Schriftelijke vragen van 2-1896 tot 2-1896

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1896 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gehandicapten - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Gehuwde personen.
  Verzending vraag 14/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Rappel 23/10/2002
  Verzending vraag 23/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Rappel 23/1/2003
  Verzending vraag 23/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1895
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-988