Schriftelijke vragen van 2-1655 tot 2-1655

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1655 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Voortgangsrapport van de Senaat inzake het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie - Gevolg dat zal worden gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-573