Vraag om uitleg nr. 2-867

2-867 Michiel Maertens (Agalev) 8/10/2002
  de kernwapens in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-857