Schriftelijke vragen van 2-2603 tot 2-2603

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-2603 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Hardhorige bromfietsers - Verplichting om een helm te dragen - Eventuele vrijstelling.
  Verzending vraag 9/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-938