinting" of digitale vingerafdruk - Privacy - Europese Unie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10282 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10283
5-10283 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10282
5-10284 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10285 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schijnzelfstandigen - Onderdanen van de Europese Unie - Aanvragen - Schrappingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10286 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitwijzing van niet EU-burgers wegens een onredelijke kost voor de sociale zekerheid - Dienst Vreemdelingenzaken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10287 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 6/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10288
5-10288 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10287
5-10289 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10290
5-10290 De Padt Guido (Open Vld) minister van Werk  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10289
5-10291 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinbegeleiders - Beschermingsmaatregelen - Risicotreinen - Instroom - Uitstroom
  Verzending vraag 4/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10292 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10293 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Operatieve hulp - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4779
5-10294 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wapenwet - Ingeleverde wapens - Regularisering door politieagenten - Privťcollecties - Deontologie
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 17/3/2014
5-10295 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Budget financiŽle middelen
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10296 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Moleculaire diagnostiek - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4780
5-10297 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychiatrie - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10298 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinkaarten - MOBIB-kaart - Online verlenging abonnementen - Vervaldatum - Verwittiging - Evaluatie
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/2/2014
5-10299 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Spoorwegnet - Desiro-treinstellen - Langeafstandsrelaties - Luchthaven - Afval
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10300 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Trajectcontrole - Gecontroleerde voertuigen - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 27/2/2014