Schriftelijke vragen van 2-1656 tot 2-1656

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1656 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Vakorganisaties - Representativiteit - Bepaling van objectieve criteria.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-574