Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Vincent Van Quickenborne

83 resultaten

2-16 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/10/1999
  het gebruik van alcoholtesters door rijkswacht en politie
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-17 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/10/1999
  De Post in crisis
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-20 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/11/1999
  de opslag van laagradioactief afval en het transport van hoogradioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-22 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/11/1999
  de ongrondwettelijke beperkingen door bepaalde gemeentebesturen van de vrije meningsuiting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-30 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/11/1999
  de plannen Rosetta en mini-Rosetta
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-44 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/1/2000
  de registratie van patinten die een substitutietherapie methadon volgen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-57 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/1/2000
  de tewerkstelling op zondag in toeristische centra
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-59 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/1/2000
  de toekomst van de "Brussels International Airport Company"
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-72 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/2/2000
  de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag ingetrokken
2-80 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/2/2000
  de toestand in Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-93 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/2/2000
  de relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-99 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/3/2000
  de rol van de niet-gouvernementele organisaties in het Belgisch buitenlands beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-105 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/3/2000
  arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede in Gent
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-147 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/5/2000
  de bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-172 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/6/2000
  het veilen van draadloze UMTS-frequenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-174 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 26/6/2000
  het statuut van geregulariseerde personen die activiteiten als zelfstandige ontplooien
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-176 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de vermindering van de administratieve lasten
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-177 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de orintatienota over de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-180 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/6/2000
  de afschaffing van het bonus-malussysteem en het verdwijnen van de automatische vaste tariefsprongen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-213 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/7/2000
  de werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-214 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/7/2000
  de mogelijkheid tot herorintering van de immigratiemogelijkheden
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-229 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/10/2000
  het alcoholgebruik en -misbruik
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-261 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/11/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landbouw en Middenstand
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-279 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/11/2000
  de veiling van de UMTS-licenties
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-287 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/11/2000
  het verlenen van octrooien op lichaamsmateriaal en de patintenrechten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-301 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/12/2000
  het sociaal statuut van de advocaat
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-313 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/1/2001
  de bevoegdheden van de balies op het gebied van het sociaal statuut van de advocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-316 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/1/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 31/1/2001 (commissiehandelingen 2-3)
2-317 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/1/2001
  de liberalisering van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1135
2-330 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de openbaarheid van de documenten van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-335 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-351 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 7/2/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-359 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/2/2001
  de kerkbelasting
  Eerste minister
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-494
2-371 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/2/2001
  de vermindering van de staatsschuld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-374 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/2/2001
  de Regie der Gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-366
2-385 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/2/2001
  de verenigbaarheid van artikel 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1201
2-389 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 7/3/2001
  de stiptheidsvergoeding bij de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-395 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/3/2001
  de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-396 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/3/2001
  het opzettelijk laag houden van de goudprijs
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-413 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/3/2001
  de uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-430 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/3/2001
  de benoemingen van burgemeesters
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-448 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/4/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1266
2-449 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-439
2-473 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/5/2001
  het statuut van de seksuoloog
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1312
2-478 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 17/5/2001
  de nieuwe concentratiegolf in de sector van de grootdistributie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1311
2-515 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/6/2001
  de handel met voorkennis
  minister van Justitie
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-652
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1374
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1355
2-527 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/6/2001
  het bezoek van de nieuwe president van Peru en zijn houding ten aanzien van Machu Picchu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1400
2-543 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/7/2001
  de fiscale amnestie naar aanleiding van de euro-operatie
  minister van Financin
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-555 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2001
  het statuut van de onthaalmoeders
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-556 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2001
  bijkomende steunmaatregelen voor de luchtvaartsector
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Financin
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-571 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-573 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/10/2001
  het gevolg dat zal worden gegeven aan de aanbevelingen uit het voortgangsrapport van de Senaat inzake het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1655
2-574 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/10/2001
  de bepaling van objectieve criteria inzake de representativiteit van vakorganisaties
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1656
2-575 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/10/2001
  de eventuele invoering van een gegarandeerde basisdienstverlening voor bedrijven die een openbare dienst verstrekken
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1653
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1654
2-612 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/11/2001
  het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-624 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/12/2001
  de toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-619
2-638 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/12/2001
  het Berlaymont-gebouw
  Eerste minister
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (commissiehandelingen 2-6)
2-691 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/2/2002
  de substantile prijsverhogingen bij het bedrijf Telenet
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-708 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/2/2002
  de systemen van handel in CO2-emissierechten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-716 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/2/2002
  de politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-723 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/2/2002
  de elektronische certificatie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1953
2-726 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/2/2002
  de werking en de toekomst van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 13/3/2002 (commissiehandelingen 2-7)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-692
2-732 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/2/2002
  de installatie van een centrale afluisterkamer
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  verwezen naar commissie
2-779 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/5/2002
  de mogelijke economische sancties tegen de Verenigde Staten
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-780 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/5/2002
  de PKK en de lijst van "terroristische organisaties"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-781 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/5/2002
  de omzetting van de "detacheringsrichtlijn" in het Belgisch recht en de impact daarvan op de betaling van het dubbel vakantiegeld
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-788 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/5/2002
  de rechtsgeldigheid van de CAO nr. 81 die beoogt de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te beschermen ten aanzien van de controle op de elektronische on-line communicatiegegevens
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-792 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/5/2002
  de lage activiteitsgraad in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-207)
2-835 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/7/2002
  de instellingen voor collectieve beleggingen
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-850 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/7/2002
  de verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van Belgi
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-844
2-851 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/7/2002
  het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-856 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2002
  de Nationale Bank van Belgi
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-870
2-857 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2002
  de kernwapens in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-867
2-905 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/11/2002
  de maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-926 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/12/2002
  de openstelling van de elektriciteitsmarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-938 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/1/2003
  een eventuele vrijstelling voor hardhorigen voor het dragen van een helm op de brommer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2603
2-959 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/2/2003
  het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-988 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/3/2003
  de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1896
2-990 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de reglementering van de informatie die verspreid wordt via internet en het Yahoo-vonnis in Frankrijk
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-991 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de onverenigbaarheden, extraprofessionele activiteiten en tuchtprocedures bij de gentegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-992 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  het ontbreken van een officile Nederlandstalige versie van een aantal wetten, besluiten, verordeningen en teksten met een reglementair karakter
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-993 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  het beroep op een digitale rechtbank voor schuldvorderingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-1007 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/3/2003
  de uitkering van de schadevergoedingen na de dioxinecrisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  vraag ingeschreven op agenda plenaire